Horká linka prodeje: 800 222 508 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Česky
Dokument white paper

Výzkum IDC: Využití technologií Veeam v „novém závodě o nulu“

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 2 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.
Zveřejněno: březen, 2017

V novém výzkumu agentury IDC, kterého se účastnili zákazníci společnosti Veeam®, s názvem Využití technologií Veeam v novém „závodě o nulu“ bylo posuzováno 975 společností v rámci následujících obchodně zaměřených témat: dodržování smluv SLA, spolehlivost řešení, vliv na náklady a efektivita personálu. Průzkum se zaměřil na zkušenosti a obchodní výsledky, kterých zákazníci společnosti Veeam dosáhli při používání našich řešení, a nám je nyní ctí se podělit o výsledky:

  1. Zákazníci společnosti Veeam uváděli snížení (vylepšení) smluv SLA a přitom vyšší plnění ze 70,7 % na 90,9 %, což představuje zlepšení o 20,2 procenta.
  2. Zákazníci společnosti Veeam uváděli, že ušetřili průměrně 10,2 hodiny prostojů ročně, což při nákladech, které v oborovém průměru činí 100 tisíc dolarů za hodinu, představuje více než 1 milion dolarů na úsporách.
  3. Dvě třetiny zákazníků společnosti Veeam uváděly zkrácení doby, kterou personál věnoval zálohování a obnovení, díky čemuž se mohl věnovat jiným úkonům.
  4. Zákazníkům společnosti Veeam se podařilo snížit výdaje na infrastrukturu zálohování on-site i off-site.
  5. A mnoho dalšího!

Podívejte se na kompletní průzkum, ze kterého zjistíte, jak společnost Veeam pomáhá zákazníkům dosahovat minimálních prostojů a jaká řešení jsou třeba k zajištění dostupnosti pro velké podniky.

V novém výzkumu agentury IDC, kterého se účastnili zákazníci společnosti Veeam®, s názvem Využití technologií Veeam v novém „závodě o nulu“ bylo posuzováno 975 společností v rámci následujících obchodně zaměřených témat: dodržování smluv SLA, spolehlivost řešení, vliv na náklady a efektivita personálu. Průzkum se zaměřil na zkušenosti a obchodní výsledky, kterých zákazníci společnosti Veeam dosáhli při používání našich řešení, a nám je nyní ctí se podělit o výsledky:

  1. Zákazníci společnosti Veeam uváděli snížení (vylepšení) smluv SLA a přitom vyšší plnění ze 70,7 % na 90,9 %, což představuje zlepšení o 20,2 procenta.
  2. Zákazníci společnosti Veeam uváděli, že ušetřili průměrně 10,2 hodiny prostojů ročně, což při nákladech, které v oborovém průměru činí 100 tisíc dolarů za hodinu, představuje více než 1 milion dolarů na úsporách.
  3. Dvě třetiny zákazníků společnosti Veeam uváděly zkrácení doby, kterou personál věnoval zálohování a obnovení, díky čemuž se mohl věnovat jiným úkonům.
  4. Zákazníkům společnosti Veeam se podařilo snížit výdaje na infrastrukturu zálohování on-site i off-site.
  5. A mnoho dalšího!

Podívejte se na kompletní průzkum, ze kterého zjistíte, jak společnost Veeam pomáhá zákazníkům dosahovat minimálních prostojů a jaká řešení jsou třeba k zajištění dostupnosti pro velké podniky.

Please rate how helpful this article was to you:
5 out of 5 based on 2 ratings
Thank you for helping us improve!
An error occurred during voting. Please try again later.