00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Availability Console dla usługodawców

Veeam Availability Console dla usługodawców — często

zadawane pytania

Co to jest Veeam Availability Console dla usługodawców?

Veeam® Availability Console dla usługodawców to działająca w chmurze platforma przeznaczona dla usługodawców. Dzięki wykorzystaniu technologii Veeam Cloud Connect ta konsola zarządzania oferuje następujące korzyści:

  • Zwiększanie przychodów i oferowanie dodatkowej wartości przez dostarczanie klientom usług Veeam służących do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzanie nimi
  • Maksymalizacja wydajności i efektywności dzięki centralnemu zarządzaniu kopiami zapasowymi i replikami danych klientów oraz ich monitorowaniu w webowym portalu z obsługą wielu dzierżawców
  • Bieżąca kontrola dzięki gotowym funkcjom rozliczania i fakturowania usług zarządzanych oraz wykorzystania repozytoriów chmurowych
Dla kogo jest przeznaczone to narzędzie?
Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców jest przeznaczone dla usługodawców zainteresowanych dostarczaniem zarządzanych usług backupu opartych na technologiach Veeam, a także dla sprzedawców, którzy chcą wzbogacić ofertę o zarządzane rozwiązanie do backupu.
Co obejmuje narzędzie?

Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców oferuje bogatą gamę funkcji, które ułatwiają prowadzenie działalności usługowej i bieżące nią zarządzanie.

  • Uproszczona konfiguracja — we własnym środowisku lub chmurze publicznej — z możliwością łatwego dodawania i różnicowania wielu środowisk klientów oraz centralnego zarządzania nimi
  • Elastyczne opcje wykrywania i wdrażania ułatwiające identyfikację wszystkich komponentów środowiska klienta oraz wdrażanie rozwiązań do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych opartych na technologiach Veeam
  • Zaawansowane zdalne monitorowanie i zarządzanie kopiami zapasowymi oraz replikami Veeam klientów z poziomu jednego rozbudowanego interfejsu webowego bez potrzeby korzystania z sieci VPN
  • Usprawnione mechanizmy raportowania i rozliczeń zapewniające kompleksowy wgląd w czasie rzeczywistym w środowiska, obciążenia, dane o użyciu i informacje rozliczeniowe dotyczące poszczególnych klientów
  • Integracja danych narzędzia Veeam Availability Console z istniejącymi portalami, aplikacjami i procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API oraz automatyzacja typowych codziennych zadań
  • Samodzielne zarządzanie i monitorowanie przez autoryzowanych administratorów i użytkowników w bezpiecznym portalu z obsługą wielu dzierżawców
Gdzie można wdrożyć to narzędzie?
Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców można wdrożyć w infrastrukturze prywatnej usługodawcy lub w chmurze publicznej.
Czy istnieją jakieś wymagania?

Aby korzystać z narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców, należy najpierw zarejestrować się w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP). Przystąpienie do programu jest BEZPŁATNE, a rejestracja trwa zaledwie kilka minut.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Jakimi produktami można zarządzać za pomocą narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców?
Aktualna wersja narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców umożliwia zdalne zarządzanie rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ v9 U1 lub nowszym i narzędziem Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.0 oraz monitorowanie ich działania. Wersja Update 1 umożliwia monitorowanie agentów Veeam zarządzanych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication — w tym narzędzia Veeam Agent dla Linuxa. Wprowadzenie pełnej obsługi narzędzia Veeam Agent dla Linuxa jest planowane na 2018 r.
Czy to narzędzie jest zintegrowane z innymi produktami Veeam?
Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców to bezpłatny autonomiczny produkt ściśle zintegrowany z funkcją Veeam Cloud Connect dla usługodawców. Dlatego umożliwia nie tylko zdalne monitorowanie infrastruktury Veeam klientów i zarządzanie nią, ale również wysyłanie kopii zapasowych i replik danych klientów do własnego hostowanego repozytorium kopii zapasowych i hostów w chmurze.
Czy narzędzie Veeam Availability Console można zintegrować z innymi produktami niż Veeam?

Narzędzie Veeam Availability Console można integrować z dowolnymi istniejącymi portalami, aplikacjami innych firm oraz procesami roboczymi za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Ponadto narzędzie to integruje się z platformą Swagger API, zapewniając usługodawcom łatwy sposób wizualizacji, eksploracji i interakcji z interfejsem RESTful API.

W wersji Update 1 narzędzie Veeam Availability Console udostępnia macierzystą integrację z platformą ConnectWise Manage. Dzięki temu usługodawcy mogą łatwiej dostarczać klientom dodatkowe korzyści, a jednocześnie ograniczyć czynności administracyjne przez skonsolidowanie funkcji zarządzania, monitorowania i rozliczania wielu usług w ramach jednej konsoli.

Jakie są zasady pomocy technicznej do narzędzia Veeam Availability Console dla usługodawców?
Partnerzy VCSP mają dostęp do wszelkich zasobów technicznych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu. Narzędzie Veeam Availability Console dla usługodawców obejmuje BEZPŁATNĄ pomoc techniczną w trybie 24.7.365, a także dostęp do forum VCSP, na którym można zadawać pytania i wymieniać pomysły z innymi usługodawcami oraz uzyskiwać porady od ekspertów produktowych firmy Veeam.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.