Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Często zadawane pytania na temat rozwiązania Veeam Backup & Replication

Co to jest Veeam Backup & Replication?
Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 9.5 ułatwia dbanie o dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym VMware vSphereMicrosoft Hyper-VNutanix AHV) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Umożliwia ono szybkie, elastyczne oraz niezawodne odzyskiwanie aplikacji i danych, łącząc funkcje tworzenia kopii zapasowych i replikacji w jednym kompleksowym produkcie.
Jakie nowości wprowadzono w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication 9.5?

W najnowszej wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication rozszerzono obsługę chmury w kilku obszarach, wzmacniając możliwość zarządzania i ochrony WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — niezależnie od lokalizacji. Wersja ta zapewnia takie nowe korzyści jak:

  • Nawet 10-krotne obniżenie kosztów długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową w ramach funkcji Veeam Cloud TierNOWOŚĆ
  • Łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack przy użyciu funkcji Veeam Cloud MobilityNOWOŚĆ
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, m.in. przez spełnianie wymagań RODO oraz zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu, dzięki funkcji Veeam DataLabs™ULEPSZENIE
  • Obsługa systemu Microsoft Windows 2019
  • Obsługa kontroli dostępu na podstawie ról w środowisku vSphere
  • ...i wiele więcej!

WIĘCEJ INFORMACJI O NOWYCH FUNKCJACH WERSJI 9.5

Czy wersje VMware vSphere i Microsoft Hyper-V rozwiązania Veeam Backup & Replication w jakikolwiek sposób różnią się ceną?
Nie. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między różnymi hypervisorami.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę vSphere, jak i Hyper-V?
Licencje Veeam nie są związane z hypervisorem, więc klient może zarządzać i chronić dowolną kombinację hypervisorów.
Jakie wymagania dotyczące licencjonowania i instalacji należy spełnić, aby z poziomu rozwiązania Veeam Backup & Replication zarządzać agentami dla Linuxa i Windows?
Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy dodatkowo zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.1 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v2 lub nowszego. Licencje agentów są dostępne w postaci subskrypcji i mogą być używane do obsługi obciążeń Linux lub Microsoft Windows.
Gdzie uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą uzyskać więcej informacji?
Przedstawione tutaj często zadawane pytania dotyczą klientów końcowych. Więcej informacji związanych z wdrożeniami realizowanymi przez partnerów VCSP można uzyskać od przedstawiciela firmy Veeam.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Licencje rozwiązania Veeam Backup & Replication można kupić na dwa sposoby:

  1. W postaci licencji wieczystej przypisanej do gniazda procesora z usługami konserwacji na poziomie podstawowym lub produkcyjnym
  2. W postaci przenośnej licencji instancyjnej obejmującej produkcyjną pomoc techniczną trybie 24x7

Ze względu na charakter środowiska lub obciążenia niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku licencji subskrypcyjnych.

Licencje wieczyste rozwiązania Veeam Backup & Replication są przypisane do gniazd procesora na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Licencje instancyjne to przenośne licencje subskrypcyjne sprzedawane w pakietach, które mogą być używane wymiennie w wielu produktach i obciążeniach. Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu takich licencji z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat przenośnych licencji instancyjnych można uzyskać tutaj.

Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Czy któreś komponenty rozwiązania (serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych, repozytoria kopii zapasowych) są licencjonowane oddzielnie?
Nie. Komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.
Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję funkcjonalną (edycję)?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym środowisk z wieloma hypervisorami oraz środowisk zawierających licencje zarówno wieczyste, jak i instancyjne.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Czy z instalacją wersji 9.5 Update 4 wiążą się jakieś wymagane czynności?
Tak, dotychczasowi klienci z licencjami subskrypcyjnymi sprzed 22 stycznia 2019 r po instalacji produktu Veeam Availability Suite™ / Veeam Backup & Replication / Veeam ONE™ 9.5 Update 4 muszą zaktualizować plik licencyjny. Czynność tę należy wykonać w portalu użytkowników. Więcej informacji udziela dział pomocy technicznej.

Uaktualnienia

Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach).
Jak uaktualnić licencję do wersji 9.5?
Do zainstalowania wersji 9.5 potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji rozwiązania. Plik licencyjny wersji 9.5 można pobrać w portalu licencji Veeam.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystej?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.