Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Ceny i pakiety

Pakiet Veeam® Availability Suite™ zapewnia hiperdostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — z poziomu jednej konsoli zarządzania, umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach. Łączy on czołowe w branży funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™, umożliwiając realizację koncepcji Intelligent Data Management for the Hyper-Available Enterprise w odniesieniu do dowolnej aplikacji, dowolnych danych i dowolnej chmury. Veeam oferuje różne wersje pakietu Veeam Availability Suite — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — oraz różne opcje licencjonowania, dzięki czemu klient może elastycznie wybierać funkcje potrzebne w jego firmie.
Veeam Availability Suite — LICENCJE
standard
ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta pakietu Veeam Availability Suite umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. (licencje przypisane do gniazd procesorów) $1,200 USD
$450 USD 
oszczędności na gnieździe!
$1,800 USD
$600 USD 
oszczędności na gnieździe!
$2,700 USD
$450 USD 
oszczędności na gnieździe!
Veeam Backup & Replication — LICENCJE
Standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta rozwiązania Veeam Backup & Replication umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. (licencje przypisane do gniazd procesorów) $750 USD
$1,500 USD
$2,250 USD
Veeam ONE — LICENCJE
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta rozwiązania Veeam ONE umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora. (licencje przypisane do gniazd procesorów) $900 USD

Uwaga:
Jeśli chodzi o ceny i licencje subskrypcyjne, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze i/lub rozwiązanie Veeam ONE 9.5 Update 3 lub nowsze

Aby uzyskać dodatkowe opcje subskrypcji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Szczegółowy widok funkcji
Funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication:
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Kopie zapasowe (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja)
     
Powielanie kopii zapasowych (kopia tworzona z pliku kopii zapasowej)
     
Tworzenie kopii zapasowych bezpośrednio z plikowej (NFS) podstawowej pamięci masowej
     
Veeam Cloud Connect Backup (szybkie i bezpieczne kopie zapasowe w chmurze) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Veeam Cloud Connect Replication (w pełni zintegrowane, szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę) Veeam Cloud Connect dla dostawców usług jest licencjonowana oddzielnie per maszyna wirtualna
     
Odzyskiwanie (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki)
     
Restore to Microsoft AzureULEPSZENIE
9.5
     
Instant VM Recovery®
     
Odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
9.5Odzyskiwanie z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
     
Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne)
     
Kompleksowe szyfrowanie (podczas tworzenia kopii zapasowych, przesyłania i przechowywania)
     
Scentralizowane wdrażanie narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows oraz zarządzanie nimiNOWOŚĆ
9.5
     
SureBackup® i SureReplica (weryfikacja odzyskiwania)
     
On-Demand Sandbox™ (ograniczenie ryzyka dzięki wykorzystaniu kopii zapasowych i replik przy wdrażaniu aplikacji)ULEPSZENIE
     
Odzyskiwanie dla Oracle
     
Zaawansowane odzyskiwanie danych programów Microsoft Active Directory, Exchange, SharePoint i SQL Server
     
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów
     
Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła)
     
Replikacja (planowane przełączanie awaryjne)
     
U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)
     
Scale-out Backup Repository™ (ograniczenie do trzech repozytoriów składowych)
     
Zaawansowana integracja z taśmami (śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i obsługa globalnych pul nośników)
     
Odzyskiwanie plików i maszyn wirtualnych 1 kliknięciem
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (dla Veeam Cloud Connect)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby kopii zapasowych)
     
Wbudowana akceleracja sieci WAN (na potrzeby replik)
     
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
9.5
     
9.5On-Demand Sandbox (ograniczenie ryzyka przy wdrażaniu aplikacji) z wykorzystaniem migawek pamięci masowejULEPSZENIE
     
Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie)
     
Automatyzacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful) W przypadku usługodawców obsługa interfejsu RESTful API jest dostępna we wszystkich wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus
     
Funkcje rozwiązania Veeam ONE
standard ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS
Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym na potrzeby infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego i fizycznego
     
Raporty dotyczące kopii zapasowych (łącznie z oceną konfiguracji pod kątem backupu)
     
Narzędzia do oceny infrastruktury (pod kątem kopii zapasowych)
     
Optymalizacja zasobów i planowanie mocy obliczeniowych metodą „co, jeśli”
     
Raportowanie i monitorowanie wielu dzierżawców
     
Ponad 200 gotowych alarmów
     
W pełni konfigurowalne raporty
     
Pulpity stanu i wydajności
     
Raporty dotyczące rozwiązania Veeam Backup & Replication 9.5
     
Ocena wydajności i konfiguracji środowiska Microsoft Hyper-V
     
Monitorowanie i raportowanie funkcji Veeam Cloud Connect
     
Raportowanie zgodności kopii zapasowychNOWOŚĆ
9.5
     
Raporty z zarządzania agentamiNOWOŚĆ
9.5
     
Funkcje obciążeń zwrotnych i rozliczeń dla infrastruktury
wirtualnej i kopii zapasowych 9.5
     
Zaawansowane scenariusze wdrożeń dla przedsiębiorstw 9.5      
Obsługa platformy Microsoft Hyper-V 2016 9.5      
Dodatkowe dostosowania pakietu raportów dotyczących kopii zapasowych 9.5
     
LICENCJA WIECZYSTA Licencja wieczysta pakietu Veeam Availability Suite umożliwia dokonanie płatności z góry i daje prawo wieczystego korzystania z produktu. Pierwszy rok konserwacji jest wliczony w cenę, a klient ponosi koszty bieżącej konserwacji dopiero w kolejnych latach. Licencje wieczyste są przypisane do gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.
(licencje przypisane do gniazd procesorów)
Standard $1,200 USD
$450 USD oszczędności na gnieździe!
Enterpise $1,800 USD
$600 USD oszczędności na gnieździe!
Enterprise Plus $2,700 USD
$450 USD oszczędności na gnieździe!

Uwaga:
Jeśli chodzi o ceny i licencje subskrypcyjne, wymagane jest rozwiązanie Veeam Backup & Replication 9.5 Update 3 lub nowsze i/lub rozwiązanie Veeam ONE 9.5 Update 3 lub nowsze

Aby uzyskać dodatkowe opcje subskrypcji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Jaką firmę reprezentujesz:

small_enterprise.svg
Małe firmy
Jeśli Twoje środowisko wirtualne nie obejmuje więcej niż 6 gniazd procesorów lub 50 maszyn wirtualnych (jest tak najczęściej w firmach zatrudniających do 250 pracowników), sprawdź pakiet Veeam Backup Essentials™ dla małych firm, który zapewnia nawet 60% oszczędności.
current_customer.svg
Aktualni klienci
Czy chcesz przejść z rozwiązania Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE na pakiet Veeam Availability Suite albo na wyższą wersję obecnego produktu?
service_providers.svg
Usługodawcy
Veeam oferuje specjalne ceny i licencje dla dostawców hostingu, usług zarządzanych i rozwiązań działających w chmurze.

Licencje, odnawianie

Dla dodatkowej wygody Veeam oferuje różne opcje licencjonowania. Licencje wieczyste pakietu Veeam Availability Suite są udzielane na podstawie łącznej liczby gniazd procesorów na hostach, na których znajdują się maszyny wirtualne przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i/lub replikacji, natomiast jego licencje subskrypcyjne — o okresie od roku do pięciu lat — są przypisane do maszyn wirtualnych. Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Licencje subskrypcyjne obejmują konserwację w trybie 24x7 (pomoc techniczna i aktualizacje produktu), a licencje wieczyste obejmują rok usług konserwacji (oszczędność co najmniej 20%).

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia kilkuletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji wieczystej Veeam nawet o 10%. Już dzisiaj skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia subskrypcji i możliwe oszczędności.