https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvYmFja3VwLXJlcGxpY2F0aW9uLWZlYXR1cmVzLmh0bWwifQ

Funkcje i możliwości

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 9.5 umożliwia inteligentne zarządzanie danymi na potrzeby WSZYSTKICH obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Za pośrednictwem jednej konsoli zarządzania można wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych, na zawsze eliminując tradycyjne narzędzia do backupu.

Tworzenie kopii zapasowych

Oszczędność czasu i skrócenie okien backupu

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych WSZYSTKICH obciążeń, pozwalając skrócić okna backupu oraz obniżyć koszty tworzenia kopii zapasowych i wykorzystania pamięci masowej.

 • Tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji
 • Niższe wartości parametru RPO i ultraszybkie tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
 • Możliwość uzyskania nieograniczonej pojemności na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, w usługach zgodnych z technologią S3 oraz w środowisku lokalnym — Veeam Cloud TierNOWOŚĆ
 • Prostsze zarządzanie pamięcią masową kopii zapasowych, łącznie z obsługą obiektowej pamięci masowej, przy użyciu repozytorium Scale-out Backup RepositoryULEPSZENIE
 • Polepszenie skalowalności i efektywności operacyjnej w przypadku zarządzania środowiskami korporacyjnymi dzięki wtyczkom Veeam dla SAP HANANOWOŚĆOracle RMANNOWOŚĆ
 • Automatyczne weryfikowanie odzyskiwalności danych przy użyciu funkcji Veeam DataLabs SureBackup® i SureReplica
 • Zarządzanie kopiami zapasowymi obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych za pomocą konsoli Veeam Backup & Replication, w tym wbudowane funkcje zarządzania narzędziami Veeam Agent dla Microsoft WindowsLinuxa
 • Wiele opcji obsługi taśmULEPSZENIE, w tym tworzenie kopii zapasowych i przywracanie całych woluminów przy użyciu protokołu NDMP v4 oraz zapisywanie danych do pul nośników w formacie WORM
 • Umożliwienie szybkiego i bezpiecznego tworzenia kopii zapasowych w chmurze przy użyciu funkcji Veeam Cloud Connect oraz kompleksowe szyfrowanie zabezpieczające dane w trakcie tworzenia kopii zapasowych oraz podczas ich transferu i przechowywania

NOWOŚĆ Veeam Cloud Tier

Odpowiedzią na szybki wzrost ilości danych powinny być skalowalne, mniej kosztowne rozwiązania pamięci masowej.Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej, ekonomicznej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, w usługach zgodnych z technologią S3 oraz w środowisku lokalnym. 
 • Wykorzystanie niższego kosztu, prostoty i elastyczności obiektowej pamięci masowej
 • Przechowywanie danych w chmurze bez podwójnych opłat (w odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań do backupu)
 • Uniknięcie przywiązania do konkretnej marki urządzeń dodatkowej pamięci masowej

Scale-out Backup Repository

Warstwa abstrakcji nad pojedynczymi urządzeniami pamięci masowej sprawia, że użytkownik może utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Funkcja Scale-out Backup Repository obejmuje także obsługę urządzeń obiektowej pamięci masowej, takich jak lokalne pule pamięci obiektowej oraz rozwiązania chmurowe — łącznie z dyskową i taśmową obiektową pamięcią masową niższej warstwy w chmurze publicznej. Ponadto funkcja ta umożliwia łatwe zwiększanie pojemności w miarę rosnących potrzeb przez zwykłe dodawanie do puli nowych urządzeń pamięci masowej — niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym, czy w chmurze. Funkcja Scale-out Backup Repository zapewnia wiele korzyści:

 • Optymalne wykorzystanie WSZYSTKICH inwestycji w pamięć masową.
 • Łatwiejsze zarządzanie zadaniami backupu, przestrzeganie przepisów i zwiększanie pojemności
 • Bardziej wydajne tworzenie kopii zapasowych 

NOWOŚĆ Wtyczki Veeam dla SAP HANA i Oracle RMAN

Veeam umożliwia zarządzanie dużymi aplikacjami korporacyjnymi przy użyciu łatwych we wdrożeniu wtyczek Veeam dla SAP HANAOracle RMAN.

 • Płynne strumieniowe przesyłanie kopii zapasowych SAP HANA i Oracle RMAN do repozytoriów Veeam
 • Zachowanie kontroli przez administratorów baz danych
 • Wtyczka Veeam z certyfikatem SAP HANA

Integracja z oprogramowaniem VMware vCloud Director (vCD)

Wykorzystaj potencjał platformy VMware do zarządzania chmurą obliczeniową przez wbudowanie usług ochrony danych w stos IaaS (Infrastructure as a Service). Rozwiązanie Veeam Backup & Replication zapewnia pełną obsługę oprogramowania vCD, obejmującą uwierzytelnianie, samoobsługowe tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych oraz ustawienia zasad. Dzięki temu usługodawca otrzymuje wszystkie potrzebne narzędzia, aby przekazać zarządzanie danymi klientom z uwzględnieniem właściwego poziomu dostępu.

Odzyskiwanie

Przywracanie całych maszyn wirtualnych, pojedynczych plików i innych danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia błyskawiczne i niezawodne przywracanie pojedynczych plików, całych maszyn wirtualnych i elementów aplikacji, dając pewność odzyskania w niemal każdym scenariuszu oraz pozwalając uzyskać krótki docelowy czas odzyskiwania (RTO).

Funkcja Instant VM Recovery umożliwia przywracanie całych maszyn wirtualnych w czasie liczonym w minutach. Dowolną zwirtualizowaną aplikację w środowisku vSphere lub Hyper-V można uruchomić bezpośrednio z najnowszej kopii zapasowej — nie każąc użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, wyodrębnienie kopii zapasowej i skopiowanie jej do środowiska produkcyjnego. Po zakończeniu przywracania, korzystając z narzędzia VMware Storage vMotion lub Hyper-V Live Migration albo oferowanej tylko przez firmę Veeam technologii Quick Migration, można przywrócić maszynę do produkcyjnej pamięci masowej.

Ponadto rozwiązanie Veeam oferuje następujące możliwości:

Veeam Cloud Mobility

Łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń w 2 krokach
Przenośność danych jest krytyczna w przedsiębiorstwach, którym zależy na zachowaniu szybkości i kontroli w środowisku chmury hybrydowej. Funkcja Veeam Cloud Mobility umożliwia łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack — w zaledwie 2 krokach — dzięki czemu ułatwia zachowanie ciągłości działania i dostępności w środowiskach chmury hybrydowej. 
 • Przenośność obciążeń do chmury
 • Przywracanie i odzyskiwanie obciążeń w chmurze w celu zapewnienia ciągłości działania
 • Prowadzenie testów i prac rozwojowych dotyczących kopii zapasowych danych w chmurze

Portal kontroli dostępu na podstawie ról dla platformy VMware vSphere

Oferowany przez Veeam portal kontroli dostępu na podstawie ról ogranicza problemy i skraca czas odzyskiwania, ponieważ udostępnia kompleksowe wewnętrzne samoobsługowe funkcje backupu i przywracania w środowiskach VMware vSphere. Ten portal Veeam dla vSphere pomaga w odciążeniu zasobów IT przez:

 • Delegowanie użytkownikom ról i uprawnień umożliwiających łatwe tworzenie, przywracanie oraz monitorowanie przypisanych zadań backupu
 • Ograniczenie nakładu pracy związanego z realizacją próśb o zmiany IT
 • Wykorzystanie grup zabezpieczeń do kontrolowania parametrów i zadań backupu

Replikacja

Łatwiejsze zapewnianie dostępności danych i usprawnione odzyskiwanie po awarii

Zaawansowana, oparta na obrazach replikacja i usprawnione odzyskiwanie po awarii pozwalają zapewnić dostępność krytycznych aplikacji. Veeam umożliwia osiągnięcie krótkich docelowych czasów odzyskiwania (RTO) w przypadku WSZYSTKICH aplikacji.

Przejdź na pakiet Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam Availability Suite™ obejmuje zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania i analiz dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™, dzięki czemu stanowi kompleksową platformę dostępności umożliwiającą zarządzanie środowiskiem wirtualnym, fizycznym i chmurowym. Wykorzystując szczególne atuty pakietu Veeam Availability Suite, duże przedsiębiorstwa mogą ekonomicznie i pewnie rozbudowywać swoją strategię dostępności.