800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Co je nového ve verzi Veeam Backup & Replication 9.5?

Veeam® Backup & Replication™ 9.5 Update 4, součást sady Veeam Availability Suite™, poskytuje dostupnost pro VŠECHNY vaše virtuální, fyzické a cloudové úlohy. Prostřednictvím jednotné konzole pro správu můžete mít pod kontrolou rychlé, flexibilní a spolehlivé zálohování, obnovení a replikaci všech svých aplikací a dat, a navždy se tak zbavit starších řešení zálohování. Níže je uveden seznam nových významných vlastností a funkcí přidaných v jednotlivých verzích.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4b:  Novinky

Podporovaná platforma
 • Podpora verzí Microsoft Windows 10 May 2019 Update a Microsoft Windows Server version 1903 jako virtuálních počítačů hosta a instalace nástroje Veeam Backup & Replication a jeho součástí.
 • Podpora verzí Microsoft Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft Windows Server version 1903 nástrojem Veeam Agent pro Windows 3.0.2 (součástí aktualizace).
 • Podpora verze jádra Linux 5.0 aktualizovaným nástrojem Veeam Agent pro Linux 3.0.2 (součástí aktualizace).
 • Podpora distribucí Ubuntu 19.04, SLES 15 SP1, RHEL 8 a openSUSE Leap 15.1 v rámci funkce správy agentů Veeam Backup & Replication.
 • Kompatibilita s nástrojem VMware vCloud Director 9.7 na úrovni stávajících funkcí verze Update 4. Připravenost na verzi VMware vSphere 6.5 U3 na základě verze před vydáním. Oficiální podpora bude stále vyžadovat úplné regresní testování provedené na obecně dostupné (GA) verzi. Tento záznam bude na základě výsledků aktualizován o nové informace a oficiální prohlášení o podpoře.
 • Připravenost na verzi VMware vSphere 6.7 U3 na základě verze před vydáním. Oficiální podpora bude stále vyžadovat úplné regresní testování provedené na obecně dostupné (GA) verzi. Tento záznam bude na základě výsledků aktualizován o nové informace a oficiální prohlášení o podpoře.
Podpora aplikací
 • Podpora Oracle 19c v systému Linux pro zpracování s ohledem na aplikace na základě RMAN a OCI, zálohování protokolů opakování a nástroj Veeam Explorer pro Oracle ve většině konfigurací. Protože verze Oracle 19c byla uvedena teprve nedávno, testování konfigurací DataGuard a RAC stále probíhá. Tento záznam bude na základě výsledků aktualizován o nové informace a oficiální prohlášení o podpoře.
 • Podpora Oracle 19c v systému Windows pro zpracování s ohledem na aplikace na základě RMAN a OCI, zálohování protokolů opakování a nástroj Veeam Explorer pro Oracle v základních konfiguracích. Protože verze Oracle 19c byla uvedena teprve před velmi krátkou dobou, testování pokročilých konfigurací (DataGuard, RAC, ASM, Pluggable DB, flashback, virtuální účty) stále probíhá. Tento záznam bude na základě výsledků aktualizován o nové informace a oficiální prohlášení o podpoře.
Integrace s cloudem
 • Veeam Backup & Replication nyní pravidelně aktualizuje seznam podporovaných regionů Amazon AWS pro aktualizační server Veeam. Seznam se aktualizuje, když oddělení kontroly kvality společnosti Veeam ověří kompatibilitu s nově přidaným regionem Amazon. Tato funkce vyžaduje, abyste se přihlásili k automatické kontrole aktualizace produktů prostřednictvím existujícího zaškrtávacího políčka Pravidelně kontrolovat aktualizace produktů a hypervisorů v nastavení Oznámení.
Integrace úložišť
 • Podpora Dell EMC Unity OE verze 4.5.
 • Proprietární klient NFS byla aktualizován, aby byl kompatibilní s modulem plugin rozhraní API univerzálního úložiště Western Digital IntelliFlash (dříve Tegile). Modul plug-in bude obecně dostupný spolu s verzí Update 4b.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4: Novinky

Nativní podpora objektových úložišť s nástrojem Veeam Cloud Tier

Nástroj Veeam Cloud Tier poskytuje škálovatelné úložiště záloh s neomezenou kapacitou pro dlouhodobé uchovávání dat využitím nativních a nákladově efektivních integrací úložišť u dodavatelů služeb v prostředí Amazon S3, Azure Blob Storage, IBM Cloud Object Storage i mnoha služeb kompatibilních s prostředím S3 nebo řešení úložiště onsite.

Služba Veeam Cloud Tier je v rámci úložiště Scale-out Backup Repository (SOBR) implementována jako nová úroveň úložiště – úroveň kapacity. Konfiguruje se se zásadami, které automaticky vrství soubory záloh do objektového úložiště, když se časem dostávají z okna provozního obnovení, s možností zahájit vrstvení nejstarších souborů záloh dříve, pokud na úrovni výkonu SOBR začne docházet volné místo na disku.

Když používáte objektové úložiště veřejného cloudu, můžete svá data chránit volitelným šifrováním na straně zdroje (256bitovým AES).

Mezi jedinečné výhody integrace objektového úložiště Veeam patří:

 • Transparentnost: Zálohy, které byly přesunuty do objektového úložiště, zůstávají pro všechny funkce Veeam transparentně přístupné – a jsou ihned dostupné pro zálohy přímo do objektového úložiště bez předchozího testování.
 • Prostorová efektivita: Vedle komprese na místě zdroje jsou soubory záloh přesouvány do objektového úložiště nekonečně přírůstkovým způsobem, což zabraňuje duplikaci mezi více plnými zálohami, čímž je prakticky zajišťována deduplikace na straně zdroje.
 • Efektivita šířky pásma: Při zálohování je výstupní provoz z objektového úložiště minimalizován přečtením všech odpovídajících bloků z nejbližšího dostupného souboru záloh onsite na úrovni výkonu místo stahování všech bloků z objektového úložiště, čímž se snižují náklady na obnovení.
 • Soběstačnost: Přesunuté zálohy jsou soběstačné a nezávislé na externím katalogu a metadatech, což umožňuje jejich importování, i když dojde k úplné ztrátě zálohovacího serveru onsite včetně jeho konfigurace a databáze.
 • Žádná fixace ze strany prodejce: Archivované zálohy lze importovat z objektového úložiště a kdykoli v budoucnosti je obnovovat pomocí bezplatné edice Community nástroje Veeam Backup & Replication bez nutnosti mít placenou licenci Veeam. Nedržíme vaše data jako rukojmí!
 • Žádné náklady navíc: Na rozdíl od dodavatelů zařízení sekundárního úložiště u nás neplatíte předplatné za TB dat přesunutých do objektového úložiště. U nás neplatíte žádnou daň za využívání cloudu!

Přístup k funkcím cloudové úrovně nástroje SOBR vyžaduje edici Enterprise.

Rozšířené možnosti obnovení do prostředí AWS a Azure Stack v nástroji Veeam Cloud Mobility

Nástroj Veeam Cloud Mobility poskytuje snadný způsob přenositelnosti a rychlého obnovení LIBOVOLNÉ úlohy onsite nebo v cloudu do prostředí Amazon AWS, Microsoft Azure a Azure Stack, abyste mohli udržovat kontinuitu podnikání a dostupnost v prostředích hybridního cloudu. To vám umožňuje:

 • získat přímou přenositelnost úloh mezi privátními, hybridními a veřejnými cloudy,
 • obnovovat úlohy přímo do cloudu k zajištění naprosté kontinuity podnikání,
 • získat možnost testování a vývoje ve veřejném cloudu.

Kromě dříve vydaného nástroje Direct Restore to Microsoft Azure aktualizace Update 4 rozšiřuje nástroj Veeam Cloud Mobility o následující novou funkci:

Nástroj Direct Restore to AWS zajišťuje cloudové obnovení pro zálohy Veeam za účelem optimalizace přidělování prostředků a minimalizace nákladů, což vám umožňuje obnovovat zálohy virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic se systémem Windows a Linux, jako jsou virtuální počítače AWS a EC2, včetně Amazon Government Cloud a Amazon China. Tato funkce je vybavena integrovanou konverzí UEFI na BIOS, díky čemuž je možné obnovovat moderní pracovní stanice se systémem Windows přímo pro prostředí AWS EC2 (které systém UEFI nepodporuje).

Nástroj Direct Restore to Microsoft Azure Stack je postaven na ověřeném modulu Direct Restore to Microsoft Azure, takže vám umožňuje obnovovat zálohy virtuálních počítačů, fyzických serverů a pracovních stanic se systémem Windows a Linux do prostředí Microsoft Azure Stack jako virtuální počítač infrastruktury jako služby (IaaS). Společně s nástroji Veeam Agent tato funkce představuje úplné řešení zálohování pro virtuální počítače IaaS Microsoft Azure Stack.

Lepší zabezpečení a soulad s předpisy díky produktu Veeam DataLabs

Veeam DataLabs je sada výkonných funkcí, které umožňují oddělení IT a vývojářům testovat úlohy v izolovaném prostředí za účelem ověření aktualizací, testování oprav, zjišťování bezpečnostních zranitelností, zajištění souladu s předpisy a ověření obnovitelnosti záloh Veeam. Nástroj Veeam DataLabs, který se dříve nazýval Virtual labs, získal v aktualizaci Update 4 nové možnosti, které poskytují funkce pro lepší zabezpečení, soulad s předpisy a snadnější pracovní postupy v IT.

Obnovení nanečisto umožňuje organizacím provádět požadované změny obsahu databáze nebo nastavení aplikace / operačního systému před obnovením virtuálního počítače do produkčního prostředí. Toho se dosahuje spouštěním požadovaného bodu obnovení v nástroji DataLab přímo ze souborů záloh, vložením a spouštěním vlastního skriptu z OS hosta při zachování provedených změn a nakonec přesunem upraveného stavu produkčního prostředí, čímž se obnovení dokončí. Mezi případy použití zabezpečeného obnovení patří:“

 • Zajištění dodržování práva být zapomenut podle nařízení GDPR díky tomu, že můžete při provádění obnovení virtuálních počítačů obsahujícího osobní údaje ze starších záloh používat stejné aplikace nebo skripty určené k mazání osobních dat z produkčních systémů.
 • Zjednodušení pracovních postupů IT díky tomu, že správci mohou provádět požadované změny nastavení operačního systému (jako je nastavení adresy IP, serveru DNS nebo brány firewall), instalace nebo odebírání aplikací a provádění všech ostatních operací, které jsou potřebné k tomu, aby byl virtuální počítač kompatibilní s cílovým prostředím, než je do něj skutečně umístěn.

Přístup k funkci obnovení nanečisto vyžaduje edici Enterprise.

Zabezpečené obnovení umožňuje organizacím před provedením obnovení do produkčního prostředí v systému souborů hosta v zálohách na úrovni bitových kopií snadno vyhledávat malware, jako jsou počítačové viry nebo ransomware. To se provádí zapojováním disků na připojovací server spojený s úložištěm záloh a spuštěním antivirového (AV) skenování pomocí jednoho z podporovaných antivirových programů nainstalovaných na připojovacím serveru. Mezi případy použití zabezpečeného obnovení patří:“

 • Detekování „spícího“ ransomwaru ve vybraných bodech obnovení za účelem zkrácení doby obnovení po útoku ransomwarem tím, že ransomware není s obnoveným virtuálním počítačem opětovně vracen zpět do produkčního prostředí.
 • Méně zásahů oddělení IT před obnovením záloh ze vzdálených kanceláří a poboček (ROBO) do ústředního datového centra v případech zotavení po havárii (DR) v ROBO.
 • Prohledávání bodů obnovení antivirovými programy odlišnými od antiviru nainstalovaného na skutečný virtuální počítač, aby se zvýšila možnost detekce neobvyklého malwaru nebo malwaru nultého dne.

Zabezpečené obnovení od začátku podporuje nástroje Windows Defender, Symantec Protection Engine a ESET NOD32 a dá se prostřednictvím konfiguračního souboru rozšířit na libovolný antivirový program, který má základní rozhraní příkazového řádku.

Moduly plug-in pro podnikové aplikace

S novými moduly plug-in pro podnikové aplikace si vaši správci databází mohou udržovat kontrolu nad zálohováním a obnovováním databází pomocí nativních nástrojů, které znají, a zároveň můžete nadále centralizovat všechny zálohy do úložiště záloh Veeam.

 • Plug-in modul Veeam pro SAP HANA je řešení s certifikací firmy SAP, které umožňuje správcům databází HANA používat rozhraní BACKINT k provádění záloh a obnovení databází HANA v úložišti záloh Veeam. Součástí je také podpora nasazení HCI SAP HANA.
 • Plug-in modul Veeam pro Oracle RMAN umožňuje správcům databází Oracle používat správce RMAN k provádění záloh a obnovení databází Oracle do úložiště záloh Veeam. Integrace postavená na funkci RMAN poskytuje zákazníkům další způsob dosažení dostupnosti databází Oracle a rozšířenou platformu bez nahrazení stávající integrace na základě OCI, která je součástí úrovně bitové kopie – což může být často pro váš případ použití vhodnější.

Další výhodou použití modulů plug-in Veeam pro podnikové aplikace je podpora úložiště Scale-out Backup Repository (SOBR), což výrazně zvyšuje rychlost zálohování a obnovení díky škálovatelnému vnitřnímu rozhraní s více uzly, které SOBR poskytuje.

Přístup k modulům plug-in pro podnikové aplikace vyžaduje edici Enterprise Plus.

Vylepšené samoobslužné možnosti

Zkraťte dobu obnovení a TCO díky tomu, že uživatelé budou moci bezpečně spravovat zálohy a obnovy vlastních virtuálních počítačů prostřednictvím portálu samoobslužného zálohování a obnovy pro VMware vSphere s přístupem podle rolí spojených s již zavedeným a udržovaným systémem oprávnění vSphere – to znamená, že změny infrastruktury ani přijetí nových zaměstnanců nebude znamenat, že oddělení IT musí aktualizovat pravidla delegace.

Dostupné režimy delegace pro nasazení společně se staršími řešeními umožňují používání konkrétního oprávnění nebo privilegia vSphere, díky čemuž uživatelé vidí a mohou spravovat pouze zálohování a obnovu virtuálních počítačů, ke kterým mají odpovídající oprávnění nebo privilegium. U zcela nových nasazení se můžete rozhodnout využít praktičnost štítků vSphere tak, aby k příslušným virtuálním počítačům měli přístup pouze uživatelé s odpovídajícími štítky v dané samoobslužné konfiguraci.

Samoobslužný portál je založen na stávajícím uživatelském rozhraní programu Enterprise Manager, ale je optimalizován pro tento konkrétní případ použití. Nastavení úlohy je zjednodušeno, takže uživatelé musí pouze vybrat virtuální počítače pro zálohování a základní parametry, jako jsou přihlašovací údaje hosta, doba uchovávání informací a oznamování. Uživatelé nemají přístup k pokročilému nastavení, jako je výběr úložiště nebo režimu zálohování, které spravují správci portálu prostřednictvím šablon úloh. Pokud jde o obnovení, mohou uživatelé provádět celou řadu možností obnovení virtuálních počítačů, které nástroj Enterprise Manager v současné době poskytuje, včetně obnovení položek aplikací, souborů hosta a celého virtuálního počítače.

Přístup k portálu pro samoobslužné zálohování a obnovu vyžaduje edici Enterprise Plus.

Inteligentní diagnostika

Zvyšte spolehlivost zálohování a úspěšnost při současném snížení celkových nákladů na vlastnictví (TCO) prostřednictvím preventivního řešení známých potíží a problémů s konfigurací.

Inteligentní diagnostika, nová funkce řešení Veeam ONE, monitoruje protokoly nástroje Veeam Backup & Replication a vyhledává vzorce známých problémů, které propojuje s daty z dohledu nad virtuální infrastrukturou. Pokud je zjištěno, že zálohovací infrastruktura možná není optimálně nakonfigurovaná, u virtuální infrastruktury dochází k problému, který může ovlivnit zálohy, nebo u instalace jen chybí kritická oprava, jsou informováni uživatelé – to vše předtím, než mají problémy skutečný dopad na zálohy.

A co je nejlepší – na rozdíl od alternativních řešení – součástí není žádná funkce odesílání dat výrobci, protože prohledávání protokolů je prováděno onsite za použití svazků se signaturou problémů, které připravili technici zákaznické podpory a produktový management společnosti Veeam. Jinými slovy, tato funkce vám dává do rukou možnost prohledávání protokolů podpory společnosti Veeam – abyste v ideálním případě už nikdy nemuseli znovu otevírat případ podpory.

Další informace o inteligentní diagnostice naleznete v dokumentaci k verzi Veeam ONE 9.5 Update 4.

Přístup k funkci inteligentní diagnostiky vyžaduje sadu Veeam Essentials nebo Veeam Availability Suite.

Podporovaná platforma

Verze Update 4 obsahuje úplnou podporu nedávno vydaných aktualizací platforem:

 • Podpora systému Microsoft Windows Server 2019 jako OS hosta virtuálních počítačů chráněných řešením Veeam Backup & Replication pro instalaci řešení Veeam Backup & Replication a všech jeho vzdálených komponent a pro zálohování nástrojem Veeam Agent pro Microsoft Windows.
 • Podpora systému Microsoft Windows 10 October 2018 Update jako OS hosta virtuálních počítačů chráněných řešením Veeam Backup & Replication, jako virtuálních počítačů hosta, pro instalaci řešení Veeam Backup & Replication a všech jeho vzdálených komponent a pro zálohování nástrojem Veeam Agent pro Microsoft Windows.
 • Podpora systému Microsoft Windows Server Hyper-V 2019 jako hostitele hypervisoru, včetně podpory virtuálních počítačů s virtuálním hardwarem verze 9.0.
 • Podpora systémů Microsoft Active Directory 2019, Exchange 2019 a SharePoint 2019 pro zpracování s ohledem na aplikace a pro obnovení na úrovni položky v nástroji Veeam Explorer.
 • Podpora databáze Oracle Database 18c pro zpracování s ohledem na aplikace u virtuálních počítačů se systémem Windows, včetně zálohování protokolu transakcí a obnov bodů v čase.
 • Podpora prostředí VMware vSphere 6.7 U1 ESXi, vCenter Server a vCenter Server Appliance (VCSA).
 • Podpora prostředí VMware vCloud Director 9.5.
Řešení pro partnery Veeam Cloud & Service Provider

Verze 9.5 Update 4 obsahuje mnoho nových funkcí a vylepšení pro poskytovatele služeb, kteří nabízejí zálohování jako službu a službu Veeam Cloud Connect. Ty nejvýznamnější uvádíme níže. Úplný seznam vylepšení a oprav chyb naleznete v tomto tématu na soukromém fóru programu VCSP. Ještě na fóru programu VCSP nejste? Kliknutím sem se můžete připojit.

Veeam Cloud Connect

Obecné

 • Fondy bran: vytvářejte a přiřazujte fondy cloudových bran klientům, abyste umožnili podporu klientů z internetu i MPLS na jednom serveru Cloud Connect a abyste mohli lépe spravovat SLA prostřednictvím specializovaných fondů bran.

Zálohování

 • Páska jako služba: poskytovatelé služeb nyní mohou díky zápisu úloh klienta přímo na pásku pomocí úloh „od klienta na pásku“ nabízet své služby „na pásku“, aby klientům pomáhali dosahovat souladu s předpisy a interními zásadami bez udržování vlastní páskové infrastruktury a aby umožnili vytváření další kopie záloh klientů pro účely zotavení po havárii cloudového úložiště. Tato funkce je k dispozici pouze pro zálohy vytvořené ve verzi Veeam Backup & Replication 9.5 Update 4 a nástrojích Veeam Agent 3.0.
 • Změna hesla iniciovaná klientem: klienti si nyní mohou změnit heslo, které používají k připojení k poskytovateli služeb, jeho úpravou u zaregistrovaného poskytovatele služeb a zadáním aktuálního hesla z bezpečnostních důvodů.

Replikace

 • Integrace vCloud Director: poskytovatelé služeb využívající nástroje VMware vCloud Director nyní mohou využívat stávající investice do sítí, infrastruktury a samoobslužné správy u řešení zotavení po havárii jako služby (DRaaS) ke snížení TCO a zvýšení marží, a to využitím nástroje vCloud Director k ověření klientů a přiřazení hardwarových plánů na základě vCloud vDC. Součástí je také úplná podpora rozhraní RESTful API, aby byla možná úplná automatizace.

Samoobslužný portál vCloud Director

 • Do tabulky samoobslužné konfigurace byl přidán sloupec „Využitá kvóta“.
 • Klientovi se nyní zobrazuje postup odstranění virtuálního počítače.

Verze Update 4 obsahuje více než sto důležitých zlepšení, včetně vylepšené správy agentů, dalších integrací úložiště, významných vylepšení podpory pásky a revolučních aktualizací funkcí nástroje Veeam Explorer. A navíc je také téměř všechno rychlejší a pěknější.

Úplný seznam nových funkcí naleznete v dokumentu s úplným seznamem novinek.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a: Co je nového?

Jako výsledek neustálého výzkumu a vývoje a v reakci na zpětnou vazbu od zákazníků má verze Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3a mnoho vylepšení a oprav chyb. Nejvýznamnější aktualizace jsou uvedeny níže.
Podporovaná platforma
 • Podpora VMware vSphere 6.7. Součástí je nová verze HTML5 webového klientského modulu plug-in vSphere pro nástroj Veeam Backup & Replication a podpora asynchronního přenosu NBD/NBDSSL k zlepšení výkonu čtení režimu přenosu přes síť u hostitele ESXi 6.7.
 • Předběžná podpora VMware vSphere 6.5 U2. Tato aktualizace opravuje všechny nevyřešené problémy s kompatibilitou týkající se verze U2, které Veeam vyřešit dokáže. V kódu ESXi 6.5 U2 jsou však významné nedostatky, kvůli kterým rozhraní API vSphere náhodně padá v období vysoké zátěže na CPU hostitele, což má za dopad na různé funkce nástroje Veeam Backup & Replication. Společnost VMware tuto chybu momentálně řeší a její oprava bude pravděpodobně vyžadovat vydání nové verze ESXi 6.5 U2.
 • VMware vCloud Director 9.1. Aktualizace 3a zavádí kompatibilitu se stávajícími funkcemi podpory aplikace vCloud Director.
 • Podpora prostředí VMware Cloud v AWS verze 1.3 a jeho okamžitě použitelná kompatibilita s budoucími aktualizacemi VMC odstraněním požadavku na shodu verze rozhraní API.
 •  Microsoft Windows Server 1803 Aktualizace 3a zavádí podporu pro systém Windows Server 1803 jako virtuální počítače hosta, pro instalaci vzdálených komponent Veeam Backup & Replication a jako řadiče domény pro Veeam Explorer™ pro Microsoft Active Directory.
 • Microsoft Windows Server Hyper-V 1803. Aktualizace 3a zavádí podporu pro Hyper-V 1803 jako hostitele hypervisoru, včetně podpory zpracování virtuálních počítačů s virtuálním hardwarem verze 8.3.
 • Podpora pro Microsoft System Center Virtual Machine Manager 1801
 • Microsoft Windows 10 April 2018 Update. Součástí je podpora jako virtuálního počítače hosta a pro instalaci nástroje Veeam Backup & Replication a všech jeho komponent.
VMware vSphere
 • Součástí je vylepšená podpora režimů přenosu Direct Storage Access (DirectSAN) a Virtual Appliance (Hot Add) pro konfigurace zálohovací infrastruktury prostřednictvím optimalizace interakcí systémové paměti.
Microsoft Azure
 • Zavedení podpory funkce Direct Restore to Microsoft Azure pro prostředí s připojením k Azure ExpressRoute nebo VPN mezi pracovišti. V takovém případě může mít server proxy a pomocná zařízení pouze privátní adresy IP. Pro aktivaci vytvořte v zálohovacím serveru hodnotu registru AzurePreferPrivateIpAddressesForProxyandLinuxAppliance (DWORD = 1) v klíči HKLM\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup and Replication.
Obnova na úrovni souborů v systému Linux
 • Zavedena podpora zachování hodnot SUID a SGID při operaci „Kopírovat do“ v systému Linux.
 • Zavedena podpora pro svazky Btrfs umístěné na svazku LVM.
Integrace primárního úložiště
 • Již není vyžadována instalace modulů plug-in rozhraní API univerzálního úložiště na všechny zálohovací konzole (navíc k zálohovacímu serveru).
 • Zálohovací úlohy vCloud Director týkající se pouze snapshotů úložiště jsou nyní podporovány pro všechny integrace úložišť, které podporují úlohy týkající se pouze snapshotů úložiště. Dříve bylo podporováno pouze řešení NetApp.
 • Integrace Cisco HyperFlex nyní při každé spuštěné úloze neodstraní základní sentinelový snapshot, což zvyšuje výkon a snižuje zátěž úložiště.
Páska
 • Vylepšený výkon výčtu úloh zálohování souborů na pásku s velmi vysokým počtem souborů.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3: Co je nového?

Integrovaná správa nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux

Update 3 zjednodušuje správu ochrany dat a zlepšuje použitelnost přidáním možností zálohování na bázi agentů přímo do konzole Veeam Backup & Replication. To uživatelům dovoluje spravovat zálohování založené na hypervisorech i agentech prostřednictvím jedné konzole, což umožňuje ochranu virtuálních, fyzických i cloudových úloh. Tato nová funkce obsahuje následující možnosti:

 • Jednotný přehled dostupnosti virtuálních, fyzických a cloudových úloh Zajistěte si úplnou kontrolu nad ochranou dat pro VŠECHNY úlohy nativně pomocí konzole Veeam Backup & Replication. Snadno spravujte zálohy a pokročilé možnosti obnovení bez ohledu na to, kde se chráněné úlohy (virtuální, fyzické nebo cloudové) nacházejí.
 • Centralizované nasazení zálohovacího agenta Zajistěte, aby byly všechny počítače se systémem Windows nebo Linux chráněny díky centralizovanému nasazení nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux s automatickým zjišťováním hostitele prostřednictvím dynamických ochranných skupin založených na kontejnerech Active Directory nebo souborech CSV exportovaných ze stávajícího systému CMDB.
 • Podpora clusteru Microsoft Windows s převzetím služeb při selhání. Chraňte své klíčové clustery Microsoft Windows Server s převzetím služeb při selhání včetně clusterů s převzetím služeb při selhání SQL Server a skupin dostupnosti SQL Server AlwaysOn transakčně konzistentním způsobem – a využijte naplno technologii granulárního obnovení Veeam k obnovení souborů hostů a položek aplikací. 
Ochrana zevnitř ve službě Veeam Cloud Connect

Zajistěte schopnost obnovit data po kybernetickém útoku tím, že je bude chránit dodavatel služby Veeam Cloud Connect před útoky zevnitř.

Dodavatelé služeb, kteří využívají službu Veeam Cloud Connect, nyní mohou povolit ochranu záloh svých klientů před náhodným nebo úmyslným odstraněním přímo z konzole klienta. Tato odstranění často provádějí hackeři, kteří narušili síť klienta a získali přihlašovací údaje s vysokými oprávněními pomocí útoku hrubou sílou (s úmyslem nasadit do produkčních serverů ransomware), nebo nespokojený zaměstnanec s oprávněním spravovat nástroj Veeam Backup & Replication. 

