NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5 Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Często zadawane pytania dotyczące pakietu Veeam Availability Suite

Co to jest Veeam Availability Suite 9.x?

Pakiet Veeam® Availability Suite™ łączy czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji dostępne w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowane przez rozwiązanie Veeam ONE™. Pakiet Veeam Availability Suite zapewnia wszystko, czego potrzeba do niezawodnej ochrony środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz zarządzania nimi.


Jakie nowości wprowadzono w pakiecie Veeam Availability Suite 9.x?

Pakiet Veeam Availability Suite 9.x za sprawą kilkuset nowych funkcji pomaga osiągnąć docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) o wartości nieprzekraczającej 15 minut w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki szybkiemu odzyskiwaniu, unikaniu utraty danych, pewności odzyskiwania, wykorzystaniu potencjału danych oraz pełnemu wglądowi w zarządzane środowisko.

Więcej informacji o nowych funkcjach wersji 9.x


Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?

Te funkcje są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz rozwiązania Veeam ONE. Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji wersji 9.x, należy posiadać wersję 9.x obu tych rozwiązań.


Czy wersje VMware i Hyper-V pakietu Veeam Availability Suite w jakikolwiek sposób różnią się ceną?

Nie. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między różnymi hypervisorami, co ułatwia również bezpłatną zamianę licencji między jednym hypervisorem a drugim.


Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę vSphere, jak i Hyper-V?

Licencje można kupić dla dowolnej kombinacji hypervisorów. Przykładowo dla pakietu Veeam Availability Suite można kupić licencje na 10 gniazd przeznaczone do środowiska Hyper-V oraz licencje na 12 gniazd przeznaczone do środowiska VMware. Ponadto w przypadku ewentualnej przyszłej zmiany platform hypervisorów można zamienić licencje dotyczące poszczególnych gniazd.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.


Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Availability Suite?

Licencje pakietu Veeam Availability Suite kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Licencje pakietu Veeam Availability Suite są przypisane do gniazd procesora na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub sporządzaniem raportów. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.
Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.


Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Availability Suite?

Tak, klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania. Plik ten obejmuje dwa komponenty (Veeam Backup & Replication i Veeam ONE). Każdy komponent musi być licencjonowany na takich samych zasadach (tj. licencja wieczysta lub subskrypcyjna).


Czy któreś komponenty rozwiązania (serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych, repozytoria kopii zapasowych) są licencjonowane oddzielnie?

Nie. Komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.


Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym środowisk z wieloma hypervisorami. Jeśli na przykład w danej lokalizacji jest pięć licencji dla środowiska vSphere i pięć licencji dla środowiska Hyper-V, wszystkie dziesięć licencji musi mieć wersję Standard, Enterprise lub Enterprise Plus.
Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Uaktualnienia

Korzystam z rozwiązania Veeam Backup & Replication i chcę wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?

Klienci posiadający aktualną umowę na usługi wsparcia mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam Backup & Replication. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

W ramach uaktualnienia klient otrzyma roczną standardową pomoc techniczną do rozwiązania Veeam ONE. Umowy wsparcia dotyczące rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE powinny mieć wspólny termin, aby było możliwe zastosowanie jednej daty ważności usług pomocy technicznej dla wszystkich komponentów pakietu Veeam Availability Suite.

Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji wersji 9.x, należy posiadać wersję 9.x obu tych rozwiązań.


Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?

Uaktualnienie do innej wersji można wykonać w portalu licencji Veeam.


Jak uaktualnić licencję do wersji 9.x?

Do zainstalowania wersji 9.x potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Plik licencyjny wersji 9.x można pobrać w portalu licencji Veeam.


Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.


Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?

Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.