00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Console v3

Nr 1 w obszarze backupu i DRaaS w chmurze dla usługodawców

Zaawansowane funkcje stworzone specjalnie dla usługodawców

Narzędzie Veeam® Availability Console dla usługodawców zawiera wszystkie funkcje i technologie potrzebne do udanego rozpoczęcia i prowadzenia działalności usługowej przy użyciu rozwiązań Veeam, ułatwiając zapewnianie dostępności klientom oraz przyspieszając generowanie cyklicznych przychodów.

Natomiast NOWE narzędzie Veeam Availability Console v3 udostępnia takie ulepszenia jak NOWA funkcja Reseller Tier, NOWA architektura skalowalna w poziomie, ULEPSZONE raportowanie wykorzystania licencji okresowych oraz ROZSZERZONE interfejsy RESTful API. Wszystko to sprawia, że ten BEZPŁATNY produkt znakomicie nadaje się do świadczenia dowolnych usług opartych na technologiach Veeam.

Już dziś przystąp do działania!

Krok 1. Zgłoś się do udziału w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) — jest on BEZPŁATNY! 
Krok 2. Po zatwierdzeniu otrzymasz BEZPŁATNY klucz okresowy.
Krok 3. Przeprowadź wdrożenie we własnej infrastrukturze lub chmurze publicznej.

Już jesteś partnerem VCSP? Jeszcze dziś uzyskaj BEZPŁATNY klucz!

Prostsza konfiguracja usług zarządzanych

Dzięki elastycznym opcjom instalacji Veeam Availability Console idealnie nadaje się zarówno dla doświadczonych usługodawców, jak i dla firm dopiero rozpoczynających działalność w obszarze usług. Konsolę można wdrożyć w infrastrukturze prywatnej lub jako appliance w chmurze publicznej. Wbudowany portal dla usługodawców znacznie ułatwia tworzenie nowych kont klientów, alokowanie zasobów na potrzeby usług, a także zarządzanie rozliczeniami i fakturowanie.

Elastyczne wykrywanie i wdrażanie

Wszystkie komponenty środowiska Veeam klienta — niezależnie od tego, czy jest ono wirtualne, fizyczne, chmurowe, czy hybrydowe — można łatwo zidentyfikować przy użyciu funkcji odnajdowania zakresów IP w sieci, usługi Microsoft Active Directory lub pliku .csv. Po ich zidentyfikowaniu narzędzie Veeam Availability Console umożliwia łatwe wdrożenie agentów, a także uzyskanie wglądu w używane przez klienta środowiska Veeam Backup & Replication™, Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa1, zarządzanie nimi oraz ich monitorowanie.
1 Wymaga narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców w wersji Update 1 lub nowszej. Obsługa narzędzia Veeam Agent dla Linuxa ogranicza się do monitorowania instancji zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze.

Usprawnione raportowanie i rozliczanie wykorzystania licencji okresowych

Teraz można w prosty sposób tworzyć comiesięczne raporty dotyczące korzystania z licencji okresowych, ponieważ dane dotyczące wykorzystania licencji zostały zebrane na jednym łatwym w obsłudze pulpicie. Veeam Availability Console pozwala monitorować korzystanie z agentów Veeam, rozwiązania Veeam Backup & Replication i funkcji Veeam Cloud Connect.

Dodatkowo można przejść do szczegółowych danych obrazujących wykorzystanie licencji Veeam przez każdego klienta, co pozwala na szybką i łatwą zmianę modelu rozliczeń. Wystarczy skonfigurować plany cenowe dla poszczególnych usług lub klientów, a Veeam Availability Console zajmie się resztą.

Zaawansowane zdalne monitorowanie i zarządzanie

Zaawansowany webowy interfejs użytkownika zapewnia pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych wszystkich klientów oraz kontrolę nad nimi. Ponieważ narzędzie Veeam Availability Console wykorzystuje możliwości bram Veeam Cloud Connect, czynności zdalnego monitorowania kopii zapasowych i replik obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzania nimi można z łatwością wykonywać za pośrednictwem bezpiecznego jednoportowego połączenia TLS — bez sieci VPN.

Automatyzacja i integracja

Aby zapewnić klientom spójne środowisko użytkowe, do którego są przyzwyczajeni, narzędzie Veeam Availability Console i jego dane można łatwo zintegrować z istniejącymi aplikacjami oraz procesami roboczymi, korzystając z dołączonego interfejsu RESTful API i platformy Swagger. Przy użyciu interfejsu RESTful API można nawet zautomatyzować typowe codzienne zadania, takie jak zarządzanie ochroną danych, konfiguracja i rozliczenia.

Środowisko aktywizujące klientów

Znakomitym sposobem na aktywizację klientów i dbanie o ich poczucie pewności jest bezpieczny portal klientów z obsługą wielu dzierżawców. Udostępnia on podstawowe funkcje samoobsługi, takie jak sprawdzanie stanu kopii zapasowych, stopnia wykorzystania repozytorium i danych rozliczeniowych, do minimum ograniczając kontakty oraz zgłoszenia serwisowe dotyczące typowych spraw. Przy użyciu interfejsu RESTful API można nawet zautomatyzować typowe codzienne zadania, takie jak zarządzanie ochroną danych, konfiguracja i rozliczenia.

Współpraca z partnerami

Partnerzy zajmujący się usługami chmurowymi i zarządzanymi oraz sprzedażą rozwiązań mogą współpracować w ramach narzędzia Veeam Availability Console, aby dostarczać usługi oparte na technologiach Veeam przy użyciu architektury Reseller Tier, która zapewnia każdemu partnerowi optymalny poziom dostępu. Dostawcom korzystającym z technologii Cloud Connect pozwala to zachować kontrolę nad infrastrukturą, a jednocześnie stwarza szansę współpracy w kanale sprzedaży i zapewnienia klientom wygodnych, płynnie działających usług.

Pobierz narzędzie Veeam Availability Console

To nie tylko wersja próbna — to narzędzie bezpłatne na zawsze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. usługodawców

Skontaktuj się z regionalnym zespołem VCSP

Wejdź na forum VCSP

Nawiąż kontakt z twórcami produktów Veeam i innymi usługodawcami