NOWOŚĆ

2021 Gartner
Magic Quadrant

Enterprise Backup and Recovery Software Solutions

Firma Veeam uznana za lidera po raz piąty

Pobierz cały raport

NOWY raport Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 2021

W raporcie Magic Quadrant agencja Gartner po raz piąty uznała firmę Veeam za lidera ze względu na jej najwyższą zdolność do realizacji oraz kompletność wizji.

Dlaczego warto się zapoznać z nowym raportem Gartner Magic Quadrant

  • Szczegółowe omówienie funkcji oraz technologii backupu i odzyskiwania danych, a także trendów obecnych na tym rynku
  • Wskazówki ułatwiające wybór dostawcy, w tym wymagania, czynniki cenowe, atuty i przestrogi
  • Ocena czołowych dostawców rozwiązań do backupu i odzyskiwania

Niezrównany poziom nowoczesnej ochrony danych

 

Już dziś pobierz bezpłatny egzemplarz raportu Gartner Magic Quadrant!

Gartner Magic Quadrant for Enterprise Backup and Recovery Software Solutions, Santhosh Rao, Nik Simpson, Michael Hoeck, Jerry Rozeman, 19 lipca 2021 r.

Firma Gartner nie popiera żadnych dostawców, produktów ani usług przedstawianych w jej publikacjach badawczych oraz nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali wyłącznie dostawców z najwyższymi ocenami lub innymi oznaczeniami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej działu badawczego i nie należy ich traktować jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego. Firma Gartner wyklucza wszelkie gwarancje, wyrażone wprost lub dorozumiane, dotyczące swoich badań, w tym wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. Niniejsza grafika została opublikowana przez firmę Gartner, Inc. w ramach większego dokumentu badawczego i powinna być rozpatrywana w kontekście całego dokumentu. Dokument opracowany przez firmę Gartner jest dostępny na życzenie w firmie Veeam.

GARTNER jest zastrzeżonym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner, Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w USA i innych krajach, który został tutaj użyty za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.