NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Funkcja rozwiązania Veeam Backup & ReplicationWersja StandardWersja EnterpriseWersja Enterprise PlusUwagi
Veeam Backup & Replication —
sugerowana cena producenta za gniazdo procesora w Twoim regionie
$780$1,450$2,300Obejmuje 1. rok konserwacji i pomocy technicznej
(minimum 20% oszczędności)
Szybkie odzyskiwanie
Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej
Pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnejUmożliwia odzyskanie całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hoście. Zawiera funkcję szybkiego wycofywania w celu przywracania tylko zmienionych bloków.
Instant VM Recovery®Umożliwia szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w zwykłej pamięci masowej.
Odzyskiwanie dysków wirtualnych i plików maszyny wirtualnejUmożliwia odzyskiwanie poszczególnych plików maszyny wirtualnej (takich jak VMX) i jej dysków wirtualnych.
Direct Restore to Microsoft AzureUmożliwia przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Odzyskiwanie plików
Natychmiastowe odzyskiwanie plikówUmożliwia odzyskiwanie plików z 19 systemów plików stosowanych powszechnie w systemach Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris i Unix.3
Odzyskiwanie elementów
Veeam Explorer™ for Storage Snapshots (HPE, NetApp, Dell EMC i Nimble)1Umożliwia przywracanie poszczególnych maszyn wirtualnych, plików gości i elementów aplikacji z migawek Dell EMC VNX, VNX2 i VNXe, migawek Hewlett Packard Enterprise (HPE) 3PAR StoreServ, StoreVirtual i StoreVirtual VSA, a także migawek pamięci masowej opartej na technologii NetApp Data ONTAP, w tym FAS, FlexArray (V-Series), Data ONTAP Edge i IBM N-Series, oraz migawek Nimble CS-Series i AF-Series.
Veeam Explorer dla Microsoft Active Directoryograniczony zakres

Umożliwia wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów Active Directory (AD), w tym użytkowników, grup, kont komputerów i kontaktów oraz haseł użytkowników i komputerów. Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie poszczególnych kont użytkowników i komputerów przez eksport w formacie LDIFDE lub przywracanie do usługi AD, a także przywracanie haseł. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także przywracanie z funkcją wielokrotnego wyboru i przywracanie kontenerów, a także przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji.

Veeam Explorer dla Microsoft Exchangeograniczony zakres

Umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów Microsoft Exchange 2010, 2013 i 2016 na potrzeby odzyskiwania poszczególnych elementów Exchange (e-maili, terminów, notatek, kontaktów itp.), skrzynek pocztowych w archiwum online i całkowicie usuniętych elementów. Dostępne są kompleksowe funkcje e-discovery, w tym szacowanie rozmiaru wyników kwerendy i szczegółowe raporty z eksportu.

Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów skrzynek pocztowych Exchange przez zapisanie, wysłanie i eksport plików PST. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie do pierwotnej skrzynki pocztowej.

Veeam Explorer dla Microsoft SQL Serverograniczony zakres

Umożliwia łatwe przywracanie wybranych baz danych SQL bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i bez potrzeby szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji.

Wszystkie wersje umożliwiają lokalne eksportowanie plików baz danych SQL z określonego punktu w czasie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji oraz odzyskiwanie baz danych i obiektów SQL (tabel, procedur składowanych, widoków itp.) na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer SQL.

Veeam Explorer dla Microsoft SharePointograniczony zakres

Umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint wraz z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i przeglądania na potrzeby szybkiego odzyskiwania poszczególnych elementów i całych witryn SharePoint.

Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów programu SharePoint przez zapisanie, wysłanie i eksport. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie całych witryn i przywracanie do pierwotnej lokalizacji.

Veeam Explorer dla Oracle

Umożliwia łatwe przywracanie wybranych baz danych Oracle bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i bez potrzeby szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji.

Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają bezagentowe tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji, zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami i odzyskiwanie baz danych na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer Oracle.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)Umożliwia odzyskiwanie poszczególnych obiektów DOWOLNEJ zwirtualizowanej aplikacji, w tym baz danych PostgreSQL i MySQL, przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w izolowanym środowisku oraz uzyskanie dostępu do aplikacji przy użyciu macierzystych narzędzi do zarządzania.
Samoobsługa
Portal odzyskiwania plików i maszyn wirtualnych dla operatorów działu wsparciaUmożliwia przywracanie plików gości i maszyn wirtualnych jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
Portal odzyskiwania elementów programu Microsoft Exchange dla operatorów działu wsparciaUmożliwia przywracanie brakujących elementów jednym kliknięciem do pierwotnej skrzynki pocztowej przy użyciu interfejsu webowego.
Portal odzyskiwania baz danych dla administratorów baz danych Microsoft SQLUmożliwia przywracanie poszczególnych baz danych jednym kliknięciem na pierwotny lub nowy serwer SQL przy użyciu interfejsu webowego.
Samoobsługowy portal przywracania plików dla właścicieli aplikacjiPortal przywracania plików z automatycznym wykrywaniem maszyn wirtualnych i automatycznym delegowaniem na podstawie członkostwa w grupie administratorów lokalnych.
Delegowanie odzyskiwaniaUmożliwia w pełni samodzielne korzystanie z wszystkich funkcji odzyskiwania danych w interfejsie webowym przez delegowanie zadań odzyskiwania poszczególnych maszyn wirtualnych i ich grup do określonych użytkowników lub grup, takich jak lokalny personel IT, właściciele aplikacji, pracownicy działu itp.
Unikanie utraty danych
Tworzenie kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacjiUmożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji (łącznie z obcinaniem dzienników transakcji).
VeeamZIP™Usprawnia tworzenie ad hoc kopii zapasowych działających maszyn wirtualnych do celów archiwizacji.
Quick BackupUmożliwia szybkie tworzenie przyrostowych kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych w ramach istniejącego zadania backupu.
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałówPozwala zmniejszyć obciążenie centralnego serwera kopii zapasowych oraz ułatwia skalowanie w przedsiębiorstwach z dużą liczbą zdalnych biur/oddziałów w przypadku operacji przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji i indeksowania systemu plików gościa.
Sterowanie operacjami we/wy na potrzeby kopii zapasowychograniczony zakresUmożliwia ustawienie maksymalnego poziomu opóźnień operacji wejścia/wyjścia dla produkcyjnych magazynów danych w celu uniknięcia negatywnego wpływu operacji backupu i replikacji na dostępność pamięci masowej dla obciążeń produkcyjnych. Wersja Enterprise zawiera globalne ustawienie opóźnienia, a wersja Enterprise Plus umożliwia dostosowywanie ustawień dla poszczególnych magazynów danych.
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej (HPE, NetApp, Dell EMC i Nimble)2Umożliwia tworzenie kopii zapasowych i replik w postaci obrazów z migawek Dell EMC VNX, VNX2 i VNXe, migawek HPE 3PAR StoreServ, StoreVirtual i StoreVirtual VSA, a także migawek pamięci masowej opartej na technologii NetApp Data ONTAP, w tym FAS, FlexArray (V-Series), Data ONTAP Edge i IBM N-Series, oraz migawek Nimble CS- i AF-Series — z dowolną częstotliwością bez negatywnego wpływu na środowisko produkcyjne (lub z ograniczeniem tego wpływu do minimum).
Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault oraz zreplikowanych kopii w pamięci Nimble1Umożliwia wyeliminowanie wpływu operacji backupu na produkcyjną pamięć masową dzięki pobieraniu danych maszyn wirtualnych z systemu dodatkowej pamięci masowej NetApp SnapMirror lub SnapVault albo ze zreplikowanych kopii w pamięci Nimble, a nie z pamięci podstawowej.
Tworzenie dodatkowych kopii zapasowych w pamięci masowej NetApp lub Nimble1SnapShotSnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
Zreplikowana kopia
Umożliwia tworzenie drugiej, spójnej aplikacyjnie kopii zapasowej w oparciu o migawkę pamięci masowej oraz zapisywanie jej w pamięci masowej opartej na technologii NetApp Data ONTAP, w tym FAS, FlexArray (V-Series), Data ONTAP Edge VSA i IBM N-Series, lub macierzach Nimble CS- i AF-Series.
Przechowywanie kopii zapasowych
Pełna kopia syntetycznaEliminuje konieczność okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, który oszczędza czas i pamięć masową.
Wbudowane funkcje deduplikacji, kompresji i wykluczania plików wymianyZmniejszenie ilości miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ograniczenie ruchu w sieci dzięki wbudowanej deduplikacji, równoważenie wykorzystania pamięci masowej, wydajności i obciążenia serwera proxy kopii zapasowych dzięki różnym opcjom kompresji, a także zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe i poprawa wydajności dzięki wykluczaniu plików wymiany.
BitLookerTa funkcja analizuje główną tabelę plików systemu NTFS w celu identyfikacji bloków danych należących do usuniętych plików oraz pomija te bloki podczas przetwarzania na poziomie obrazu, co zmniejsza rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie przepustowości podczas replikacji.
Powielanie kopii zapasowychUmożliwia automatyczne kopiowanie wszystkich lub wybranych kopii zapasowych maszyn wirtualnych do wybranej awaryjnej pamięci masowej. Obejmuje funkcje sprawdzania poprawności i korygowania zapewniające dostępność oraz niezawodność dodatkowych egzemplarzy.
Veeam Cloud Connect BackupUmożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia i przywracania kopii z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy.
Kompleksowe szyfrowanieograniczony zakres

Umożliwia kompleksowe zabezpieczanie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wskaźniki redukcji danych osiągane dzięki funkcjom wbudowanej kompresji i akceleracji sieci WAN.

Macierzysta obsługa taśmograniczony zakres

Umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz archiwizację kopii zapasowych plików i maszyn wirtualnych w niezależnych napędach taśmowych, bibliotekach taśm oraz wirtualnych bibliotekach taśm połączonych z dowolnym serwerem Microsoft Windows w firmowym środowisku.

Wszystkie wersje umożliwiają kopiowanie na taśmę plików kopii zapasowych z systemów Windows i Linux oraz plików kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Wersje Enterprise i Enterprise Plus obejmują dodatkowo ścisłą integrację z zadaniami tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwiają pełne śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i w magazynach nośników. Wersje te oferują także obsługę globalnych pul nośników (obejmujących wiele bibliotek taśm) i specjalny typ puli nośników ułatwiający korzystanie ze schematu przechowywania „dziadek-ojciec-syn” (GFS).

Koligacja serwerów proxyUpraszcza tworzenie zadań oraz umożliwia mapowanie bezpośrednich połączeń między serwerami proxy i repozytoriami kopii zapasowych.
Integracja z deduplikującą pamięcią masowąUmożliwia szybsze tworzenie kopii zapasowych dzięki integracji z oprogramowaniem obsługującym deduplikującą pamięć masową (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst i ExaGrid Accelerated Data Mover).
Pliki kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnychUmożliwia przechowywanie każdej maszyny wirtualnej w osobnym pliku kopii zapasowej w celu zwiększenia wydajności backupu w deduplikującej pamięci masowej. Ta funkcja zapewnia obsługę wielu strumieni zapisu dzięki wykorzystaniu równoległego przetwarzania maszyn wirtualnych.
Przetwarzanie na poziomie obrazów z selekcją plikówUmożliwia wykluczanie wybranych plików i folderów z tworzenia kopii zapasowych i replikacji, ograniczając ilość danych wymagających przesłania i przechowywania.
Wbudowana akceleracja sieci WANograniczony zakres

Umożliwia nawet 50-krotnie szybsze zapisywanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości dzięki bezagentowemu powielaniu kopii zapasowych.

Scale-out Backup Repository™Maks. 3 repozytoria składoweBez limitu repozytoriów składowychUdostępnia warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe.
Replikacja
Replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazyUmożliwia replikację maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii.
Veeam Cloud Connect ReplicationUłatwia dbanie o dostępność krytycznych aplikacji dzięki w pełni zintegrowanemu, szybkiemu i bezpiecznemu odzyskiwaniu awaryjnemu w oparciu o chmurę za pośrednictwem dostawcy usług DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service).
Wspomagane przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awariiFunkcje wycofywania repliki oraz wspomaganego przełączania w tryb awaryjny i powrotu po awarii.
Replikacja z kopii zapasowejUmożliwia tworzenie replik bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez wpływu na środowisko produkcyjne.
Planowane przełączanie awaryjneUłatwia migracje centrów danych bez utraty danych.
Przełączanie awaryjne jednym kliknięciemWbudowana orkiestracja planów przełączania awaryjnego umożliwiająca szybkie przełączanie lokalizacji w tryb awaryjny w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów.
Wbudowana akceleracja sieci WANograniczony zakres

Umożliwia nawet 50-krotnie szybsze zapisywanie replik w lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości.

Wersja Enterprise obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN wyłącznie w przypadku lokalizacji docelowych Veeam Cloud Connect. Wersja Enterprise Plus obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN do dowolnej lokalizacji docelowej.

