Directe verkooplijn: +31 (800) 020 1977 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Nederlands

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5?

Veeam® ONE™ 9.5, onderdeel van Veeam Availability Suite™, is een krachtige tool voor monitoring, rapportage en capaciteitsplanning. De tool biedt volledig inzicht in uw complete IT-omgeving, met inbegrip van virtuele, fysieke en cloud-based workloads. Met ondersteuning voor VMware vSphere en Microsoft Hyper-V is Veeam ONE bovendien voorzien van interactieve tools voor proactieve monitoring en signalering van mogelijke problemen voordat er sprake is van operationele gevolgen. Hieronder een lijst met de belangrijkste nieuwe features en functies die in Veeam ONE 9.5 en de daarop volgende updates zijn opgenomen.

Veeam ONE 9.5 Update 3: Wat is er nieuw?

Veeam ONE 9.5 Update 3 biedt talloze uitbreidingen en bugfixes. Hieronder een lijst met de belangrijkste uitbreidingen:
Algemeen
 • Monitoring en rapportage van back-ups van Veeam Agents. Veeam ONE biedt nu monitoring en rapportage voor Veeam Agent voor Microsoft Windows en Veeam Agent voor Linux.
 • Ondersteuning voor locatietags. In vooraf gedefinieerde rapporten van Veeam ONE en in de gebruikersinterface van Monitor worden nu locatietags ondersteund voor VM's, hosts en computers die in Veeam Backup & Replication zijn geconfigureerd om gegevensonafhankelijkheid mogelijk te maken. 
 • Ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2017. Veeam ONE biedt nu volledige ondersteuning voor Microsoft SQL Server 2017.
 • Ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016 versie 1709. Veeam ONE biedt nu volledige ondersteuning voor Microsoft Windows Server 2016, versie 1709.
Monitoring
 • Monitoring van Veeam Agent-taken. In Veeam ONE is nu monitoring mogelijk van Veeam Agent-back-uptaken die op Veeam Backup & Replication-servers zijn geconfigureerd.
 • Monitoring van Veeam Agent-beleidsregels. In Veeam ONE is nu monitoring mogelijk van Veeam Agent-back-uptaken die op Veeam Backup & Replication-servers zijn geconfigureerd.
 • Uitbreiding van verzameling van Veeam-back-upgegevens. Met Update 3 verloopt de gegevensverzameling bij Veeam Backup & Replication-servers veel sneller, vooral bij grootschalige implementaties.
 • Uitbreiding van Hyper-V-gegevensverzameling. Met Update 3 verloopt de gegevensverzameling uit Microsoft Hyper-V veel stabieler, vooral bij grootschalige implementaties. 
 • Alert voor belasting van Veeam ONE-server. Met deze alert worden gebruikers gewaarschuwd over zware belasting van de Veeam ONE-server om stabiliteit van de workload te garanderen.
 • Nieuwe VM-meetgegevens. In Veeam ONE zijn nu nieuwe tellers beschikbaar: een voor de ruimte die door een VM per datastore wordt gebruikt, en een voor de ruimte die door een VM per datastore beschikbaar wordt gesteld. Hiermee wordt bepaald hoeveel ruimte een VM en de bijbehorende bestanden in de datastore innemen.
 • Instellingen voor pad van prestatiecache. In Veeam ONE kunnen gebruikers nu de locatie van de prestatiecache in de Monitor Client-gebruikersinterface wijzigen.
Rapportage
 • Rapport over beveiligde computers. In dit rapport worden alle beveiligde en niet-beveiligde computers vermeld waarop een Veeam Agent draait.
 • Overzicht van gegevensonafhankelijkheid. Dit rapport vermeldt alle beveiligde objecten, back-ups en replica’s, gegroepeerd op een locatietag.
 • Schendingen van gegevensonafhankelijkheid. Dit rapport toont potentiële schendingen van de gegevensonafhankelijkheid voor alle beveiligde objecten.
 • Rapportage op basis van locatie. Veeam ONE biedt nu een optie om rapporten te genereren op basis van de locatietags die in Veeam Backup & Replication zijn geconfigureerd.
 • Uitbreiding van aangepast rapport voor back-upinfrastructuur. “Last Run Duration (sec)” (duur laatste run in seconden) is aan de lijst met rapportparameters toegevoegd. 
Veeam Cloud & Service Providers
 • Uitbreiding van Veeam Cloud Connect-inventarisrapport. In dit rapport wordt nu het gebruik van licentiecodes per VM weergegeven. 
 • Uitbreiding van vCloud Director-integratie. In Veeam ONE worden aanmeldgegevens van de gebruiker nu in de cache opgeslagen voor snellere aanmelding bij Monitor Client. 
 • Aanmeldgegevens van tenants in de cache. Met deze functie wordt tijd bespaard: telkens wanneer een tenant zich aanmeldt hoeven de machtigingen niet meer via de infrastructuur te worden gecontroleerd.

