Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Automatyczne tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii

Główne funkcje narzędzia Veeam Availability Orchestrator

Odzyskiwanie sprawności po awarii przez zorkiestrowane przełączenie w tryb awaryjny
Odzyskiwanie sprawności po awarii przez zorkiestrowane przełączenie w tryb awaryjny

Teraz możesz zmniejszyć nakłady czasu, kosztów i pracy związane z planowaniem i wykonywaniem odzyskiwania po awarii (DR), zapewniając ciągłość dostarczania usług IT w środowisku produkcyjnym oraz zgodność z przepisami.

Narzędzie Veeam® Availability Orchestrator udostępnia funkcje dynamicznego dokumentowania, automatycznego testowania i niezawodnego wykonywania planów DR, dzięki którym członkowie zarządu i inne zainteresowane podmioty mogą akceptować kompletną dokumentację DR potwierdzającą gotowość oraz zgodność z regulacjami branżowymi i audytami. 

Dynamiczna dokumentacja

Dokumentacja odzyskiwania po awarii — automatycznie aktualizowana i ponownie publikowana wraz ze zmianami w środowisku wirtualnym — pozwala zaspokoić potrzeby dokumentacyjne związane z wymaganiami prawnymi, audytami zgodności i bibliotekami technicznymi firmy.

W pełni dostosowywane, oparte na szablonach raporty z odzyskiwania po awarii sporządzane w zrozumiałym formacie

Zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami przy użyciu tworzonej według harmonogramu dokumentacji odzyskiwania po awarii

Automatyczne aktualizowanie danych wraz ze zmianami w środowisku wirtualnym, w tym powiadomienia na temat treści, autorów i terminów zmian

Dokumentacja i raporty DR
Dokumentacja i raporty DR

Zautomatyzowane testy

Narzędzie umożliwia dowodzenie odzyskiwalności przez automatyczne testowanie planu odzyskiwania po awarii i sprawdzanie jego gotowości bez wpływu na systemy produkcyjne, obniżając koszty dzięki uniknięciu drogich procesów ręcznych.
Przetestowane i zweryfikowane plany przełączania awaryjnego
Przetestowane i zweryfikowane plany przełączania awaryjnego
  • Łatwe wykonywanie testów i weryfikacji odzyskiwania — na żądanie i według harmonogramu
  • Regularne testowanie gotowości planu bez wpływu na środowisko produkcyjne
  • Aktualizowane w czasie rzeczywistym raporty i pulpity dotyczące gotowości planu oraz jego wykonywania i testowania

Niezawodne odzyskiwanie

Teraz możesz zapewnić ciągłość usług IT i zminimalizować przerwy w ich działaniu dzięki zautomatyzowanemu przełączaniu w tryb awaryjny i powrotowi po awarii w ramach wielolokalizacyjnych planów odzyskiwania tworzonych na potrzeby zaplanowanych migracji, unikania awarii oraz odzyskiwania po awarii.
  • Weryfikacja maszyn wirtualnych, aplikacji i usług — w tym baz danych, poczty i WWW — podczas przełączania awaryjnego z predefiniowanymi sekwencjami startowymi
  • Zdalne sterowanie i integracja z innymi narzędziami do zapewniania ciągłości działania za pośrednictwem otwartego interfejsu API
  • Regulowanie dostępu do zasobów odzyskiwania po awarii przy użyciu opcji delegowania dostępu na podstawie ról
Zakończone powodzeniem przełączenie w tryb awaryjny
Zakończone powodzeniem przełączenie w tryb awaryjny

Wypróbuj

Zastosuj narzędzie Veeam Availability
Orchestrator we własnym laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety