Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

NIEUW Veeam Backup & Replication 9.5

Onderdeel van de Veeam Availability Suite

Vergelijking van versies

Veeam Backup & Replication-feature Standard-versie
Enterprise-versie
ENTERPRISE PLUS-VERSIE   OPMERKINGEN  
ULTRASNEL HERSTEL
Herstel van complete VM
Volledig VM-herstel       Herstel een volledige VM op de oorspronkelijke host of op een andere host. Inclusief snelle rollback-functionaliteit waarbij alleen gewijzigde blokken worden hersteld.
Instant VM Recovery®       Herstel snel de dienstverlening aan gebruikers door een VM te starten rechtstreeks vanaf een back-upbestand op een reguliere back-upopslag.
Herstel van VM-bestanden en virtuele schijven       Herstel afzonderlijke VM-bestanden (zoals VMX) en virtuele schijven.
Veeam Restore to Microsoft Azure       Herstel of migreer on-premises Windows- of Linux-VM's, fysieke servers en endpoints rechtstreeks naar Microsoft Azure.
Herstel op bestandsniveau
Instant File-Level Recovery       Herstel bestanden vanaf 19 veelgebruikte bestandssystemen die worden gebruikt door Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris en Unix.3
Herstel op itemniveau
Veeam Explorer™ voor storage snapshots1      

Herstel afzonderlijke VM's, guestbestanden en applicatie-items vanaf storage snapshots (een volledige lijst met opslagpartners bekijken)

Veeam Explorer for Microsoft Active Directory limited Alle versies ondersteunen herstel van één gebruiker en computeraccount via export in LDIFDE-formaat of terugzetten naar Active Directory, en bieden de mogelijkheid om wachtwoorden te herstellen. Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook het herstel van meerdere items tegelijk en van containers, herstel van groepsbeleidsobjecten, herstel van met Active Directory geïntegreerde DNS-records en herstel van configuratiepartitieobjecten.
    Zoek en herstel alle AD-objecttypen (Active Directory), zoals gebruikers, groepen, computeraccounts en contactpersonen, inclusief herstel van gebruikers- en computerwachtwoorden. Alle versies ondersteunen herstel van één gebruiker en computeraccount via export in LDIFDE-formaat of terugzetten naar AD, en bieden bovendien de mogelijkheid om wachtwoorden te herstellen. Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook het herstel van meerdere items tegelijk en van containers, herstel van groepsbeleidsobjecten, herstel van met AD geïntegreerde DNS-records en herstel van configuratiepartitieobjecten.
Veeam Explorer for Microsoft Exchange limited Alle versies ondersteunen herstel van Exchange-postvakken via opslaan, verzenden en PST-export. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook terugzetten naar het oorspronkelijke postvak.
   

U kunt direct in back-ups van Microsoft Exchange 2010, 2013 en 2016 kijken voor herstel van afzonderlijke Exchange-items (zoals e-mails, afspraken, notities en contactpersonen), Online Archive-postvakken en hard-deleted items. Maak gebruik van uitgebreide e-Discovery-functionaliteit, zoals queryresultaten, prognoses van de omvang en gedetailleerde exportrapporten.

Alle versies ondersteunen herstel van Exchange-postvakken via opslaan, verzenden en PST-export. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook terugzetten naar het oorspronkelijke postvak.

Veeam Explorer for Microsoft SQL Server limited Met alle versies kunt u lokaal SQL-databasebestanden op een bepaald tijdstip exporteren. Met de Enterprise- en Enterprise Plus-versies kunnen transactielogs agentless worden opgeslagen en opnieuw worden afgespeeld, en kunnen databases en SQL-objecten (tabellen, opgeslagen procedures, weergaven, enz.) op transactieniveau worden teruggezet naar de oorspronkelijke of de nieuwe SQL-server.
   

Herstel eenvoudig afzonderlijke SQL-databases, zonder dat u veel ervaring met SQL hoeft te hebben of moet zoeken naar database- en transactielogbestanden.

Met alle versies kunt u lokaal SQL-databasebestanden op een bepaald tijdstip exporteren. Met de Enterprise- en Enterprise Plus-versies kunnen transactielogs agentless worden opgeslagen en opnieuw worden afgespeeld, en kunnen databases en SQL-objecten (tabellen, opgeslagen procedures, weergaven, enz.) op transactieniveau worden teruggezet naar de oorspronkelijke of de nieuwe SQL-server.

Veeam Explorer for Microsoft SharePoint limited Alle versies ondersteunen herstel van SharePoint-items via opslaan, verzenden en exporteren. Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook herstel van complete sites en siteverzamelingen, evenals herstel naar de oorspronkelijke locatie.
   

U kunt direct SharePoint-back-ups bekijken met geavanceerde zoek- en bladerfuncties en snel afzonderlijke SharePoint-items en complete sites herstellen.

Alle versies ondersteunen herstel van SharePoint-items via opslaan, verzenden en exporteren. Enterprise- en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook herstel van complete sites en siteverzamelingen, evenals herstel naar de oorspronkelijke locatie.

Veeam Explorer for Oracle      

Herstel eenvoudig afzonderlijke Oracle-databases, zonder dat u veel ervaring met Oracle hoeft te hebben of moet zoeken naar database- en transactielogbestanden.

Met de Enterprise en Enterprise Plus-versies kunnen transactielogs agentless worden opgeslagen en opnieuw worden afgespeeld, kunnen gearchiveerde logbestanden worden gearchiveerd en kunnen databases op transactieniveau worden teruggezet naar de oorspronkelijke of de nieuwe Oracle-server.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)       Herstel afzonderlijke objecten voor IEDERE gevirtualiseerde applicatie, inclusief PostgreSQL- en MySQL-databases, door de VM direct vanaf een back-upbestand op te starten in een geïsoleerde omgeving en de applicatie te openen met native beheertools.
Selfservice
Portal voor 1-click bestands- en VM-herstel door helpdeskmedewerkers       Herstel guestbestanden en VM's met één muisklik via een webgebruikersinterface.
Portal voor herstel van Microsoft Exchange-items door helpdeskmedewerkers       Zet ontbrekende postvak-items via een webgebruikersinterface met één muisklik terug naar het oorspronkelijke postvak.
Portal voor databaseherstel door Microsoft SQL DBA's       Herstel afzonderlijke databases naar de oorspronkelijke server of naar een nieuwe SQL-server met één muisklik via een webgebruikersinterface.
Selfservice-portal voor bestandsherstel door applicatie- eigenaren       Portal voor bestandsherstel met automatische VM-detectie en automatische bevoegdheden op basis van het lidmaatschap van de lokale beheerdersgroep.
Bevoegdheden bij herstel       Schakel volledige selfservice in voor herstel via de webgebruikersinterface door herstel voor afzonderlijke VM's en groepen VM's toe te wijzen aan specifieke gebruikers of groepen, zoals lokale IT-medewerkers, applicatie-eigenaren en afdelingsmedewerkers.
PREVENTIE VAN DATAVERLIES
Backup
Applicatiebewuste image-based back-ups       Maak applicatieconsistente VM-back-ups op imageniveau met geavanceerde applicatiebewuste verwerking (inclusief transactielogafkapping).
VeeamZIP™       Stroomlijn incidentele back-ups van actieve VM's voor archiveringsdoeleinden.
Quick Backup       Voer snelle incrementele back-ups van afzonderlijke VM's uit met de bestaande back-uptaak.
ROBO Guest Interaction Proxy       Verminder de belasting van de centrale back-upserver en vereenvoudig de schaalbaarheid voor grote ondernemingen met een groot aantal ROBO's (Remote Offices/Branch Offices) bij het uitvoeren van applicatiebewuste verwerking en indexering van guestbestandssystemen.
Backup I/O control   limited De Enterprise-versie heeft een algemene latency-instelling en bij de Enterprise Plus-versie kunnen de instellingen per datastore worden ingesteld.
  Stel het maximaal acceptabele I/O-latencyniveau voor productiedatastores in zodat back-up- en replicatieactiviteiten geen nadelige invloed hebben op de opslagbeschikbaarheid voor productieworkloads. De Enterprise-versie heeft een algemene latency-instelling en bij de Enterprise Plus-versie kunnen de instellingen per datastore worden ingesteld.
Back-ups maken van storage snapshots (opslagpartners bekijken)2      

Maak zo vaak als nodig image-based back-ups en replica's van snapshots van 's werelds belangrijkste opslagproviders met weinig of geen impact op de productie.

Back-up vanaf NetApp SnapMirror en SnapVault1 en gerepliceerde kopieën van Nimble1       Voorkom extra impact als gevolg van back-upactiviteiten op de productieopslag door VM-gegevens op te halen uit secundaire opslagsystemen van NetApp SnapMirror of SnapVault en gerepliceerde kopieën van Nimble, in plaats van uit het primaire opslagsysteem.
Secundaire back-up naar NetApp- of Nimble-opslag1 SnapShot SnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
Replicated copy
Maak een tweede, applicatieconsistente back-up op basis van storage snapshots naar op NetApp Data ONTAP-gebaseerde opslag, zoals arrays van FAS, FlexArray (V-serie), Data ONTAP Edge VSA en IBM N-serie of Nimble CS- en AF-serie.
Back-ups opslaan
Synthetische volledige back-up       U heeft geen periodieke volledige back-ups meer nodig omdat u progressieve back-ups maakt waarmee u tijd en opslagruimte bespaart.
Ingebouwde deduplicatie, compressie en uitsluiting van wisselbestanden       Verminder de vereisten voor back-upopslag en beperk netwerkverkeer met ingebouwde deduplicatie; dankzij verschillende compressieopties kunt u de optimale balans vinden tussen opslagverbruik en belasting van de back-upproxy. Door het uitsluiten van wisselbestanden neemt de back-up minder ruimte in en verbeteren de prestaties.
BitLooker™
      Analyseert de NTFS Master File Table (MFT) om blokken te identificeren die toebehoren aan verwijderde bestanden, en laat deze blokken weg uit verwerking op imageniveau om de omvang van back-upbestanden en het bandbreedteverbruik bij replicatie te verminderen.
Backup Copy-taken       Kopieer alle of een deel van de VM-back-ups automatisch naar de DR-opslaglocatie van uw voorkeur; inclusief validatie en herstel zodat kopieën gegarandeerd beschikbaar en betrouwbaar zijn.
Veeam Cloud Connect Backup       Sla uw back-ups offsite op dankzij volledig geïntegreerde, snelle en veilige back-up naar de cloud en herstel vanuit de cloud via de serviceprovider van uw voorkeur.
End-to-end encryptie limited Beveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met end-to-end AES 256-bits-encryptie zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de datareductie van de ingebouwde compressie en WAN-acceleratie. Alle versies maken gebruik van encryptie aan de bron (tijdens de back-up), tijdens het verplaatsen (netwerkverkeer) en de opslag (tape). De Enterprise- en Enterprise Plus-versies zijn ook beschermd tegen verlies van wachtwoorden.
    Beveilig back-upgegevens en netwerkoverdrachten met end-to-end AES 256-bits-encryptie zonder dat dit een nadelige invloed heeft op de datareductie van de ingebouwde compressie en WAN-acceleratie.
Native tape-ondersteuning limited Met alle versies kunnen Windows-, Linux- en VM-back-upbestanden worden gekopieerd naar tape. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies bieden bovendien nauwe integratie met back-uptaken en met deze versies kunt u VM's en herstelpunten volledig bijhouden zowel op tape als in media vaults. Deze versies hebben ook ondersteuning voor algemene mediagroepen (die meerdere tapebibliotheken bestrijken) en een speciaal type mediagroep om GFS-retentie (Grandfather/Father/Son) te vereenvoudigen.
   

Maak back-ups en archiveer bestanden en VM-back-ups op stand-alone tapes, tapebibliotheken en virtuele tapebibliotheken die verbonden zijn met een Microsoft Windows-server in uw omgeving.

Met alle versies kunnen Windows-, Linux- en VM-back-upbestanden worden gekopieerd naar tape. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies bieden bovendien nauwe integratie met back-uptaken en met deze versies kunt u VM's en herstelpunten volledig bijhouden zowel op tape als in media vaults. Deze versies hebben ook ondersteuning voor algemene mediagroepen (die meerdere tapebibliotheken bestrijken) en een speciaal type mediagroep om GFS-retentie (Grandfather/Father/Son) te vereenvoudigen.

