00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud

Specjalnie zaprojektowane rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności platformy Nutanix AHV

Firma Veeam® umożliwia nie tylko dbanie o dostępność środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V działających w chmurze Nutanix Enterprise Cloud przy użyciu rozwiązania Veeam Backup & Replication™, ale także zapewnianie dostępności platformy Nutanix Acropolis Hypervisor (AHV) w trybie 24.7.365 za pomocą NOWEGO rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV.

Połączenie produktów Veeam i Nutanix stanowi wysokodostępne rozwiązanie z zakresu infrastruktury hiperkonwergentnej, które umożliwia elastyczną rozbudowę w poziomie oraz ułatwia działom IT wspieranie działalności i sukcesów rynkowych swoich firm.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Usprawnienie zarządzania za pomocą zaawansowanego i intuicyjnego interfejsu użytkownika przypominającego Prism

Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV powstało z myślą o użytkownikach platformy Nutanix. Zaawansowany webowy interfejs użytkownika został zaprojektowany tak, aby pod względem wyglądu i sposobu działania przypominał Prism — narzędzie firmy Nutanix do zarządzania stosem infrastruktury Acropolis — oraz zapewniał płynne i znajome środowisko obsługi.
 • Zarządzanie urządzeniem proxy kopii zapasowych oraz połączeniami z komponentami w infrastrukturze kopii zapasowych Veeam
 • Tworzenie, konfigurowanie, planowanie i uruchamianie zadań backupu maszyn wirtualnych Nutanix AHV oraz przywracanie całych maszyn do klastrów Nutanix AHV
 • Korzystanie z pulpitów zapewniających pełny wgląd w stan ochrony, zadań, repozytoriów i serwerów kopii zapasowych oraz w dzienniki zdarzeń

Minimalizacja strat danych dzięki częstemu, szybkiemu backupowi obejmującemu cała infrastrukturę

Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV minimalizuje ryzyko utraty danych dzięki tworzeniu prawdziwych kopii zapasowych z migawek maszyn wirtualnych Nutanix AHV bez udziału agentów. Funkcja backupu z migawek pozwala szybko i wydajnie tworzyć kopie zapasowe z większą częstotliwością, co przekłada się na niewiarygodnie niskie wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO). 
 • Zarządzanie ochroną grup maszyn wirtualnych AHV za pomocą jednego ustawienia zasad dzięki ścisłej integracji z domenami ochrony
 • Zaplanowany i wykonywany na żądanie bezagentowy backup z migawek Nutanix — częste, szybkie operacje tworzenia kopii zapasowych o minimalnym wpływie na środowisko produkcyjne
 • Zapewnianie spójności aplikacji dzięki integracji z narzędziami Nutanix Guest Tools (NGT) na potrzeby kopii zapasowych aplikacji i maszyn wirtualnych działających na platformie AHV

Dbanie o wysoką wydajność biznesową dzięki elastycznym i sprawnym opcjom odzyskiwania

Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV gwarantuje minimalne przerwy w działalności firmy, oferując użytkownikom wiele opcji przywracania i skracając docelowy czas odzyskiwania (RTO). Dostępna jest szeroka gama opcji odzyskiwania: od całych maszyn wirtualnych po pojedyncze pliki i elementy aplikacji.
 • Płynne przywracanie całych maszyn wirtualnych do klastra Nutanix oraz przywracanie dysków maszyn w razie uszkodzenia dysku
 • Granularne przywracanie danych maszyn wirtualnych i elementów aplikacji przy użyciu narzędzi Veeam Explorer™ dla Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint, SQL ServerOracle
 • Bezpośrednie przywracanie kopii zapasowej maszyny wirtualnej Nutanix AHV na platformie Microsoft Azure — idealny sposób wykorzystania chmury publicznej do rozwiązywania problemów, prowadzenia testów i prac programistycznych

Rozszerzone możliwości dzięki integracji z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication

Veeam Availability dla Nutanix AHV integruje się z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™, udostępniając jeszcze więcej opcji na potrzeby kopii zapasowych AHV.
 • Szybkie i bezpieczne umieszczanie kopii zapasowych AHV w lokalizacji zewnętrznej — bez potrzeby utrzymywania odrębnej infrastruktury — za pomocą funkcji Veeam Cloud Connect
 • Elastyczne długookresowe przechowywanie kopii zapasowych AHV dzięki macierzystej obsłudze taśm obejmującej zarówno zautomatyzowane biblioteki taśm (w tym biblioteki wirtualne), jak i niezależne napędy taśmowe
 • Optymalne wykorzystywanie inwestycji w pamięć masową za sprawą nieograniczonego repozytorium Scale-out Backup Repository™ — jednego skalowalnego repozytorium kopii zapasowych tworzonego z heterogenicznych urządzeń pamięci masowej
 • ...i wiele więcej!

Wypróbuj

Zastosuj rozwiązanie
Veeam Availability dla Nutanix AHV we własnym laboratorium

VMware vSphere czy Microsoft Hyper-V?

Veeam Backup & Replication obsługuje obie platformy

Jak kupić

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety