Ceny i pakiety

Firma Veeam® oferuje prostą strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z pakietu Office 365.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 jest dostępne w postaci subskrypcji o okresie obowiązywania od roku do 5 lat. Im więcej lat obejmuje subskrypcja, tym większa zniżka. Licencje są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to dziesięć licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Wszystkie licencje obejmują pomoc techniczną do programu Exchange Online, lokalnych instancji Exchange, programu SharePoint Online, lokalnych instancji SharePoint i programu OneDrive dla Firm.

Veeam Backup dla Microsoft Office 365

VEEAM BACKUP DLA MICROSOFT OFFICE 365 - SUGEROWANE CENY PRODUCENTA
CENA ZA MIESIĄC
CENA ZA ROK

3-LETNIA LICENCJA SUBSKRYPCYJNALicencja subskrypcyjna pozwala uniknąć początkowych nakładów kapitałowych i rozpocząć korzystanie z produktu przy minimalnym ryzyku finansowym. Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na płatność z góry lub coroczne opłacanie licencji, oszczędzając nawet 25% w przypadku dłuższego okresu subskrypcji opłaconego z góry. Licencje subskrypcyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7 i są przypisane do użytkowników. – oszczędność 10%
Licencjonowanie według liczby użytkowników, płatność z góry

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

$1.35 USD za miesiąc
$16.20 USD za rok
$48.60 USD łącznie

W sprawie dodatkowych opcji subskrypcji i licencji zbiorczych prosimy o kontakt

3-LETNIA LICENCJA SUBSKRYPCYJNA – oszczędność 10%
Licencjonowanie według liczby użytkowników, płatność z góry

Obejmuje produkcyjną pomoc techniczną 24x7

Price za miesiąc
$1.35 USD za miesiąc
CENA ZA ROK
$16.20 USD za rok
$48.60 USD łącznie

W sprawie dodatkowych opcji subskrypcji i licencji zbiorczych prosimy o kontakt

Dodawanie licencji dla użytkowników pakietu Office 365 i odnowienia

W przypadku dodania nowych użytkowników pakietu Office 365 można dodać kolejne licencje rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 oraz zsynchronizować licencje kupione w różnych terminach w celu uzyskania jednolitego cyklu subskrypcji, który znacznie ułatwia orientację w terminach wygaśnięcia subskrypcji oraz odnawianie licencji.

Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania z samego produktu, jak i pomocy technicznej. Aby odnowić licencję subskrypcyjną, wystarczy kupić kolejną licencję po aktualnej stawce.