00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability Console v3

Nr 1 w obszarze backupu i DRaaS w chmurze dla usługodawców

Zrzuty ekranowe produktów

Zbiorczy widok ze szczegółami wykorzystania licencji w odniesieniu do wszystkich typów zarządzanych infrastruktur kopii zapasowych
Zbiorczy widok ze szczegółami wykorzystania licencji w odniesieniu do wszystkich typów zarządzanych infrastruktur kopii zapasowych
Śledzenie ilości zasobów hostów chmurowych i repozytoriów chmurowych używanej przez zarządzanych klientów
Śledzenie ilości zasobów hostów chmurowych i repozytoriów chmurowych używanej przez zarządzanych klientów
Zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych i komputerami klientów w lokalizacjach zdalnych
Zarządzanie infrastrukturą kopii zapasowych i komputerami klientów w lokalizacjach zdalnych
Wykrywanie komputerów wymagających ochrony danych w infrastrukturze klientów
Wykrywanie komputerów wymagających ochrony danych w infrastrukturze klientów
Monitorowanie stanu infrastruktury kopii zapasowych i ochrony danych u zarządzanych klientów
Monitorowanie stanu infrastruktury kopii zapasowych i ochrony danych u zarządzanych klientów
Prezentowanie elementów powodujących największe wykorzystanie zasobów przez zarządzanych klientów
Prezentowanie elementów powodujących największe wykorzystanie zasobów przez zarządzanych klientów
Umożliwienie użytkownikom u klientów samodzielnego monitorowania i zarządzania
Umożliwienie użytkownikom u klientów samodzielnego monitorowania i zarządzania
Wykonywanie wszystkich typów czynności zarządzania zadaniami w odniesieniu do zdalnych agentów kopii zapasowych Veeam
Wykonywanie wszystkich typów czynności zarządzania zadaniami w odniesieniu do zdalnych agentów kopii zapasowych Veeam
Konfigurowanie ustawień zadań agentów kopii zapasowych Veeam i ich stosowanie na wielu komputerach klientów
Konfigurowanie ustawień zadań agentów kopii zapasowych Veeam i ich stosowanie na wielu komputerach klientów
Generowanie szczegółowych raportów nt. kopii zapasowych potwierdzających osiąganie wymaganych wartości RPO
Generowanie szczegółowych raportów nt. kopii zapasowych potwierdzających osiąganie wymaganych wartości RPO

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj
 

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Wypróbuj narzędzia Veeam Agent

Veeam Agent dla Microsoft Windows      Veeam Agent dla Linux