Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

NIEUW Veeam Availability Suite 9.5

Herstel van bedrijfsdata voor welke IT-service, app of data dan ook.

Native tape-ondersteuning van Veeam ONE

Video bekijken: Native tapeondersteuning
Veeam® is ervan doordrongen dat tapeback-upsystemen voor veel bedrijven nog steeds een must zijn vanwege grote investeringen in zowel hardware als media. In veel gevallen is het bovendien de enige haalbare oplossing voor langdurige archivering en offsite opslag van grote hoeveelheden gegevens. Daarom biedt Veeam betrouwbare oplossingen die tegemoetkomen aan al uw wensen op het gebied van tapeback-up.
GRATIS TRIAL
De trial versie heeft alle functionaliteiten van de commerciële versie

Flexibele langetermijnretentie

Veeam biedt u handige opties voor het kopiëren van back-ups en bestanden naar tape.
Veeam biedt u handige opties voor het kopiëren van back-ups en bestanden naar tape.

Veeam biedt native tape-ondersteuning voor zowel geautomatiseerde tape-bibliotheken (inclusief VTL's) als stand-alone tapedrives. Veeam heeft geavanceerde tapefunctionaliteit voor ondernemingen, zoals parallelle verwerking, native GFS-retentie, een algemene mediagroep en nog meer. Zo beschikt u over meer flexibiliteit, eenvoudiger beheer en geavanceerde archiveringsopties die tegemoetkomen aan uw behoeften op het gebied van dataretentie:

  • Efficiënt archiveren van meerdere back-upbestanden tegelijk op tape met dezelfde mediagroep
  • Het tapeverbruik verminderen maar met behoud van langdurige retentie met een dedicated mediagroep voor het archiveren van volledige back-ups met de GFS-retentieregel (Grandfather/Father/Son)
  • Automatisch kopiëren van back-upbestanden die door Veeam-back-uptaken zijn gegenereerd, of van gewone bestanden van servers en shares met behulp van Backup to Tape- en File to Tape-taken met gebruiksvriendelijke planningsmogelijkheden
  • Meerdere bestanden of mappen tegelijk selecteren om uw data nog sneller op tape op te slaan met minder inspanningNIEUW
  • VM's en herstelpunten bijhouden op tapes en media vaults, waardoor herstelbewerkingen eenvoudig kunnen worden uitgevoerd

Direct herstel vanaf tape

Als u bestanden vanaf tape wilt herstellen, moet u meestal eerst de VM-back-up vanaf tape naar de Veeam-repository herstellen voor staging. VM voert herstel nu rechtstreeks vanaf tape naar de primaire VM-omgeving uit. Dat scheelt heel wat tijd en maakt tussentijdse opslag praktisch overbodig.

Parallelle verwerking

Met deze nieuwe functie kunt u de prestaties van gegevensarchivering verbeteren en de complexiteit verminderen. Dankzij parallelle verwerking kunt u meerdere back-upbestanden tegelijk archiveren op tape door ze te verdelen tussen meerdere drives, zelfs wanneer Backup to Tape-taken zich richten op dezelfde mediagroep.

Algemene mediagroep

Met de algemene mediagroep kunt u alle tape-bibliotheken snel en eenvoudig organiseren in één logische groep, waardoor gelijktijdige tapearchivering en automatische failover vanuit niet-actieve bibliotheken mogelijk is. Hierdoor hebt u ook de flexibiliteit om zoveel tapebibliotheken als nodig toe te wijzen aan één mediagroep die meerdere apparaten bestrijkt. Nu is het mogelijk om:

  • Tapes die in afzonderlijke bibliotheken zijn geladen te bewaren in één mediapool.
  • Automatisch en transparant een failover van tapetaken naar een andere bibliotheek uit te voeren wanneer sommige bibliotheken geen vrije media of beschikbare tapedrives meer hebben, of niet meer werken.

Native GFS-retentie: tapebeheer wordt vergemakkelijkt!

Met v9 bent u verlost van de handmatige werkzaamheden die langetermijnopslag op tape met zich meebrengt. Hierdoor wordt beter voldaan aan al uw behoeften op het gebied van dataretentie met één dedicated GFS-mediagroep (Grandfather/Father/Son) voor volledige back-ups. Dit nieuwe type groep heeft wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse mediasets, waardoor het tapeverbruik bij langetermijnretentieregels aanzienlijk wordt verminderd. Zo vergt een gebruikelijk GFS-retentieschema en retentie gedurende vijf jaar nu slechts 20 tapes, waarbij vier wekelijkse, twaalf maandelijkse en vier jaarlijkse volledige back-ups worden opgeslagen.

GRATIS

Veeam Availability Suite 9.5

Geen functiebeperkingen gedurende 30 dagen!

Media vaults

Media vaults helpen u om informatie over uw offline taperepository's eenvoudig virtueel te organiseren, bij te houden, te groeperen en weer te geven. Met media vaults kunt u:

  • Eenvoudig de fysieke locatie van elke offline tape bijhouden.
  • Offline tapes groeperen op bepaalde criteria, zoals retentieperioden.
  • Tapes handmatig of automatisch verplaatsen naar een vooraf gedefinieerde vault zodra ze offline gaan.

Tape-out voor virtuele volledige back-ups

De progressieve back-upmodi van Veeam Backup & Replication™ zijn niet erg geschikt voor tape-out, omdat ze niet voorzien in periodieke volledige back-ups. Met Veeam kunt u het back-upproces beter stroomlijnen en het aantal tapes verminderen dat nodig is om tape-out uit te voeren vanaf dergelijke ketens van bronback-upbestanden. Dit doet u door een periodieke virtuele volledige virtuele back-up te plannen waarin de afzonderlijke onderdelen van de incrementele back-upketen worden samengevoegd tot een volledig virtueel back-upbestand voor tape-out. En aangezien het volledige virtuele back-upbestand 'on-the-fly' door een Backup to Tape-taak wordt samengesteld, hebt u in uw back-up repository geen extra schijfruimte nodig als staginggebied! Plan een volledige virtuele back-up en Veeam Backup & Replication stelt het volledige back-upbestand 'on-the-fly' samen en schrijft het vervolgens naar tape.

Back-ups kopiëren naar tape

Efficiënte en effectieve archivering
Met Veeam kunt u zowel back-upbestanden die door specifieke taken zijn geproduceerd als complete back-uprepository's kopiëren naar tape. En om de D2D2T-back-uparchitectuur aanzienlijk te vereenvoudigen kan het plannen van Backup to Tape-taken worden geïntegreerd met de bronback-uptaken, zodat de geproduceerde back-upbestanden automatisch en onmiddellijk naar tape worden gekopieerd wanneer een VM-back-up is voltooid.

Bekijk de online trainingsvideo's

Live of opgenomen sessie met systeemengineer van Veeam

Nu proberen

Gebruik Veeam in uw lab
met gratis 30-dagen trial

Kopen

Licentieopties,
prijzen en pakketten