Zrzuty ekranowe produktów

Zbiorczy widok ze szczegółami wykorzystania licencji w odniesieniu do wszystkich typów zarządzanych infrastruktur kopii zapasowych
Zbiorczy widok ze szczegółami wykorzystania licencji w odniesieniu do wszystkich typów zarządzanych infrastruktur kopii zapasowych
Śledzenie ilości zasobów hostów chmurowych i repozytoriów chmurowych używanej przez zarządzanych klientów
Śledzenie ilości zasobów hostów chmurowych i repozytoriów chmurowych używanej przez zarządzanych klientów
Zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych i komputerami klientów w lokalizacjach zdalnych
Zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych i komputerami klientów w lokalizacjach zdalnych
Wykrywanie komputerów wymagających ochrony danych w infrastrukturze klientów
Wykrywanie komputerów wymagających ochrony danych w infrastrukturze klientów
Monitorowanie stanu infrastruktury kopii zapasowych i ochrony danych u zarządzanych klientów
Monitorowanie stanu infrastruktury kopii zapasowych i ochrony danych u zarządzanych klientów
Prezentowanie elementów powodujących największe wykorzystanie zasobów przez zarządzanych klientów
Prezentowanie elementów powodujących największe wykorzystanie zasobów przez zarządzanych klientów
Umożliwienie użytkownikom u klientów samodzielnego monitorowania i zarządzania
Umożliwienie użytkownikom u klientów samodzielnego monitorowania i zarządzania
Wykonywanie wszystkich typów czynności zarządzania zadaniami w odniesieniu do zdalnych agentów kopii zapasowych Veeam
Wykonywanie wszystkich typów czynności zarządzania zadaniami w odniesieniu do zdalnych agentów kopii zapasowych Veeam
Konfigurowanie ustawień zadań agentów kopii zapasowych Veeam i ich stosowanie na wielu komputerach klientów
Konfigurowanie ustawień zadań agentów kopii zapasowych Veeam i ich stosowanie na wielu komputerach klientów
Generowanie szczegółowych raportów nt. kopii zapasowych potwierdzających osiąganie wymaganych wartości RPO
Generowanie szczegółowych raportów nt. kopii zapasowych potwierdzających osiąganie wymaganych wartości RPO