Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Agents dla Microsoft Windows, Linux, IBM AIX i Oracle Solaris

Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinux

Co to są narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?

Narzędzia Veeam® Agent dla Microsoft Windows i Linuxa to proste agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest zapewnianie hiperdostępności obciążeń Windows i Linux dzięki tworzeniu kopii zapasowych oraz odzyskiwaniu zarówno fizycznych, jak i działających w chmurze serwerów i stacji roboczych, a także urządzeń końcowych użytkowników zdalnych.
Jest on autonomicznym produktem, a nie częścią rozwiązania Veeam Backup & Replication™ lub pakietu Veeam Availability Suite™.

Chociaż narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa (wszystkie wersje) można opcjonalnie zintegrować z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, są one autonomicznymi produktami, które do poprawnego działania nie wymagają zakupu innych produktów Veeam. W przypadku połączenia z pakietem Veeam Availability Suite™* narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows** i Linuxa dają możliwość zarządzania WSZYSTKIMI obciążeniami — wirtualnymi, fizycznymi i chmurowymi — oraz ich ochrony z poziomu jednej konsoli Veeam.

Czy narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można używać do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych? Czy może ono służyć jako narzędzie do backupu serwerów fizycznych w skali przedsiębiorstwa?

Wersji bezpłatnej (FREE) narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można używać do tworzenia kopii zapasowych fizycznych serwerów, stacji roboczych i obciążeń w chmurze publicznej opartych na systemie Microsoft Windows (w tym serwerów fizycznych z systemem Windows Server 1803).

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows obsługują system Windows Server 1803, ale licencja Server obejmuje specjalne funkcje serwerowe (np. przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.), dzięki którym stanowi optymalny wybór do backupu serwerów fizycznych w skali przedsiębiorstwa.

Czy narzędzia Veeam Agent dla Linuxa można używać do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych? Czy może ono służyć jako narzędzie do backupu serwerów fizycznych w skali przedsiębiorstwa?

Klienci mogą używać wersji bezpłatnej (FREE) narzędzia Veeam Agent dla Linuxa do tworzenia kopii zapasowych fizycznych serwerów, stacji roboczych i obciążeń w chmurze publicznej opartych na systemie Linux. Jednak wersja FREE nie obejmuje typowo serwerowych funkcji backupu.

Są również dostępne licencje narzędzia Veeam Agent dla Linuxa typu Workstation i Server. Licencje Workstation i Server obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365, a licencje Server — również funkcje typowo serwerowe (np. przetwarzanie z uwzględnieniem aplikacji, obsługa wielu zadań itp.), przez co lepiej odpowiadają wymaganiom korporacyjnym.

Czy w przypadku korzystania z wersji FREE narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?
Tak, wersja FREE narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa umożliwia tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów w wersji FREE lub wyłącznie agentów płatnych.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?
W przypadku wersji Workstation należy kupić co najmniej pięć (5) licencji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa. W przypadku wersji Server nie obowiązuje minimalna wielkość zakupu — można kupić dowolną liczbę licencji.
Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?

Licencje wersji FREE narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa są obsługiwane zgodnie z zasadami pomocy technicznej firmy Veeam dotyczącymi produktów bezpłatnych. Zgodnie z tymi zasadami firma Veeam udostępnia użytkownikom pomoc techniczną, ale nie określa związanych z nią docelowych czasów reakcji ani gwarancji. Ewentualne problemy napotkane w produkcie bezpłatnym prosimy zgłaszać do analizy na specjalnych forach Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linux.

Licencje Workstation i Server narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365 przez cały okres licencji — od roku do pięciu (5) lat.

Co zrobić w przypadku wystąpienia problemu dotyczącego funkcji integracji z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication?

Jeśli klient uważa, że źródłem problemu nie jest samo narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa (np. jest to ogólny problem z repozytorium kopii zapasowych Veeam) i ma ważną umowę o usługi konserwacji, może utworzyć normalne zgłoszenie serwisowe — niezależnie od tego, czy problem jest związany z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa, czy z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication.

Jeśli problem jest związany z narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa i klient ma licencję bezpłatną, prosimy o skorzystanie ze specjalnych forów Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linux oraz ewentualnie o utworzenie zgłoszenia serwisowego w interfejsie narzędzia.

Czy z narzędziami Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa można używać funkcji Veeam Cloud Connect?
Tak, kopie zapasowe fizycznych serwerów i stacji roboczych można wysyłać do repozytorium Veeam Cloud Connect za pośrednictwem wybranego usługodawcy korzystającego z technologii Veeam.

Veeam Agents dla IBM AIX i Oracle Solaris

Co to są narzędzia Veeam Agents dla IBM AIX i Oracle Solaris?
Narzędzia Veeam Agents dla IBM AIXOracle Solaris to agenty kopii zapasowych zaprojektowane z myślą o zapewnianiu hiperdostępności obciążeń IBM AIX i Oracle przez tworzenie kopii zapasowych serwerów fizycznych oraz ich odzyskiwanie. Są to autonomiczne produkty, które nie wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication ani pakietu Veeam Availability Suite. 
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu narzędzi Veeam Agents dla IBM AIX i Oracle Solaris?
W przypadku wersji Server nie obowiązują minimalne wielkości zakupu — można kupić dowolną liczbę licencji. 
Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzi Veeam Agents dla IBM AIX i Oracle Solaris?
Licencje Server narzędzi Veeam Agents dla IBM AIX Oracle Solaris obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365 przez cały okres licencji — od roku do pięciu (5) lat. 
Czy te agenty można zintegrować z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication?
Pierwsza wersja będzie autonomicznym produktem BEZ MOŻLIWOŚCI integracji z innymi produktami Veeam i wysyłania kopii zapasowych do repozytorium Veeam.