Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Orkiestracja i zgodność odzyskiwania po awarii

Często zadawane pytania na temat narzędzia Veeam Availability Orchestrator

Co to jest Veeam Availability Orchestrator?
Veeam® Availability Orchestrator pozwala zmniejszyć nakłady czasu, kosztów i pracy związane z planowaniem i wykonywaniem odzyskiwania po awarii (DR), oferując przedsiębiorstwom mechanizm DR współpracujący z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™. Narzędzie to umożliwia tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów DR w pełni przygotowanych do zatwierdzenia przez członków zarządu i inne zainteresowane podmioty oraz dowodzących zgodności z regulacjami branżowymi i audytami.
Co obejmuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
  • Veeam Availability Orchestrator
  • Veeam Backup & Replication Enterprise Plus (Embedded1)
  • Veeam ONE™ (Embedded1)
  • Microsoft SQL Server Express

Produkty w wersji Embedded Orchestrator są licencjonowane wyłącznie w celu zapewnienia funkcji obsługi narzędzia Veeam Availability Orchestrator i nie są przeznaczone do pełnego wykorzystanie produkcyjnego.

Jakie produkty Veeam obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
Veeam Availability Orchestrator umożliwia orkiestrowanie replik maszyn wirtualnych VMware vSphere tworzonych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication.
Jakie wersje rozwiązania Veeam Backup & Replication obsługuje narzędzie Veeam Availability Orchestrator?
Veeam Backup & Replication w wersji 9.5 U3 lub nowszej.
Czy istnieją jakieś wymagania?
Wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub pakiet Veeam Availability Suite w wersji Enterprise Plus, ponieważ narzędzie Veeam Availability Orchestrator wymaga interfejsów API obecnych w tej wersji na potrzeby integracji. Porównanie funkcji poszczególnych wersji można znaleźć tutaj.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania narzędzia Veeam Availability Orchestrator?

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator jest licencjonowane w modelu subskrypcyjnym. Licencja ma postać subskrypcji rocznej lub dostępnych w obniżonej cenie subskrypcji od dwu- do pięcioletnich.

Wszystkie licencje subskrypcyjne są sprzedawane według liczby maszyn wirtualnych (minimalny zakup to 10 maszyn) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Czy klient musi kupić licencję dla każdej maszyny wirtualnej w swoim środowisku?
Nie. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia elastyczne licencjonowanie maszyn wirtualnych. Wystarczy kupić licencje odpowiadające liczbie replik maszyn wirtualnych, które ma objąć orkiestracja (minimalny zakup to 10 maszyn).
Czy można usunąć niepotrzebną już maszynę wirtualną z narzędzia Veeam Availability Orchestrator i zastosować jej licencję do innej maszyny?
Tak. Narzędzie Veeam Availability Orchestrator umożliwia dynamiczne licencjonowanie maszyn wirtualnych, czyli stosowanie licencji z uwzględnieniem maszyn dodawanych i usuwanych z planu przełączania awaryjnego.
Masz więcej pytań?
Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.