Wereldwijd marktleider

DLL verbetert beschikbaarheid data en vermindert risico’s met Veeam Backup & Replication

Met Veeam is onze RTPO sterk verbeterd, verlagen we onze risico’s en beschikken we over een betrouwbaar en goed te beheren platform, dat ons optimaal ondersteunt in onze 24/7 dienstverlening en het leveren van bedrijfscontinuïteit.
Henry van Benthem
Projectmanager Backup
DLL

De Uitdaging

Voor DLL is beschikbaarheid van data cruciaal. “Zonder data staat de onderneming stil”, benadrukt Henry van Benthem, Projectmanager Backup, Restore & Archiving bij DLL. Er is op ieder moment behoefte aan inzicht in alle assets die klanten gebruiken en in alle transacties rond al deze activa. Alleen dan kan DLL competitief blijven en zijn groei van de laatste jaren vasthouden. Daarnaast moet DLL als financiële dienstverlener voldoen aan strenge regels op het gebied van compliancy en is het veilig beschikbaar maken van data dan ook een belangrijk thema.

In de oude situatie was de beheerslast groot en liepen de tijden om data veilig te stellen steeds verder op. Bij een calamiteit was het niet mogelijk data binnen de gestelde back-upwindows terug te zetten. Door de consolidatie van verschillende datacenters wereldwijd, naar twee datacenters in Nederland veranderde de werkwijze van DLL. Er konden ’s nachts geen back-ups meer gedaan worden omdat er in andere tijdzones gewoon werd doorgewerkt. Door de digitale transformatie moeten data bovendien voor zowel klanten als medewerkers altijd online beschikbaar zijn.

DLL startte onder leiding van van Benthem met een project rond een nieuwe databeschikbaarheids- en restore-omgeving op basis van het Veeambeschikbaarheidsplatform. “Het project was aanvankelijk gericht op het sterk verbeteren van de Recovery point and time objective (RTPO). We wilden toe naar een modernere en veiligere manier van databeschikbaarheid. Voorheen was dit proces sterk file-gebaseerd. Dat pas niet meer in een tijd waarin data snel en continu groeien en de omgeving steeds verder is gevirtualiseerd. Daarnaast is de afhankelijkheid van data in de financiële dienstverlening erg goot. Wij willen goed voorbereid zijn op de toekomst, door onze omgeving sneller en beter beheersbaar te maken. Op die manier kunnen we de business beter voorzien van de services die zij nodig hebben.”

Gaandeweg het project ging virtualisatie een steeds belangrijker rol spelen bij de oriëntatie op een databeschikbaarheidsoplossing. Achtergrond daarvan was een groot moderniseringsprogramma onder de noemer Datacenter 2. “Belangrijke uitgangspunten van deze transformatie zijn een volledige overstap naar het x86- platform met bijvoorbeeld de uitfasering van IBM AIX, en een volledig gevirtualiseerd datacenter op basis van VMware vSphere”, zegt Djura Dermisek, design consultant en projectengineer bij DLL. “Zo’n transitie betekent onder meer dat we van back-up op bestandsniveau over moesten naar back-up op machineniveau.”

De Veeam-Oplossing

DLL startte een oriëntatieproces onder mogelijke leveranciers van databeschikbaarheidsoplossingen op basis van een aantal eisen, waaronder agentless back-up, optimale integratie met gevirtualiseerde platforms en ondersteuning van Fibre Channel. Daarnaast moest een nieuwe oplossing een bijdrage leveren aan een betere RTPO, zodat back-upwindows aanzienlijk kleiner zouden worden. DLL koos uiteindelijk drie partijen om uitgebreid mee te praten. Na deze gesprekken bleven twee partijen over die een Proof of Concept (POC) uitvoerden. Dat gebeurde met actuele productiedata, waarbij de leveranciers de live-situatie zo dicht mogelijk moesten benaderen.

Na het evalueren van de POC bleek Veeam Backup & Replication het best aan te sluiten bij de wensen van DLL. “Dat gold met name voor de Fibre Channelondersteuning”, zegt Van Benthem. “Daarnaast wees de POC uit dat de Veeamoplossing ook heel snel en eenvoudig te installeren was.”

De Veeam-oplossing zou aanvankelijk alleen ingezet worden voor het veilig beschikbaar maken van data. Maar toen bleek dat DLL door het Datacenter 2-traject ook een sterke behoefte had aan een goed replicatieplatform, kwam deze functionaliteit goed van pas. DLL zet Veeam Backup & Replication nu zowel in voor veilige databeschikbaarheid als voor het repliceren van data vanaf systemen die in het kader van het migratietraject uitgefaseerd worden.

Met Veeam beschikt DLL over een modern en betrouwbaar platform voor back-up en replicatie. Dermisek: “Een belangrijk voordeel voor ons is het zeer eenvoudige beheer waardoor we erg veel tijd besparen. Zo bleek een upgrade in zeer korte tijd te realiseren. Verder biedt Veeam een zeer gebruiksvriendelijke interface waarbij je zelf kunt aangeven welke functies voor jouw werk van belang zijn. Daarnaast blijkt het platform uitstekende replicatiefunctionaliteit te bieden, die replicatie mogelijk maakt zonder dat het bronsysteem daar last van ondervindt.” Van Benthem wijst erop dat DLL met Veeam de RTPO al sterk heeft weten te verbeteren. Definitief inzicht daarin volgt als het project – dat gedurende heel 2016 nog loopt – is afgerond.

Van Benthem wijst er ook op dat Veeam een leverancier is die meedenkt en goede support biedt. “Issues die we hebben, worden snel opgepakt en wensen die we hebben qua functionaliteit worden goed beantwoord. Bovendien is er door Veeam en zijn implementatiepartner SLTN tijdens de implementatie uitstekend samengewerkt met als uitkomst een prima platform voor databeschikbaarheid en replicatie.”

De Resultaten

 • Sterk vereenvoudigd beheer
  De Veeam-oplossing Sterk heeft het beheren van het databeschikbaarheids- en replicatieproces bij DLL sterk vereenvoudigd
 • Optimale aansluiting bij gevirtualiseerd x86-platform en Fibre Channel
  De Veeam-oplossing sluit maximaal aan bij de nieuw ontwikkelde datacenterarchitectuur van DLL die sterk uitgaat van standaardisatie
 • Sterk verkorte back-upwindows
  Met Veeam zijn de back-upwindows bij DLL aanzienlijk verkort waardoor het bedrijf de risico’s op het gebied van databeschikbaarheid aanzienlijke verlaagde
 • Zeer snel inzetbare en gebruiksvriendelijke oplossing
  Het Veeam-platform bleek zeer snel inzetbaar en ondersteunt DLL nu optimaal in het beschermen van zijn data

Over Sltn Inter Access

SLTN Inter Access ontzorgt ICT. Met specialisaties zoals architectuur, integratieen migratieprojecten, managed services, clouddiensten, application services en detachering is SLTN Inter Access bij uitstek de partner in ICT.

Alle door SLTN Inter Access geleverde diensten kenmerken zich door kwaliteit, passie en innovatie. SLTN Inter Access is een van de grotere niet-beursgenoteerde ondernemingen met ruim 700 hoogopgeleide en ervaren medewerkers en met ruim 1.400 nationale en internationale klanten verdeeld over de primaire segmenten healthcare, finance, government en education. Daarnaast heeft SLTN Inter Access de hoogste niveaus van partnerships met ‘s werelds meest gerenommeerde ICT-leveranciers, waaronder Veeam.

Bedrijf:

DLL heeft kantoren en samenwerkingsverbanden in meer dan 35 landen wereldwijd. Vanuit het hoofdkantoor in Eindhoven specialiseert DLL zich internationaal in activafinanciering en vendor finance, en concentreert het bedrijf zich op equipmentlease, auto- en bedrijfswagenlease, ICT-lease, consumer finance en factoring in tal van sectoren.

Uitdaging:

Voor DLL is actuele en betrouwbare data over zijn assets en transacties cruciaal om competitief te blijven. Daarnaast ondergaat DLL de laatste jaren sterke groei. Om deze groei maximaal te ondersteunen, startte het bedrijf een moderniseringstraject voor zijn datacenter, dat volledig wordt gebaseerd op een x86-architectuur. Onderdeel van dit traject was de selectie van een nieuw platform voor hoge beschikbaarheid van data.

Resultaten:

 • Sterk vereenvoudigd beheer van de beschikbaarheidsprocessen
 • Sterk verkorte back-upwindows
 • Optimale aansluiting bij gevirtualiseerd x86-platform en Fibre Channel
 • Zeer snel inzetbare oplossing