00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET

Ceny i warianty

Obecnie firma Veeam® udostępnia rozwiązanie do backupu i odzyskiwania, które obsługuje wszystkie aplikacje i dane na platformie Nutanix AHV — Veeam Availability dla Nutanix AHV. Rozwiązanie to — w połączeniu z obsługą platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V w ramach rozwiązania Veeam Backup & Replication™ — sprawia, że Veeam świetnie się nadaje do zapewniania dostępności w chmurze Nutanix Enterprise Cloud.

Licencje instancyjne

Veeam Backup & Replication
Standard
$400 USD
rocznie przy subskrypcji 3-letniej
Veeam Backup & Replication
Enterprise
$800 USD
rocznie przy subskrypcji 3-letniej
Veeam Backup & Replication
Enterprise Plus
$1,200 USD
rocznie przy subskrypcji 3-letniej

Sugerowane ceny producenta
Licencjonowanie według liczby instancji

Subskrypcja 3-letnia, sprzedaż w pakietach po 10 instancji

Oszczędność 20% w porównaniu z okresem 1-rocznym
Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24.7.365

Licencja instancyjna to wprowadzona przez firmę Veeam licencja subskrypcyjna nowej generacji. Licencje instancyjne są przenośne i mogą być stosowane do wielu typów obciążeń oraz produktów. Licencje instancyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365, są przyznawane i mierzone według liczby instancji oraz sprzedawane w pakietach po 10 instancji. Firma Veeam oferuje subskrypcje 3-letnie z płatnościami corocznymi oraz licencje subskrypcyjne o okresie od 1 roku do 5 lat z płatnością z góry — w tym drugim przypadku można zaoszczędzić nawet 25%.
payment.svg

Skonfiguruj licencje Veeam
do swojego środowiska

Skonfiguruj licencje Veeam do swojego środowiska

Uwaga:

Firma Veeam prowadzi sprzedaż za pośrednictwem partnerów handlowych. W sprawie szczegółowych danych cenowych oraz wycen należy kontaktować się z partnerem. Jeśli nie masz wybranego partnera handlowego, możesz znaleźć sprzedawcę lub skontaktować się z działem sprzedaży w celu uzyskania pomocy.

W przypadku wszystkich trzech wersji firma Veeam umożliwia wybór licencji wieczystych lub instancyjnych — z zastrzeżeniem, że nie można łączyć różnych wersji licencji. Więcej informacji znajduje się w Umowie licencyjnej użytkownika oprogramowania.

Szczegółowe informacje na temat licencji instancyjnych

Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

Licencje i odnowienia

Dla dodatkowej wygody firma Veeam oferuje różne opcje licencjonowania. Licencje wieczyste pakietu Veeam Availability Suite™ są udzielane na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji, natomiast jego licencje instancyjne — o okresie od roku do pięciu lat — są przypisywane do instancji. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Licencje instancyjne obejmują konserwację w trybie 24.7.365 (w tym pomoc techniczna i aktualizacje produktu), a licencje wieczyste — rok korzystania z usług konserwacji (oszczędność co najmniej 20%).

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia kilkuletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji wieczystej Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.