https://login.veeam.com/cz/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vY3ovd2hhdHMtbmV3LW9uZS1tb25pdG9yaW5nLXRvb2wuaHRtbCJ9
800 222 508 | 08:30 - 18:30 CEST

Co je nového ve verzi Veeam ONE 9.5?

Veeam® ONE™ 9.5, součást sady Veeam Availability Suite™, poskytuje úplný přehled o celém prostředí IT, včetně virtuálních úloh a fyzických a cloudových úloh chráněných řešením Veeam. Díky podpoře nástrojů Veeam Backup & Replication™ a Veeam Agent pro Microsoft Windows a Linux i virtuálních prostředí poskytuje nástroj Veeam ONE hloubkové, inteligentní monitorování, reportování a automatizaci prostřednictvím interaktivních nástrojů, takže se o problémech dozvíte a můžete je řešit dříve, než ovlivní provoz. Níže je uveden seznam hlavních nových funkcí a vlastností, které byly uvedeny ve verzi Veeam ONE 9.5 a následných aktualizacích.

Veeam ONE 9.5 Update 4: Novinky

Verze Veeam ONE 9.5 Update 4 obsahuje desítky zlepšení a oprav chyb. Následuje seznam nejvýznamnějších zlepšení.
Hlavní funkce
 • Inteligentní diagnostika Veeam. Zlepšení dostupnosti, úspora času a snížení počtu žádostí o podporu preventivní identifikací a oznamováním známých problémů s infrastrukturou s připravenými postupy a řešeními.
 • Nápravné činnosti. Zkrácení reakční doby a zmenšení množství prostojů automatizací ručních rutinních procesů spojených s opravou běžných problémů souvisejících se zálohovací a virtuální infrastrukturou, jako je odstraňování snapshotu a zmeškané RPO.
 • Business View 2.0. Zlepšení přehledu o virtuálních infrastrukturách a infrastrukturách agentů snadným seskupováním virtuálních a fyzických počítačů do obchodních skupin k uspokojování konkrétních obchodních potřeb prostřednictvím přepracovaného nástroje pro kategorizaci, který je integrován do nástroje Veeam ONE Monitor.
 • Monitorování na úrovni aplikací. Zajištění dostupnosti kritických aplikací spuštěných ve virtuálních počítačích prostřednictvím vylepšené funkce preventivního monitorování na úrovni aplikací, včetně možnosti sledovat stav monitorování jednotlivých aplikací a spravovat služby a procesy hosta.
Obecné

Nasazení

 • Podpora pro systém Microsoft Windows Server 2019. Všechny komponenty nástroje Veeam ONE lze nainstalovat na platformu Microsoft Windows Server 2019.

Výstrahy

 • Specializované zobrazení výstrah souvisejících s úlohou a diskem. Každá výstraha disku a úlohy se spouští nezávisle.
 • Vylepšený modul oznámení výstrah. Všechna spuštění konkrétního objektu výstrahy mají nyní jedinečné identifikátory, které lze použít při integraci do aplikací třetích stran.
 • Vylepšené monitorování protokolu SNMP. Soubor Management Information Base (MIB) nyní obsahuje popisy a ID Veeam SNMP.
 • Vylepšení použitelnosti modelování výstrah. Můžete snadno změnit rozsah objektů při modelování a vybírat konkrétní výstrahy.
 • Výstraha „stavů služeb Veeam ONE Reporter“. Tato výstraha vylepšuje samostatné monitorování tím, že upozorňuje uživatele na vysoké zatížení serveru Veeam ONE, aby se zajistila stabilita úloh.

Kategorizace Business View

 • Jednotná konzole pro kategorizaci. Kategorizaci je nyní možné provádět a kontrolovat v nástroji Veeam ONE Monitor. Kromě toho došlo ke zjednodušení postupu kategorizace.
 • Zjednodušený postup kategorizace. Kategorie a skupiny lze nyní vytvářet a synchronizovat s virtuální infrastrukturou z jediného průvodce.
 • Podpora vícenásobného zařazení do skupin. Jednotlivé objekty je nyní možné zahrnout do více skupin v jedné kategorii.
 • Vylepšená synchronizace s virtuálními infrastrukturami. Kategorie a skupiny Business View lze synchronizovat s tagy VMware vSphere a vlastními atributy Microsoft Hyper-V.
 • Podpora nástrojů Veeam Agent. Počítače chráněné pomocí nástrojů Veeam Agent je možné pro obchodní účely kategorizovat na základě různých parametrů.
 • Vlastník skupiny. Ke každé skupině kategorizovaných objektů je možné přiřadit vlastníka, který bude dostávat oznámení o výstrahách týkajících se stavu objektů.

Vytváření reportů

 • Nové rozvržení reportů. Všechny reporty mají nyní nový, moderní design.
 • Vylepšené možnosti přihlášení. Přihlášení do aplikace Veeam ONE Reporter je nyní podporováno ve formátu UživatelskéJméno@Doména.
 • Vylepšené přizpůsobování reportů. Nyní jsou povoleny přípony souborů JPEG, BMP, GIF a TIFF. Požadavek na velikost souboru byl zrušen.
 • Zkrácení doby vytváření náhledu. Doba vytváření náhledů byla výrazně zkrácena.
Zálohování

Monitorování

 • Vylepšené zobrazení úložišť záloh. Aplikace Veeam ONE nyní obsahuje informace o externích úložištích a úrovni kapacity ve škálovatelných úložištích záloh.
 • Vylepšené zobrazení cloudové brány. Veeam ONE nyní obsahuje informace o fondech bran.
 • Vylepšená správa objektů infrastruktury. Hostitele a servery je nyní možné přidávat a odebírat paralelně.

Výstrahy

 • Nová výstraha „Činnost obnovení“. Tato nová výstraha upozorní uživatele, když probíhá operace obnovení.
 • Nová výstraha „Chyba při vytváření snapshotů úložiště“. Tato nová výstraha upozorňuje uživatele, když se v integrovaném úložišti nepodaří vytvořit snapshot úložiště spuštěný zálohovací úlohou Veeam.
 • Výstrahy diagnostiky zálohovací infrastruktury. Tato sada výstrah je součástí funkce inteligentní diagnostiky Veeam, která umožňuje detekci běžných chyb v konfiguraci a problémů se zálohovací infrastrukturou. 

Vytváření reportů

 • Nový report „Audit zálohovací infrastruktury“. Tento report sleduje změny konfigurace v prostředí zálohování a obsahuje seznam událostí s podrobnými informacemi o všech změnách u jednotlivých uživatelů.
 • Nový report „Sledování změn objektů zálohování“. Tento report obsahuje podrobné informace o změnách konfigurace zálohovací infrastruktury a ukazuje předchozí a aktuální nastavení.
 • Nový report „Stav zálohování počítače“. Tento report obsahuje informace o denním stavu záloh pro všechny počítače chráněné pomocí nástrojů Veeam Agent.
 • Nový report „Počítače bez kopie v archivu“. Tento report upozorňuje na agenty, které nemají sekundární záložní kopii.
 • Nový report „Historie zálohovací úlohy a zásad agenta“. Tento report obsahuje historické informace o zásadách a úlohách zálohování nástroje Veeam Agent.
 • Vylepšený report „Chráněné počítače“. Parametr RPO lze nyní nastavit během několika minut.
 • Vylepšený report „Vlastní infrastruktura zálohování“. Do seznamu objektů v reportu byly přidány počítače chráněné nástroji Veeam Agent. Pro virtuální počítače a úložiště záloh byl přidán parametr zeměpisného umístění. Do seznamu parametrů reportu byly přidány další parametry virtuálního počítače a úlohy.
 • Vylepšený report „Chráněné virtuální počítače“. Podrobnosti reportu nyní obsahují důvod, proč nechráněný virtuální počítač nemá žádné body obnovení nebo překročené RPO. Parametr RPO lze nyní nastavit během několika minut. Do reportu byl také přidán filtr úloh a informace o nezávislých discích.
 • Vylepšený report „Fakturace zálohování“. Do reportu byla přidána sekce souhrnu.
 • Vylepšený report „Růstu souborů záloh Veeam“. Do reportu byly přidány údaje o kompresi a deduplikaci.
 • Vylepšený report „Sledování změn v konfiguraci úloh“. K pojmenovávání parametrů úloh, které jsou v reportu zobrazeny, se nyní používají praktické štítky.
 • Vylepšený report „Přehled ověření obnovení“. Do parametrů reportu byla přidána možnost „Seskupit podle“ a také možnost rozsahu „Business View“.
 • Vylepšený report „Infrastruktura zálohování“. Nyní jsou podporovány nové typy objektů Veeam Backup & Replication, jako jsou fondy bran, externí úložiště a úroveň kapacity Scale-Out Backup Repository. V podrobnostech reportu jsou také uvedeny informace o licenci na instanci Veeam.
 • Vylepšený report „Inventář Cloud Connect“. Nyní jsou podporovány nové typy objektů Veeam Backup & Replication, jako jsou fondy bran, externí úložiště a úroveň kapacity Scale-Out Backup Repository. V podrobnostech reportu jsou také uvedeny informace o licenci na instanci Veeam. Do reportu byla přidána data úložiště hardwarového plánu.
 • Vylepšený report „Poslední stav úlohy“. Do podrobného reportu bylo přidáno datum zálohování.
 • Vylepšený report „Plánování kapacity pro úložiště záloh“. Do reportu byla přidána možnost zvolit hloubku analýzy.
 • Vylepšené reporty „Rozúčtování nákladů na infrastrukturu“. Jako možnost měny byl přidán katarský rijál.
 • Vylepšené reporty „Konfigurace GFS pásky“ a „Soubory záloh GFS pásky“. V podrobnostech reportu jsou nyní uvedeny informace o denních přírůstcích.
 • Vylepšený report „Historie úloh“ (historické informace o zálohovacích úlohách). Do parametrů reportu byla přidána úloha kopírování souborů.
 • Vylepšený report „Výpis konfigurace úlohy“. Do reportu byly přidány informace o úlohách zálohy na pásku a souboru na pásku.
 • Vylepšený report „Přehled plné kontroly nad daty“. V reportu jsou nyní uvedeny všechny objekty s definovaným umístěním. Do parametrů reportu byla také přidána možnost zobrazit/skrýt objekty zálohovací infrastruktury.
 • Vylepšený report „Poslední stav úlohy“. Do reportu byl přidán filtr typu úloh a také informace o úlohách zálohy na pásku a souboru na pásku.
 • Vylepšený report „Růstu souborů záloh“. Do parametrů reportu byla přidána možnost intervalu.

Ovládací panely a miniaplikace

 • Nové mapování miniaplikace „Volná kapacita v úložišti“. Tento interaktivní náhled poskytuje přehled dostupného volného místa v úložištích záloh.
 • Nové mapování miniaplikace „Využití serveru proxy“. Tento interaktivní náhled obsahuje přehled úloh proxy serverů pro zálohování, čímž umožňuje optimalizaci plánů úloh a konfigurací zálohovací proxy.
 • Nové mapování miniaplikace „Využití úložiště“. Tento interaktivní náhled poskytuje přehled úloh úložiště záloh, čímž umožňuje optimalizaci plánů úloh a konfigurace úložiště záloh.
 • Vylepšená miniaplikace „Přehled chráněných virtuálních počítačů“. Tato miniaplikace nyní obsahuje zvýraznění počtu nechráněných virtuálních počítačů, které uživatel aktuálně má.

Škálovatelnost

 • Vylepšená škálovatelnost modulu sběru dat nástroje Veeam Backup & Replication. Data záloh jsou nyní načítána v paralelních vláknech.
VMware vSphere

Vytváření reportů

 • Vylepšený report „Vlastní infrastruktura“. Do seznamu parametrů objektu virtuálního počítače byl přidán „Typ síťového adaptéru“. Parametr zajišťování virtuálního disku nyní bere ohled na líné a čilé zajišťování disku typu „thick“.
 • Vylepšené reporty „Doba provozu virtuálního počítače“ a „Vypnutí virtuálních počítačů“. Do reportů byly přidány absolutní hodnoty provozu a prostojů.
 • Vylepšený report „Historie využití prostoru v úložišti dat“. Do reportu byla přidána úložiště dat obsahující nejvíce a nejméně volného místa.
 • Vylepšený report „Kapacita úložiště dat“. V rozvržení podrobného reportu došlo k předělání využitého místa úložiště dat.
 • Vylepšený report „Nezpracovaná data o výkonu“. Do parametrů reportu byla přidána možnost Od/do.
 • Vylepšené reporty „Výkon virtuálního počítače“ a „Výkon hostitele“ a „Vlastní výkon“. Do parametrů reportu byla přidána možnost období.

Ovládací panely a miniaplikace

 • Vylepšená miniaplikace „Co když přijdu o 1 hostitele v clusteru“. Pro analýzy je nyní možné vybrat počet hostitelů s chybou.

Škálovatelnost

 • Vylepšená škálovatelnost modulu sběru dat. Data vSphere se nyní načítají v paralelních vláknech.
Microsoft Hyper-V

Monitorování

 • Podpora Microsoft Hyper-V 2019. Veeam ONE nyní plně podporuje Microsoft Hyper-V 2019.

Výstrahy

 • Výstraha stavu napájení virtuálního počítače. Tato nová výstraha ukazuje, zda je virtuální počítač aktivní a funkční.

Vytváření reportů

 • Nový report „Doba provozu hostitele“. Tento report uvádí přehled doby provozu hostitelů včetně seznamů hostitelů s nejdelší a nejkratší dobou provozu.
 • Vylepšený report „Doba provozu virtuálního počítače“. Do podrobností reportu byly přidány počty prostojů, restartů a výstrah. Uživatelé navíc mohou vytvořit podrobný report s podrobnostmi o výstrahách a restartech.
 • Vylepšený report „Nezpracovaná data o výkonu“. Do parametrů reportu byla přidána možnost Od/do.
 • Vylepšené reporty „Výkon virtuálního počítače“ a „Výkon hostitele“ a „Vlastní výkon“. Do parametrů reportu byla přidána možnost období.

Škálovatelnost

 • Vylepšený sběr dat Hyper-V. Data Hyper-V jsou nyní shromažďována rychleji a stabilněji.

Jiné

 • Aplikace ručního uchovávání dat. Uchovávání dat je nyní možné aplikovat ručně, a vyčistit tak data v databázi SQL.

Veeam ONE 9.5 Update 3: Novinky

Verze Veeam ONE 9.5 obsahuje desítky zlepšení a oprav chyb. Následuje seznam nejvýznamnějších zlepšení:
Obecné
 • Monitorování a vytváření reportů zálohování nástrojů Veeam Agent. Součástí Veeam ONE je nyní monitorování a vytváření reportů pro nástroje Veeam Agent pro Microsoft Windows a Veeam Agent pro Linux.
 • Podpora značek umístění. Uživatelské rozhraní předdefinovaných reportů a monitorování Veeam ONE nyní podporuje značky umístění pro virtuální počítače, hostitele a počítače nakonfigurované v nástroji Veeam Backup & Replication, aby byla zaručena plná kontrola nad daty. 
 • Podpora serveru Microsoft SQL Server 2017. Veeam ONE nyní plně podporuje Microsoft SQL Server 2017.
 • Podpora Microsoft Windows Server 2016 verze 1709. Veeam ONE nyní plně podporuje systém Microsoft Windows Server 2016 verze 1709
Monitorování
 • Monitorování úloh nástroje Veeam Agent. Veeam ONE nyní monitoruje zálohovací úlohy nástroje Veeam Agent nakonfigurované v serverech Veeam Backup & Replication.
 • Monitorování zásad nástroje Veeam Agent. Veeam ONE nyní monitoruje zálohovací úlohy nástroje Veeam Agent nakonfigurované v serverech Veeam Backup & Replication.
 • Vylepšený sběr dat záloh Veeam. V aktualizací Update 3 mohou uživatelé využít rychlejší sběr dat ze serverů Veeam Backup & Replication, a to zejména v rozsáhlých nasazeních.
 • Vylepšený sběr dat Hyper-V. V aktualizací Update 3 mohou uživatelé využít stabilnější sběr dat ze serverů Microsoft Hyper-V, a to zejména v rozsáhlých nasazeních. 
 • Výstraha zatížení serveru Veeam ONE. Tato výstraha upozorňuje uživatele na vysoké zatížení serveru Veeam ONE, aby se zajistila stabilita úloh.
 • Nové metriky virtuálních počítačů. Veeam ONE nyní obsahuje čítače „Využité místo virtuálního počítače na datové úložiště“ a „Místo zřízené virtuálním počítačem na datové úložiště“, které ukazují, kolik místa virtuální počítač a jeho soubory v datovém úložišti zabírají.
 • Nastavení cesty mezipaměti výkonu. Veeam ONE nyní umožňuje uživatelům měnit umístění mezipaměti výkonu v uživatelském rozhraní klienta pro monitorování.
Vytváření reportů
 • Report o chráněných počítačích. Tento report obsahuje seznam všech chráněných a nechráněných počítačů, ve kterých je spuštěn nástroj Veeam Agent.
 • Přehled plné kontroly nad daty. Tento report obsahuje všechny chráněné objekty, zálohy a repliky seskupené podle značky umístění.
 • Narušení plné kontroly nad daty. Tento report obsahuje všechna potenciální narušení plné kontroly nad daty u všech chráněných objektů.
 • Reporty podle umístění. Aplikace Veeam ONE nyní nabízí možnost generovat reporty na základě značek umístění nakonfigurovaných v nástroji Veeam Backup & Replication.
 • Byl vylepšen report vlastní infrastruktury zálohování. Do seznamu parametrů sestavy byla přidána „Doba trvání posledního běhu (s)“. 
Poskytovatelé Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)
 • Vylepšení reportu inventáře Veeam Cloud Connect. Tento report nyní zobrazuje využití licenčního klíče na virtuální počítač. 
 • Vylepšená integrace vCloud Director. Veeam ONE nyní ukládá přihlašovací údaje uživatelů do paměti, čímž umožňuje rychlejší přihlášení ke klientu pro monitorování. 
 • Ukládání přihlašovacích údajů klientů do mezipaměti. Tato funkce při každém přihlášení klienta ukládá čas kontroly oprávnění na infrastruktuře.

Veeam ONE 9.5 Update 1: Novinky

Verze Veeam ONE 9.5 Update 1 obsahovala řadu významných zlepšení a oprav chyb, včetně těchto:
Obecné
 • Podpora VMware vSphere 6.5. Veeam ONE nyní umožňuje vytváření reportů a monitorování hostitelů vSphere 6.5 a serveru vCenter Server. 
 • Podpora asijských jazyků. Konzole Veeam ONE nyní podporuje instalaci na operačních systémech s asijskými jazyky. Verze Update 1 byla společností Veeam QC testována na všech nejčastějších asijských jazykových verzích a byla ověřena místními týmy Veeam z příslušných regionů.
Monitorování
 • Požadavek na paměť pro virtuální počítače Hyper-V 2016. Veeam ONE nyní zobrazuje požadavek na paměť pro virtuální počítače nakonfigurované se statickou pamětí.
Vytváření sestav
 • Byl vylepšen report vlastní infrastruktury zálohování. Do seznamu parametrů reportu byly přidány další vlastnosti objektů záloh Veeam.
 • Byl vylepšen report stavu záloh virtuálního počítače. Tento report nyní umožňuje filtrovat virtuální počítače podle úloh záložního kopírování.
Další informace o vylepšeních přidaných ve verzi Veeam ONE 9.5 Update 1 naleznete v tomto článku ve znalostní databázi.

Veeam ONE 9.5 Co je nového: Obecné funkce

Zavádění
 • Podpora pro Windows Server 2016: Všechny komponenty nástroje Veeam ONE lze nainstalovat na platformu Windows Server 2016. 
 • Podpora pro SQL Server AlwaysOn: Databázi Veeam ONE lze nyní nasadit do skupiny dostupnosti AlwaysOn. 
 • Webové připojení HTTP: Weby Veeam ONE nyní u všech nových instalací využívají ve výchozím nastavení připojení HTTP.
Modul sběru dat
 • Režim sběru dat záloh: V tomto režimu nástroj Veeam ONE shromažďuje pouze data Veeam Backup & Replication a přeskakuje data o výkonu virtuální infrastruktury. Díky tomu je možné zlepšit škálovatelnost serveru Veeam ONE. 
 • Vylepšený pokročilý režim škálovatelnosti: Tento režim shromažďuje metriky výkonu, které se používají v předdefinovaných výstrahách a reportech. To umožňuje uživatelům zlepšit škálovatelnost jejich serveru Veeam ONE. 
 • Výběr granulární metriky výkonu: Vylepšený modul sběru dat nyní umožňuje uživatelům pro jednotlivé monitorované typu objektů (např. virtuální počítače, hostitele, úložiště dat) vybírat jednotlivé metriky výkonu, čímž se zlepšuje škálovatelnost serveru Veeam ONE.
Ovládací panely a miniaplikace
 • Vylepšený modul sdílení náhledu: Vylepšený modul sdílení ovládacího panelu umožňuje přidělovat ostatním uživatelům systému Windows přístup ke konkrétním náhledům, aniž by jim byl umožněn přístup ke všem.
Výstrahy
 • Výstraha detekce ransomwaru: Tato nová výstraha upozorní uživatele, když u monitorovaného virtuálního počítače dochází k abnormálnímu využití CPU a vysoké míře zápisu do úložiště dat kvůli možnému útoku ransomwarem. 
 • Výstraha mezipaměti disku: Tato interní výstraha umožňuje uživatelům sledovat selhání během operace zápisu dat o výkonu do složky disku. 
 • Vytváření vlastních výstrah: Nyní lze předdefinované a vlastní výstrahy používat jako spouštěče jiných vlastních výstrah, což umožňuje pokročilou logiku detekce. 
 • Vylepšená logika potlačení výstrah: Nový modul umožňuje potlačení výstrah latence pro všechny virtuální počítače umístěné ve stejném úložišti dat jako zálohovaný virtuální počítač. 
 • Možnosti potlačení výstrah: Uživatelé nyní mohou potlačovat výstrahy na základě časového období a úloh zálohování. Dříve bylo možné zvolit pouze jednu možnost. 
 • Vylepšená logika vytváření výstrah: Změna nastavení výstrahy je nyní uživatelsky přívětivější, což pomáhá chránit před náhodnou ztrátou neuloženého nastavení. 
 • Vylepšený modul modelování výstrah: Modul modelování výstrah nyní umožňuje volbu konkrétního objektu v rozsahu a zohledňuje při tom výstrahy s více zadanými pravidly i nastavení potlačení výstrah. 
 • Vylepšený modul přiřazení výstrah: Při importu z jiného serveru Veeam ONE mohou být výstrahy nyní jedním kliknutím přiřazeny k objektům virtuální a zálohovací infrastruktury.
 • Vylepšená logika přiřazení výstrah virtuálních počítačů: Všechny výstrahy virtuálních počítačů mohou být nyní přiřazeny k objektům úložiště dat a hostitele. Dříve uživatelé měli na výběr pouze objekty virtuálního počítače. 
 • Podpora definic výstrah nakonfigurovaných v předchozích verzích nástroje Veeam ONE: Definice výstrah vytvořené ve verzi v8 mohou být nyní importovány do novějších verzí nástroje Veeam ONE. Tuto možnost lze použít, pokud je potřeba migrovat definice výstrah z jedné instalace do druhé.
Monitorování
 • Vylepšená karta přehledu virtuálního počítačů: Tato karta nyní obsahuje informace o spotřebovaném prostoru virtuálními disky virtuálních počítačů pro každý objekt úložiště dat. 
 • Možnost granulárního monitorování u jednotlivých virtuálních počítačů: Veeam ONE 9.5 umožňuje uživatelům vybírat konkrétní virtuální počítače k monitorování. 
 • Vylepšená detekce problémů s výkonem: Výstrahy výkonu se nyní aktivují pouze tehdy, když metrika výkonu zůstává po určitou dobu trvale nad limitem . Předtím byly výstrahy aktivovány na základně průměrného využití během určitého časového období. 
 • Vylepšené zvládání přerušení připojení k síti: Krátká přerušení připojení k síti již nemají vliv na průběh úlohy shromažďování dat. 
Vytváření sestav
 • Report rozúčtování konfigurace virtuálního počítače: Tento report vytvoří audit virtuálního počítače a podle aktuální konfigurace identifikuje nejdražší a nejlevnější virtuální počítače. 
 • Report rozúčtování výkonu virtuálního počítače: Tento report vytvoří audit virtuálního počítače a podle využití metrik výkonu CPU a paměti identifikuje nejdražší a nejlevnější virtuální počítače. 
 • Report rozúčtování konfigurace hostitele: Tento report vytvoří audit nákladů infrastruktury a podle ceny hardwaru a aktuálních konfigurací virtuálních počítačů identifikuje nejdražší a nejlevnější virtuální počítače. 
 • Report rozúčtování využití prostředků hostitele: Tento report z dostupných zdrojů hostitele (CPU a paměť) vytvoří audit virtuálního počítače a podle konfigurace hosta identifikuje nejdražší a nejlevnější virtuální počítače. 
 • Zkrácení doby vytváření reportů: Doba generování reportů byla ve verzi Veeam ONE 9.5 významně snížena.
Kategorizace Business View
 • Nativní podpora pro značky vSphere: Komponenta Business View nástroje Veeam ONE byla kompletně překonfigurována tak, aby používala značky vSphere místo vlastních atributů. 
 • Zvýšil se počet podporovaných kategorií: Počet kategorií, které mohou uživatelé vytvářet, se zvýšil na 50. 
Projekty nasazení
 • Vylepšený modul projektů nasazení: Při modelování situace zotavení po havárii (DR) nebo provádění plánování kapacity již není rozsah virtuálního počítače omezen pouze na jedno umístění. Virtuální počítače pro report nyní můžete vybrat pro celý rozsah infrastruktury. 
Jiné
 • Report o využívání licencí na virtuální počítač: Dodavatelé služeb mají nyní možnost vytvářet reporty o využívání licencí pomocí vestavěného modulu pro vytváření reportů. 
 • Vylepšené rozhraní klienta pro monitorování Veeam ONE: Uživatelské rozhraní Veeam ONE bylo oživeno novými ikonami a styly, aby bylo přívětivější pro NOC. 
 • Zkrácená doba odezvy uživatelského rozhraní klienta pro monitorování Veeam ONE: Uživatelské rozhraní se nyní aktualizuje pro každý navigační panel zvlášť. 
 • Změna názvu procesu klienta pro monitorování Veeam ONE: Proces klienta pro monitorování Veeam ONE byl přejmenován, aby se zabránilo konfliktům během upgradu zahrnujícího existující aplikace se stejným názvem. 
 • Možnost automatického přihlášení klienta pro monitorování Veeam ONE: Uživatelé mohou nyní spustit klienta pro monitorování Veeam ONE s parametry automatického přihlášení (doporučeno pro zobrazení NOC). 
 • Vylepšený proces přihlášení k webům: Aplikace Veeam ONE Reporter a Veeam ONE Business View nyní mohou při přístupu k uživatelskému rozhraní znovu využívat přihlašovací údaje uživatelů přihlášených k systému Windows. 
 • Vylepšené možnosti zásad uchovávání informací: Ve verzi 9.5 mají zásady uchovávání informací samostatné nastavení pro data o výkonu, události a data záloh Veeam. 
 • Vylepšené chování ovládacího prvku vyhledávání: Ve verzi 9.5 ovládací prvek vyhledávání okamžitě filtruje objekty a zachovává vyhledávací filtr při přepínání mezi objekty stromu virtuální infrastruktury a Business View. 
 • Vylepšená použitelnost uživatelského rozhraní: Klient pro monitorování Veeam ONE nyní zobrazuje panel průběhu u všech operací a úloh prováděných uživatelem. 
 • Vylepšený nástroj podpory Veeam ONE: Nyní můžete k monitorování vybírat jednotlivé metriky výkonu. Tato možnost se nejlépe používá, když je vyžadována maximální flexibilita a zvýšená škálovatelnost. 
 • Úloha údržby databáze Veeam ONE: Veeam ONE 9.5 obsahuje integrovanou úlohu údržby databáze. 
 • Vylepšená použitelnost souhrnných zobrazení klienta pro monitorování Veeam ONE: Položky v legendě koláčového grafu lze nyní použít k filtrování výstrah. 

Novinky Zálohování

Ovládací panely a miniaplikace
 • Vylepšený balíček miniaplikací Veeam Backup & Replication: Všechny miniaplikace lze nyní konfigurovat s intervalem reportování „posledních sedm dní“. 
Výstrahy
 • Vylepšená výstraha pro virtuální počítač bez záloh: Tato výstraha nyní obsahuje vylepšenou podporu skupin Business View, což eliminuje falešně pozitivní detekci při migraci virtuálního počítače z jedné skupiny do druhé. 
 • Výstraha okna přenosu dat úlohy záložního kopírování: Tato výstraha umožňuje sledovat, kdy úloha záložního kopírování překročí nakonfigurované okno přenosu dat.
Vytváření sestav
 • Vlastní datový report zálohovací infrastruktury Tento report umožňuje sestavit report zálohování Veeam s vlastními parametry, filtry, objekty a vlastnostmi. Použití tohoto reportu je ideální, pokud je potřeba maximální flexibilita. 
 • Report souborů záloh GFS pásky: Tento report poskytuje informace o historických zálohách uložených ve fondech médií pásek GFS. 
 • Byl vylepšen report přehledu aktuálního stavu výstrah zálohování: Uživatelé nyní mohou vybrat nové parametry pro filtrování výstrah podle typu. 
 • Byl vylepšen report činnosti operátora obnovení: Na výběr jsou nyní k dispozici nové časové intervaly (např. poslední den, týden nebo měsíc). 
 • Byl vylepšen report stavu záloh virtuálního počítače: Tento report nyní poskytuje uživatelům možnost volby úloh záložního kopírování v rozsahu reportování a možnost vybrat jako časové období pro vytváření reportů posledních sedm dní. 
 • Byl vylepšen report historických informací o zálohovacích úlohách: Podrobný report nyní obsahuje režim přenosu zálohy pro každý zpracovaný virtuální počítač. 
 • Byl vylepšen report inventáře zálohy: Tento report nyní obsahuje typ licence nástroje Veeam Backup & Replication (např. pronájem nebo předplatné).
 • Byl vylepšen report růstu souborů záloh Veeam: Tento report nyní obsahuje poměry komprese a deduplikace pro každý vytvořený soubor záloh, což vám umožňuje analyzovat zálohované typy dat v celém řetězci souboru záloh. 
 • Byl vylepšen report přehledu úloh SureBackup®: Pro každou úlohu SureBackup zobrazenou v reportu je nyní k dispozici doba trvání úlohy.
Jiné
 • Aktualizace struktury balíčku Veeam Backup & Replication: Tento balíček byl pro lepší použitelnost a vyhledávání reportů rozdělen do samostatných dílčích balíčků. 
 • Vylepšený modul detekce Veeam Backup & Replication: Pokud má konzole Veeam ONE již zaregistrovaný server Veeam Backup & Replication spravovaný nástrojem Veeam Backup Enterprise Manager a uživatelé se pokusí přidat Veeam Backup Enterprise Manager do konzole zálohování, Veeam ONE automaticky umístí registrovaný zálohovací server pod uzel nástroje Veeam Backup Enterprise Manager. To pomůže zamezit duplicitám a nesprávným konfiguracím v reportech zálohování Veeam.

Novinky Veeam Cloud Connect

Monitorování
 • Vylepšený pohled na nejvýznamnější klienty: Tento pohled nyní zobrazuje klienty pomocí úloh replikace Veeam Cloud Connect.
Výstrahy
 • Výstraha záloh virtuálního počítače v cloudovém úložišti: Tato výstraha umožňuje dodavatelům služeb sledovat počet záloh virtuálních počítačů uložených v cloudovém úložišti.
Vytváření reportů
 • Uživatelský report (repliky) Veeam Cloud Connect: Tento report obsahuje údaje o aktivitě replikace uživatelů Veeam Cloud Connect a využití kvót v posledním období. 
 • Byl vylepšen uživatelský report (zálohování) Veeam Cloud Connect: Tento report má nové rozložení a byly přidány nové parametry (přenesená data). 
 • Byl vylepšen report inventáře Veeam Cloud Connect: Tento report nyní obsahuje nové typy licencí pro server Veeam Backup & Replication. 
 • Report o kompatibilitě záloh klientů. Tento report obsahuje verze produktů všech zálohovacích serverů klientů, aby se zabránilo nekompatibilitě. 

Novinky Microsoft Hyper-V

Monitorování
 • Monitorování disků hosta: Veeam ONE se nyní dokáže dotazovat na data o kapacitě svazku a volném místu. Tato data se zobrazují na kartě souhrnných údajů jednotlivých virtuálních počítačů. 
 • Sledování aktivity zálohování Veeam: Během aktivity nástroje Veeam Backup & Replication lze nyní potlačit všechny výstrahy. 
 • Možnost monitorovat chráněné virtuální počítače a strážené hostitele Hyper-V: Veeam ONE nyní u virtuálních počítačů chráněných nástrojem BitLocker dokáže sledovat metriky výkonu. 
Výstrahy
 • Výstraha disků hosta: Tato nová výstraha upozorní uživatele, když na discích hosta dojde místo nebo je překročen předdefinovaný limit. 
 • Vylepšená výstraha aktuálního zatížení paměti: Tato výstraha nyní obsahuje nové „osvědčené“ výchozí nastavení a při nastavení limitů je možná větší flexibilita. 
 • Vylepšená výstraha průměrného zatížení paměti hostitele: Tato výstraha nyní obsahuje nové „osvědčené“ výchozí nastavení a při nastavení limitů je možná větší flexibilita. 
 • Výstraha vypnutí virtuálního počítače hostitelem: Tato výstraha je spuštěna, když virtuální počítač vypne hostitel Hyper-V. Uživatelé mohou výstrahu začít používat tak, že ji povolí v klientovi pro monitorování Veeam ONE. 
 • Výstraha vypnutí virtuálního počítače hostem: Tato výstraha je spuštěna, když virtuální počítač vypne operační systém hosta. Uživatelé mohou výstrahu začít používat tak, že ji povolí v klientovi pro monitorování Veeam ONE.
Vytváření reportů
 • Report volného místa na disku hosta: Tento report analyzuje disky hostů virtuálního počítače a zobrazuje jejich kapacitu, množství volného místa na disku hosta, trendy využití místa na disku a předpovídá počet zbývajících dní, než disk dosáhne stanoveného limitu. 
 • Report přehledu o aktuálním stavu výstrah: Tento report hodnotí stav infrastruktury a pomáhá uživatelům zjednodušit řešení potíží. 
 • Byl vylepšen report o naddimenzovaných virtuálních počítačích: Přidáno skutečné využití paměti virtuálního počítače s konfigurací statické pamětí (pouze Hyper-V 2016). To by mělo pomoci lépe měřit vyplýtvané prostředky a poskytovat přesnější doporučení.
Ovládací panely a miniaplikace
 • Vylepšený náhled infrastruktury Hyper-V: Do náhledu byla přidána miniaplikace ke sledování promrhaných prostředků.

Novinky: VMware vSphere

Vytváření reportů
 • Byl vylepšen report přehledu o aktuálním stavu výstrah: Veeam ONE 9.5 nyní obsahuje souhrnný oddíl a nové parametry pro filtrování výstrah podle typu. 
 • Byl vylepšen report o nepotřebných souborech: Do reportu bylo přidáno množství nepotřebných souborů pro každé úložiště dat. 
 • Byl vylepšen report volného místa na disku hosta: Do podrobného reportu byly přidány relativní i absolutní hodnoty využití místa na disku. 
 • Byl vylepšen přehled o infrastruktuře VMware: Do podrobností reportu byly přidány údaje o alokacích hostitelů (CPU, paměť, úložiště).
vCloud Director
 • Podpora pro více serverů vCloud Director: Veeam ONE nyní dokáže monitorovat více infrastruktur vCloud Director pomocí stejného serveru vCenter Server.