Označování umístění dat
Zajistěte soulad plné kontroly nad daty vyžadovaný různými nařízeními, jako je obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), označením umístění objektů produkční infrastruktury a  zálohovací infrastruktury. Značky umístění se používají k zabránění náhodným chybám při konfiguraci úloh zálohování a replikace a při provádění obnovení na jiné místo tak, že upozorní, pokud může akce vést k narušení plné kontroly nad daty. Nové zprávy z Veeam ONE navíc obsahují údaje o umístění, čímž pomáhají zajišťovat soulad s předpisy.
Integrace IBM Spectrum Virtualize

Snižte, dopad na produkční prostředí a dosahujte kratších cílů plnění doby obnovy a bodů obnovy díky novými integracím snapshotů úložiště pro IBM Storwize, IBM SAN Volume Controller (SVC) a libovolný jiný systém úložiště založený na IBM Spectrum Virtualization, jako je například řada Lenovo Storage V Series nebo IBM/Cisco VersaStack. V této nové integraci jsou podporovány následující funkce:

 • Zálohování ze snapshotů úložiště: Snižte dopad činností zálohování na prostředí VMware načítáním dat virtuálního počítače přímo ze snapshotů úložiště v primárním úložišti.
 • Veeam Explorer™ pro snapshoty úložiště: Rychle a efektivně obnovujte jednotlivé položky nebo celé virtuální počítače přímo ze snapshotů úložiště.
 • On-Demand Sandbox™ pro snapshoty úložiště: Využívejte snapshoty úložiště k vytváření kompletních izolovaných kopií produkčního prostředí několika kliknutími pro snadný a rychlý vývoj, testování a řešení potíží.
 • Orchestrace snapshotu: Zlepšete RPO a výrazně zmírněte potenciální riziko ztráty dat používáním úloh pouze pro snapshoty k vytváření dalších a častějších bodů obnovy ve formě snapshotů primárního úložiště konzistentních v aplikacích a v případě pádu – nebo jako další zálohu uchovávejte snapshoty úložiště vytvořené běžnými zálohovacími úlohami ve zvláštním plánu uchovávání informací.
Rozhraní API pro univerzální integraci úložiště

Rozšiřte dostupnost a zkraťte cíle plnění doby obnovy a bodů obnovy díky rozšíření integrace primárního úložiště out-of-band s předními poskytovateli úložišť prostřednictvím modulů plug-in do rámce rozhraní API univerzální integrace úložiště zahrnutého v nástroji Veeam Backup & Replication od této aktualizace.

Tento rámec umožňuje vybraným partnerům poskytujícím úložiště vytvářet integrace svých systémů primárního úložiště pomocí pokročilých funkcí Veeam Backup & Replication, které využívají snapshoty úložiště (jak je podrobně vysvětleno v části IBM Spectrum Virtualization výše). Verze Update 3 aktuálně poskytuje integrace snapshotů úložiště pro VMware prostřednictvím následujících modulů plug-in třetích stran.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 obsahuje stovky dalších vylepšení a oprav chyb, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny v dokumentu Poznámky k verzi KB2353.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2: Co je nového?

Integrace Cisco HyperFlex

Zkraťte dobu zálohování a obnovení a zlepšete celkovou provozní výkonnost pomocí zálohování ze snapshotů úložiště v platformě hyperkonvergované infrastruktury Cisco HyperFlex (HCI). Mezi hlavní přínosy patří:

 • Lepší cíle bodů obnovení. Zálohování ze snapshotů úložiště umožňuje spuštění zálohování kdykoliv a s libovolnou četností, čímž se snižuje riziko ztráty dat.
 • Minimální dopad na produkční prostředí. Tím se odstraní požadavek na vytvoření nativních snapshotů virtuálního počítače, a proto je eliminován související dopad operace odstranění snapshotu. To dramaticky snižuje dopad na výkonu produkčního virtuálního počítače během časového okna pro zálohování.
 • Bezagentové zálohování s ohledem na aplikaci ve více aplikacích, jako je například Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL Server nebo Oracle.
Vzdálený přístup k zálohám Veeam

Vzdálený přístup k zálohám Veeam umožňuje partnerům Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) ještě lépe poskytovat spravované služby tím, že dovoluje pracovníkům podpory VCSP se pomocí konzole Veeam Backup & Replication a klienta vzdálené plochy přes stávající tunel Cloud Connect vzdáleně připojovat k zálohovacímu serveru klienta, aniž by bylo nutné nejprve vytvořit připojení VPN. To umožňuje vzdálenou podporu, řešení potíží a správu úloh zálohování a replikace klienta – a také přímo zálohovacího serveru.

Zajistěte nepřerušené zálohování fyzických a cloudových úloh do úložiště Veeam s plnou podporou nejnovějších verzí nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows 2.0 a Veeam Agent pro Linux 1.0 Update 1.

Podpora nástrojů Veeam Agent
Zajistěte nepřerušené zálohování fyzických a cloudových úloh do úložiště Veeam s plnou podporou nejnovějších verzí nástrojů Veeam Agent pro Microsoft Windows 2.0 a Veeam Agent pro Linux 1.0 Update 1.
Veeam Backup & Replication 9.5 Update 2 obsahuje více než 300 dalších vylepšení a oprav chyb, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny v dokumentu Poznámky k verzi KB2283.

Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1: Co je nového?

Podpora VMware vSphere 6.5

Aktualizace 1 se zaměřuje na poskytování plné podpory pro VMware vSphere 6.5 včetně následujících nových významných funkcí platformy:

 • Podpora šifrovaných virtuálních počítačů. VMware vSphere 6.5 zavádí virtuální počítače se šifrovanými disky. Virtuální počítače mohou být zálohovány pouze v režimech přidání za chodu a přenosu sítě (NBD), přičemž režim přidání za chodu vyžaduje, aby samotná zálohovací proxy byla šifrovaný virtuální počítač.
 • Podpora VMFS6 a VVOL 2.0. VMware vSphere 6.5 zavádí nové verze VMFS a VVOL (virtuální svazky), které jsou v této aktualizaci plně podporovány. To zahrnuje podporu pokročilých funkcí, jako je zálohování ze snapshotů úložiště a Veeam Explorer pro snapshoty úložiště pro virtuální počítače s virtuálními disky uloženými v úložištích dat VMFS 6
 • Podpora virtuálního hardwaru verze 13. VMware vSphere 6.5 zavádí novou verzi hardwaru virtuálního počítače, která zvyšuje některá konfigurační maxima a nově obsahuje možnost přidávat do virtuálních počítačů řadiče NVMe. Tato aktualizace nově obsahuje možnost takové virtuální počítače zpracovávat.
Nástroje Veeam Agent pro Linux 

Díky verzi Update 1 mohou uživatelé naplno využívat výhod záložních úložišť Veeam jako cílových umístění úloh zálohování produktu Veeam Agent pro Linux. Použití úložiště záloh Veeam jako cíle zálohovacích úloh umožňuje použití následujících funkcí navíc:

 • Centralizované monitorování. Provádějte základní monitorování a správu všech příchozích úloh zálohování agentů, včetně e-mailových oznámení o stavu zálohování agenta.
 • Ochrana offsite. Přeneste zálohy agentů offsite na disková úložiště, pásky nebo k dodavatelům služeb Veeam Cloud Connect pomocí úloh kopírování záloh a ukládání záloh na pásku.
 • Šifrování zálohování. Uživatelé si nyní mohou zvolit možnost šifrovat zálohy agentů uložené v úložištích záloh Veeam. Všechny standardní funkce šifrování Veeam, včetně ochrany před ztrátou hesla, jsou pro zálohování koncových bodů podporovány.
 • Export disku. Exportujte obsah fyzického disku ze zálohy do souborů virtuálních disků VMDK/VHD/VHDX.
Veeam Backup & Replication 9.5 Update 1 obsahuje více než 300 dalších vylepšení a oprav chyb, z nichž nejvýznamnější jsou uvedeny v dokumentu Poznámky k verzi KB2222.

Veeam Backup & Replication 9.5: Co je nového?

Lepší škálovatelnost na úrovni podniku

Exponenciální růst objemu dat a poskytovaných IT služeb nutí podnikatele i podniky všech velikostí přehodnotit svou strategii dostupnosti. Prostřednictvím řady nových zlepšení pro velké podniky lze řešení Veeam efektivně a účinně škálovat, a to bez ohledu na velikost prostředí a počet virtuálních počítačů.

Technologie akcelerace záloh zdvojnásobuje výkon operací I/O a až pětkrát zkracuje časová okna pro zálohování – to vše při snižování zátěže primárního úložiště, úložiště záloh a serverů vCenter Server. Mezi funkce patří:

