NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5 Element pakietu Veeam Availability Suite

Często zadawane pytania na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication

Co to jest Veeam Backup & Replication?

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ v9 służy nie tylko do tworzenia kopii zapasowych — umożliwia również szybkie, elastyczne i niezawodne odzyskiwanie aplikacji oraz danych w środowisku wirtualnym. Ten kompleksowy produkt łączy funkcje backupu i replikacji, dzięki czemu oferuje innowacyjną metodę ochrony danych i stanowi najlepsze rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych (#1 VM Backup™) w środowiskach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V.


Jakie nowości wprowadzono w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication v9?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication v9 za sprawą kilkuset nowych funkcji pomaga osiągnąć docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) o wartości nieprzekraczającej 15 minut w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki szybkiemu odzyskiwaniu, unikaniu utraty danych, pewności odzyskiwania, wykorzystaniu potencjału danych oraz pełnemu wglądowi w zarządzane środowisko.

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach wersji v9!


Czym różnią się wersje bezpłatna i płatna rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Bezpłatne rozwiązanie Veeam Backup™ Free Edition uzupełnia stosowane w firmie podstawowe narzędzie do backupu, ułatwiając wykonywanie ad hoc kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych. Jeśli potrzebne jest pełne rozwiązanie z zakresu dostępności, zachęcamy do wypróbowania Veeam Backup & Replication™. Porównaj funkcje rozwiązania Veeam Backup Free Edition i wersji Enterprise Plus.


Czy wersje vSphere i Hyper-V rozwiązania Veeam Backup & Replication w jakikolwiek sposób różnią się ceną?

Nie. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między różnymi hypervisorami, co ułatwia również bezpłatną zamianę licencji między jednym hypervisorem a drugim.


Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę vSphere, jak i Hyper-V?

Licencje można kupić dla dowolnej kombinacji hypervisorów. Przykładowo dla rozwiązania Veeam Backup & Replication można kupić licencje na 10 gniazd przeznaczone do środowiska Hyper-V oraz licencje na 12 gniazd przeznaczone do środowiska vSphere. Ponadto w przypadku ewentualnej przyszłej zmiany platform hypervisorów można zamienić licencje dotyczące poszczególnych gniazd.


Czy przy użyciu funkcji Cloud Connect z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication można w lokalizacji zewnętrznej tworzyć również kopie zapasowe obciążeń fizycznych, a nie tylko wirtualnych?

Nie. Aby przy użyciu funkcji Cloud Connect tworzyć kopie zapasowe fizycznych serwerów i stacji roboczych w lokalizacji zewnętrznej, należy mieć jedną instancję narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.


Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Licencje pakietu Veeam Backup & Replication kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication są przypisane do gniazd procesora na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub sporządzaniem raportów. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.


Czy któreś komponenty rozwiązania (serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych, repozytoria kopii zapasowych) są licencjonowane oddzielnie?

Nie. Komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.


Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym środowisk z wieloma hypervisorami. Jeśli na przykład w danej lokalizacji jest pięć licencji dla środowiska vSphere i pięć licencji dla środowiska Hyper-V, wszystkie dziesięć licencji musi mieć wersję Standard, Enterprise lub Enterprise Plus.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Uaktualnienia

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?

Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach).


Jak uaktualnić licencję do wersji v9?

Do zainstalowania wersji v9 potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Plik licencyjny wersji v9 można pobrać w portalu licencji Veeam.


Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.


Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?

Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.