https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LWNvbnNvbGUtc2VydmljZS1wcm92aWRlcnMtZmFxLmh0bWwiLCJoYXNoIjoiODdhODdlNjItNGQ0MS00NjI2LTg4NTYtOThlZDhiMTExNDg3In0

Veeam Availability Console dla usługodawców

Veeam Availability Console — często zadawane pytania

Co to jest Veeam Availability Console?

Veeam® Availability Console to BEZPŁATNA, działająca w chmurze konsola zarządzania przeznaczona dla partnerów-uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) i do rozproszonych środowisk korporacyjnych. Dzięki wykorzystaniu bram Veeam Cloud Connect zapewnia ona następujące korzyści:

 • Umożliwia partnerom VCSP sprawniejsze dostarczanie zdalnych usług zarządzanych oraz usług hostowanych (takich jak backup w chmurze i Disaster Recovery as a Service) opartych na technologiach Veeam.
 • Umożliwia przedsiębiorstwom mającym środowiska rozproszone łatwiejsze i bardziej efektywne zarządzanie ochroną chmury hybrydowej i biur zdalnych oraz urządzeń pracowników mobilnych i domowych

Narzędzie Veeam Availability Console zapewnia łatwą konfigurację, integrację i funkcje samoobsługi, które współpracują z wieloma produktami wchodzącymi w skład platformy Veeam Availability Platform, dzięki czemu stanowi naturalny wybór dla użytkowników rozwiązań Veeam.

Co obejmuje narzędzie?

Narzędzie Veeam Availability Console oferuje bogatą gamę funkcji, które ułatwiają prowadzenie działalności usługowej i bieżące nią zarządzanie.

 • Uproszczona konfiguracja — we własnym środowisku lub chmurze publicznej — z możliwością łatwego dodawania i różnicowania wielu środowisk klientów oraz centralnego nimi zarządzania
 • Elastyczne opcje wykrywania i wdrażania ułatwiające identyfikację wszystkich komponentów środowiska klienta oraz wdrażanie rozwiązań do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych opartych na technologiach Veeam
 • Zaawansowane zdalne monitorowanie i zarządzanie kopiami zapasowymi oraz replikami Veeam danych klientów z poziomu jednego rozbudowanego interfejsu webowego bez potrzeby korzystania z sieci VPN
 • Usprawnione mechanizmy raportowania i rozliczeń zapewniające kompleksowy wgląd w czasie rzeczywistym w środowiska, obciążenia, dane o użyciu oraz informacje rozliczeniowe dotyczące poszczególnych klientów
 • Płynna integracja z istniejącymi portalami, aplikacjami i procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API oraz oszczędność czasu dzięki automatyzacji typowych codziennych zadań
 • Samodzielne zarządzanie i monitorowanie przez autoryzowanych administratorów i użytkowników w bezpiecznym portalu z obsługą wielu dzierżawców
Gdzie można wdrożyć to narzędzie?
Narzędzie Veeam Availability Console można wdrożyć we własnej infrastrukturze prywatnej lub w hiperskalowej chmurze publicznej.
Jakimi produktami Veeam można zarządzać za pomocą narzędzia Veeam Availability Console?
W obecnej wersji narzędzie Veeam Availability Consoleudostępnia funkcje zdalnego zarządzania i monitorowania przeznaczone dla rozwiązania Veeam Backup & Replication™, narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i funkcji Veeam Cloud Connect. Aktualne informacje na temat zgodności można znaleźć na stronie wymagań systemowych.
Czy narzędzie Veeam Availability Console można zintegrować z innymi produktami niż Veeam?
Narzędzie Veeam Availability Console można integrować z dowolnymi istniejącymi portalami, aplikacjami innych firm oraz procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Jako alternatywy można użyć platformy Swagger API, która umożliwia usługodawcom łatwą wizualizację, eksplorację i interakcję z interfejsem RESTful API.
Korzystam z systemu ConnectWise Manage. Czy można go zintegrować z narzędziem Veeam Availability Console?
W wersji Update 1 narzędzie Veeam Availability Console udostępnia macierzystą integrację z platformą ConnectWise Manage. Dzięki temu usługodawcy mogą łatwiej dostarczać klientom dodatkowe korzyści, a jednocześnie ograniczyć czynności administracyjne przez skonsolidowanie funkcji zarządzania, monitorowania i rozliczania wielu usług w ramach jednej konsoli.