 • Pokročilé načítání dat. Až dvakrát zvyšuje rychlost zálohování pro jednotlivé virtuální disky v primárním úložišti podnikové úrovně a zároveň významně snižuje zatížení primárního úložiště kvůli sníženému počtu operací I/O potřebných k dokončení zálohování, čímž se zlepšuje dostupnost v produkčních úlohách. Funkce pokročilého načítání dat je k dispozici pro platformu VMware a následující režimy zpracování: Zálohování ze snapshotů úložiště, virtuální zařízení (přidání za chodu) a přímé NFS
 • Mezipaměť infrastruktury VMware vSphere. Udržuje zrcadlovou hierarchii infrastruktury vSphere v paměti RAM, čímž se významně urychluje spouštění úloh (operace tvorby seznamu virtuálních počítačů) a odezva uživatelského rozhraní při procházení virtuální infrastruktury. Tento přístup snímá zátěž ze serveru vCenter Server, který tak má větší prostor k plnění povinností správy základní infrastruktury, a zlepšuje poměr úspěšnosti záloh v prostředích, kde často docházelo k vypršení nebo selhání úloh kvůli přetíženému serveru vCenter. Mezipaměť je udržována aktuální prostřednictvím aktualizací v reálném čase přes přihlášení k odběru událostí změny infrastruktury serveru vCenter Server.
 • Vysoce optimalizované dotazy infrastruktury vSphere. Pomáhají zajišťovat rychlejší dokončování dotazů rozhraní API vSphere a minimalizovat zátěž serveru vCenter Server, když je vyžadováno načtení celé hierarchie infrastruktury vSphere. To se hodí například po restartování zálohovacího serveru nebo služby Veeam Broker Service (služba hostující mezipaměť infrastruktury vSphere).
Technologie akcelerace obnovení, včetně přizpůsobené logiky pro disk raw, deduplikační úložiště a pásky, výrazně zlepšují rychlost obnovy virtuálního počítače bez ohledu na scénář obnovení. Jedná se o tyto technologie:
 • Okamžité obnovení virtuálních počítačů má v závislosti na scénáři až trojnásobně lepší výkon, přičemž většina zlepšení se projevuje při obnovování více virtuálních počítačů najednou ze řetězců souborů záloh virtuálního počítače.
 • Paralelní zpracování obnovení celých virtuálních počítačů obnovuje více disků paralelně, podobně jako při provádění zálohování. Tato technika se automaticky používá u všech úložišť záloh disků kromě deduplikačního úložiště Dell EMC Data Domain.
 • Zrychlené obnovení Data Domain během zálohování i obnovení využívá vlastní logiku tak, aby byla zajištěna maximální rychlost obnovy celého virtuálního počítače. Část této logiky zavádí změny do způsobu vytváření záloh v úložišti Data Domain, takže většina zvýšení výkonu se projevuje u nově vytvořených záloh.
 • Přímé obnovení z pásky. Uživatelé nyní mohou provádět úplnou obnovu virtuálního počítače přímo z pásky, aniž by museli nejdříve vytvářet potřebné soubory záloh virtuálního počítače v úložišti. To zlepšuje RTO a eliminuje potřebu hledat úložiště s dostatečným volným místem na disku, aby se na něj vešly všechny soubory záloh potřebné k provedení obnovení. Provádění obnovení prostřednictvím vytvoření souborů v úložišti je stále možné, pokud potřebujete obnovit velké množství virtuálních počítačů ze stejného souboru záloh. V takovém případě může obnovení prostřednictvím vytvoření souborů v úložišti zkrátit dobu obnovení.
Zlepšení modulu. Veeam Backup & Replication 9.5 obsahuje také širokou škálu dalších zlepšení, která uživatelům umožňují škálování do velmi velkých prostředí a udržování efektivity při zpracování úloh obsahujících tisíce virtuálních počítačů nebo miliony souborů.
 • Významné optimalizace konfiguračních databází umožňují rychlejší dokončování dotazů a současně snížení zatížení na server SQL, což výrazně zlepšuje odezvu uživatelského rozhraní a rychlost úlohy. Vzhledem k tomu, že část těchto optimalizací využívá pokročilé funkce dostupné pouze ve verzi SQL Server 2008 nebo novější, verze SQL Server 2005 již není jako konfigurační databáze podporována.
 • Zrychlené zpracování metadat zlepšuje výkon úloh obsahujících virtuální počítače s velkým množstvím nainstalovaných podporovaných aplikací a také v situacích, kdy aplikace vyžadují jako součást zálohy uložení velkého množství metadat (například server Microsoft SharePoint s tisícovkami webů).
 • Účelně vytvořené ovládací prvky uživatelského rozhraní zlepšují odezvu a snižují zatížení konfigurační databáze v tabulkách s desítkami tisíc objektů (např. když uživatel klikne na uzel záloh stromu správy).
 • Výkon ukládání ze souboru na pásku se při zpracování velkého množství velmi malých souborů zvýšil až 50×, takže je při stejném zatížení až o 50 % rychlejší než u tradičních řešení pro zálohování na pásku. Nový modul byl testován s 20 miliony souborů na úlohu, což uživatelům umožňuje efektivně chránit nestrukturovaná data na pásku nebo do cílů VTL.
Rozšířená integrace systému Resilient File System (ReFS) pro Windows Server 2016. Nový souborový systém ReFS 3.1 nabízí větší výkon a úsporu kapacity pro rozsáhlé datové sady a zároveň zajišťuje odolnost dat záloh a ochranu aplikací klíčových pro podnikání prostřednictvím těchto funkcí:
 • Technologie rychlého klonování umožňující až 20× rychlejší vytváření a transformaci souborů plných syntetických záloh, což zajišťuje kratší
  časová okna pro zálohování a menší zátěž úložiště záloh. Výkon zálohování a obnovení lze dále zlepšit automatickým vrstvením úložiště pomocí úložiště záloh založeného na Storage Spaces Direct s vrstvou SSD.
 • Menší spotřeba úložiště záloh díky technologii plného zálohování bez spotřeby místa, která zabraňuje vzniku duplicit, což vede ke spotřebě místa na disku archivu záloh grandfather-father-son (GFS), která se může rovnat zařízením deduplikačního úložiště. Navíc se na rozdíl od deduplikačních úložišť tyto úspory úložiště díky integraci softwarové deduplikace a pokročilých možností ReFS týkají i šifrovaných souborů záloh.
 • Zajištění integrity archivu záloh a řešení tichého poškození dat („hnití bitů“) monitorováním a proaktivním hlášením poškození dat pomocí streamů integrity dat systému ReFS, včetně automatizované a bezproblémové opravy poškozených datových bloků souborů záloh během obnovení nebo během pravidelných kontrol dat systému ReFS využíváním zrcadlových Storage Spaces a sad parity.

Pokročilá integrace ReFS vyžaduje úložiště záloh založené na systému Windows Server 2016, podporované místním svazkem nebo sdílenou složkou. Po upgradování na verzi 9.5 musí být vytvořeno úložiště záloh a soubory záloh musí být na svazku ReFS vytvořeny zálohovací úlohou namísto zkopírování z jiného úložiště.

Všechna vylepšení škálovatelnosti pro velké podniky jsou k dispozici ve všech třech edicích produktů i edici Veeam Backup Free Edition.

ÚPLNÁ integrace s technologiemi Microsoft 2016 pro datová centra.

ÚPLNÁ integrace produktů Veeam s technologiemi datového centra Microsoft 2016 modernizuje platformy privátního cloudu a podnikové aplikace díky plné podpoře těchto systémů:

 • Windows Server 2016; tato podpora umožňuje uživatelům instalovat komponenty Veeam Backup & Replication a chránit virtuální počítače hostů se systémem Windows Server 2016 se zpracováním s ohledem na aplikace a s indexováním souborového systému hostu – to vše bez nutnosti přímého síťového spojení se zpracovávaným virtuálním počítačem se systémem Windows 10 nebo Windows Server 2016 díky využití nových možností nástroje PowerShell Direct.
 • Microsoft Hyper-V 2016 a Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2016 (SCVMM), včetně těchto funkcí: 
  • Podpora nového rámce pro zálohování Hyper-V 2016, který není závislý na snapshotech svazku od dodavatelů VSS softwaru nebo hardwaru koordinovaných se zpracováním VSS hostu. To dramaticky zvyšuje úspěšnost zálohování Hyper-V v rozsáhlých a rušných prostředích. Režim zálohování v hostiteli i mimo hostitele je i nadále v novém rámci podporován.
  • Podpora funkce Resilient Change Tracking (RCT) v Hyper-V, která snižuje složitost díky odstranění nutnosti spouštět v nadřazeném oddílu přídavný ovladač filtru, který by pro zálohování, repliky a obnovení zajišťoval sledování změněných bloků Na rozdíl od vlastního sledování změněných bloků společnosti Veeam je funkce RCT podporována úložištěm SMB3 třetích stran.
  • Podpora pro hostitele Microsoft Hyper-V instalované v systému Nano Server v režimu zálohování v hostiteli, včetně podpory pro Storage Spaces Direct, díky které mohou uživatelé ihned implementovat architekturu doporučenou společností Microsoft pro prostředí Hyper-V 2016, a snížit tak nároky na datová centra
 • Podnikové aplikace Microsoft ve verzích 2016. Součástí je také podpora verzí 2016 podnikových aplikací Microsoft, čímž je zajištěno poskytování zpracování bitové kopie s ohledem na aplikace pro Microsoft Active Directory, Exchange Server, SharePoint a SQL Server a obnovení na úrovni položek aplikací prostřednictvím příslušného nástroje Veeam Explorer™ pro jednotlivé aplikace, takže je možné vysokorychlostní obnovení s RTO do 15 minut. 

Všechny funkce jsou k dispozici ve všech edicích produktu včetně edice Veeam Backup Free Edition.

Veeam Restore to Microsoft Azure

Nástroj Veeam Restore to Microsoft Azure zajišťuje cloudové obnovení pro zálohy vytvořené v JAKÉMKOLI produktu Veeam a optimalizuje přidělování prostředků pro lepší škálovatelnost a vyšší účinnost IT a zároveň nižší provozní výdaje. Umožňuje obnovu a migraci onsite pracovních prostředí do systému Azure pomocí automatického konverzního procesu P2V nebo V2V. Uživatelé mají tyto možnosti:

 • Rychlé obnovení virtuálních počítačů, fyzických serverů nebo koncových bodů se systémem Linux nebo Windows do prostředí Azure s minimálním narušením provozu firmy.
 • Provádění naplánované migrace prostředí z vašeho pracoviště do cloudu pro snížení vlivu omezených zdrojů na pracovišti.
 • Snadné vytváření prostředí založených na systému Azure pro vývoj a testování. Uživatelé například mohou testovat opravy a aktualizace, aby zmírnili rizika spojená s nasazováním nových aplikací.

Oproti technologickému náhledu na zařízení Veeam Restore to Microsoft Azure, který byl zveřejněn v březnu 2016, byly přidány nové funkce:

 • Obnovujte přímo z uživatelského rozhraní, aniž byste museli nasazovat zařízení Azure, kopírovat do něj soubory záloh nebo proces spravovat v samostatném uživatelském rozhraní. Uživatelé mohou nyní jednoduše kliknout na libovolnou zálohu a obnovit ji přímo do Azure.
 • Obnovujte zálohy počítače Linux vytvořené nástrojem Veeam Backup & Replication a Veeam Agent pro Linux, včetně automatizovaných konverzí UEFI na BIOS.
 • Provádějte paralelní obnovení disku, aby byla obnova počítačů s více disky rychlejší.
 • Proxy server Azure díky optimalizaci přenosů dat do datového centra Azure zrychluje obnovení až 10×. Díky využití technologie Veeam Cloud Connect se datové přenosy provádějí přes jeden port pomocí šifrovaného připojení TLS, což zjednodušuje konfigurace brány firewall a odstraňuje potřebu vytvoření připojení VPN k Azure. Nasazení virtuálního počítače proxy serveru Azure představuje jen několik kliknutí v uživatelském rozhraní Veeam a po určité době nečinnosti může být automaticky vypnuto, aby se snížily náklady na spotřebu v Azure. Použití proxy serveru Azure je volitelné.
 • Těsnější integrace Azure zahrnuje automatizovanou instalaci agenta virtuálního počítače Azure pro virtuální počítače Windows, povolení pravidel brány firewall systému Windows pro vzdálenou plochu a podporu nového modelu nasazení Azure Resource Manager.
Veeam Restore to Microsoft Azure je k dispozici ve všech edicích produktu, včetně Veeam Backup Free Edition.
Okamžité obnovení z LIBOVOLNÉ zálohy

Společnost Veeam vynalezla okamžité obnovení virtuálního počítače. Nyní představujeme okamžité obnovení pro fyzické počítače! Veeam Backup & Replication 9.5 umožňuje uživatelům provádět okamžité obnovení koncových bodů a fyzických serverů do virtuálního počítače Hyper-V. Díky tomu je možné:

 • Okamžitě ze zálohy dostat fyzický server, který selhal, což dává čas navíc pro řešení potíží nebo získání náhradních dílů
 • Spouštět ztracené notebooky přímo z poslední zálohy, dokud nenastane výměna, což uživatelům umožňuje přístup přes připojení RDP z libovolného tenkého klienta, který podporuje RDP (např. chytrý telefon, tablet)
 • Za použití služby Veeam Cloud Connect mohou velké podniky a dodavatelé služeb spravovat úplné zotavení po havárii (DR) vzdálených kanceláří a míst klienta tím, že zpřístupní zálohy doručené do hlavního datového centra službou Veeam Cloud Connect jako virtuální počítače Hyper-V.

Okamžité obnovení je podporováno ze záloh vytvořených nástrojem Veeam Endpoint Backup™ FREE 1.5, ale kvůli dalším informacím o počítači shromažďovaným během zálohování nejlépe funguje s verzí Veeam Agent pro Microsoft Windows 2.0 nebo novější.

Okamžité obnovení je k dispozici ve všech edicích produktu včetně edice Veeam Backup Free Edition. Tato funkce vyžaduje Microsoft Hyper-V. Pokud infrastrukturu Hyper-V nemáte, můžete jednoduše povolit roli Hyper-V přímo na zálohovacím serveru.

Integrace snapshotů úložiště Nimble Storage

Společnost Veeam staví na svých stávajících integracích s produkty Hewlett Packard Enterprise (HPE), NetApp a Dell EMC a rozšiřuje podporu přímého snapshotu úložiště na uživatele Nimble Storage, což jim pomáhá snižovat dopad na produkční prostředí a dosahovat cílů kratší doby obnovy a bodů obnovy (RTPO™) pomocí následujících funkcí:

 • Zálohování ze snapshotů úložiště. Snižování dopadu činností zálohování na produkční úložiště díky získávání dat virtuálních počítačů ze snapshotů úložiště v primárním úložišti a replikovaných kopií v sekundárním úložišti.
 • Veeam Explorer pro snapshoty úložiště. Obnovujte jednotlivé položky aplikací, soubory hosta nebo celé virtuální počítače rychle a efektivně ze snapshotů úložiště v primárním úložišti a jejich replikovaných kopií v sekundárním úložišti – ať už je vytvořila úloha Veeam, nebo nativní plánovač snapshotu.
 • On-Demand Sandbox™ pro snapshoty úložiště. Využívejte snapshoty úložiště v primárních a sekundárních systémech úložiště k vytváření kompletních izolovaných kopií produkčních prostředí několika kliknutími pro snadný a rychlý vývoj, testování a řešení potíží.

Integrace snapshotů úložiště Nimble Storage vyžaduje edici Enterprise Plus, s výjimkou nástroje Veeam Explorer pro snapshoty úložiště, který je k dispozici ve všech edicích produktu, včetně Veeam Backup Free Edition.

Vylepšená podpora VMware vCloud Director pro dodavatele služeb

Nutnost udržení efektivity a pružnosti IT vyžaduje nový přístup k zajišťování nepřetržité dostupnosti infrastruktury jako služby (IaaS). Zjednodušte správu, zvyšte efektivitu a zlepšete důvěryhodnost tím, že klientům služby vCloud Director zpřístupníte portál samoobslužného zálohování a obnovy založený na nástroji Veeam Backup Enterprise Manager, který obsahuje tyto funkce:

 • Nativní ověřování ve vCloud a integrované určování rozsahu přístupu umožňuje klientům pro samoobslužný portál nadále používat stávající přihlašovací údaje služby vCloud Director a omezuje je, aby mohli zálohování a obnovení provádět pouze na virtuální počítače patřící do jejich organizace. Tím se zlepšují služby pro klienty a snižují náklady pro dodavatele služeb, protože se každá změna od klienta (např. deaktivace klienta, změna hesla nebo přidání nových virtuálních aplikací nebo virtuálních počítačů) na portálu okamžitě projeví. 
 • Samoobslužné zálohování umožňuje klientům udržovat lepší kontrolu nad svým zálohováním tím, že kontrolují stávající úlohy a vytvářejí nové. Nastavení úlohy je zjednodušeno, takže nájemci musí pouze vybrat virtuální počítače, jejichž zálohování chtějí provádět, a základní parametry, jako jsou přihlašovací údaje hosta, doba uchovávání informací a oznamování. Klienti nemají přístup k pokročilému nastavení, jako je výběr úložiště nebo režimu zálohování, které spravují dodavatelé služeb prostřednictvím šablon úloh.
 • Samoobslužné obnovení umožňuje klientům provádět celou řadu možností obnovení virtuálních počítačů, které nástroj Veeam Backup Enterprise Manager v současné době poskytuje, včetně obnovení položek aplikací, souborů hosta, celého virtuálního počítače a celé virtuální aplikace. Tato obnovení nyní mohou snadno provádět několika kliknutími sami klienti, což zlepší RTO a sníží náklady pro dodavatele služeb.

Přístup k portálu pro samoobslužné zálohování a obnovu vyžaduje edici Enterprise Plus.

Další vylepšení

Modul

Paralelní zpracování záloh na virtuální počítač. Kontrola stavu a kompaktní operace nyní při použití řetězců souborů zálohování na virtuální počítač zpracovávají každý řetězec souboru záloh paralelně.

Afinita proxy serverů Toto nové nastavení úložiště záloh umožňuje uživatelům zadávat záložní proxy servery, které mohou provádět zálohování do vybraného úložiště a obnovu z něj. Tato možnost je užitečná v řadě scénářů, například při udržování místního provozu zálohování na více zařízení zálohování Veeam typu vše v jednom. Tato funkce je k dispozici pouze v edicích Enterprise a Enterprise Plus.

Kontrola uchovávání informací po selhání zálohovací úlohy. Úlohy nyní použijí zásady uchovávání informací, i když samotné zálohování selže. To umožňuje zákazníkům s přeplněnými úložišti záloh v nastavení úlohy zkracovat uchovávání informací a používat nová nastavení, aby bylo možné vytvářet nové zálohy. Úlohy v neomezeném dopředném přírůstkovém zálohování však nejsou kvůli požadavku sloučení souboru plné zálohy schopny jednoduše odstranit nejstarší zálohu.

Vylepšení zásad uchovávání informací GFS. Aby se snížily požadavky na prostor na disku úložiště archivu, nejstarší plná záloha GFS bude nyní odstraněna předtím, než bude uzavřen nový soubor s plnou zálohou GFS a vytvořena nová syntetická plná záloha.

Vylepšení výkonu úloh záložního kopírování. Úlohy záložního kopírování by se nyní měly spouštět mnohem rychleji a již by neměly představovat zatížení virtuálních infrastruktur kvůli získávání požadovaných informací o zpracovávaných virtuálních počítačů z konfigurační databáze namísto infrastruktury.

Preferované sítě pro Linux. Preferovaná nastavení sítě se nyní vztahují také na spravované servery se systémem Linux

Omezení rychlosti sítě pro rychlou migraci. Operace rychlé migrace se nyní řídí pravidly omezení rychlosti sítě.

Uchovávání dat o auditech obnovení. Události auditu operací obnovení nyní dodržují globální pravidla uchovávání událostí, aby nedocházelo k přeplňování konfigurační databáze. 

Byly aktualizovány komponenty třetích stran . Řada komponent modulů třetích stran byla za účelem lepší stability a zabezpečení aktualizována, zejména pak OpenSSL, kde jsou vyřešena nejnovější zranitelná místa.

vSphere

Priorita přímého NFS před přidáním za chodu. Aby se zabránilo problémům s nežádoucím ochromováním virtuálního počítače při přidávání virtuálních disků umístěných ve sdíleném úložišti NFS, inteligentní rozložení zátěže nevyužívá proxy virtuálního zařízení (přidaného za chodu), pokud je k dispozici alespoň jedna proxy s podporou přímého NFS.

Ohled na umístění proxy serveru přímého NFS. Inteligentní rozložení zátěže nyní automaticky vybírá nejlepší proxy přímého NFS na základě počtu směrování k úložišti dat, čímž poskytuje optimální výběr proxy v distribuovaných prostředích.

Výběr typu disku „thick“. Uživatelé nyní mohou při provádění obnovy celého virtuálního počítače nebo nastavování úlohy replikace zvolit typ disku „thick“ (s líným nebo čilým nulováním). Volba zachování typu zdrojového disku také rozlišuje mezi typy disku „thick“ a vybere ten správný.

Vyvažování počtu replik virtuálního počítače. Při replikaci do clusteru je každý virtuální počítač repliky vytvořen na hostiteli s alespoň jedním virtuálním počítačem registrovaným v okamžiku vytvoření virtuálního počítače repliky.

Zvýšení limitu připojení NBD. Starší limit pro maximální počet virtuálních disků zpracovaných přenosem NBD se pro hostitele ESXi 5.0 nebo novější zvýšil ze 7 na 28 na základě rozdílů v architektuře manipulace s připojeními NFC.

Hyper-V
Zlepšení výkonu. Úlohy zpracovávající starší verze hostitele Hyper-V (2012 R2 nebo starší) by se nyní měly díky zrychlení operací tvorby seznamu virtuálních počítačů, výčtu CSV a zjišťování vlastnictví virtuálního počítače načítat až 2× rychleji.
Přemapování sítě VLAN. Byla přidána možnost mapování sítí VLAN ve virtuálních sítích podle pravidel průvodce úlohou replikace.
Integrace primárního úložiště
Výběr protokolu. U primárního úložiště podporujícího více protokolů (FC/iSCSI/NFS) mohou nyní uživatelé vybírat protokoly používané nástrojem Veeam, aby zabránili zálohovacím úlohám pokoušet se připojit k úložišti přes nežádoucí rozhraní.
Výběr proxy Uživatelé nyní mohou vybrat konkrétní proxy pro zálohování, která se má použít pro operace opětovného skenování úložiště a zálohování ze snapshotu úložiště.
Dell EMC Data Domain
Podpora DD OS 5.7. Aktualizovaná sada DDBoost SDK na verzi 3.1 pro ještě lepší podporu systému DD OS 5.7.
HPE 3PAR StoreServ
Virtuální domény. Byla přidána podpora funkce virtuálních domén 3PAR
Tagování sítě VLAN. Byla přidána podpora pro funkci tagování pro 3PAR iSCSI VLAN.
HPE StoreOnce

Zvýšené limity Maximální počet podporovaných přírůstků v řetězci zálohování nyní závisí na modelu StoreOnce používaném pro úložiště záloh a není omezen na sedm pro všechny modely StoreOnce.

Řízení provozu. Byla přidána možnost řídit nastavení kontrolních součtů a komprese provozu Catalyst v průvodci StoreOnce, aby bylo možné tato nastavení optimalizovat pro síť používanou pro zálohování a kopírování. 

Řízení režimu šířky pásma. Režim šířky pásma Catalyst je namísto toho, aby nuceně používán v režimu velké šířky pásma, založen především na nastavení úložiště Catalyst.

Vylepšení Catalyst přes FC. Byla zvýšena spolehlivost vytvoření připojení Catalyst přes FC k úložišti StoreOnce v případech, kdy jsou obsazena všechna dostupná připojení FC.

Aktualizace Catalyst. Software StoreOnce Catalyst integrovaný ve verzi 9.5 byl aktualizován na nejnovější verzi 3.14 a obsahuje různé optimalizace výkonu.

NetApp

Podpora Data ONTAP 9.0. Přidána podpora pro NetApp Data ONTAP verze 9.0.

Podpora LIF dat. Zálohování ze snapshotů úložiště nyní namísto volby nejrychlejšího LIF načítá LIF (logické rozhraní) dat virtuálního disku patřící do uzlu clusteru NetApp, na kterém jsou hostované zpracovávané virtuální disky. Tím se odstraňuje zbytečné zatížení uzlu s nejrychlejším LIF i sítě clusteru.

Podpora funkce SVM Root Volume Protection. Byla přidána podpora pro funkci Clustered Data ONTAP 8.3 SVM Root Volume Protection.
Scale-out Backup Repository™
Dočasné rozšíření. Uživatelé edice Enterprise nyní mohou přidávat čtvrtý rozsah. V jednu chvíli mohou být však online pouze tři rozsahy a čtvrtý zůstává v režimu údržby. To může pomoci s rozšířením kapacity škálovatelného úložiště záloh připojením větší jednotky úložiště a následným vyprázdněním záloh z nejmenšího.
Zpracování s ohledem na aplikace

Podpora Oracle v systému SUSE. Byla přidána podpora pro zpracování s ohledem na aplikace a zálohování protokolů opakování pro servery Oracle nainstalované na verzích 11 a 12 systému SUSE Linux Enterprise Server (SLES).

Podpora Oracle Data Guard. Byla přidána podpora pro zpracování s ohledem na aplikace a zálohování protokolů opakování pro servery Oracle využívající službu Data Guard.

Podpora Veeam Backup pro Microsoft Office 365. Byla přidána podpora pro zpracování s ohledem na aplikace serverů Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
Obnova na úrovni souboru

Podpora OES 2015. Byla přidána podpora pro obnovení na úrovni souborů z 64bitových svazků NSS a svazků NSS s podporou AD na serveru Open Enterprise Server 2015.

Ověření cílového místa kopírování. Při pokusu o obnovení souboru do sdílené složky, která vyžaduje přihlašovací údaje, nyní uživatel musí zadat přihlašovací údaje obnovení na úrovni souborů v různých operačních systémech.

Výkon obnovení na úrovni souborů Až trojnásobné zvýšení výkonu obnovení na úrovni souborů v systému Windows v závislosti na scénáři.
SureBackup
Role řadiče domény. Byly přidány vyhrazené role řadiče domény služby Active Directory, které dávají pokyny úlohám SureBackup®, aby prováděly autoritativní, resp. neautoritativní obnovení řadiče domény.
Veeam Backup pro Office 365. Byla přidána vyhrazená role pro servery Veeam Backup pro Microsoft Office 365.
Nástroje Veeam Explorer

Líné načítání databáze. Všechny aplikace Veeam Explorer nyní připojují databázové soubory k obnovení podle potřeby namísto automatického načítání všech známých databází při spuštění.

Optimalizace toku provozu. Provoz obnovení již neprochází přes konzoli, ale jde přímo z připojovacího serveru úložiště na cílový server.

Vylepšené uživatelské rozhraní Pásy nástrojů ve všech nástrojích Veeam Explorer nyní reagují na kontext.
Veeam Explorer pro Microsoft Active Directory
Podpora adresářových služeb systému Windows Server 2016. Byla přidána podpora pro obnovu na úrovni objektu služby Active Directory z doménových struktur spuštěných na funkční úrovni 2016 (včetně obnovení hesla účtu uživatele a počítače).
Odkazy s omezenou platností. Jedinečná podpora obnovení odkazů s omezenou platností, nová funkce služeb adresáře Windows Server 2016, zahrnuje export do souboru LDF, což je funkce, která není v nativním nástroji LDIFDE dostupná.
Veeam Explorer pro Microsoft Exchange  
Obnovení ze složek Odstraněno. Byla přidána podpora pro obnovení položek ze složky Odstraněno používané službou Exchange, když je aktivní funkce blokování z důvodu soudního sporu nebo obnovy jednotlivých položek. Aplikace Veeam Explorer tyto položky zobrazuje ve složce schránky Položky blokované z důvodu soudního sporu a Položky blokované na místě ve stromu složek poštovní schránky.
Podpora Veeam Backup pro Microsoft Office 365. Byla přidána podpora obnovení z archivních databází (soubory .ADB) vytvořených pomocí aplikace Veeam Backup pro Microsoft Office 365 – a to jak z lokálních souborů, tak i přímým připojením k serveru archivu.
Veeam Explorer pro Microsoft SharePoint
Podpora SharePoint 2016. Přidána podpora obnovení na úrovni položek z databází obsahu Microsoft SharePoint 2016.
Zpráva o obnovení webu. Byla přidána podrobná zpráva o obnovení webu s podrobným stavem obnovení pro každý objekt webu.
Veeam Explorer pro Microsoft SQL Server

Podpora serveru Microsoft SQL Server 2016. Byla přidána podpora pro obnovení na úrovni databází, tabulky a objektu SQL ze serveru Microsoft SQL Server 2016. 

Podpora dalších typů tabulek. Byla přidána podpora obnovení objektů SQL z následujících typů tabulek: Časová tabulka s verzemi systému, tabulka optimalizovaná na paměť (OLTP v paměti) a tabulka souborů.

Vylepšení výkonu obnovení. Až 3násobné zvýšení rychlosti obnovení databáze ve všech scénářích nasazení serveru SQL, včetně úložišť typu blob.
Veeam Explorer pro Oracle
Obnova dynamických parametrů. Přidána podpora obnovy dynamických parametrů databáze
Vylepšení výkonu obnovení. Mírně zlepšené časy obnovení databáze zrychlením určitých operací správy databáze.
Veeam Backup Enterprise Manager  

Vylepšení škálovatelnosti. Modul Enterprise Manager byl silně optimalizován pro velmi velká prostředí a testován na databázích obsahujících milion bodů obnovy. Navíc byl pro velká prostředí výrazně vylepšen výkon hlášení, odezva webového uživatelského rozhraní a  časy registrace nového zálohovacího serveru.

Obnovení databáze Oracle. Funkce samoobslužného obnovení na úrovni položek aplikací byla rozšířena o samoobslužné obnovení databáze Oracle delegovanými správci databáze.

Vylepšení obnovení položek schránky Exchange. Bylo přidáno automatické zjišťování serveru CAS a vylepšena logika zpracování certifikátů

Vylepšené samoobslužné možnosti V souvislosti s přidáním portálu pro samoobslužné zálohování a obnovu pro vCloud Director bylo webové uživatelské rozhraní nástroje Enterprise Manager rozšířeno o nové možnosti provádění operací rychlého zálohování na kartě virtuálního počítače a také odstraňování zálohovacích úloh a souborů zálohování a mazání obsahu jednotlivých virtuálních počítačů ze souborů záloh s více virtuálními počítači.

FLR jedním kliknutím pro zálohy agenta. Pro zálohy vytvořené nástrojem Veeam Agent pro Microsoft Windows 2.0 a Veeam Agent pro Linux 1.0 je nyní podporováno vyhledávání v katalogu systému souborů hosta a obnovení na úrovní souborů jedním kliknutím.

Souběžné vyhledávání v katalogu. Více uživatelů webového uživatelského rozhraní nyní může provádět vyhledávání v katalogu systému souborů hosta současně, aniž by běžně docházelo k vypršení časových limitů.

Veeam Cloud Connect (pro klienty)

Paralelní zpracování Klienti mohou nyní paralelně zálohovat nebo replikovat více virtuálních počítačů a disků, a to podle limitu souběžných úloh nastaveného dodavatelem služeb, čímž se zlepší výkon úloh na rychlých linkách. Paralelní zpracování se týká pouze režimu přímého přenosu, protože integrovaná akcelerace sítě WAN stále zpracovává disky sekvenčně bez ohledu na toto nastavení.

Replikace ze zálohy v cloudovém úložišti. Klienti mohou nyní provádět replikaci ze zálohy umístěné v cloudovém úložišti, což umožňuje novou volbu zotavení po havárii bez generování dalšího síťového provozu a ovlivnění produkčních virtuálních počítačů.

Vylepšení zabezpečení. Služba Veeam Cloud Connect se nyní při vytváření připojení k dodavateli služeb pokusí použít lépe zabezpečené algoritmy ověření TLS 1.2 a TLS 1.1. Návrat k protokolu SSL 3.0 v případě selhání byl navíc u všech komponent služby Veeam Cloud Connect výslovně zakázán.

Zálohování konfigurace do cloudového úložiště. Byla přidána podpora provádění zálohování konfigurace do cloudového úložiště, s výjimkou záloh, které jsou podporovány škálovatelným úložištěm

Veeam Cloud Connect (pro dodavatele služeb)

Podpora řetězců souborů záloh pro individuální virtuální počítače. Cloudová úložiště je nyní možné zálohovat úložišti záloh s povoleným nastavením řetězců souborů záloh pro individuální virtuální počítače, což zlepšuje škálovatelnost a podporu pro zařízení deduplikačního úložiště.

Podpora škálovatelného úložiště záloh. Cloudová úložiště je nyní možné zálohovat pomocí škálovatelných úložišť záloh a dodavatelům služeb tak zjednodušit správu úložiště záloh a uspořit náklady. Společnost Veeam poskytne podporovaný proces migrace stávajících záloh klientů z jednoduchých úložišť do škálovatelných úložišť záloh. Další informace naleznete ve fóru Veeam Cloud & Service Provider.

Podpora rozšířené integrace ReFS. Cloudová úložiště zálohování úložišti záloh, která splňují požadavky na rozšířenou integraci ReFS, plně podporují příslušné funkce.

Zlepšené protokolování diagnostiky. Kde to bylo možné provést, aniž by byly ohroženy důvěrné údaje klienta, bylo provedeno několik vylepšení v konkrétních oblastech protokolování činností klienta.

Páska

Automatické čištění mechanismu pásky Ano, konečně! Zálohovací server bude nyní monitorovat události stavu páskové jednotky a podle potřeby provádět automatické čištění, pokud je v páskové knihovně k dispozici čisticí kazeta.

Priorita úlohy pásky Naslouchali jsme vašim přáním a přidali jsme možnost odložit počátek primární úlohy, když úlohy pásky ještě zpracovávají některé požadované soubory záloh, takže nedojde k okamžitému ukončení úloh pásky.

Vylepšení oznámení čekání na pásku. E-mailová zpráva a zpráva protokolu činností úlohy nyní obsahují informace o páskovém zařízení a fondu médií, ve kterých nejsou volná média.

Nastavitelné uchování sady médií GFS. Podobně jako u jednoduchých fondů médií je nyní možné v rámci libovolné sady médií GFS změnit dobu uchovávání pro dříve zapsané páskové médium.

Nastavitelné uchování sady médií GFS. Podobně jako u jednoduchých fondů médií je nyní možné v rámci libovolné sady médií GFS změnit dobu uchovávání pro dříve zapsané páskové médium.

Vylepšení průvodce úlohou pásky. Nyní můžete vybrat více souborů, které se přidají do úlohy zálohování souborů na pásku najednou, v průvodci úlohou pásky zobrazit další informace o vybraném fondu médií a určit dobu čekání na připojenou úlohu zálohování v hodinách (vedle minut).

Oprávnění operátora zálohování. Uživatelská role operátora zálohování Veeam má nyní oprávnění provádět základní operace správy infrastruktury pásek, jako je zobrazení inventáře, vysunutí, přeskenování atd.

Další optimalizace. Mezi další optimalizace patří několik vnitřních vylepšení, která zlepšují stabilitu a výkon operací archivace GFS, paralelního zpracování, šifrování pásky, obnovení na úrovni souborů a katalogových operací.

Uživatelské rozhraní

Nové možnosti uchovávání s nástrojem VeeamZIP™. Ke stávajícím možnostem pro zákazníky, kteří používají VeeamZIP jako archivační nástroj virtuálního počítače, byly přidány další možnosti uchovávání záloh VeeamZIP na dobu tří měsíců, šesti měsíců a jednoho roku.

Limit volného místa pro produkční úložiště dat. Nyní můžete nastavit procento volného místa na disku v produkčním úložišti dat, které určuje, kdy má úloha místo vytvoření snapshotu virtuálního počítače vydat varování nebo zcela selhat, čímž se zabrání přeplňování úložiště dat daty snapshotů. Jedná se o dodatek ke stávající hodnotě registru BlockSnapshotThreshold (výchozí hodnota je 2 GB), která nadále slouží jako poslední linie obrany při vypnutí výše uvedené funkce, jako je tomu při upgradech uživatelů. Nové nastavení naleznete v části Možnosti > Oznámení

Výběr proxy Nyní můžete určit server proxy a typ disku, který chcete použít při exportu zálohovaného svazku jako virtuálního disku

Upozornění na dobu omezení. Pokud se uživatel pokusí spustit úlohu během doby omezení, zobrazí se nyní upozornění. To se definuje v nastavení časového okna pro zálohování úlohy.

Barevné motivy. Pro ty z vás, kterým se motiv Veeam Green nelíbí, nyní nabízíme tři další barevné motivy s neutrálními barvami. Barevný motiv je nastavení pro uživatele na konkrétním zálohovacím serveru, což umožňuje uživatelům barevně kódovat servery zálohování a lépe je rozlišovat při jejich přepínání pomocí kláves Alt-TAB.

PowerShell  
Podpora mírnějších zásad vykonávání. Požadavek zásad vykonávání rozšíření Veeam PowerShell byl snížen z RemoteSigned na Bypass.
Neustálé vylepšování pomocí nových rutin přidaných k pokrytí všech nových funkcí verze 9.5 i další vylepšení stávajících rutin na základě zpětné vazby zákazníků.
Zlepšení pro dodavatele služeb

Zálohování konfigurace a vylepšení obnovení. Na žádosti zákazníků nyní e-mailová zpráva o zálohování konfigurace obsahuje název zálohovacího serveru. Migrace konfigurační databáze serveru Veeam Cloud Connect je navíc plně podporována obnovením konfigurace v režimu migrace.

Vylepšení rozhraní RESTful API. Byla přidána podpora pro správu úloh záložního kopírování a souborů záloh, rozšířena stávající rozhraní API pro obnovení na úrovni souborů a plánování úloh podle zpětné vazby a implementováno mnoho menších zlepšení.

Zkušební virtuální počítače. S licencemi pronájmu za virtuální počítač nyní produkt pro účely integrovaných zpráv o využití sleduje nově přidané virtuální počítače samostatně. Tyto virtuální počítače nejsou do zpráv o využití přidány až do následujícího měsíce.