00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
  • Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa
  • Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris
Co to są narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa?

Narzędzia Veeam® Agent dla Microsoft WindowsLinuxa — kluczowe komponenty platformy Veeam Availability Platform™ — to niewielkie agenty kopii zapasowych, których zadaniem jest kompleksowy backup oraz odzyskiwanie obciążeń fizycznych i chmurowych działających na serwerach, stacjach roboczych, komputerach stacjonarnych, laptopach itp. Są one zarządzane z poziomu jednej konsoli.

Chociaż narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa (wszystkie wersje) są zarządzane centralnie przy użyciu rozwiązania Veeam Backup & Replication™, mogą być także wdrażane jako autonomiczne produkty.

Więcej informacji o nowościach w narzędziach Veeam Agent

Czy w przypadku korzystania z bezpłatnych wersji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa można tworzyć kopie zapasowe w repozytorium Veeam?

Tak, bezpłatne wersje narzędzi Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa umożliwiają tworzenie kopii zapasowych w repozytorium Veeam obsługiwanym przez licencjonowany serwer Veeam Backup & Replication. Jednak kopii zapasowych w repozytorium Veeam nie mogą jednocześnie tworzyć bezpłatna i płatna wersja agentów Veeam — należy się zdecydować na używanie wyłącznie agentów bezpłatnych lub wyłącznie agentów płatnych.

Wszystkie wersje narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows można wdrożyć w trybie serwerowym, aby uzyskać dostęp do specjalnych funkcji serwerowych (takich jak przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji, indeksowanie i wyszukiwanie plików, funkcje harmonogramu i przechowywania odpowiednie dla serwerów itp.). Z tego względu narzędzie to stanowi optymalny wybór, jeśli chodzi o backup serwerów wielu aplikacji korporacyjnych.

Więcej informacji na temat trybów wdrażania narzędzi Veeam Agent:

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: Veeam Agent dla Microsoft Windows 3.0

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA: Veeam Agent dla Linuxa 3.0

Narzędzia Veeam Agent są neutralne pod względem wersji funkcjonalnej (edycji), ale mają pewne szczególne funkcje przeznaczone dla serwerów i stacji roboczych. Dostępne możliwości ochrony serwerów i stacji roboczych przedstawiono w porównaniu wersji.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu licencji narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?

Nowe licencje instancyjne mogą być używane do autonomicznych wdrożeń narzędzi Veeam Agent oraz w sytuacji, gdy agenty są zarządzane przez serwer Veeam Backup & Replication. Licencje trzeba kupować w pakietach po minimum dziesięć instancji.

Jest to określone w naszych zasadach licencjonowania.

Licencjonowanie narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj
Jakie są zasady licencjonowania narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa?

Oba te produkty są dostępne w modelu licencjonowania subskrypcyjnego w ramach licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite™. Nie jest już dostępna licencja przeznaczona wyłącznie dla narzędzi Veeam Agent. 

Wraz z wprowadzeniem wersji v3 tych narzędzi oraz udostępnieniem pakietu Veeam Availability Suite 9.5 Update 4 firma Veeam wprowadziła nowy model licencjonowania — licencjonowanie instancyjne — który obejmuje większość produktów Veeam, w tym m.in. pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication, rozwiązanie Veeam ONE™, narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa oraz rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS.

W odniesieniu do narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa model licencjonowania instancyjnego firmy Veeam zacznie obowiązywać w chwili odnowienia umowy lub przejścia na wersję v3. Więcej informacji na temat licencjonowania instancyjnego firmy Veeam można znaleźć tutaj.

W celu dokonania zakupu należy się skontaktować z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.

Co mam zrobić w przypadku uaktualniania wcześniejszej wersji do narzędzi Veeam Agent v3?
Po uaktualnieniu agenta do wersji v3 klient otrzyma powiadomienie, że jego plik licencyjny wygaśnie za 90 dni i wymaga aktualizacji (instrukcję aktualizacji pliku licencyjnego zawiera następny punkt). W ciągu tych 90 dni dotychczasowa licencja będzie działać normalnie. Nowy model licencjonowania instancyjnego firmy Veeam zaczyna obowiązywać z chwilą instalacji wersji v3 lub odnowienia okresu subskrypcji.
Jak zaktualizować plik licencyjny?

Czynność tę należy wykonać w portalu użytkowników na stronie My Account. Klient otrzyma na tej stronie powiadomienie, że ma 90 dni na aktualizację. Obejmuje to klientów, którzy mają część licencji wieczystych oraz część licencji agentów w wersji Server/Workstation.

Na stronie My Account należy kliknąć przycisk Get New Licenses. Następnie należy wybrać produkty do uaktualnienia i kliknąć Download — to wszystko.

Jak licencje subskrypcyjne narzędzi Veeam Agent są konwertowane na licencje instancyjne Veeam?

Starsze licencje narzędzi Veeam Agent są neutralne pod względem wersji funkcjonalnej (edycji). W procesie przechodzenia na licencjonowanie instancyjne firmy Veeam dotychczasowe licencje narzędzi Veeam Agent są domyślnie konwertowane na wersję Enterprise Plus. Informacje na temat współczynników konwersji można znaleźć w zasadach licencjonowania lub kalkulatorze cen firmy Veeam. Konwersja nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.  

Klient może się zdecydować na połączenie posiadanych licencji rozwiązania Veeam Backup & Replication, pakietu Veeam Availability Suite lub pakietu Veeam Backup Essentials™ oraz nowych licencji narzędzi Veeam Agent w jedną licencję. W takim przypadku wersja połączonej licencji jest uzgadniana z licencją rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz następuje ponowne obliczenie licencji instancyjnych. Obliczenie to można zobaczyć na ekranie scalania licencji w portalu klientów. Połączona licencja otrzyma datę ważności zgodną z najwcześniej wygasającą umową o usługi konserwacji, jednak klient może zawsze cofnąć scalenie licencji, aby odzyskać autonomiczne licencje z rzeczywistymi datami wygaśnięcia konserwacji. 

Czy przejście na system licencjonowania instancyjnego firmy Veeam oznacza wzrost ceny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows lub Veeam Agent dla Linuxa?
Nie. Chociaż system wag instancji może sugerować wzrost kosztów, w rzeczywistości ochrona serwera z agentem i stacji roboczej z agentem kosztuje dokładnie tyle samo (w ujęciu sugerowanych cen producenta) — niezależnie od wersji. Chociaż mogą być wymagane trzy instancje w wersji Standard, a tylko jedna instancja w wersji Enterprise Plus, cena za chronione obciążenie jest taka sama jak dotychczas.
Potrzebuję tylko jednej lub dwóch licencji agenta. Dlaczego muszę kupować 10 instancji?

Firma Veeam zmieniła zasady sprzedaży licencji subskrypcyjnych: licencje związane z określonym produktem zostały w przeważającej części zastąpione pulą licencji o charakterze przenośnym. Minimalna wielkość zamówienia licencji instancyjnych Veeam wynosi 10 instancji. Na szczęście licencji instancyjnych można używać w wielu produktach, m.in. pakiecie Veeam Availability Suite, rozwiązaniach Veeam Backup & Replication, Veeam ONE i Veeam Backup & Replication dla AWS i nie tylko.

Jak być może wiesz, już od pewnego czasu obowiązuje minimalna wielkość zakupu licencji agentów do ochrony stacji roboczych.

Jeśli potrzebujesz wyłącznie ochrony agentów, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie zakup licencji instancyjnej Veeam w wersji Standard. Jeśli przyjąć, że serwer wymaga trzech instancji, pakiet 10 instancji wystarczy do ochrony trzech serwerów, pozostawiając jedną instancję do dowolnego użycia.

Jeśli Twoje środowisko obejmuje inne produkty Veeam i chcesz mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, wszystkie produkty powinny mieć tę samą wersję funkcjonalną (edycję).

Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą OBU rodzajów komponentów — objętych licencjami wieczystymi i subskrypcyjnymi. Więcej informacji na temat scalania kont można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Veeam.
Co to są narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris?
Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris to agenty kopii zapasowych zaprojektowane z myślą o zapewnianiu hiperdostępności obciążeń IBM AIX i Oracle przez tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych serwerów fizycznych oraz serwerów działających jako partycje logiczne / strefy. Są to autonomiczne produkty, które nie wchodzą w skład rozwiązania Veeam Backup & Replikacja ani pakietu Veeam Availability Suite.
Czy istnieje minimalna wielkość zakupu narzędzi Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris?
W przypadku wersji Server nie obowiązują minimalne wielkości zakupu — można kupić dowolną liczbę licencji. 
Jakie są zasady pomocy technicznej firmy Veeam do narzędzi Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris?
Licencje Server narzędzi Veeam Agent dla IBM AIXOracle Solaris obejmują pomoc techniczną w trybie 24.7.365 przez cały okres licencji — od roku do pięciu (5) lat. 
Czy te agenty można zintegrować z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication?
Pierwsza wersja jest autonomicznym produktem bez możliwości integracji z innymi produktami Veeam i wysyłania kopii zapasowych do repozytorium Veeam.
Czy licencjonowanie instancyjne firmy Veeam obejmuje narzędzia Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris?
Nie, w przypadku tych produktów nadal będzie obowiązywać dotychczasowy model licencjonowania „na serwer”.

Często zadawane pytania dotyczące produktów i licencjonowania

Veeam Availability Suite

Veeam Agent dla
Microsoft Windows 
i Linux

Veeam Agent dla IBM AIX 
Oracle Solaris