Veeam ONE 9.5 Update 1: Wat is er nieuw?

Veeam ONE 9.5 Update 1 bevat een aantal belangrijke uitbreidingen en bugfixes, waaronder:
Algemeen
 • Ondersteuning voor VMware vSphere 6.5. In Veeam ONE is nu rapportage en monitoring van vSphere 6.5-hosts en vCenter Server mogelijk. 
 • Ondersteuning voor Aziatische landinstellingen. De Veeam ONE-console kan nu in besturingssystemen met Aziatische landinstellingen worden geïnstalleerd. Update 1 is met praktisch alle veelgebruikte Aziatische landinstellingen door Veeam QC getest en door lokale Veeam-teams op de betreffende locaties gevalideerd.
Monitoring
 • Vraag naar geheugen voor Hyper-V 2016 VM's. In Veeam ONE wordt nu de vraag naar geheugen weergegeven voor VM’s die met statisch geheugen zijn geconfigureerd.
Rapportage
 • Uitbreiding van aangepast rapport voor back-upinfrastructuur. Aan de lijst met rapportparameters zijn meer eigenschappen van Veeam-back-upobjecten toegevoegd.
 • Uitbreiding van rapport over VM-back-upstatus. In dit rapport is het nu mogelijk om VM’s op basis van back-uptaken te filteren.
Lees meer over de verbeteringen van Veeam ONE 9.5 Update 1 in het volgende knowledge base-artikel.