Często zadawane pytania — dla usługodawców

Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?
Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców jest przeznaczone dla usługodawców-uczestników programu partnerskiego Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), którzy chcą świadczyć zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych oparte na technologiach Veeam. Sprzedawców produktów Veeam, którzy chcieliby zacząć świadczyć usługi z wykorzystaniem naszych technologii, zapraszamy do programu VCSP. Po dołączeniu do niego uzyskają dostęp do tego narzędzia.
Czy istnieją jakieś wymagania?

Aby korzystać z narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców, należy najpierw zarejestrować się w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE, a rejestracja trwa zaledwie kilka minut.

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Jak uzyskać klucz licencyjny?

Aby móc korzystać z tych funkcji, trzeba mieć NOWĄ licencję instancyjną Veeam.

Jeśli obecnie masz licencje okresowe VCSP, po prosu zaloguj się na stronie my.veeam.com, aby pobrać licencję instancyjną Veeam i rozpocząć korzystanie z narzędzia Veeam Availability Console.

Jeśli jeszcze nie masz kluczy licencyjnych lub jesteś nowym uczestnikiem programu VCSP, użyj automatycznie wygenerowanego klucza licencyjnego Veeam Cloud Connect (ze strony my.veeam.com), aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji narzędzia Veeam Availability Console.

Jak zaktualizować klucz do nowej licencji instancyjnej?
Potrzebne informacje zawiera sekcja Updating License (Aktualizowanie licencji) Przewodnika administratora narzędzia Veeam Availability Console. Są dostępne łatwe w użyciu opcje umożliwiające automatyczną aktualizację klucza licencyjnego. 
Czy narzędzie Veeam Availability Console pokazuje korzystanie z produktów Veeam w postaci licencji okresowych?

Tak! Nowością w narzędziu Veeam Availability Console v3 jest zunifikowany wgląd w wykorzystanie licencji okresowych kilku produktów Veeam, takich jak:

 • rozwiązanie Veeam Backup & Replication, wdrożone autonomicznie lub jako część pakietu Veeam Availability Suite;
 • narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows, wdrożone za pośrednictwem narzędzia Veeam Availability Console lub rozwiązania Veeam Backup & Replication;
 • narzędzie Veeam Agent dla Linuxa (wdrożone wyłącznie za pośrednictwem narzędzia Veeam Backup & Replication);
 • funkcja Veeam Cloud Connect, w tym kopie zapasowe i repliki. 
Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców?
Partnerzy VCSP mają dostęp do wszelkich zasobów technicznych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców obejmuje BEZPŁATNĄ pomoc techniczną w trybie 24.7.365, a także dostęp do forum VCSP, na którym można zadawać pytania i wymieniać pomysły z innymi usługodawcami oraz uzyskiwać porady od ekspertów produktowych firmy Veeam.

Często zadawane pytania — dla przedsiębiorstw

Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?

Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw jest przeznaczone dla rozproszonych środowisk korporacyjnych, w których występuje potrzeba zdalnego zarządzania całą infrastrukturą kopii zapasowych Veeam i jej monitorowania z centralnej lokalizacji. Oferuje ono następujące korzyści:

 • Zapewnienie łączności między lokalizacjami na potrzeby alokowania całej infrastruktury kopii zapasowych Veeam i zarządzania nią z poziomu centralnej konsoli bez potrzeby korzystania z sieci VPN
 • Pełny wgląd we wszystkie usługi dostępności oparte na technologiach Veeam, niezależnie od tego, czy służą one do ochrony obciążeń wirtualnych, fizycznych, lokalnych, zdalnych, czy chmurowych
 • Łatwe wdrażanie i monitorowanie narzędzi Veeam Agent na stacjach roboczych i serwerach oraz zarządzanie nimi niezależnie od fizycznej lokalizacji
Czy istnieją jakieś wymagania?
Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw jest przeznaczone dla dużych, rozproszonych geograficznie przedsiębiorstw, które mają ważną umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub VMware Enterprise License Agreement (ELA).
Jak uzyskać klucz licencyjny?

Chociaż narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw jest BEZPŁATNE, w celu uzyskania ewaluacyjnego (do 30-dniowej wersji próbnej) lub produkcyjnego klucza licencyjnego należy się skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Uwaga: chociaż korzystanie z narzędzia Veeam Availability Console jest bezpłatne, jego wykorzystanie do wdrażania obsługiwanych produktów płatnych i zarządzania nimiwymaga subskrypcyjnej licencji instancyjnej Veeam.

Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw?
Chociaż narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw to produkt BEZPŁATNY, jest objęte produkcyjną pomocą techniczną w trybie 24x7.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.