NOWOŚĆ

Veeam Backup
dla Microsoft Office 365

 • Nr 1 do backupu i odzyskiwania pakietu Office 365
 • Złoty partner firmy Microsoft
 • Rozwiązanie zainstalowane w 75K firmInstalled by
 • Szybkość, łatwa obsługa i przystępna cena
WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE

Bezpłatnie przez 30 dni

POBIERZ COMMUNITY

Bezpłatnie — do 10 użytkowników

Niezbędna kontrola i ochrona danych pakietu Office 365

Ochrona danych lokalnych to oczywistość. Jednak wiele przedsiębiorstw zaniedbuje ochronę danych w chmurze, uważając, że zajmuje się nią dostawca usług chmurowych.

Firma Microsoft w ramach pakietu Office 365 udostępnia zaawansowane usługi, ale nie ma wśród nich kompleksowego backupu danych Office 365.

Rozwiązanie Veeam® Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Obejrzyj ten krótki film pokazowy i zobacz, jak tworzyć kopie zapasowe oraz odzyskiwać dane programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm przy użyciu rozwiązania Veeam

Dlaczego warto tworzyć kopie zapasowe pakietu Office 365? 

Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury poczty e-mail, plików i SharePoint. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej krytycznych danych Office 365.

Dane w pakiecie Office 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. 

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 umożliwia bezpieczne tworzenie kopii zapasowych danych Office 365, oferując następujące korzyści:

 • Ochrona danych pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem, zagrożeniami bezpieczeństwa i lukami w zasadach przechowywania
 • Szybkie przywracanie pojedynczych e-maili, plików i witryn pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością
 • Zapewnianie zgodności z przepisami i zasadami dzięki wydajnym operacjom eDiscovery w elementach pakietu Office 365
Rozwiązanie Veeam Backup zapewnia pełny dostęp i pełną kontrolę nad danymi znajdującymi się w pakiecie Office 365
Rozwiązanie Veeam Backup zapewnia pełny dostęp i pełną kontrolę nad danymi znajdującymi się w pakiecie Office 365

Tworzenie kopii zapasowych danych SharePoint oraz e-maili i plików pakietu Office 365 w dowolnej lokalizacji

W najprostszej formie wykonanie kopii zapasowej polega utworzeniu dodatkowego egzemplarza danych i zapisaniu go w miejscu niezależnym od źródła. Pozwala to ograniczyć ryzyko i mieć pewność, że w razie potrzeby będzie można przywrócić dane.

 • Pobieranie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams z chmurowej instancji pakietu Office 365 oraz tworzenie unikatowych kopii zapasowych tych danych nawet co pięć minut w macierzystym formacie firmy Microsoft, czyli jako bazy danych archiwum opartej na mechanizmie Extensible Storage Engine (ESE), nazywanej również bazą danych Jet Blue
 • Tworzenie kopii zapasowych danych programów Exchange i SharePoint w środowisku lokalnym — ograniczenie wpływu na firmowe centrum danych oraz możliwość SAMODZIELNEGO określania częstotliwości i godzin tworzenia kopii zapasowych
 • Przechowywanie kopii zapasowych w wybranym miejscu — w środowisku lokalnym, w hiperskalowej chmurze publicznej (np. Microsoft Azure lub Amazon Web Services) albo u lokalnego usługodawcy
 • Ochrona danych opublikowanych i udostępnionych w czatach, plikach oraz witrynach programu Microsoft Teams dzięki kronikowaniu danych Teams w programach Exchange Online i SharePoint Online
Tworzenie kopii zapasowej danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm
Tworzenie kopii zapasowej danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm

Przywracanie danych pakietu Office 365 z najlepszą w branży elastycznością

Łatwe przywracanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm z kopii zapasowej Veeam
Łatwe przywracanie danych programów Office 365 Exchange Online, SharePoint i OneDrive dla Firm z kopii zapasowej Veeam

Nie ma nic lepszego niż niezawodne, granularne, wykonywane kilkoma kliknięciami przywracanie skrzynek pocztowych i e-maili Office 365, witryn, dokumentów, bibliotek i list SharePoint oraz kont, plików i folderów OneDrive dla Firm.

Wbudowane narzędzia Veeam Explorer™ dla Microsoft Exchange, SharePoint i OneDrive dla Firm dają następujące możliwości:

 • Szybkie wyszukiwanie oraz granularne odzyskiwanie pojedynczych obiektów — w tym danych programu Microsoft Teams — znajdujących się w chronionej kopii zapasowej pakietu Office 365
 • Bezpośrednie przywracanie elementów pakietu Office 365 — najszerszy w branży wybór sposobów przywracania dający maksymalną elastyczność

Zaawansowane operacje eDiscovery w archiwach danych pakietu Office 365

Gdy nie ma łatwo dostępnej kopii danych, pozyskiwanie e-maili pakietu Office 365 w celu zapewnienia zgodności z zasadami lub przepisami może być procesem kosztownym, czasochłonnym i poważnie zakłócającym funkcjonowanie firmy.

Rozwiązanie Veeam udostępnia znajome, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz elastyczne opcje odzyskiwania i eksportu, które pozwalają wykonywać operacje eDiscovery w skrzynkach pocztowych, e-mailach, plikach lub witrynach pakietu Office 365 — równie łatwo jak w przypadku tradycyjnych lokalnych kopii zapasowych.

Wykonywanie operacji eDiscovery w archiwum pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam
Wykonywanie operacji eDiscovery w archiwum pakietu Office 365 zapisanym w kopii zapasowej Veeam

Spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pakietu Office 365 i jego zgodności z przepisami

Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników
Możliwość tworzenia kopii zapasowych danych pakietu Office 365 i lokalnego serwera Exchange zwiększa wydajność użytkowników

Dbałość o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami to ważny argument za tworzeniem kopii zapasowych e-maili i innych danych pakietu Office 365. Rozwiązanie do backupu danych Office 365 umożliwia:

 • Przechowywanie danych zgodnie z regułami przechowywania długoterminowego na potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami i zasadami
 • Odzyskiwanie dokładnie tych danych które są potrzebne — ani mniej, ani więcej — przy użyciu zaawansowanych granularnych funkcji wyszukiwania
 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych kopii zapasowych pakietu Office 365 za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego

Efektywne skalowanie i zmniejszenie nakładu pracy

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 cechuje się niezrównaną skalowalnością dzięki architekturze z wieloma repozytoriami i wieloma dzierżawcami, która:

 • Umożliwia ochronę większych wdrożeń pakietu Office 365 przy użyciu jednej instalacji, łącznie z automatycznym skalowaniem repozytorium w poziomie w celu wyeliminowania problemów z limitami rozmiaru plików
 • Ułatwia usługodawcom świadczenie usług backupu danych Office 365
 • Minimalizuje nakłady pracy, skraca czas odzyskiwania i obniża koszty za sprawą kompleksowej automatyzacji możliwej dzięki obsłudze wszystkich funkcji produktu za pośrednictwem technologii PowerShell i interfejsu RESTful API, a także samoobsługowych mechanizmów przywracania dla klientów usługodawcy

Zunifikowane kopie zapasowe obciążeń lokalnych i pakietu Office 365

Zapewnienie kontroli nad e-mailami Office 365 oraz danymi SharePoint wymaga rozwiązania obejmującego zarówno pakiet Office 365, jak i ewentualne lokalne instancje programów Exchange i SharePoint.

Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 daje następujące możliwości:

 • Ochrona hybrydowych wdrożeń poczty e-mail i programu SharePoint
 • Przenoszenie danych skrzynek pocztowych między lokalnym serwerem Exchange i pakietem Office 365
 • Możliwość tworzenia spójnych kopii zapasowych danych Office 365, usprawniających operacje eDiscovery i przywracanie na poziomie elementów
 • Tworzenie kopii zapasowych specjalnych i zlokalizowanych wersji pakietu Office 365, łącznie z wersją pakietu Office 365 dla organów administracji publicznej w USA (w tym departamentu obrony) oraz wersjami pakietu Office 365 dla Niemiec i Chin

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów klientów

Firma Veeam jest dumna ze sprawnego przepływu informacji między klientami a swoim działem badawczo-rozwojowym. Przekonaj się, jak przydatne dla klientów są fora społeczności Veeam. Poniżej przedstawiamy trzy znakomite przykłady innowacji produktowych wprowadzonych dzięki bezpośrednim informacjom zwrotnym od klientów:

Rozwiązanie pobrane przez 75K firm do obsługi 7 milionów użytkowników pakietu Office 365

Columbia Power & Water Systems

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej kontroluje dane pakietu Microsoft Office 365 za pomocą rozwiązania Veeam

ZOBACZ JAK

College Success Foundation

CSF przerywa krąg ubóstwa wśród studentów ze zmarginalizowanych środowisk za pomocą pakietu Office 365, platformy Azure i rozwiązań Veeam

PRZECZYTAJ

How Can We Help?

hcwh-sales.svg

Sales

Get a no-obligation price quote and learn more about Veeam Software

hcwh-tech.svg

Technical support

Find answers to your questions with Veeam’s technical documentation

hcwh-forum.svg

Veeam Community Forums

Get help for your Veeam products and software