Wat is er nieuw in Veeam ONE 9.5: Algemene functionaliteit

Implementatie
 • Ondersteuning voor Windows Server 2016: Alle Veeam ONE-componenten kunnen op een Windows Server 2016-platform worden geïnstalleerd. 
 • Ondersteuning voor SQL Server AlwaysOn: Het is nu mogelijk een Veeam ONE-database in een SQL AlwaysOn Availability Group te implementeren. 
 • HTTP-verbinding voor websites: Standaard gebruiken Veeam ONE-websites nu HTTP-verbindingen voor alle nieuwe installaties.
Engine voor gegevensverzameling
 • Modus voor verzamelen van back-upgegevens: In deze modus verzamelt Veeam ONE alleen Veeam Backup & Replication™-gegevens. Prestatiegegevens van de virtuele infrastructuur worden overgeslagen. Hierdoor kunt u de schaalbaarheid van uw Veeam ONE-server verbeteren. 
 • Uitbreiding van geavanceerde modus voor schaalbaarheid: In deze modus worden prestatiegegevens verzameld die in vooraf gedefinieerde alerts en rapporten worden gebruikt. Hierdoor kunnen gebruikers de schaalbaarheid van de Veeam ONE-server verbeteren. 
 • Granulaire selectie van prestatiegegevens: Met de uitgebreide engine voor gegevensverzameling kunnen gebruikers nu individuele prestatiegegevens selecteren voor elk gemonitord objecttype (zoals VM’s, hosts, datastores) om de schaalbaarheid van de Veeam ONE-server te verbeteren.
Dashboards en widgets
 • Uitbreiding van engine voor het delen van dashboards: Met de uitgebreide engine voor het delen van dashboards is het mogelijk andere Windows-gebruikers toegang tot specifieke dashboards te verlenen in plaats van volledige toegang tot alle dashboards.
Alerts
 • Alert voor detectie van ransomware: Met deze nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer op gemonitorde VM's sprake is van abnormaal CPU-gebruik en hoge schrijfsnelheden op de datastore wegens potentiële ransomwareactiviteiten. 
 • Alert voor schijfcache: Met deze interne alert kunnen gebruikers fouten traceren die optreden tijdens het schrijven van prestatiegegevens naar een map op de schijf. 
 • Custom Alarm Builder: Vooraf gedefinieerde en aangepaste alerts kunnen nu worden gebruikt als triggers voor een andere aangepaste alert wat geavanceerde logica voor probleemdetectie mogelijk maakt. 
 • Uitbreiding van logica voor onderdrukking van alerts: Dankzij een nieuwe engine is het mogelijk om latency-alerts te onderdrukken voor alle VM’s in dezelfde datastore als een VM-back-up. 
 • Opties voor onderdrukking van alerts: Gebruikers kunnen nu alerts onderdrukken op basis van periode en back-uptaken. Eerder was het alleen mogelijk om één optie te selecteren. 
 • Uitbreiding van logica voor het maken van alerts: Het wijzigen van alertinstellingen verloopt nu veel gebruikersvriendelijker om te voorkomen dat niet-opgeslagen instellingen onbedoeld verloren gaan. 
 • Uitbreiding van engine voor modellering van alerts: In de engine voor modellering van alerts is nu selectie van een bepaald object in het bereik mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met alerts waarvoor meerdere regels zijn opgegeven, en worden instellingen voor het onderdrukken van alerts aangehouden. 
 • Uitbreiding van engine voor toewijzing van alerts: Alerts die uit een andere Veeam ONE-server zijn geïmporteerd, kunnen nu met één klik aan virtuele en back-upinfrastructuurobjecten worden toegewezen.
 • Uitbreiding van logica voor toewijzing van VM-alerts: Alle VM-alerts kunnen nu aan een datastore en hostobjecten worden toegewezen. Eerder konden gebruikers alleen VM-objecten selecteren. 
 • Ondersteuning voor alertdefinities die in eerdere versies van Veeam ONE zijn geconfigureerd: Alertdefinities die in v8 zijn gemaakt, kunnen nu in latere versies van Veeam ONE worden geïmporteerd. Deze optie kan worden gebruikt als alertdefinities naar een andere installatie moeten worden gemigreerd.
Monitoring
 • Uitbreiding van tabblad met overzicht van VM's: Dit tabblad bevat nu informatie over de ruimte die door virtuele VM-schijven voor elk datastore-object wordt verbruikt. 
 • Optie voor granulaire monitoring per VM: In Veeam ONE 9.5 kunnen gebruikers specifieke VM’s voor monitoring selecteren. 
 • Uitbreiding van detectie van prestatieproblemen: Prestatiealerts worden nu alleen geactiveerd wanneer een prestatiegegeven gedurende een opgegeven periode consistent boven de drempelwaarde blijft. Eerder werden alerts geactiveerd op basis van het gemiddelde gebruik gedurende een opgegeven periode. 
 • Uitbreiding van afhandeling van onderbrekingen van de netwerkverbinding: Korte onderbrekingen van de netwerkverbinding hebben geen invloed meer op de voortgang van gegevensverzameling. 
Rapportage
 • Chargebackrapport op basis van VM-configuratie: Met dit rapport wordt een VM-audit uitgevoerd en worden op basis van de huidige configuratie de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van VM-prestaties: Met dit rapport wordt een VM-audit uitgevoerd en worden op basis van CPU- en geheugenprestaties de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van hostconfiguratie: Met dit rapport wordt een audit van de infrastructuurkosten uitgevoerd en worden op basis van de hardwarekosten en huidige VM-configuraties de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Chargebackrapport op basis van gebruik van hostresources: Met dit rapport wordt een VM-audit op de beschikbare hostresources (CPU en geheugen) uitgevoerd en worden op basis van de hostconfiguratie de VM’s met de hoogste en de laagste kosten geïdentificeerd. 
 • Verbeterde genereringstijd voor rapporten: In Veeam One 9.5 kost het genereren van rapporten aanzienlijk minder tijd.
Business View-categorisatie
 • Native ondersteuning voor vSphere-tags: Het onderdeel Business View van Veeam ONE is volledig opnieuw geconfigureerd voor het gebruik van vSphere-tags in plaats van aangepaste attributen. 
 • Groter aantal ondersteunde categorieën: Gebruikers kunnen nu 50 categorieën maken. 
Implementatieprojecten
 • Uitbreiding van engine voor implementatieprojecten: Bij het modelleren van een disaster recovery-situatie (DR) of uitvoeren van een capaciteitsplanning is de selectie van VM’s niet meer beperkt tot één site. U kunt nu VM’s uit de volledige infrastructuur voor het rapport selecteren. 
Overig
 • Rapport over licentiegebruik per VM: Met behulp van een ingebouwde rapportage-engine kunnen serviceproviders nu rapporten over licentiegebruik genereren. 
 • Bijgewerkte gebruikersinterface van Veeam ONE Monitor Client: De Veeam ONE-gebruikersinterface is vernieuwd en is dankzij nieuwe pictogrammen en stijlen nog NOC-vriendelijker geworden. 
 • Verbeterde responstijd van de gebruikersinterface van Veeam ONE Monitor Client: De gebruikersinterface wordt nu incrementeel bijgewerkt voor elk navigatievenster. 
 • Gewijzigde naam van Veeam ONE Monitor Client-proces: De naam van het Veeam ONE Monitor Client-proces is gewijzigd om conflicten te voorkomen tijdens een upgrade waarin bestaande applicaties voorkomen die dezelfde naam gebruiken. 
 • Optie voor automatisch aanmelden bij Veeam ONE Monitor Client: Gebruikers kunnen de Veeam ONE Monitor Client nu starten met parameters voor automatisch aanmelden (aanbevolen voor NOC-views). 
 • Uitbreiding van proces voor aanmelding bij websites: Toegang tot de gebruikersinterface van Veeam ONE Reporter en Veeam ONE Business View is nu mogelijk met hergebruik van reeds ingevoerde Windows-aanmeldgegevens. 
 • Uitbreiding van opties voor retention policy: In 9.5 heeft de retention policy een afzonderlijke instelling voor prestatiegegevens, events en Veeam-back-upgegevens. 
 • Uitbreiding van gedrag van zoekopdrachten: In 9.5 worden bij zoekopdrachten onmiddellijk objecten uitgefilterd en wordt een zoekfilter toegepast bij het schakelen tussen objecten in de virtuele infrastructuur en de Business View-structuur. 
 • Verbetering van de bruikbaarheid van de gebruikersinterface: In Veeam ONE Monitor Client wordt nu een voortgangsbalk weergegeven voor alle bewerkingen en taken die door een gebruiker worden uitgevoerd. 
 • Uitbreiding van Veeam ONE-supportfunctie: Het is nu mogelijk individuele prestatiegegevens voor monitoring te selecteren. Deze optie kan het beste worden gebruikt wanneer maximale flexibiliteit en optimale schaalbaarheid vereist zijn. 
 • Taak voor onderhoud van de Veeam ONE-database: Veeam ONE 9.5 biedt een ingebouwde taak voor databaseonderhoud. 
 • Verbetering van de bruikbaarheid van overzichtsviews in Veeam ONE Monitor Client: Het is nu mogelijk items in de legenda van een cirkeldiagram te gebruiken voor het filteren van alerts. 

Wat is er nieuw: Back-up

Dashboards en widgets
 • Uitbreiding van Veeam Backup & Replication-widgetpakket: Alle widgets kunnen nu worden geconfigureerd op basis van de rapportage-interval “laatste zeven dagen”. 
Alerts
 • Uitbreiding van alert voor VM zonder back-ups: Deze alert ondersteunt nu Business View-groepen en elimineert fout-positieve detectie wanneer een VM naar een andere groep wordt gemigreerd. 
 • Alert voor overdrachtstijdvak van back-uptaken: Met deze alert is het mogelijk om te traceren wanneer een back-uptaak langer duurt dan het geconfigureerde overdrachtstijdvak.
Rapportage
 • Rapport met aangepaste gegevens voor back-upinfrastructuur: Met dit rapport kunt u een Veeam-back-uprapport met aangepaste parameters, filters, objecten en eigenschappen samenstellen. Dit rapport is vooral ideaal als maximale flexibiliteit is vereist. 
 • Rapport voor GFS-back-upbestanden op tape: Dit rapport bevat informatie over historische back-ups die zijn opgeslagen op pools met GFS-tapemedia. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van huidige status van back-upalerts: Gebruikers kunnen nu nieuwe parameters selecteren om alerts op type te filteren. 
 • Uitbreiding van rapport over herstelactiviteiten van operators: Er zijn nu nieuwe perioden (zoals gisteren, vorige week of vorige maand) beschikbaar voor selectie. 
 • Uitbreiding van rapport over VM-back-upstatus: Gebruikers kunnen nu back-uptaken in de rapportagescope selecteren en de laatste zeven dagen als rapportageperiode instellen. 
 • Uitbreiding van rapport met historische informatie over back-uptaken: Het detailrapport vermeldt nu de back-uptransportmodus voor elke verwerkte VM. 
 • Uitbreiding van back-upinventarisrapport: Dit rapport bevat nu het type Veeam Backup & Replication-licentie (bijvoorbeeld huur of abonnement).
 • Uitbreiding van rapport over groei van Veeam-back-upbestanden: Dit rapport bevat nu compressie- en deduplicatiepercentages voor elk gemaakt back-upbestand, waardoor analyse van soorten back-upgegevens in de gehele keten van back-upbestanden mogelijk is. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van SureBackup®-taken: In het rapport wordt nu de taakduur van elke SureBackup-taak weergegeven.
Overig
 • Update van structuur van Veeam Backup & Replication-pakket: Dit pakket is in afzonderlijke subpakketten opgesplitst om de bruikbaarheid en de rapport-zoekfunctie te verbeteren. 
 • Uitbreiding van Veeam Backup & Replication-detectie-engine: Als in de Veeam ONE-console al een Veeam Backup & Replication-server is geregistreerd die met Veeam Backup Enterprise Manager wordt beheerd, en gebruikers proberen de Veeam Backup Enterprise Manager aan de back-upconsole toe te voegen, plaatst Veeam ONE de geregistreerde back-upserver automatisch onder het Veeam Backup Enterprise Manager-knooppunt. Dit helpt duplicaties en onjuiste configuraties in Veeam-back-uprapporten te voorkomen.

Wat is er nieuw: Veeam Cloud Connect

Monitoring
 • Uitbreiding van view van belangrijkste tenants: In deze view worden nu de tenants weergegeven die gebruikmaken van Veeam Cloud Connect-replicatietaken.
Alerts
 • Alert voor VM-back-ups in cloudrepository: Met deze alert kunnen serviceproviders traceren hoeveel VM-back-ups in de cloudrepository zijn opgeslagen.
Rapportage
 • Rapport over replicatie door Veeam Cloud Connect-gebruikers: Dit rapport bevat gegevens over replicatieactiviteiten en quotaverbruik van Veeam Cloud Connect-gebruikers gedurende de afgelopen periode. 
 • Uitbreiding van rapport over back-ups door Veeam Cloud Connect-gebruikers: Dit rapport heeft een nieuwe lay-out en nieuwe parameters (overgedragen gegevens) die voor rapportage zijn toegevoegd. 
 • Uitbreiding van Cloud Connect-inventarisrapport: Dit rapport bevat nu nieuwe typen licenties voor Veeam Backup & Replication-server. 
 • Rapport over compatibiliteit van back-ups van tenants. Dit rapport toont productversies van alle back-upservers van tenants om incompatibiliteit te voorkomen. 

Wat is er nieuw: Microsoft Hyper-V

Monitoring
 • Monitoring van guestschijven: In Veeam ONE is het nu mogelijk om gegevens op te vragen over de capaciteit en beschikbare ruimte van in-guest volumes. De gegevens worden voor elke VM op het overzichtstabblad weergegeven. 
 • Tracking van Veeam-back-upactiviteiten: Het is nu mogelijk om tijdens activiteiten van Veeam Backup & Replication alle alerts te onderdrukken. 
 • Mogelijkheid om afgeschermde VM's en beveiligde Hyper-V-hosts te monitoren: Veeam ONE is nu in staat om prestatiegegevens te monitoren voor VM's die met BitLocker zijn beveiligd. 
Alerts
 • Alert voor guestschijven: Met deze nieuwe alert worden gebruikers gewaarschuwd wanneer op guestschijven onvoldoende ruimte beschikbaar is of wanneer deze de vooraf gedefinieerde drempelwaarde overschrijden. 
 • Uitbreiding van alert voor huidige geheugenbelasting: Deze alert is bijgewerkt met nieuwe standaardwaarden uit best practices, waardoor de drempelwaarden flexibeler kunnen worden ingesteld. 
 • Uitbreiding van alert voor gemiddelde geheugenbelasting van hosts: Deze alert is bijgewerkt met nieuwe standaardwaarden uit best practices, waardoor de drempelwaarden flexibeler kunnen worden ingesteld. 
 • Alert voor afsluiten van VM door host: Deze alert wordt geactiveerd wanneer een VM door een Hyper-V-host wordt afgesloten. Gebruikers kunnen met de alert werken door deze in de Veeam ONE Monitor Client in te schakelen. 
 • Alert voor afsluiten van VM door guest: Deze alert wordt geactiveerd wanneer een VM door een guestbesturingssysteem wordt afgesloten. Gebruikers kunnen met de alert werken door deze in de Veeam ONE Monitor Client in te schakelen.
Rapportage
 • Rapport over beschikbare ruimte op guestschijven: Met dit rapport worden VM-guestschijven geanalyseerd, met weergave van hun capaciteit, de hoeveelheid beschikbare ruimte en trends in het gebruik van schijfruimte. Verder wordt voorspeld over hoeveel dagen een schijf de opgegeven drempelwaarde bereikt. 
 • Rapport met overzicht van huidige status van alerts: Dit rapport bevat een evaluatie van de status van de infrastructuur, waardoor gebruikers problemen eenvoudiger kunnen oplossen. 
 • Uitbreiding van rapport over te grote VM's: Toegevoegd is informatie over het werkelijke geheugengebruik van VM’s met statische geheugenconfiguratie (alleen Hyper-V 2016). Dit maakt een betere meting van verspilde resources mogelijk en zorgt voor meer precieze aanbevelingen.
Dashboards en widgets
 • Uitbreiding dashboard van Hyper-V-infrastructuur: Aan het dashboard is een widget over verspilde resources toegevoegd.

Wat is er nieuw: VMware vSphere

Rapportage
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van huidige status van alerts: Veeam ONE 9.5 bevat nu een overzichtssectie en nieuwe parameters om alerts op type te filteren. 
 • Uitbreiding van rapport over overbodige bestanden: Het aantal overbodige bestanden voor elke datastore is aan het rapport toegevoegd. 
 • Uitbreiding van rapport over beschikbare ruimte op guestschijven: Aan het detailrapport zijn relatieve en absolute waarden voor het gebruik van schijfruimte toegevoegd. 
 • Uitbreiding van rapport met overzicht van VMware-infrastructuur: Aan de details van het rapport zijn gegevens over hosttoewijzingen (CPU, geheugen, opslag) toegevoegd.
vCloud Director
 • Ondersteuning voor meerdere vCloud Director-servers: In Veeam ONE is het nu mogelijk om meerdere vCloud Director-infrastructuren te monitoren via dezelfde vCenter Server.