https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYXZhaWxhYmlsaXR5LW9yY2hlc3RyYXRvci1mZWF0dXJlcy5odG1sIn0

Wszystko, czego potrzeba do pomyślnego odzyskiwania po awarii

Veeam Availability Orchestrator

 • Niezawodne odzyskiwanie zapewniające ciągłość i odporność usług IT w dowolnej skali dzięki rozszerzonej orkiestracji planów odzyskiwania i migracji obejmujących dowolną aplikacje i dowolne dane — w dowolnym momencie
 • Zautomatyzowane testy potwierdzające odzyskiwalność oraz niezawodność planów odzyskiwania i migracji, poprawek i uaktualnień aplikacji, działań DevOps itp. bez zakłócania działalności przedsiębiorstwa
 • Dynamiczna dokumentacja — dbanie o zgodność z przepisami i zasadami dzięki rygorystycznym raportom oraz przydatnym w praktyce dokumentom, które mogą być automatycznie tworzone, dostosowywane i aktualizowane według cyklicznego harmonogramu

Poznaj funkcje narzędzia
Veeam Availability Orchestrator

Niezawodne odzyskiwanie

 • Znaczna poprawa dostępności i odporności dzięki niezawodnej, idealnie uporządkowanej orkiestracji przełączania w tryb awaryjny, powrotu po awarii, przywracania oraz migracji obejmującej jedną, kilkadziesiąt lub kilkaset aplikacji
 • Weryfikacja działania dowolnych krytycznych maszyn wirtualnych i aplikacji — takich jak Microsoft Exchange, SQL, SharePoint, IIS itd. — przy użyciu gotowych i niestandardowych skryptów, kroków oraz parametrów
 • Zapewnienie jednostkom biznesowym, właścicielom aplikacji oraz działom operacyjnym delegowanego dostępu na podstawie ról do odrębnych mechanizmów planowania i testowania orkiestracji oraz związanych z nimi zasobów
 • Wykonywanie planów z dowolnego miejsca za pomocą intuicyjnej konsoli webowej dostępnej wszędzie tam, gdzie jest połączenie internetowe — na komputerze stacjonarnym, laptopie lub tablecie

Zautomatyzowane testy

 • Wykazywanie efektywności planów orkiestracji w dowolnym momencie dzięki rygorystycznym testom, które w najmniejszym stopniu nie wpływają na systemy produkcyjne wykorzystywane w działalności biznesowej
 • Pewne wprowadzanie sprawdzonych aktualizacji, poprawek oraz nowego oprogramowania dzięki niezawodnemu tworzeniu i testowaniu aplikacji z wykorzystaniem świeżych danych produkcyjnych w bezpiecznym, odizolowanym środowisku
 • Minimalizacja finansowych i organizacyjnych konsekwencji częstych testów dzięki potędze automatyzacji, obejmującej operacje zaplanowane i wykonywane na żądanie
 • Weryfikacja dopasowania planów orkiestracji do bieżącej konfiguracji środowiska oraz gotowości planów do uruchomienia przy użyciu przeprowadzanych w kilka chwil kontroli gotowości

Dynamiczna dokumentacja

 • Zyskanie dokładnej wiedzy na temat tego, co należy zrobić w razie poważnej awarii, dzięki planowi odzyskiwania wskazującemu głównych interesariuszy oraz precyzyjnie określającemu procesy niezbędne do szybkiego i skutecznego powrotu do normalnej pracy
 • Szybkie prezentowanie członkom kierownictwa, audytorom i organom regulacyjnym (np. z obszaru RODO) stanu wcześniejszych i obecnych planów, testów i operacji odzyskiwania oraz ich zgodności z przepisami i zasadami
 • Wbudowane funkcje śledzenia zmian we wszystkich planach orkiestracji, umożliwiające kontrolowanie wszystkich modyfikacji planów i zmian w środowisku, łącznie z informacjami na temat autora i treści zmiany
 • Wykazywanie zgodności z umowami SLA dzięki udokumentowanym wartościom docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz proaktywne usuwanie błędów za pomocą praktycznych, łatwych w użyciu raportów i danych analitycznych automatycznie generowanych po każdym teście, każdym przełączeniu w tryb awaryjny i każdej operacji odzyskiwania

Co nowego: rozszerzone możliwości orkiestracji i automatyzacji

Plany przywracania

Orkiestracja i automatyzacja przywracania maszyn wirtualnych VMware vSphere z kopii zapasowych utworzonych przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ zapewnia prawdziwe odzyskiwanie po awarii z kopii zapasowych, minimalizując zakłócenia działalności powodowane przez przestoje krytycznych maszyn produkcyjnych.
 

Zakresy

Udostępnij granularne uprawnienia na poziomie grupy maszyn wirtualnych, aby jednostki biznesowe, właściciele aplikacji i działy operacyjne miały do dyspozycji własne mechanizmy planowania i testowania odzyskiwania po awarii oraz związane z nimi zasoby.
 
 

Rozszerzone funkcje raportowania

Rozszerzone funkcje raportowania i zgodności z przepisami, w tym możliwość zdefiniowania właściwości RTO i RPO oraz uwzględnienia ich w testach, a także pełne możliwości dostosowywania wszystkich raportów i ich lokalizacji.