Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych na platformie Azure

Funkcje backupu i odzyskiwania w macierzystym formacie Azure, stworzone z myślą o prostocie, skalowalności, oszczędnościach i bezpieczeństwie

WDRÓŻ BEZPŁATNIE JUŻ TERAZ

BEZPŁATNY backup 10 maszyn wirtualnych Azure

Tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych
w macierzystym formacie Azure

Microsoft Azure to niezawodna platforma przetwarzania w chmurze, która umożliwia elastyczne i skalowalne tworzenie, testowanie oraz wdrażanie nowoczesnych aplikacji. Chociaż firma Microsoft odpowiada za infrastrukturę, ze sformułowanego przez nią modelu wspólnej odpowiedzialności jasno wynika, że dane wciąż należą do klienta i to na kliencie spoczywa obowiązek ich zabezpieczenia i ochrony.

NOWE rozwiązanie Veeam® Backup for Microsoft Azure v3 umożliwia w pełni automatyczne tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych w macierzystym formacie Azure, ułatwiając ochronę wszystkich firmowych danych na platformie Azure oraz zarządzanie nimi. Wykorzystując macierzyste migawki, możliwość tworzenia kopii zapasowych w różnych klasach obiektowej pamięci masowej oraz elastyczne opcje odzyskiwania, możesz wyeliminować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na platformie Azure — również w dużej skali — a jednocześnie sporo zaoszczędzić.

Nr 1 do tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych na platformie Azure

Prostota zgodnie z zasadą „ustaw i zapomnij”

Uprość backup na platformie Azure dzięki opartej na zasadach automatyzacji macierzystych migawek i kopii zapasowych.

Szybkie i elastyczne odzyskiwanie

Osiągaj niemal zerowe wartości RTO, od całych instancji po pojedyncze pliki i foldery.

Niskie koszty backupu

Kontroluj koszty korzystania z chmury, jednocześnie osiągając cele dotyczące przechowywania danych i zgodności z przepisami.

Większe bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Stosuj najlepsze praktyki dotyczące platformy Azure, aby chronić dane przed atakami ransomware i cyberzagrożeniami.

Jedna platforma

Centralnie zarządzaj backupem na platformie Azure razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Mobilność w chmurze

Twórz kopie zapasowe, odzyskuj dane i wykonuj migracje między środowiskiem chmurowym, wirtualnym oraz fizycznym.

Macierzysty format, ekonomiczność, bezpieczeństwo, przystosowanie do chmury hybrydowej

Specjalnie dla Azure

Korzystaj z macierzystych migawek, aby osiągnąć niewiarygodnie niskie wartości RPO bez stosowania agentów.

Backup baz Azure SQL

Łatwo twórz i odzyskuj kopie zapasowe baz danych Azure SQL przy użyciu elastycznej automatyzacji opartej na zasadach.

Prosta instalacja

Wdróż rozwiązanie bezpośrednio z witryny Azure Marketplace, aby objąć dane ochroną w czasie rzędu minut.

Pełna automatyzacja

Z łatwością chroń wszystkie dane — nawet w dużej skali — dzięki automatyzacji opartej na zasadach i etykietom.

Szybkie odzyskiwanie

Szybko wróć do pracy po dowolnej utracie danych, korzystając z elastycznych opcji odzyskiwania instancji, woluminów i plików.

Obliczanie kosztów

Unikaj nadmiernych wydatków na chmurę, jednocześnie realizując założone parametry SLO, dzięki pierwszemu w branży kalkulatorowi kosztów.

Niedrogie przenoszenie

Automatycznie przenoś migawki do niedrogich klas pamięci masowej na potrzeby przechowywania i spełniania wymogów prawnych.

Backup między subskrypcjami/regionami

Odizoluj kopie zapasowe od środowiska produkcyjnego, aby zabezpieczyć dane przez zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Obsługa wielu subskrypcji

Łatwe skalowanie i zarządzanie ochroną wszystkich obciążeń ze wszystkich subskrypcji Azure.

Interfejs RESTful API

Zintegruj oraz zautomatyzuj operacje backupu na platformie Azure z innymi procesami i aplikacjami.

Mobilność aplikacji i danych

Nieograniczona przenośność danych między platformą Azure, środowiskiem lokalnym i innymi chmurami publicznymi.

Jedna platforma

Scentralizuj operacje backupu Azure w ramach jednej platformy obejmującej także inne firmowe obciążenia.

Najnowsze wydanie

Backup i odzyskiwanie baz danych Azure SQL

Łatwo twórz i odzyskuj kopie zapasowe baz danych Azure SQL przy użyciu elastycznej automatyzacji opartej na zasadach.

Niedroga archiwalna pamięć masowa

Automatycznie przenoś kopie zapasowe w macierzystym formacie Azure do archiwalnej warstwy pamięci Azure Blob, aby obniżyć koszt ich przechowywania.

Obsługa wielu subskrypcji

Chroń wszystkie firmowe obciążenia Azure z wielu subskrypcji, aby ułatwić obsługę i zwiększyć bezpieczeństwo.

Udoskonalone zabezpieczenia i kontrola dostępu

Bezpiecznie przyznawaj role i uprawnienia określonym użytkownikom. Szyfruj kopie zapasowe dzięki obsłudze funkcji Azure Key Vault.

Sposób działania

 • Migawki i kopie zapasowe
 • Odzyskiwanie na platformie Azure
 • Odzyskiwanie poza platformą Azure
 1. Automatyzacja migawek na podstawie zasad
 2. Przenoszenie migawek do pamięci masowej Azure Blob (warstwa gorąca lub chłodna)
 1. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z migawki
 2. Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej Azure lub jej woluminów do pierwotnej lub innej lokalizacji wykonywane z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 3. Odzyskiwanie na poziomie plików z migawki
 4. Odzyskiwanie na poziomie plików z kopii zapasowej w obiektowej pamięci masowej
 1. Powielanie kopii zapasowych do repozytorium kopii w środowisku lokalnym
 2. Instant VM Recovery
 3. Odzyskiwanie na maszynę wirtualną w środowisku lokalnym
 4. Bezpośrednie przywracanie na platformę AWS

Elastyczne warianty i ceny odpowiednie dla każdego środowiska

  Veeam Backup for Microsoft Azure
Veeam Backup & Replication™
  Autonomiczne rozwiązanie przeznaczone do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania obciążeń Azure wyłącznie na platformie Azure

Rozwiązanie nr 1 do backupu i odzyskiwania, które pozwala zunifikować ochronę danych i zarządzanie nimi w chmurze hybrydowej oraz środowisku wielu chmur

Backup i odzyskiwanie na platformie Azure

   
Kontrolowanie kosztów    
Bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów    
Nieograniczona przenośność danych    
Zarządzanie w chmurze hybrydowej / wielu chmurach    
Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure w wersji zarówno Free, jak i BYOL jest dostępne wyłącznie w postaci maszyny wirtualnej za pośrednictwem witryny Azure Marketplace.

Autonomiczny produkt

Wersja Free

BEZPŁATNIE

 

 

 

 

BEZPŁATNY backup do 10 maszyn wirtualnych Azure
Podstawowa pomoc techniczna przez e-mail

Autonomiczny produkt

Wersja BYOL

40 USD

za maszynę wirtualną Azure rocznie

Backup i odzyskiwanie wyłącznie na platformie Azure
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Chmura hybrydowa / wiele chmur

Wersja BYOL

VUL

Licencja przenośna

Backup i odzyskiwanie dowolnych danych w dowolnym miejscu
Produkcyjna pomoc techniczna 24/7

Unifikacja backupu i odzyskiwania na platformie Azure z pozostałymi obciążeniami

Veeam Backup & Replication

Centralnie zarządzaj backupem na platformie Azure razem z innymi środowiskami chmurowymi, wirtualnymi, fizycznymi, SaaS i Kubernetes.

Usługi BaaS (Backup as a Service) w odniesieniu do danych Azure

Często zadawane pytania

Jak tworzyć kopie zapasowe danych w chmurze Azure?

Zgodnie ze sformułowanym przez firmę Microsoft modelem wspólnej odpowiedzialności to użytkownik odpowiada za zaplanowanie oraz wdrożenie strategii tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych danych przechowywanych na platformie Azure. Są dostępne macierzyste usługi umożliwiające tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure, a także wielu dostawców oferujących backup obciążeń na platformie Microsoft Azure i w środowisku lokalnym przy użyciu agentów. Jednak ochrona danych w chmurze bywa trudniejsza, niż się wydaje, a korzystanie z ograniczonych lub przestarzałych metod backupu może rodzić problemy.

Po pierwsze migawki maszyn wirtualnych Azure nie są prawdziwymi kopiami zapasowymi, a więc nie nadają się do długoterminowego przechowywania i odzyskiwania danych. Ponadto przechowywanie migawek na platformie Azure dłużej niż kilka dni wiąże się z wysokimi kosztami. Ręczne stosowanie skryptów mających zautomatyzować obsługę macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure szybko może stać się bardzo skomplikowane, zwłaszcza w dużych środowiskach.

Po drugie tworzenie kopii zapasowych na platformie Microsoft Azure przy użyciu agentów również nie jest rozwiązaniem optymalnym, ponieważ wdrożenie agentów wymaga dużej ilości zasobów, a ponadto agenty są trudne w skalowaniu i zajmują dodatkowe miejsce na maszynach wirtualnych.

Tymczasem typowo chmurowe rozwiązanie do backupu, takie jak Veeam Backup for Microsoft Azure, automatycznie tworzy kopie zapasowe obrazów z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure na podstawie wybranych zasad backupu. Daje to większą kontrolę i ułatwia zarządzanie codziennymi operacjami ochrony danych oraz wdrażaniem zasad, a także ulepsza przetwarzanie z uwzględnieniem specyfiki aplikacji i przyspiesza odzyskiwanie maszyn wirtualnych Azure.

Jak działa backup na platformie Azure?

Więcej informacji zawiera ten krótki film.

Zasadniczo rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia automatyczne tworzenie migawek i kopii zapasowych maszyn wirtualnych Azure (w tym zarządzanych lub niezarządzanych dysków VHD) oraz zarządzanie nimi, co obejmuje także konfigurację maszyn. Rozwiązanie pozwala tworzyć łańcuchy kopii zapasowych przy użyciu kopii zapasowych obrazów lub przy użyciu migawek. Kopie zapasowe na poziomie obrazów mogą obejmować kopie pełne i przyrostowe. Migawki typowo chmurowe obejmują migawki z określonego punktu w czasie. Odzyskiwanie można wykonywać na poziomie całej maszyny lub na poziomie plików w czasie liczonym w sekundach.

 1. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia ochronę danych na maszynach wirtualnych Azure przy użyciu migawek lub kopii zapasowych, a wszystko to za pomocą specjalnie zaprojektowanych, typowo chmurowych narzędzi. Połączenie migawek i kopii zapasowych daje elastyczność w zakresie wyboru najlepszej metody ochrony danych na platformie Azure — niezależnie od tego, czy chodzi o określony plik, kilka testowych maszyn wirtualnych czy duże środowisko produkcyjne. Migawki znakomicie nadają się do testów i uaktualnień, gdy może wystąpić potrzeba szybkiego wycofania zmian do określonego punktu w czasie. Jeśli jednak chodzi o dłuższe przechowywanie i niezawodne odzyskiwanie, optymalną metodą ochrony danych na platformie Azure są kopie zapasowe. Pliki kopii zapasowych są przechowywane w usłudze Microsoft Azure Blob, a w celu obniżenia kosztów można wybrać opcję chłodnej pamięci masowej.
 2. Za każdym razem, gdy tworzony jest plik kopii zapasowej oparty na migawce maszyny wirtualnej Azure lub wykonywane jest odzyskiwanie z pliku kopii zapasowej obrazu, rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure wdraża instancje tymczasowe, tzw. procesy robocze, które są wdrażane na kontach Azure tylko wtedy, gdy trzeba utworzyć kopię zapasową z migawki lub odzyskać dane.
  • Użytkownik może utworzyć szczegółową konfigurację dla każdego regionu Azure, w którym mają być wdrażane procesy robocze, lub pozostawić automatyczną obsługę konfiguracji regionów rozwiązaniu Veeam.
 3. Gdy zostanie utworzony plik kopii zapasowej maszyn wirtualnych Azure opartej na obrazie, można go zapisać w gorącej lub chłodnej warstwie pamięci masowej w zależności od obowiązujących zasad przechowywania danych.
 4. Do wyboru są różne opcje zasad. Użytkownik może określić, które konta Microsoft Azure będą objęte backupem w każdym regionie, wskazać, czy chce tworzyć kopie zapasowe odrębnych maszyn wirtualnych Azure, albo skorzystać z zasad opartych na tagach, aby nie musieć ręcznie dodawać każdej nowej maszyny wirtualnej do zasad tworzenia kopii zapasowych na platformie Azure.
 5. Dostępne są różne opcje harmonogramu tworzenia migawek (nawet z częstotliwością 60 migawek na godzinę) oraz kopii zapasowych danych Azure, które spełniają wymogi nawet najbardziej rygorystycznych umów o poziomie usług. Można też określić czas przechowywania migawek i kopii zapasowych danych Azure.
  • Opcje harmonogramu pozwalają także określić, gdzie mają być przechowywane migawki lub kopie zapasowe danych Azure. Usługa Azure Blob udostępnia gorącą i chłodną pamięć masową. Firma Veeam zaleca przechowywanie plików kopii zapasowych Azure w chłodnej warstwie pamięci masowej, ponieważ znacznie obniża to koszty ich magazynowania.
 6. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure udostępnia wbudowany kalkulator, który automatycznie szacuje koszt skonfigurowanych zasad tworzenia kopii zapasowych danych Microsoft Azure. Wyniki obliczeń są przedstawiane z wyprzedzeniem podczas konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych i obejmują miesięczne koszty korzystania z pamięci masowej Azure Blob, koszty przemieszczania danych między regionami, a nawet szacunkowe koszty przenoszenia danych kopii zapasowych do i z pamięci Azure Blob.
 7. I wreszcie dostępnych jest wiele opcji przywracania danych Azure z kopii zapasowych. Można szybko przywrócić całą maszynę wirtualną Azure, dysk wirtualny lub wybrane pliki. Podobnie jak w przypadku tworzenia kopii zapasowych Azure wdrażane są procesy robocze, które są dołączane do określonego punktu w czasie. Następnie w interfejsie rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure wyświetlany jest adres URL, który można otworzyć w osobnej karcie, a następnie wyszukać konkretne dane do przywrócenia.

Ogółem wykonanie niezbędnych czynności w witrynie Azure Marketplace, połączenie appliance Veeam Backup for Microsoft Azure z kontem oraz pełne skonfigurowanie zasad tworzenia kopii zapasowych zabiera nie więcej niż 15 minut!

Dlaczego należy tworzyć kopie zapasowe danych przechowywanych w chmurze Azure?

Firma Microsoft nie tworzy kopii zapasowych danych klientów. Zgodnie ze sformułowanym przez nią modelem wspólnej odpowiedzialności to klient musi zadbać o zabezpieczenie i ochronę swoich danych w zależności od tego, czy korzysta z modelu IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) czy SaaS (Software as a Service).

Określony przez Microsoft model wspólnej odpowiedzialności stanowi, że tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych na platformie Microsoft Azure jest obowiązkiem klienta. Bez funkcji backupu i odzyskiwania nie można przywrócić aplikacji ani danych utraconych na skutek przypadkowego usunięcia, zagrożenia bezpieczeństwa, ataku ransomware, przestoju itp. Firma Veeam oferuje ekonomiczne i bezpieczne funkcje klasy korporacyjnej umożliwiające backup oraz odzyskiwanie na platformie Azure, które stanowią ochronę przed każdą utratą danych w chmurze.

Jakie rodzaje kopii zapasowych są dostępne, jeśli chodzi o dane na platformie Microsoft Azure?

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Azure.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure umożliwia tworzenie łańcuchów kopii zapasowych na poziomie obrazu z macierzystych migawek maszyn wirtualnych Azure.

Łańcuchy kopii zapasowych obejmują pliki kopii pełnych i przyrostowych:

 • Kopia pełna — plik pełnej kopii zapasowej zawierający pełny obraz maszyny wirtualnej Azure.
 • Kopia przyrostowa — pliki przyrostowych kopii zapasowych, które zawierają przyrostowe zmiany wprowadzone w obrazie maszyny wirtualnej Azure.

Łańcuch kopii zapasowych maszyn wirtualnych Microsoft Azure jest tworzony przy użyciu ciągłego przyrostowego trybu backupu. Oznacza to, że podczas pierwszej sesji backupu w repozytorium kopii zapasowych tworzony jest plik pełnej kopii zapasowej, którego podstawą jest powielony obraz maszyny wirtualnej Azure. Plik ten stanowi punkt wyjścia dla łańcucha kopii zapasowych. Następnie rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft Azure kopiuje wyłącznie bloki danych, które uległy zmianie od tego momentu.

Pliki zarówno pełnej kopii zapasowej, jak i kopii przyrostowych służą jako punkty przywracania danych Microsoft Azure, a użytkownik może łatwo cofnąć się do wybranego punktu w czasie. 

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam