https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LWNvbnNvbGUtZmVhdHVyZXMuaHRtbCJ9

Zaawansowane funkcje stworzone specjalnie dla usługodawców

Narzędzie Veeam® Availability Console dla usługodawców zawiera wszystkie funkcje i technologie potrzebne do udanego rozpoczęcia i prowadzenia działalności usługowej przy użyciu rozwiązań Veeam, ułatwiając zapewnianie dostępności klientom oraz przyspieszając generowanie cyklicznych przychodów.

Natomiast NOWE narzędzie Veeam Availability Console v3 udostępnia takie udoskonalenia jak rola sprzedawcyNOWOŚĆ, architektura skalowalna w poziomieNOWOŚĆ, raporty z wykorzystania licencji okresowychULEPSZENIE i interfejsy RESTful APIROZSZERZENIE. Wszystko to sprawia, że ten BEZPŁATNY produkt znakomicie nadaje się do świadczenia dowolnych usług opartych na technologiach Veeam.

Proste, niezawodne i elastyczne świadczenie usług opartych na technologiach Veeam

Dodawanie klientów i rozliczenia

 • Łatwe tworzenie kont klientów i zarządzanie nimi w sposób macierzysty lub przez importowanie firm z oprogramowania VMware vCloud Director
 • Zarządzanie prawami dostępu użytkowników, przydzielanie limitów miejsca, zarządzanie powiadomieniami e-mail itp. na dużą skalę
 • Wypracowywanie cyklicznych przychodów przy użyciu planów subskrypcyjnych, umożliwiających rozliczanie usług i wykorzystania miejsca przez poszczególne urządzenia
 • Integracja z systemami rozliczeń za pośrednictwem interfejsów RESTful API lub wykorzystanie gotowej integracji z systemem ConnectWise Manage

Wykrywanie i ustawianie zasad

 • Zdalne instalowanie agentów kopii zapasowych na serwerach i stacjach roboczych za pomocą kreatora wykrywania
 • Używanie kreatora zasad tworzenia kopii zapasowych w celu określania u klientów zasad backupu typu „ustaw i zapomnij”
 • Dbanie o dostępność dzięki ustawianiu repozytoriów lokalnych i chmurowych jako docelowych lokalizacji przechowywania kopii zapasowych
 • Wykonywanie lokalnych i chmurowych planów przełączania awaryjnego, które można łatwo eksportować w celu przygotowania zgodnej z przepisami dokumentacji

Wdrażanie licencji okresowych i raporty z ich wykorzystania

 • Używanie konsoli jako mechanizmu licencjonowania w celu zdalnego wdrażania, aktualizowania i odwoływania kluczy licencyjnych
 • Filtrowanie instalowanych licencji według sprzedawcy, firmy i innych parametrów 
 • Wyświetlanie z poziomu jednej konsoli raportów dotyczących miesięcznego wykorzystania licencji okresowych VCSP w oddziałach i centrach danych klientów

Zdalne monitorowanie i zarządzanie

 • Zunifikowany wgląd w stan środowisk klientów z poziomu jednej konsoli
 • Bieżące zarządzanie za pomocą zdalnej konsoli kopii zapasowych
 • Reagowanie na ostrzeżenia i błędy za pośrednictwem widgetu alarmów klienta, w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń w systemie ConnectWise Manage
 • Konfigurowanie i tworzenie raportów z kopii zapasowych dotyczących określonych klientów w celu prezentowania korzyści związanych ze świadczonymi usługami opartymi na technologiach Veeam

Automatyzacja i interfejsy API

 • Zapewnienie spójnego środowiska użytkowego dzięki zautomatyzowanym protokołom obejmującym np. zasady tworzenia kopii zapasowych i ustawienia pojemności
 • Korzystanie z takich metod interfejsów RESTful API jak GET, POST, PATCH itp. w celu pogłębienia integracji z własnym stosem usług
 • Zadawanie zapytań dotyczących praktycznie dowolnego protokołu, w tym zadań backupu, licencji itp.
 • Korzystanie z narzędzia Swagger UI, umożliwiającego szczegółowe poznawanie dostępnych interfejsów RESTful API

Portale samoobsługowe

 • Stworzenie własnego portalu usługowego i dodawanie do niego własnych elementów promocji marki, takich jak schematy kolorystyczne, logo i adresy internetowe
 • Udostępnienie klientom funkcji samoobsługi — w tym wiele ról użytkowników ze szczegółowo określonymi prawami dostępu
 • NOWA rola sprzedawcy, umożliwiająca przyznawanie odrębnych praw dostępu współpracującym sprzedawcom i dostawcom usług zarządzanych

Co nowego w narzędziu Veeam Availability Console v3

Nowość Rola sprzedawcy

Licencję na oferowanie usług Cloud Connect klientom firmy Veeam ma już ponad 3000 dostawców. Partnerzy ekosystemu Veeam dostrzegają tę siłę! Aby skuteczniej wspierać współpracę między sprzedawcami, dostawcami usług zarządzanych i dostawcami Cloud Connect, wprowadziliśmy NOWĄ rolę sprzedawcy, która ułatwia partnerom współpracę zapewniającą większe korzyści wspólnym klientom.

NOWOŚĆ Architektura skalowalna w poziomie

Aby sprostać rosnącemu popytowi na usługi Cloud Connect, usługodawcy tworzą systemy obejmujące różne obszary geograficzne i środowiska chmurowe. Nowa wersja naszego narzędzia znacznie ułatwia świadczenie na dużą skalę usług opartych na technologiach Veeam dzięki obsłudze wielu serwerów Cloud Connect, NOWYM rolom użytkowników wzmacniającym zabezpieczenia oraz większej pojemności zarządzania klientami, serwerami, maszynami wirtualnymi i innymi obiektami. 

ULEPSZENIE Licencjonowanie i raporty z wykorzystania

Odchodząc od systemu licencji związanych z konkretnymi produktami, który był stosowany w poprzednich wersjach narzędzia Veeam Availability Console, wersja v3 obsługuje NOWY model licencji instancyjnych firmy Veeam, który upraszcza obsługę licencji na całej platformie Veeam Availability Platform™. Ponadto obecnie narzędzia Veeam Availability Console można używać jako mechanizmu licencjonowania, zdalnie wdrażając u klientów okresowe licencje instancyjne Veeam i tworząc raporty na temat ich wykorzystania.

White Paper
Dla dostawców usług zarządzanych: dlaczego lepiej dostosowywać usługi, a nie stos technologii
POBIERZ
Blog techniczny
Co nowego w narzędziu Veeam Availability Console v3
PRZECZYTAJ
Informacje o produkcie
Zapoznaj się z naszą wersją dla przedsiębiorstw — idealnym rozwiązaniem do środowisk rozproszonych
WIĘCEJ INFORMACJI
Zastosowania
Świadczenie opartych na technologiach Veeam usług ochrony danych przeznaczonych do obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych
ZOBACZ ROZWIĄZANIA