00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5

Kompleksowa ochrona danych obejmująca wszystkie obciążenia

Tworzenie kopii zapasowych, replikacja i odzyskiwanie awaryjne WSZYSTKICH obciążeń

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ 9.5 umożliwia inteligentne zarządzanie danymi na potrzeby WSZYSTKICH obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Za pośrednictwem jednej konsoli zarządzania można wykonywać szybkie, elastyczne i niezawodne operacje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania oraz replikacji wszystkich aplikacji i danych, na zawsze eliminując tradycyjne narzędzia do backupu.

NOWOŚCI w wersji 9.5 Update 4:

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Ulubione funkcje klientów:

Tworzenie kopii zapasowych

Oszczędność czasu i skrócenie okien backupu

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia szybkie i niezawodne tworzenie kopii zapasowych WSZYSTKICH obciążeń, pozwalając skrócić okna backupu oraz obniżyć koszty tworzenia kopii zapasowych i wykorzystania pamięci masowej.

Odzyskiwanie

Przywracanie całych maszyn wirtualnych, poszczególnych plików i innych danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia błyskawiczne i niezawodne przywracanie pojedynczych plików, całych maszyn wirtualnych i elementów aplikacji, dając pewność odzyskania w niemal każdym scenariuszu oraz pozwalając uzyskać krótki docelowy czas odzyskiwania (RTO).

Przywracanie całych maszyn wirtualnych w kilka minut przy użyciu funkcji Instant VM Recovery®. Dowolną zwirtualizowaną aplikację w środowisku vSphere lub Hyper-V można uruchomić bezpośrednio z najnowszej kopii zapasowej — nie każąc użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, wyodrębnienie kopii zapasowej i skopiowanie jej do środowiska produkcyjnego. Po zakończeniu przywracania, korzystając z narzędzia VMware Storage vMotion lub Hyper-V Live Migration albo oferowanej tylko przez firmę Veeam technologii Quick Migration, można przywrócić maszynę do produkcyjnej pamięci masowej.

Ponadto rozwiązanie Veeam oferuje następujące możliwości:

 • Łatwe odzyskiwanie pojedynczych plików przy użyciu funkcji natychmiastowego odzyskiwania plików
 • Szybkie i łatwe przywracanie elementów programu Microsoft Exchange za pomocą narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Exchange
 • Odzyskiwanie obiektów, całych kontenerów, jednostek organizacyjnych i kont użytkowników usługi Active Directory za pomocą narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory
 • Przywracanie całych witryn i zbiorów witryn programu SharePoint oraz przywracanie usuniętych elementów do środowiska produkcyjnego za pomocą narzędzia Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint
 • Łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack — w zaledwie 2 krokach — przy użyciu funkcji Veeam Cloud MobilityNOWOŚĆ
 • Pewne przywracanie kopii zapasowych dzięki dodaniu mechanizmów zabezpieczeń, ochrony antywirusowej i zapobiegania włamaniom (funkcja bezpiecznego przywracania w Veeam DataLabsNOWOŚĆ) oraz dodatkowym mechanizmom ochrony spełniającym wymogi RODO i innych przepisów (funkcja przywracania etapowego w Veeam DataLabsNOWOŚĆ
 • Funkcje szybkiego odzyskiwania na poziomie transakcji i przywracania do określonego punktu w czasie dla baz danych Oracle w narzędziu Veeam Explorer dla Oracle oraz dla baz danych SQL Server w narzędziu Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server
 • Szybkie odzyskiwanie pojedynczych plików i całych maszyn wirtualnych przy użyciu narzędzia Veeam Explorer for Storage Snapshots obsługującego pamięć masową czołowych światowych producentów
 • Konfigurowanie wewnętrznych funkcji backupu i przywracania przy użyciu mechanizmów kontroli dostępu na podstawie ról przeznaczonych dla platformy vSphereNOWOŚĆ

Bezpłatnie

Veeam Backup & Replication 9.5 

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Replikacja

Łatwiejsze zapewnianie dostępności danych i usprawnione odzyskiwanie po awarii

Zaawansowana, oparta na obrazach replikacja i usprawnione odzyskiwanie po awarii pozwalają zapewnić dostępność krytycznych aplikacji. Veeam umożliwia osiągnięcie krótkich docelowych czasów odzyskiwania (RTO) w przypadku WSZYSTKICH aplikacji.

I wiele więcej!

Przejdź na pakiet Veeam Availability Suite

Pakiet Veeam Availability Suite™ zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE™, udostępniające zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania i zarządzania, które pozwalają spełnić wymagania dotyczące wglądu, skalowalności i odzyskiwania po awarii w środowisku wirtualnym, fizycznym i chmurowym. Przedsiębiorstwa mogą ekonomicznie i pewnie rozbudowywać strategię dostępności, stosując architekturę klasy korporacyjnej pakietu Veeam Availability Suite oferującą następujące możliwości:

 • Szybkie odzyskiwanie — sprawne odzyskiwanie potrzebnych danych w sposób wybrany przez użytkownika
 • Unikanie utraty danych — niemal ciągła ochrona danych i usprawnione odzyskiwanie po awarii
 • Pewność odzyskiwania — gwarantowane odzyskanie każdego pliku, każdej aplikacji i każdego serwera — w dowolnej chwili
 • Wykorzystanie potencjału danych — środowisko testowe podobne do produkcyjnego, które ogranicza ryzyko związane z wdrożeniami
 • Pełny wgląd — proaktywne monitorowanie i ostrzeganie o problemach, zanim wpłyną one na działalność operacyjną

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety