Veeam
NOWOŚĆ

2020 Gartner
Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions

Gartner Magic Quadrant 2020
Firma Veeam uznana za lidera po raz czwarty

Pobierz cały raport Gartner 2020

NOWY raport Gartner Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions 2020

Agencja Gartner po raz czwarty uznała firmę Veeam® za lidera, przyznając jej najwyższe noty za zdolność do realizacji

Veeam to globalny lider w obszarze backupu i odzyskiwania ułatwiającego realizację koncepcji Cloud Data Management™

Zaufało nam ponad 400K‍+ klientów na całym świecie:

Już dziś pobierz bezpłatny egzemplarz
raportu Gartner Magic Quadrant

Gartner, Magic Quadrant for Data Center Backup and Recovery Solutions, 20 lipca 2020 r.

Logo GARTNER PEER INSIGHTS jest znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych, który został tutaj użyty za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Recenzje z serwisu Gartner Peer Insights są subiektywnymi opiniami poszczególnych użytkowników opartymi na ich własnych wrażeniach i nie odzwierciedlają poglądów firmy Gartner ani jej podmiotów stowarzyszonych.

Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawianych w jej publikacjach badawczych oraz nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali wyłącznie dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej działu badawczego i nie należy ich traktować jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego. Firma Gartner wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane, dotyczące swoich badań, w tym wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Niniejsza grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinna być rozpatrywana w kontekście całego dokumentu. Dokument opracowany przez firmę Gartner jest dostępny na życzenie w firmie Veeam.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i innych krajach, który został tutaj użyty za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.