Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Często zadawane pytania dotyczące pakietu Veeam Availability Suite

Co to jest Veeam Availability Suite 9.5?
Pakiet Veeam® Availability Suite™ 9.5 zawiera nowe zaawansowane funkcje, zapewniając dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Umożliwia on realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™, łącząc funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE
Jakie nowości wprowadzono w pakiecie Veeam Availability Suite 9.5?

Najnowsza wersja pakietu Veeam Availability Suite umożliwia klientom zarządzanie WSZYSTKIMI obciążeniami — wirtualnymi, fizycznymi i chmurowymi — oraz ich ochronę z poziomu jednej konsoli Veeam Obejmuje ona także nowe strategiczne integracje z pamięcią masową IBM Spectrum Virtualize i Lenovo Storage V Series umożliwiające obniżenie wartości parametrów RTO i RPO, a także nowe funkcje zarządzania danymi, analiz i raportowania zgodności przeznaczone do obciążeń fizycznych i chmurowych.

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH FUNKCJACH WERSJI 9.5

Czy zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych na potrzeby kopii zapasowych można uzyskać bez kupowania pakietu Veeam Availability Suite?
Te funkcje są dostępne tylko w środowiskach, w których wdrożono co najmniej wersję 6.5 rozwiązania Veeam Backup & Replication oraz rozwiązania Veeam ONE. Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji wersji 9.5, należy mieć wersję 9.5 obu tych rozwiązań.
Czy jest różnica w cenie między używaniem pakietu Veeam Availability Suite w środowisku VMware vSphere i w środowisku Microsoft Hyper-V?
Nie. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między hypervisorami.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam nie są związane z hypervisorem. Na początek wystarczy kupić odpowiednią liczbę licencji wieczystych dla gniazd lub licencji subskrypcyjnych dla maszyn wirtualnych, które są potrzebne w firmowym środowisku wirtualnym. W środowisku VMware vSphere i/lub Microsoft Hyper-V można używać dowolnej liczby i kombinacji kupionych licencji.
Jakie wymagania dotyczące licencjonowania i instalacji należy spełnić, aby z poziomu pakietu Veeam Availability Suite zarządzać agentami dla Linuxa i Windows?
Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy dodatkowo zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.1 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v2 lub nowszego. Licencje agentów są dostępne w postaci subskrypcji i mogą być używane do obsługi obciążeń Linux lub Microsoft Windows.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Availability Suite?

Licencje pakietu Veeam® Availability Suite™ kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Licencje wieczyste pakietu Veeam Availability Suite są przypisane do gniazd procesora na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Licencje subskrypcyjne pakietu Veeam Availability Suite są przypisane do maszyn wirtualnych. Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne.

Uwaga: Hosty docelowe w zadaniach replikacji i migracji nie wymagają licencji.

Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Availability Suite?
Tak. Klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania, który obejmuje dwa komponenty: Veeam Backup & Replication i Veeam ONE. Każdy komponent musi być objęty taką samą licencją, na przykład wieczystą lub subskrypcyjną.
Czy któreś komponenty rozwiązania, na przykład serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych lub repozytoria kopii zapasowych, są licencjonowane oddzielnie?
Nie. Komponenty produktu nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd lub maszyn wirtualnych można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.
Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję funkcjonalną (edycję)?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja — Standard, Enterprise lub Enterprise Plus. Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym środowisk z wieloma hypervisorami. Jeśli na przykład w określonej lokalizacji jest pięć licencji dla środowiska vSphere i pięć licencji dla środowiska Hyper-V, wszystkie 10 licencji musi mieć wersję Standard, Enterprise lub Enterprise Plus.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Uaktualnienia

Korzystam z rozwiązania Veeam Backup & Replication i chcę wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite. Jak to zrobić?

Klienci z licencjami wieczystymi rozwiązania Veeam Backup & Replication, którzy mają aktualną umowę o usługi konserwacji, oraz klienci z licencjami subskrypcyjnymi mogą wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite po cenie uwzględniającej ich pierwotną inwestycję w rozwiązanie Veeam Backup & Replication. W celu zgłoszenia prośby o uaktualnienie należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.

Właściciele licencji wieczystych w ramach uaktualnienia otrzymają roczną podstawową pomoc techniczną do rozwiązania Veeam ONE. Umowy o konserwację dotyczące rozwiązań Veeam Backup & Replication oraz Veeam ONE powinny mieć wspólny termin, aby było możliwe zastosowanie jednej daty ważności usług pomocy technicznej dla wszystkich komponentów pakietu Veeam Availability Suite. Klientów zainteresowanych uaktualnieniem licencji subskrypcyjnej informujemy, że pomoc techniczna jest wliczona w cenę. 

Aby móc korzystać ze wszystkich zintegrowanych funkcji wersji 9.5, należy mieć wersję 9.5 obu tych rozwiązań.

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Uaktualnienie do innej wersji można wykonać w portalu licencji Veeam.
Jak uaktualnić licencję do wersji 9.5?
Do zainstalowania wersji 9.5 potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Plik licencyjny wersji 9.5 można pobrać w portalu licencji Veeam.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.