Proxy-affiniteit       Vereenvoudig het maken van taken en breng rechtstreekse verbindingen tussen proxy's en back-up repository's in kaart.
Deduplicerende opslagoplossingen       Zorg voor snellere back-upprestaties door back-ups te maken naar deduplicerende opslagoplossingen (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst en ExaGrid Accelerated Data Mover).
Back-upbestanden per VM voor deduplicerende opslag       Sla iedere VM op in een apart back-upbestand om de back-upprestaties te verbeteren bij het maken van back-ups naar deduplicerende opslag. Dit wordt bereikt door gebruik te maken van parallelle VM-verwerking om meerdere gelijktijdige schrijfstromen mogelijk te maken.
Bestandsselectieve verwerking op imageniveau       Sluit individuele bestanden en mappen uit tijdens back-up en replicatie. Hierdoor wordt de hoeveelheid gegevens die moet worden overgebracht en opgeslagen, verminderd.
Ingebouwde WAN-acceleratie   limited De Enterprise-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie alleen naar Veeam Cloud Connect-bestemmingen. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie naar iedere bestemming.
  Sla back-ups tot 50x sneller offsite op en bespaar bandbreedte met agentless Backup Copy-taken.
Scale-out Backup Repository™   limited
  Creëer een abstractielaag over afzonderlijke opslagapparaten zodat er één virtuele pool van opslag voor uw back-ups ontstaat. Let op: Met de Enterprise-versie kunnen gebruikers één Scale-out Backup Repository met drie actieve gebieden en één inactief gebied (in onderhoudsmodus) maken. De Enterprise Plus-versie kent geen beperkingen met betrekking tot het aantal repository's of gebieden.
Replicatie
Image-based VM-replicatie       Repliceer VM's onsite voor hoge beschikbaarheid of offsite voor disaster recovery.
Veeam Cloud Connect Replication       Zorg voor optimale beschikbaarheid van uw bedrijfskritische applicaties met volledig geïntegreerde, snelle en betrouwbare cloud-based DR via een DRaaS-provider (Disaster Recovery as a Service) van uw keuze.
Begeleide failover en failback       Rollback van replica's en begeleide failover en failback.
Replicatie vanaf een back-up       Maak replica's rechtstreeks vanaf VM-back-upbestanden zonder dat dit gevolgen heeft voor de productie.
Geplande failover       Faciliteer datacentermigraties zonder enig gegevensverlies.
1-click failover orchestration       Ingebouwde failover plan orchestration met eenvoudige 1-click site failover om niet-geplande downtime tot een minimum te beperken.
Ingebouwde WAN-acceleratie   limited De Enterprise-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie alleen naar Veeam Cloud Connect-bestemmingen. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie naar iedere bestemming.
 

Sla replica's tot 50x sneller offsite op en bespaar bandbreedte.

De Enterprise-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie alleen naar Veeam Cloud Connect-bestemmingen. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ingebouwde WAN-acceleratie naar iedere bestemming.

Geverifieerde herstelbaarheid
SureBackup®       Test en controleer automatisch of iedere VM-back-up kan worden hersteld door de VM rechtstreeks vanaf het back-upbestand uit te voeren (een volledig VM-herstel is niet vereist), inclusief ondersteuning voor aangepaste applicatietestscripts.
SureReplica1       Test en controleer automatisch of iedere VM-replica kan worden hersteld, inclusief ondersteuning voor aangepaste applicatietestscripts.
Geoptimaliseerde data
On-Demand Sandbox™       Hiermee kunnen een of meer VM's rechtstreeks vanaf een back-up in een geïsoleerde omgeving worden uitgevoerd en is het mogelijk om problemen op te sporen, te testen en te oefenen met een werkende kopie van de productieomgeving zonder dat bedrijfsactiviteiten hiervan hinder ondervinden.
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots1       Gebruik storage snapshots om snel complete geïsoleerde kopieën van uw productieomgeving te maken waarmee u snel en eenvoudig tests kunt uitvoeren en problemen kunt opsporen en verhelpen.
Volledige zichtbaarheid
Ondersteuning voor VMware vSphere en Microsoft Hyper-V       Ondersteuning voor VMware vSphere 4.1 of later en Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 of later. Bekijk beide hypervisors vanuit één console.

Ingebouwd beheer voor Veeam Agents NIEUW

      Agentlicenties voor Veeam Agent voor Linux en Veeam Agent voor Microsoft Windows worden afzonderlijk verkocht. Biedt gecentraliseerde implementatie en beheer, één venster voor het bekijken van alle back-ups en restores evenals Microsoft Windows-ondersteuning van failoverclusters. 
vSphere Web Client Plug-in1       Voer VeeamZIP en Quick Backup uit; monitor back-ups, identificeer eenvoudig niet-beveiligde VM's en vereenvoudig capaciteitsplanning, allemaal rechtstreeks vanuit de vSphere Web Client.
Stand-alone console       Installeer de console los van de back-upserver voor installatie op laptops en desktops, zodat RDP-sessies (Remote Desktop Protocol) naar een back-upserver niet meer nodig zijn.
Webgebruikersinterface van gecentraliseerd beheer (Veeam Enterprise Manager) limited Alle versies beschikken over monitoring en rapportage voor meerdere back-upservers en kunnen taken starten en stoppen. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies hebben bovendien uitgebreide taakbeheerfuncties en kunnen herstelacties uitvoeren.
   

U krijgt een webgebaseerd, geconsolideerd overzicht van uw gedistribueerde implementatie in één venster zonder dat u zich hoeft aan te melden bij afzonderlijke back-upservers, inclusief federatie van meerdere back-upservers, gecentraliseerde rapportage en geconsolideerde signalering.

Alle versies beschikken over monitoring en rapportage voor meerdere back-upservers en kunnen taken beginnen en beëindigen.

De Enterprise- en Enterprise Plus-versies hebben bovendien uitgebreide taakbeheerfuncties en kunnen herstelacties uitvoeren.

Indexering guestbestandssysteem limited Alle versies bieden een catalogus van guestbestanden in back-ups die momenteel op de schijf staan. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies bieden bovendien een catalogus van gearchiveerde back-upbestanden en kunnen bestanden met één muisklik rechtstreeks vanuit de zoekresultaten herstellen.
   

Een catalogus van guestbestanden waarin gemakkelijk kan worden gezocht naar afzonderlijke bestanden zodat een bestand kan worden gevonden en hersteld zonder dat de precieze bestandslocatie of het tijdstip van verwijdering bekend zijn.

Alle versies bieden een catalogus van guestbestanden in back-ups die momenteel op de schijf staan. De Enterprise- en Enterprise Plus-versies bieden bovendien een catalogus van gearchiveerde back-upbestanden en kunnen bestanden met één muisklik rechtstreeks vanuit de zoekresultaten herstellen.

vCloud Director-ondersteuning1 limited Alle versies bieden een geïntegreerd overzicht van de vCloud Director-infrastructuur, back-up via VeeamZIP (inclusief back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen) en rechtstreeks herstel naar vCloud. De Enterprise-en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook geplande incrementele back-uptaken van vCloud-VM's.
limited Alle versies bieden een geïntegreerd overzicht van de vCloud Director-infrastructuur, back-up via VeeamZIP (inclusief back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen) en rechtstreeks herstel naar vCloud. De Enterprise-en Enterprise Plus-versies ondersteunen ook geplande incrementele back-uptaken van vCloud-VM's.
 

Maak een back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen en zet vApps en VM's rechtstreeks terug naar vCloud met volledige ondersteuning voor fast-provisioned VM's.

Alle versies bieden een geïntegreerd overzicht van de vCloud Director-infrastructuur, back-up via VeeamZIP (inclusief back-up van vApp- en VM-metagegevens en -attributen) en rechtstreeks herstel naar vCloud. De Enterprise-versie ondersteunt geplande incrementele back-uptaken van vCloud-VM's evenals integratie met de klantenportal via RESTful API. De Enterprise Plus-versie ondersteunt selfservice, door de gebruiker beheerde back-up en herstel via Enterprise Manager, evenals native vCloud Director-authenticatie.

Overige functies
Meerdere opties voor toegang tot opslag       Maak back-ups en repliceer rechtstreeks vanaf SAN- en NFS-opslag via hypervisor-I/O-stack of via LAN.
Changed block tracking       Minimaliseer de back-uptijd en maak frequentere back-up en replicatie mogelijk. Ondersteuning voor VMware en Hyper-V.
Bestandsbeheer       Integreert bestandsbeheer (Veeam FastSCP™) in de operatorconsole.
Quick Migration1       Migreer VMware-VM's tussen hosts en datastores met behulp van VMware vMotion, Storage vMotion en door Veeam geleverde migratietechnologie.
Automatisering van taken limited De Enterprise Plus-versie ondersteunt ook RESTful API.
limited De Enterprise Plus-versie ondersteunt ook RESTful API.
  Alle versies ondersteunen PowerShell. De Enterprise Plus-versie ondersteunt ook RESTful API.
1 alleen VMware
2 alleen VMware, maar met native ondersteuning voor Hyper-V
3 Sommige bestandssystemen alleen ondersteund voor VMware
GRATIS TRIAL
De trial versie heeft alle functionaliteiten van de commerciële versie

Bekijk de online trainingsvideo's

Live of opgenomen sessie met systeemengineer van Veeam

Nu proberen

Gebruik Veeam in uw lab
met gratis 30-dagen trial

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten