CIO-onderzoek toont aan dat virtualisatie niet optimaal benut wordt

Onderzoek Veeam Software laat zien dat complexiteit, kosten en gebrek aan technische kennis belangrijkste issues zijn

Veeam Software, leverancier van back-up-, replicatie- en virtualisatiebeheeroplossingen voor VMware vSphere en Windows Server Hyper-V, presenteert vandaag de resultaten van het Virtualization Data Protection Report, de derde editie van het jaarlijkse rapport over de impact van virtualisatie  op databescherming, back-up, en dataherstel. Het onafhankelijke onderzoek onder 500 CIO’s in de VS en Europa toont aan dat bedrijven nog niet optimaal profiteren van de voordelen die virtualisatie kan bieden op het gebied van databescherming, doordat een gebrek aan technische kennis, de complexiteit en de kosten van databescherming grote invloed hebben op de implementatie. Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de technische vaardigheden op het gebied van databescherming op een aantal punten zijn afgenomen sinds het laatste onderzoek in 2011.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:

  • 68% van de CIO’s verwacht dat hun back-up –en hersteloplossingen minder effectief zullen worden naarmate de hoeveelheid data en servers binnen hun organisatie toeneemt
  • Het herstellen van virtuele servers verloopt slechts iets sneller dan het herstellen van fysieke servers, met respectievelijk vijf en zes uur
  • Een uur downtime kost een bedrijf $324,793 wat betekent dat de kosten van een incident minimaal $1,6 miljoen bedragen
  • Het herstellen van individuele bestanden en applicatieonderdelen kan nog langer in beslag nemen. Zo kost het herstellen van afzonderlijke e-mails gemiddeld 14 uur
  • Ongeacht de hersteltijd ervaren bedrijven problemen bij meer dan 1 op de 6 herstelactiviteiten
  • 88% van de CIO’s gaf aan over te weinig kennis te beschikken als het gaat om back-up en herstel. 84% kwam voor uitdagingen te staan vanwege de complexiteit van databescherming en 87% vanwege de kosten
  • 58% van de CIO’s is voornemens voor het einde van 2014 een andere back-upoplossing voor virtuele omgevingen te gaan gebruiken.

“Op het eerste gezicht lijkt de bezorgdheid van CIO’s terecht. Ondanks de mogelijkheden voor snellere en efficiëntere databescherming met virtualisatie en de vooruitgang die moderne oplossingen voor databescherming kunnen bieden, zijn de hersteltijden toegenomen sinds 2011”, vertelt Ratmir Timashev, CEO van Veeam Software. “Dit schijnbare verlies van momentum wordt veroorzaakt door twee factoren. Allereerst is de constante groei van de virtuele infrastructuur van belang; het grootste gedeelte van de infrastructuur bestaat uit virtuele toepassingen, en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen. Daarnaast zorgen bedrijven er niet voor dat ze up-to-date blijven op het gebied van databeschermingsoplossingen en –strategieën. Zo zet de meerderheid van de bedrijven nog agents in voor back-up en herstel.  Deze aanpak werkt voor fysieke omgevingen, maar is overbodig en zelfs ongeschikt voor de virtuele infrastructuur. Zolang bedrijven nog met een fysieke mindset naar de technologie kijken, zullen ze de volledige potentie nooit ontdekken.”

Momenteel is 51% van de enterprise servers gevirtualiseerd en naar verwachting is dit in 2014 63%. CIO’s erkennen de uitdagingen die komen kijken bij virtuele infrastructuren als het gaat om kennis, complexiteit en kosten. Zo gaf 77% van de bedrijven die gebruik maken van agent-based back-uptools aan problemen te hebben met de technologie of het beheer van de omgeving. Deze problemen omvatten te ingewikkeld beheer (43%), het te vaak mislukken van back-ups (32%) of herstel (28%), de kosten van de technologie (20%) en agents die de servers vertragen (18%).

Het feit dat 58% van de bedrijven aangeeft van plan te zijn voor het einde van 2014 een andere back-upoplossing voor virtuele servers te gaan gebruiken, laat zien dat bedrijven deze problemen onderkennen. De voornaamste reden hiervoor is het financiële plaatje. Zo stapt 51% over vanwege de voordelen op het gebied van total cost of ownership en 42% vanwege de huidige kosten voor hardware en software. Voor 47% is de complexiteit de belangrijkste reden om over te stappen op een andere oplossing. Het niet behalen van Recovery Time Objectives (32%) en Recovery Point Objectives (24%) speelt ook een belangrijke rol.

“Virtualisatie bereikt een keerpunt”, vertelt Timashev. “Bedrijven zijn zich bewust van de voordelen die de technologie kan bieden. Nu beginnen zij te ontdekken wat het daadwerkelijk oplevert wanneer de technologie op de juiste manier wordt toegepast en beheerd. Moderne oplossingen voor databescherming die speciaal ontworpen zijn voor virtualisatie kunnen deze mogelijkheden te gelde maken en veel van de problemen wegnemen op het gebied van kennis, complexiteit en kosten waar veel IT-afdelingen mee te maken hebben.”

Noot voor de pers: Meer informatie over Veeam is te vinden op www.veeam.com/nl. U kunt ook contact opnemen met Wisse Kommunikatie, Peter Drent, telefoon: 06-14534192 of e-mail peter.drent@wisse-worldcom.nl of met Ronald Ooms van Veeam, telefoon: 06-21503317 of e-mail ronald.ooms@veeam.com.

Indien u persberichten over Veeam op een ander adres wenst te ontvangen of niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u dat via een reply op deze mail aangeven.

Over het onderzoek Vanson Bourne, een onafhankelijk marktonderzoekbureau voerde in november en december 2012 het onderzoek uit onder 500 CIO’s van organisaties met meer dan 1.000 medewerkers in Amerika, Engeland, Duitsland en Frankrijk. Het volledige verslag kan via www.veeam.com/survey gedownload worden.

Over Veeam Software Veeam Software ontwikkelt innovatieve oplossingen voor VMware- en Hyper-V-back-up en virtualisatiebeheer. Veeam Backup & Replication is dé oplossing voor VM-back-up. Veeam ONE is een alles-in-één oplossing voor realtime monitoring, bronoptimalisatie en managementrapportage voor VMware en Hyper-V. Het Veeam Management Pack (MP) en Smart Plug-in (SPI) breiden enterprise monitoring uit naar VMware via Microsoft System Center en HP Operations Manager. Veeam biedt ook gratis virtualisatietools. Ga voor meer informatie naar http://www.veeam.com/nl.