Globalny lider nr 1

Veeam Backup for Microsoft 365
vs. usługi BaaS

WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bez ograniczeń przez 30 dni

Czym wyróżnia się rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365

Firma Veeam jest wyraźnym liderem rynku rozwiązań do backupu pakietu Microsoft 365, chroniącym ponad 11 milionów jego użytkowników. Veeam wyróżnia się na tle innych dostawców, ponieważ oferuje najprostsze i najbardziej elastyczne w branży rozwiązanie do backupu pakietu Microsoft 365 w powiązaniu ze światowej klasy pomocą technicznąnajwyższymi ocenami zadowolenia klientów

Przekonaj się, jak oferowane przez Veeam rozwiązanie do backupu pakietu Microsoft 365 wypada na tle innych dostawców backupu i macierzystych funkcji zapewnianych przez firmę Microsoft. 

Porównanie funkcji backupu pakietu Microsoft 365

Funkcja VEEAM BACKUP FOR MICROSOFT 365 INNI DOSTAWCY BACKUPU MACIERZYSTE FUNKCJE PAKIETU MICROSOFT 365 CZYM WYRÓŻNIA SIĘ VEEAM
INFRASTRUKTURA 
Wybór wdrożenia Pełny Tylko BaaS Nd.

Veeam: Klient może wybrać wdrożenie optymalnie odpowiadające potrzebom swojej firmy i łatwo zmieniać je w miarę ewoluujących wymagań. Rozwiązanie do backupu można wdrożyć w środowisku lokalnym, w chmurze lub w postaci usługi oferowanej przez partnera-uczestnika programu Veeam Cloud and Service Provider (VCSP). 

Usługi BaaS: Jedyną opcją wdrożenia są usługi BaaS (Backup as a Service). 

Wybór infrastruktury Pełny Minimalny Nd.

Veeam: Kopie zapasowe można przechowywać w dowolnie wybranym miejscu: w środowisku lokalnym (na dowolnym sprzęcie) lub w chmurze (na dowolnej platformie chmurowej). Klient zachowuje kontrolę nad danymi, ponieważ może wybrać lokalizację kopii zapasowych ściśle odpowiadającą jego potrzebom biznesowym lub związanym z przestrzeganiem przepisów.

Usługi BaaS: Rzadko można wybrać dostawcę chmury i zazwyczaj trzeba przechowywać kopie zapasowe na koncie w chmurze udostępnianym przez dostawcę BaaS. Połowa dostawców oferuje 2–3 lokalizacje danych na region, a u drugiej połowy wybór jest jeszcze mniejszy.

Elastyczność infrastruktury Swoboda Uzależnienie Nd.

Veeam: Klient ma swobodę, ponieważ Veeam umożliwia modyfikowanie infrastruktury kopii zapasowych i dostosowywanie jej do ewoluującej strategii IT (zmiana lokalizacji kopii zapasowych, rodzaju sprzętu lub chmury).

Usługi BaaS: Klient jest uzależniony od dostawcy, ponieważ po zakończeniu pierwotnej konfiguracji rzadko ma możliwość zmiany lokalizacji kopii zapasowych czy platformy chmurowej.

Strategia wyjścia Swoboda Uzależnienie Nd.

Veeam: Klient może spać spokojnie, ponieważ wie, że w przypadku zaprzestania subskrypcji nie utraci kopii zapasowych ani funkcji wyszukiwania i odzyskiwania. (Kopie zapasowe zachowuje bezpłatnie, a do odzyskiwania może używać wersji bezpłatnej).

Usługi BaaS: Klient jest uzależniony od dostawcy usług BaaS, ponieważ dostawcy ci w zasadzie nie pozwalają na przenoszenie kopii zapasowych poza swoją chmurę.  Skutkiem tego klient musi wciąż płacić dostawcy BaaS, ponieważ w przeciwnym razie utraci dane kopii zapasowych i możliwość ich odzyskania.

TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH
RPO (docelowy punkt odzyskiwania) Dowolna wartość RPO 6–24 godz. Nie

Veeam: Klient może dotrzymywać nawet najbardziej rygorystycznych parametrów RPO wymaganych przez krytyczne firmowe dane. W rozwiązaniu Veeam można dostosowywać harmonogramy tworzenia kopii zapasowych (czyli częstotliwość operacji backupu) zgodnie z potrzebami biznesowymi — dochodząc do poziomu minut w przypadku krytycznych danych.

Usługi BaaS: Istnieje ryzyko niedotrzymania parametrów RPO wymaganych przez firmowe dane. Dostawcy usług BaaS rzadko umożliwiają wybór częstotliwości tworzenia kopii zapasowych (zazwyczaj są one tworzone co 24 godziny, choć niektórzy dostawcy pozwalają je tworzyć co 6 godzin).

Zasady obsługi warstw kopii zapasowych Wiele zasad Jedna zasada Nie

Veeam: Zapewnia różnym zestawom danych odpowiedni poziom ochrony w zależności od ich wartości biznesowej. W tym celu pozwala skonfigurować wiele zasad tworzenia kopii zapasowych z różnymi harmonogramami w ramach jednej organizacji pakietu Microsoft 365.

Usługi BaaS: Nie można zapewnić odpowiedniego poziomu ochrony różnym zestawom danych, ponieważ dostawcy usług BaaS rzadko pozwalają skonfigurować więcej niż jeden harmonogram backupu w jednej organizacji pakietu Microsoft 365. (Kopie zapasowe wszystkich danych są tworzone według tego samego harmonogramu, co daje tę samą wartość RPO).

Powielanie kopii zapasowych zgodnie z regułą 3-2-1   Nie Nie

Veeam: W celu zwiększenia odporności kopie zapasowe można powielać w dodatkowej niezależnej lokalizacji. Rozwiązanie Veeam może nawet powielać kopie zapasowe między chmurami, co eliminuje zależność od jednej chmury.

Usługi BaaS: Brak możliwości przestrzegania reguły 3-2-1. Dostawcy BaaS nie pozwalają na powielanie kopii zapasowych, lecz korzystają z replikacji w chmurze. Dane są kopiowane w obrębie tej samej chmury i pamięci masowej tego samego typu.

Programy pakietu Microsoft 365 
(Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams) oraz lokalne wdrożenia Exchange i SharePoint 

  Żadni dostawcy usług BaaS nie chronią danych w środowisku lokalnym Nd.

Veeam:  Chroni programy Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Teams. Umożliwia też ochronę lokalnych i hybrydowych wdrożeń Exchange i SharePoint.

Usługi BaaS:  Chronią programy Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Teams. Nie umożliwiają ochrony wdrożeń Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym.

Ochrona danych programu Microsoft Teams w macierzystym formacie

 

(z wykorzystaniem interfejsów Microsoft API)

  Niektórzy dostawcy Nd.

Veeam: Oferowana przez Veeam w pełni macierzysta obsługa programu Microsoft Teams umożliwia łatwe tworzenie kopii zapasowych i ich bezproblemowe odzyskiwanie bezpośrednio do programu Teams. 

Usługi BaaS: Połowa dostawców usług BaaS nie oferuje macierzystej obsługi programu Teams. Czasem możliwe jest tworzenie kopii zapasowych danych Teams za pośrednictwem ich źródeł (Exchange, SharePoint, OneDrive), ale bez możliwości odzyskania danych do programu Teams.

WYSZUKIWANIE
Wyszukiwanie globalne   Rzadko Nie

Veeam: Użytkownik może szybko i łatwo znaleźć określone elementy ukryte w obszernym zestawie danych kopii zapasowych dzięki możliwości jednoczesnego przeszukania wszystkich użytkowników lub witryn.

Usługi BaaS: Znalezienie określonych elementów w obszernym zestawie danych kopii zapasowych wymaga sporo czasu i dużego nakładu pracy. W usługach BaaS zazwyczaj brakuje możliwości jednoczesnego przeszukania wielu użytkowników (dane poszczególnych użytkowników trzeba przeszukiwać po kolei).

Filtry wyszukiwania Zaawansowane Podstawowe Podstawowe

Veeam: Potrzebne dane można szybko znaleźć przez zawężenie zakresu wyszukiwania przy użyciu rozbudowanej listy filtrów oraz dzięki możliwości łączenia filtrów.

Usługi BaaS: Trzeba samodzielnie przeglądać długą listę wyników wyszukiwania, ponieważ dostępnych jest tylko kilka podstawowych filtrów. Ponadto zazwyczaj nie jest możliwe łączenie filtrów wyszukiwania w celu zawężenia jego zakresu.

ODZYSKIWANIE
Granularność odzyskiwania Pełna Pełna z wyjątkiem całej organizacji Nie

Veeam: Umożliwia odzyskanie dowolnych danych: całej organizacji pakietu Microsoft 365 albo wybranego użytkownika, folderu lub pliku.

Usługi BaaS: Umożliwiają odzyskanie dowolnych danych: całej organizacji pakietu Microsoft 365 albo wybranych użytkowników, folderów lub plików. Odzyskiwanie całej organizacji wymaga większego nakładu pracy, ponieważ dostawcy usług BaaS zazwyczaj nie oferują funkcji odzyskiwania zbiorczego.

Odzyskiwanie do pakietu Microsoft 365 Elastyczne U połowy elastyczne, u pozostałych mniej Ograniczony zakres

Veeam: Pełna elastyczność umożliwiająca odzyskiwanie danych do pakietu Microsoft 365 w dowolnie wybrany sposób: do pierwotnego lub innego użytkownika, do pierwotnego lub innego folderu.

Usługi BaaS: Połowa dostawców oferuje funkcje równie elastyczne jak w rozwiązaniu Veeam. U połowy elastyczność jest mniejsza: chociaż można odzyskać dane do pierwotnego lub innego użytkownika, to odzyskiwanie odbywa się do specjalnego folderu odzyskiwania, a nie do pierwotnego lub innego folderu.

Microsoft: W pakiecie Microsoft 365 są dostępne macierzyste funkcje odzyskiwania, ale bywają one nieporęczne. 

Odzyskiwanie poza pakiet Microsoft 365   Nie Nie

Veeam: Umożliwia dbanie o odporność przez odzyskiwanie danych do programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym, jeśli nie jest możliwe ich odzyskanie do pakietu Microsoft 365.

Usługi BaaS: Jeśli nie można odzyskać danych do pakietu Microsoft 365, w ogóle nie można ich odzyskać (oprócz pobierania/eksportowania plików, co jest operacją na małą skalę).

Odzyskiwanie zbiorcze   Rzadko Brak

Veeam: Odzyskiwanie zbiorcze pozwala szybko wrócić do pracy po awarii, minimalizując przestoje i czynności ręczne. Funkcja ta umożliwia odzyskanie wielu użytkowników w ramach jednej operacji, dzięki czemu nie trzeba ich odzyskiwać pojedynczo.

Usługi BaaS: Brak możliwości zminimalizowania przestoju po awarii ze względu na praco- i czasochłonność odzyskiwania. Zazwyczaj dane trzeba przywracać użytkownik po użytkowniku: najczęściej nie ma możliwości odzyskania wielu użytkowników w ramach jednego zadania przywracania.  

Samodzielne przywracanie   Funkcja słabo zrealizowana lub niedostępna Brak

Veeam: Umożliwia delegowanie zadań przywracania użytkownikom, co skraca czas oczekiwania i ogranicza czynności administracyjne, oraz udostępnia łatwy w konfiguracji samoobsługowy portal przywracania dla użytkowników i operatorów IT.

Usługi BaaS: Kilku dostawców nie ma portalu samoobsługowego. Dostawcy, którzy oferują taki portal, zazwyczaj nie obsługują tylu programów pakietu Microsoft 365 co rozwiązanie Veeam, dodawanie użytkowników jest u nich bardziej uciążliwe lub nie jest dostępna rola operatora przywracania na potrzeby pracowników działu IT.

Przeciągnij, aby wyświetlić większy obszar tabeli

Dodatkowe zasoby

Zapoznaj się z ocenami rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 z niezależnych serwisów: TrustRadius | G2 

Rozpocznij przygodę z rozwiązaniami Veeam!

Już dziś zrób kolejny krok w kierunku modernizacji
i ochrony swoich danych.

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Skontaktuj się z nami

Opisz swoje środowisko, podając liczbę serwerów lub maszyn wirtualnych, stosowany hypervisor itp. Pomoże to nam szybko odpowiedzieć na Twoją prośbę.
Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Ta witryna jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz obowiązują w niej Polityka prywatnościWarunki korzystania z usług firmy Google.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.

Zamów prezentację

Przesyłając dane, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Przesyłając dane, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Informacją o ochronie prywatności firmy Veeam.
Zweryfikuj adres e-mail, aby kontynuować pobieranie produktu
Wysłaliśmy kod weryfikacyjny na adres:
  • Niepoprawny kod weryfikacyjny. Spróbuj ponownie.
E-mail z kodem weryfikacyjnym został wysłany na adres
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie za s
Kod do Ciebie nie dotarł? Kliknij, aby wysłać ponownie

error icon

Hmm... Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie później.