Pewność odzyskiwania
SureBackup®Umożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej kopii zapasowej maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych przez uruchomienie maszyny bezpośrednio z pliku kopii zapasowej (nie jest wymagane pełne przywrócenie maszyny), łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.
SureReplica1Umożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej repliki maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych, łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.
Wykorzystanie potencjału danych
On-Demand Sandbox™Umożliwia uruchamianie jednej lub kilku maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii zapasowej w izolowanym środowisku oraz rozwiązywanie problemów i prowadzenie testów i szkoleń na działającej kopii środowiska produkcyjnego bez negatywnego wpływu na działalność operacyjną.
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots1Umożliwia szybkie tworzenie pełnych izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej na potrzeby szybkiego i łatwego wykonywania testów oraz rozwiązywania problemów.
Pełny wgląd
Obsługa środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-VObsługa platform VMware vSphere 4.1 i nowszych oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 i nowszych. Wgląd w oba hypervisory z poziomu jednej konsoli.
Wtyczka vSphere Web Client1Umożliwia korzystanie z funkcji VeeamZIP i Quick Backup, monitorowanie kopii zapasowych, łatwą identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych oraz uproszczone planowanie mocy obliczeniowych — bezpośrednio z poziomu vSphere Web Client.
Autonomiczna konsolaKonsolę można zainstalować niezależnie od serwera kopii zapasowych, na przykład na laptopie lub komputerze stacjonarnym, eliminując konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii.
Scentralizowany interfejs webowy do zarządzania (Veeam Enterprise Manager)ograniczony zakres

Udostępnia internetowy, zbiorczy widok wdrożenia rozproszonego w jednym punkcie — bez potrzeby logowania się na poszczególnych serwerach kopii zapasowych — w tym funkcje federacji wielu serwerów kopii zapasowych, scentralizowanego tworzenia raportów i zbiorczego ostrzegania.

Wszystkie wersje umożliwiają monitorowanie i raportowanie obejmujące wiele serwerów kopii zapasowych, a także uruchamianie i zatrzymywanie zadań.

Wersje Enterprise i Enterprise Plus udostępniają również funkcje pełnego zarządzania zadaniami i przywracania danych.

Indeksowanie systemu plików gościaograniczony zakres

Udostępnia katalog plików gościa umożliwiający bezproblemowe wyszukiwanie poszczególnych plików oraz znajdowanie i przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji ani czasu usunięcia.

Wszystkie wersje oferują katalog plików gościa znajdujących się w kopiach zapasowych przechowywanych obecnie na dysku. Wersje Enterprise i Enterprise Plus oferują także katalog zarchiwizowanych plików kopii zapasowych oraz integrację z funkcją przywracania jednym kliknięciem. Dzięki temu pliki można przywracać bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

Obsługa oprogramowania vCloud Director1ograniczony zakresograniczony zakres

Umożliwia tworzenie kopii zapasowych metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych, a także przywracanie modułów vApp i maszyn bezpośrednio do infrastruktury vCloud z pełną obsługą szybko alokowanych maszyn wirtualnych.

Wszystkie wersje umożliwiają zintegrowany wgląd w infrastrukturę vCloud Director, tworzenie kopii zapasowych przy użyciu funkcji VeeamZIP (obejmuje to również kopie zapasowe metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych), a także bezpośrednie przywracanie do vCloud. Wersja Enterprise umożliwia zaplanowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych vCloud i integrację z portalem klientów za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Wersja Enterprise Plus umożliwia samodzielnie, zarządzane przez dzierżawców tworzenie i przywracanie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Enterprise Manager oraz obsługuje macierzyste uwierzytelnianie vCloud Director.

Inne możliwości
Wiele opcji dostępu do pamięci masowejOperacje tworzenia kopii zapasowych i replikacji można wykonywać bezpośrednio przez sieć SAN i z pamięci masowej NFS, przez stos wejścia/wyjścia hypervisora lub przez sieć lokalną.
Śledzenie zmienionych blokówUmożliwia skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych oraz częstsze wykonywanie backupu i replikacji. Funkcja obsługiwana w środowiskach VMware i Hyper-V.
Menedżer plikówZapewnia integrację funkcji zarządzania plikami (Veeam FastSCP™) z konsolą użytkownika.
Quick Migration1Umożliwia migrację maszyn wirtualnych VMware między hostami i magazynami danych przy użyciu narzędzi VMware vMotion, Storage vMotion i technologii migracji firmy Veeam.
Automatyzacja zadańograniczony zakresograniczony zakresWszystkie wersje obsługują platformę PowerShell. Wersja Enterprise Plus obsługuje również interfejs RESTful API.

1 Tylko w środowisku VMware
2 Tylko w środowisku VMware, ale obsługa macierzysta w środowisku Hyper-V
3 Obsługa niektórych systemów plików dostępna tylko w środowisku VMware

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety