00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Availability dla Nutanix AHV

Najlepsze rozwiązanie do zapewniania hiperdostępności chmury Nutanix Enterprise Cloud

Ceny i pakiety

Obecnie dzięki NOWEMU rozwiązaniu Veeam Availability dla Nutanix AHV firma Veeam® umożliwia zapewnianie dostępności 24.7.365 WSZYSTKICH aplikacji i danych znajdujących się na platformie hypervisora Nutanix Acropolis (AHV). Ta nowość — w połączeniu z obsługą platform VMware vSphere i Microsoft Hyper-V w ramach rozwiązania Veeam Backup & Replication™ — sprawia, że Veeam jest najlepszym rozwiązaniem do zapewniania dostępności w chmurze Nutanix Enterprise Cloud.

Licencje i odnowienia

Rozwiązanie Veeam Availability dla Nutanix AHV jest licencjonowane na podstawie liczby maszyn wirtualnych w postaci subskrypcji rocznej albo dostępnej w obniżonej cenie subskrypcji od dwu- do pięcioletniej. Klient może się zdecydować na opłacenie licencji z góry lub płatności coroczne. Licencje obejmują konserwację w trybie 24x7 (pomoc techniczna klasy korporacyjnej i aktualizacje produktu) w okresie obowiązywania subskrypcji.

Czy przenosisz środowisko wirtualne na platformę Nutanix AHV? Jeśli obecnie chronisz środowisko VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą rozwiązania Veeam Backup & Replication, możesz przenieść odpowiednie licencje do rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV. Aby się dowiedzieć, jak to zrobić, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym