Wymagania systemowe

Veeam Backup & Replication — obsługiwane środowiska

Szczegółową listę wymagań systemowych i obsługiwanych konfiguracji można znaleźć w najnowszych informacjach o wersji rozwiązania Veeam® Backup & Replication™.

Infrastruktura zwirtualizowana

vmware

Platformy VMware

 • vSphere 7.0
 • vSphere 6.x
 • vSphere 5.5

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie VMware
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików
hyper-v

Platformy Microsoft

 • Windows Server 2022
 • Windows Server w wersji 20H2
 • Windows Server 2019
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2012 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2008 R2 SP1

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Microsoft Hyper-V
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików 
nutanix

Platformy Nutanix AHV1

 • Nutanix AHV w wersji od 5.5.x do 6.0.x CE 2019.11.22 lub nowszej w przypadku Community Edition

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Nutanix
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików 
red-hat

Platformy Red Hat Virtualization2

 • Red Hat Virtualization w wersji 4.4.7 lub nowszej

Maszyny wirtualne

 • Wszystkie systemy operacyjne obsługiwane na platformie Red Hat Virtualization
 • Dowolna aplikacja
 • Dowolny system plików

Infrastruktura fizyczna3

Windows icon
Linux coloured icon
Image
Oracle solaris
 aix

Microsoft Windows3

 • Wersje klienckie i serwerowe
 • Obsługa wersji 64-bitowych
  i 32-bitowych
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych
  Informacje o wersji

Linux3

 • Linux — jądro 2.6.32 lub nowsze
 • Obsługa wersji 64-bitowych
  i 32-bitowych
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych
  Informacje o wersji

MAC

 • 11.0–11.5 (Big Sur)
 • 10.15 (Catalina)
 • 10.14 (Mojave)
 • 10.13 (High Sierra)
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych
  Informacje o wersji

Oracle Solaris4

IBM AIX4

 • IBM AIX 6.1 — poziom technologii 5
  (TL 5) lub wyższy
 • Szczegółowa lista wszystkich wymagań systemowych
  Informacje o wersji

Infrastruktura chmurowa5

Aws icon
azure
google-cloud-platform

AWS

 • Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)
 • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)
 • Amazon Elastic File System
  (Amazon EFS)
 • Amazon Virtual Private Cloud
  (Amazon VPC)
 • Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
 • Amazon S3 Glacier
 • Amazon S3 Glacier Deep Archive

Microsoft Azure

 • Maszyny wirtualne Azure
 • Bazy danych Azure SQL
 • Azure Blob (warstwy gorąca i chłodna)
 • Azure Archive Storage

Google Cloud

 • Maszyny wirtualne Google Compute Engine
 • Pamięć masowa Google Cloud (standardowa, archiwalna)

Obsługiwane aplikacje

Aplikacje korporacyjne i bazy danych

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie wielu aplikacji, udostępniając zaawansowane funkcje przeznaczone dla następujących produktów:
Microsoft office sharepoint
Logo exchange
Active directory icon
saphana  
Oracle icon
Sql server icon
Postgre sql logo
My sql logo

1 Aby chronić obciążenia Nutanix AHV, należy zainstalować wtyczkę Nutanix AHV Plug-In for Veeam Backup & Replication.

2 Aby chronić maszyny wirtualne Red Hat Virtualization, należy pobrać i zainstalować rozwiązanie Veeam Backup for Red Hat Virtualization (obecnie wchodzące w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication).

3 Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent for Microsoft Windows v4 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent for Linux v4 lub nowszego.

4 Do korzystania z funkcji zarządzania licencjami agentów i usług platformy wymagane jest narzędzie Veeam Agent for Oracle Solaris v2 lub nowsze i/lub narzędzie Veeam Agent for IBM AIX v2 lub nowsze.

5 Aby chronić obciążenia typowo chmurowe, należy wdrożyć odpowiedni appliance (Veeam Backup for AWS, Veeam Backup for Microsoft Azure, Veeam Backup for Google Cloud).