Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup & Replication 9.5

Element pakietu Veeam Availability Suite

Porównanie wersji

Funkcja rozwiązania Veeam Backup & Replication
Wersja Standard
Wersja Enterprise
Wersja Enterprise Plus
Uwagi
Szybkie odzyskiwanie
Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej
Pełne odzyskiwanie maszyny wirtualnej       Umożliwia odzyskanie całej maszyny wirtualnej na pierwotnym lub innym hoście. Zawiera funkcję szybkiego wycofywania w celu przywracania tylko zmienionych bloków.
Instant VM Recovery®       Umożliwia szybkie przywracanie usług przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w zwykłej pamięci masowej.
Odzyskiwanie dysków wirtualnych i plików maszyny wirtualnej       Umożliwia odzyskiwanie poszczególnych plików maszyny wirtualnej (takich jak VMX) i jej dysków wirtualnych.
Veeam Restore to Microsoft Azure       Umożliwia przywracanie lub migrowanie lokalnych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i urządzeń końcowych z systemem Windows lub Linux bezpośrednio na platformę Microsoft Azure.
Odzyskiwanie plików
Natychmiastowe odzyskiwanie plików       Umożliwia odzyskiwanie plików z 19 systemów plików stosowanych powszechnie w systemach Windows, Linux, BSD, Mac OS, Novell, Solaris i Unix.3
Odzyskiwanie elementów
Veeam Explorer™ dla Storage Snapshots1      

Umożliwia przywracanie pojedynczych maszyn wirtualnych, plików gości i elementów aplikacji (zobacz pełną listę partnerów w obszarze pamięci masowej).

Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie poszczególnych kont użytkowników i komputerów przez eksport w formacie LDIFDE lub przywracanie do usługi Active Directory, a także przywracanie haseł. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także przywracanie z funkcją wielokrotnego wyboru i przywracanie kontenerów, a także przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji.
    Umożliwia wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów Active Directory (AD), w tym użytkowników, grup, kont komputerów i kontaktów oraz haseł użytkowników i komputerów. Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie poszczególnych kont użytkowników i komputerów przez eksport w formacie LDIFDE lub przywracanie do usługi AD, a także przywracanie haseł. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także przywracanie z funkcją wielokrotnego wyboru i przywracanie kontenerów, a także przywracanie obiektów zasad grupy, rekordów DNS zintegrowanych z usługą Active Directory i obiektów partycji konfiguracji.
Veeam Explorer dla Microsoft Exchange ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów skrzynek pocztowych Exchange przez zapisanie, wysłanie i eksport plików PST. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie do pierwotnej skrzynki pocztowej.
   

Umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów Microsoft Exchange 2010, 2013 i 2016 na potrzeby odzyskiwania poszczególnych elementów Exchange (e-maili, terminów, notatek, kontaktów itp.), skrzynek pocztowych w archiwum online i całkowicie usuniętych elementów. Dostępne są kompleksowe funkcje e-discovery, w tym szacowanie rozmiaru wyników kwerendy i szczegółowe raporty z eksportu.

Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów skrzynek pocztowych Exchange przez zapisanie, wysłanie i eksport plików PST. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie do pierwotnej skrzynki pocztowej.

Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają lokalne eksportowanie plików baz danych SQL z określonego punktu w czasie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji oraz odzyskiwanie baz danych i obiektów SQL (tabel, procedur składowanych, widoków itp.) na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer SQL.
   

Umożliwia łatwe przywracanie wybranych baz danych SQL bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i bez potrzeby szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji.

Wszystkie wersje umożliwiają lokalne eksportowanie plików baz danych SQL z określonego punktu w czasie. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają także bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie dzienników transakcji oraz odzyskiwanie baz danych i obiektów SQL (tabel, procedur składowanych, widoków itp.) na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer SQL.

Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów programu SharePoint przez zapisanie, wysłanie i eksport. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie całych witryn i zbiorów witryn oraz przywracanie do pierwotnej lokalizacji.
   

Umożliwia natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programu SharePoint wraz z zaawansowanymi funkcjami wyszukiwania i przeglądania na potrzeby szybkiego odzyskiwania poszczególnych elementów i całych witryn SharePoint.

Wszystkie wersje umożliwiają przywracanie elementów programu SharePoint przez zapisanie, wysłanie i eksport. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również przywracanie całych witryn i przywracanie do pierwotnej lokalizacji.

Veeam Explorer dla Oracle      

Umożliwia łatwe przywracanie wybranych baz danych Oracle bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy i bez potrzeby szukania poszczególnych plików bazy oraz dzienników transakcji.

Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają bezagentowe tworzenie kopii zapasowych dzienników transakcji, zarządzanie zarchiwizowanymi dziennikami i odzyskiwanie baz danych na poziomie transakcji na pierwotny lub nowy serwer Oracle.

U-AIR® (Universal Application-Item Recovery)       Umożliwia odzyskiwanie poszczególnych obiektów DOWOLNEJ zwirtualizowanej aplikacji, w tym baz danych PostgreSQL i MySQL, przez uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z pliku kopii zapasowej w izolowanym środowisku oraz uzyskanie dostępu do aplikacji przy użyciu macierzystych narzędzi do zarządzania.
Samoobsługa
Portal odzyskiwania plików i maszyn wirtualnych dla operatorów działu wsparcia       Umożliwia przywracanie plików gości i maszyn wirtualnych jednym kliknięciem przy użyciu interfejsu webowego.
Portal odzyskiwania elementów programu Microsoft Exchange dla operatorów działu wsparcia       Umożliwia przywracanie brakujących elementów jednym kliknięciem do pierwotnej skrzynki pocztowej przy użyciu interfejsu webowego.
Portal odzyskiwania baz danych dla administratorów baz danych Microsoft SQL       Umożliwia przywracanie poszczególnych baz danych jednym kliknięciem na pierwotny lub nowy serwer SQL przy użyciu interfejsu webowego.
Samoobsługowy portal przywracania plików dla właścicieli aplikacji       Portal przywracania plików z automatycznym wykrywaniem maszyn wirtualnych i automatycznym delegowaniem na podstawie członkostwa w grupie administratorów lokalnych.
Delegowanie odzyskiwania       Umożliwia w pełni samodzielne korzystanie z wszystkich funkcji odzyskiwania danych w interfejsie webowym przez delegowanie zadań odzyskiwania poszczególnych maszyn wirtualnych i ich grup do określonych użytkowników lub grup, takich jak lokalny personel IT, właściciele aplikacji, pracownicy działu itp.
Unikanie utraty danych
Tworzenie kopii zapasowych
Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji       Umożliwia tworzenie spójnych aplikacyjnie kopii zapasowych maszyn wirtualnych na poziomie obrazu z zaawansowanym przetwarzaniem uwzględniającym specyfikę aplikacji (łącznie z obcinaniem dzienników transakcji).
VeeamZIP™       Usprawnia tworzenie ad hoc kopii zapasowych działających maszyn wirtualnych do celów archiwizacji.
Quick Backup       Umożliwia szybkie tworzenie przyrostowych kopii zapasowych poszczególnych maszyn wirtualnych w ramach istniejącego zadania backupu.
Serwer proxy interakcji z gościem dla zdalnych biur i oddziałów       Pozwala zmniejszyć obciążenie centralnego serwera kopii zapasowych oraz ułatwia skalowanie w przedsiębiorstwach z dużą liczbą zdalnych biur/oddziałów w przypadku operacji przetwarzania uwzględniającego specyfikę aplikacji i indeksowania systemu plików gościa.
Sterowanie operacjami we/wy na potrzeby kopii zapasowych   ograniczony zakres Wersja Enterprise zawiera globalne ustawienie opóźnienia, a wersja Enterprise Plus umożliwia dostosowywanie ustawień dla poszczególnych magazynów danych.
  Umożliwia ustawienie maksymalnego poziomu opóźnień operacji wejścia/wyjścia dla produkcyjnych magazynów danych w celu uniknięcia negatywnego wpływu operacji backupu i replikacji na dostępność pamięci masowej dla obciążeń produkcyjnych. Wersja Enterprise zawiera globalne ustawienie opóźnienia, a wersja Enterprise Plus umożliwia dostosowywanie ustawień dla poszczególnych magazynów danych.
Tworzenie kopii zapasowych z migawek pamięci masowej (zobacz partnerów w obszarze pamięci masowej)2      

Umożliwia dowolnie częste tworzenie kopii zapasowych i replik w postaci obrazów bez negatywnego wpływu na środowisko produkcyjne lub z ograniczeniem tego wpływu do minimum. Obejmuje pamięć masową czołowych światowych producentów.

Tworzenie kopii zapasowych z pamięci masowej NetApp SnapMirror i SnapVault1 oraz zreplikowanych kopii w pamięci Nimble1       Umożliwia wyeliminowanie wpływu operacji backupu na produkcyjną pamięć masową dzięki pobieraniu danych maszyn wirtualnych z systemu dodatkowej pamięci masowej NetApp SnapMirror lub SnapVault albo ze zreplikowanych kopii w pamięci Nimble, a nie z pamięci podstawowej.
Secondary backup to NetApp or Nimble storage1 SnapShot SnapShot
SnapMirror
SnapShot
SnapMirror
SnapVault
Zreplikowana kopia
Umożliwia wyeliminowanie wpływu operacji backupu na produkcyjną pamięć masową dzięki pobieraniu danych maszyn wirtualnych z systemu dodatkowej pamięci masowej NetApp SnapMirror lub SnapVault albo ze zreplikowanych kopii w pamięci Nimble, a nie z pamięci podstawowej.
Przechowywanie kopii zapasowych
Pełna kopia syntetyczna       Eliminuje konieczność okresowego tworzenia pełnych kopii zapasowych dzięki zastosowaniu ciągłego trybu przyrostowego, który oszczędza czas i pamięć masową.
Wbudowane funkcje deduplikacji, kompresji i wykluczania plików wymiany       Zmniejszenie ilości miejsca w pamięci masowej potrzebnego na kopie zapasowe i ograniczenie ruchu w sieci dzięki wbudowanej deduplikacji, równoważenie wykorzystania pamięci masowej, wydajności i obciążenia serwera proxy kopii zapasowych dzięki różnym opcjom kompresji, a także zmniejszenie ilości miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe i poprawa wydajności dzięki wykluczaniu plików wymiany.
BitLooker™
      Ta funkcja analizuje główną tabelę plików systemu NTFS w celu identyfikacji bloków danych należących do usuniętych plików oraz pomija te bloki podczas przetwarzania na poziomie obrazu, co zmniejsza rozmiar plików kopii zapasowych i wykorzystanie przepustowości podczas replikacji.
Powielanie kopii zapasowych       Umożliwia automatyczne kopiowanie wszystkich lub wybranych kopii zapasowych maszyn wirtualnych do wybranej awaryjnej pamięci masowej. Obejmuje funkcje sprawdzania poprawności i korygowania zapewniające dostępność oraz niezawodność dodatkowych egzemplarzy.
Veeam Cloud Connect Backup       Umożliwia umieszczanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej dzięki całkowicie zintegrowanym, szybkim i bezpiecznym mechanizmom tworzenia i przywracania kopii z chmury za pośrednictwem wybranego usługodawcy.
Kompleksowe szyfrowanie ograniczony zakres Umożliwia kompleksowe zabezpieczanie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wskaźniki redukcji danych osiągane dzięki funkcjom wbudowanej kompresji i akceleracji sieci WAN. Wszystkie wersje umożliwiają szyfrowanie w źródle (podczas tworzenia kopii zapasowej), w trakcie transferu (w sieci) oraz podczas przechowywania (na taśmie). Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również ochronę przed utratą hasła.
    Umożliwia kompleksowe zabezpieczanie danych kopii zapasowych i transmisji w sieci przy użyciu 256-bitowego szyfrowania AES bez jakiegokolwiek negatywnego wpływu na wskaźniki redukcji danych osiągane dzięki funkcjom wbudowanej kompresji i akceleracji sieci WAN.
Macierzysta obsługa taśm ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają kopiowanie na taśmę plików kopii zapasowych z systemów Windows i Linux oraz plików kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Wersje Enterprise i Enterprise Plus obejmują dodatkowo ścisłą integrację z zadaniami tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwiają pełne śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i w magazynach nośników. Wersje te oferują także obsługę globalnych pul nośników (obejmujących wiele bibliotek taśm) i specjalny typ puli nośników ułatwiający korzystanie ze schematu przechowywania „dziadek-ojciec-syn” (GFS).
   

Umożliwia tworzenie kopii zapasowych oraz archiwizację kopii zapasowych plików i maszyn wirtualnych w niezależnych napędach taśmowych, bibliotekach taśm oraz wirtualnych bibliotekach taśm połączonych z dowolnym serwerem Microsoft Windows w firmowym środowisku.

Wszystkie wersje umożliwiają kopiowanie na taśmę plików kopii zapasowych z systemów Windows i Linux oraz plików kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Wersje Enterprise i Enterprise Plus obejmują dodatkowo ścisłą integrację z zadaniami tworzenia kopii zapasowych oraz umożliwiają pełne śledzenie maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach i w magazynach nośników. Wersje te oferują także obsługę globalnych pul nośników (obejmujących wiele bibliotek taśm) i specjalny typ puli nośników ułatwiający korzystanie ze schematu przechowywania „dziadek-ojciec-syn” (GFS).

Koligacja serwerów proxy       Upraszcza tworzenie zadań oraz umożliwia mapowanie bezpośrednich połączeń między serwerami proxy i repozytoriami kopii zapasowych.
Integracja z deduplikującą pamięcią masową       Umożliwia szybsze tworzenie kopii zapasowych dzięki integracji z oprogramowaniem obsługującym deduplikującą pamięć masową (Dell EMC Data Domain Boost, HPE StoreOnce Catalyst i ExaGrid Accelerated Data Mover).
Pliki kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych       Umożliwia przechowywanie każdej maszyny wirtualnej w osobnym pliku kopii zapasowej w celu zwiększenia wydajności backupu w deduplikującej pamięci masowej. Ta funkcja zapewnia obsługę wielu strumieni zapisu dzięki wykorzystaniu równoległego przetwarzania maszyn wirtualnych.
Przetwarzanie na poziomie obrazów z selekcją plików       Umożliwia wykluczanie wybranych plików i folderów z tworzenia kopii zapasowych i replikacji, ograniczając ilość danych wymagających przesłania i przechowywania.
Wbudowana akceleracja sieci WAN   ograniczony zakres Wersja Enterprise obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN wyłącznie w przypadku lokalizacji docelowych Veeam Cloud Connect. Wersja Enterprise Plus obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN do dowolnej lokalizacji docelowej.
  Umożliwia nawet 50-krotnie szybsze zapisywanie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości dzięki bezagentowemu powielaniu kopii zapasowych.
Scale-out Backup Repository™   ograniczony zakres
  Udostępnia warstwę abstrakcji nad pojedynczymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Uwaga: Zakup wersji Enterprise pozwala utworzyć jedno repozytorium Scale-out Backup Repository z trzema aktywnymi repozytoriami składowymi i jednym repozytorium nieaktywnym (znajdującym się w trybie konserwacji). W wersji Enterprise Plus nie ma ograniczeń liczby repozytoriów głównych ani składowych.
Replikacja
Replikacja maszyn wirtualnych w oparciu o obrazy       Umożliwia replikację maszyn wirtualnych na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub na zewnątrz na potrzeby odzyskiwania po awarii.
Veeam Cloud Connect Replication       Ułatwia dbanie o dostępność krytycznych aplikacji dzięki w pełni zintegrowanemu, szybkiemu i bezpiecznemu odzyskiwaniu awaryjnemu w oparciu o chmurę za pośrednictwem dostawcy usług DRaaS (Disaster Recovery-as-a-Service).
Wspomagane przełączanie w tryb awaryjny i powrót po awarii       Funkcje wycofywania repliki oraz wspomaganego przełączania w tryb awaryjny i powrotu po awarii.
Replikacja z kopii zapasowej       Umożliwia tworzenie replik bezpośrednio z kopii zapasowych maszyn wirtualnych bez wpływu na środowisko produkcyjne.
Planowane przełączanie awaryjne       Ułatwia migracje centrów danych bez utraty danych.
Przełączanie awaryjne jednym kliknięciem       Wbudowana orkiestracja planów przełączania awaryjnego umożliwiająca szybkie przełączanie lokalizacji w tryb awaryjny w celu zminimalizowania nieplanowanych przestojów.
Wbudowana akceleracja sieci WAN   ograniczony zakres Wersja Enterprise obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN wyłącznie w przypadku lokalizacji docelowych Veeam Cloud Connect. Wersja Enterprise Plus obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN do dowolnej lokalizacji docelowej.
 

Umożliwia nawet 50-krotnie szybsze zapisywanie replik w lokalizacji zewnętrznej i mniejsze obciążanie przepustowości.

Wersja Enterprise obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN wyłącznie w przypadku lokalizacji docelowych Veeam Cloud Connect. Wersja Enterprise Plus obsługuje wbudowaną akcelerację sieci WAN do dowolnej lokalizacji docelowej.

Pewność odzyskiwania
SureBackup®       Umożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej kopii zapasowej maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych przez uruchomienie maszyny bezpośrednio z pliku kopii zapasowej (nie jest wymagane pełne przywrócenie maszyny), łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.
SureReplica1       Umożliwia automatyczne testowanie i weryfikowanie każdej repliki maszyny wirtualnej pod kątem możliwości odzyskania danych, łącznie z obsługą niestandardowych skryptów do testowania aplikacji.
Wykorzystanie potencjału danych
On-Demand Sandbox™       Umożliwia uruchamianie jednej lub kilku maszyn wirtualnych bezpośrednio z kopii zapasowej w izolowanym środowisku oraz rozwiązywanie problemów i prowadzenie testów i szkoleń na działającej kopii środowiska produkcyjnego bez negatywnego wpływu na działalność operacyjną.
On-Demand Sandbox for Storage Snapshots1       Umożliwia szybkie tworzenie pełnych izolowanych kopii środowiska produkcyjnego z migawek pamięci masowej na potrzeby szybkiego i łatwego wykonywania testów oraz rozwiązywania problemów.
Pełny wgląd
Obsługa środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V       Obsługa platform VMware vSphere 4.1 i nowszych oraz Microsoft Hyper-V 2008 R2 SP1 i nowszych. Wgląd w oba hypervisory z poziomu jednej konsoli.
Wbudowane zarządzanie agentami Veeam NOWOŚĆ
      Licencje narzędzi Veeam Agent dla Linuxa i Veeam Agent dla Microsoft Windows do nabycia osobno. Obejmuje scentralizowane wdrażanie i zarządzanie, jedną konsolę umożliwiającą wyświetlanie wszystkich operacji backupu i przywracania oraz obsługę klastrów pracy awaryjnej Microsoft Windows.
Wtyczka vSphere Web Client1       Umożliwia korzystanie z funkcji VeeamZIP i Quick Backup, monitorowanie kopii zapasowych, łatwą identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych oraz uproszczone planowanie mocy obliczeniowych — bezpośrednio z poziomu vSphere Web Client.
Autonomiczna konsola       Konsolę można zainstalować niezależnie od serwera kopii zapasowych, na przykład na laptopie lub komputerze stacjonarnym, eliminując konieczność nawiązywania połączeń RDP z serwerem kopii.
Scentralizowany interfejs webowy do zarządzania (Veeam Enterprise Manager) ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają monitorowanie i raportowanie obejmujące wiele serwerów kopii zapasowych, a także uruchamianie i zatrzymywanie zadań. Wersje Enterprise i Enterprise Plus udostępniają również funkcje pełnego zarządzania zadaniami i przywracania danych.
   

Udostępnia internetowy, zbiorczy widok wdrożenia rozproszonego w jednym punkcie — bez potrzeby logowania się na poszczególnych serwerach kopii zapasowych — w tym funkcje federacji wielu serwerów kopii zapasowych, scentralizowanego tworzenia raportów i zbiorczego ostrzegania.

Wszystkie wersje umożliwiają monitorowanie i raportowanie obejmujące wiele serwerów kopii zapasowych, a także uruchamianie i zatrzymywanie zadań.

Wersje Enterprise i Enterprise Plus udostępniają również funkcje pełnego zarządzania zadaniami i przywracania danych.

Indeksowanie systemu plików gościa ograniczony zakres Wszystkie wersje oferują katalog plików gościa znajdujących się w kopiach zapasowych przechowywanych obecnie na dysku. Wersje Enterprise i Enterprise Plus oferują także katalog zarchiwizowanych plików kopii zapasowych oraz integrację z funkcją przywracania jednym kliknięciem. Dzięki temu pliki można przywracać bezpośrednio z wyników wyszukiwania.
   

Udostępnia katalog plików gościa umożliwiający bezproblemowe wyszukiwanie poszczególnych plików oraz znajdowanie i przywracanie plików bez znajomości ich dokładnej lokalizacji ani czasu usunięcia.

Wszystkie wersje oferują katalog plików gościa znajdujących się w kopiach zapasowych przechowywanych obecnie na dysku. Wersje Enterprise i Enterprise Plus oferują także katalog zarchiwizowanych plików kopii zapasowych oraz integrację z funkcją przywracania jednym kliknięciem. Dzięki temu pliki można przywracać bezpośrednio z wyników wyszukiwania.

Obsługa oprogramowania vCloud Director1 ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają zintegrowany wgląd w infrastrukturę vCloud Director, tworzenie kopii zapasowych przy użyciu funkcji VeeamZIP (obejmuje to również kopie zapasowe metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych), a także bezpośrednie przywracanie do vCloud. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również zaplanowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych zawartych w infrastrukturze vCloud.
ograniczony zakres Wszystkie wersje umożliwiają zintegrowany wgląd w infrastrukturę vCloud Director, tworzenie kopii zapasowych przy użyciu funkcji VeeamZIP (obejmuje to również kopie zapasowe metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych), a także bezpośrednie przywracanie do vCloud. Wersje Enterprise i Enterprise Plus umożliwiają również zaplanowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych zawartych w infrastrukturze vCloud.
 

Umożliwia tworzenie kopii zapasowych metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych, a także przywracanie modułów vApp i maszyn bezpośrednio do infrastruktury vCloud z pełną obsługą szybko alokowanych maszyn wirtualnych.

Wszystkie wersje umożliwiają zintegrowany wgląd w infrastrukturę vCloud Director, tworzenie kopii zapasowych przy użyciu funkcji VeeamZIP (obejmuje to również kopie zapasowe metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych), a także bezpośrednie przywracanie do vCloud. Wersja Enterprise umożliwia zaplanowane tworzenie przyrostowych kopii zapasowych maszyn wirtualnych vCloud i integrację z portalem klientów za pośrednictwem interfejsu RESTful API. Wersja Enterprise Plus umożliwia samodzielnie, zarządzane przez dzierżawców tworzenie i przywracanie kopii zapasowych za pomocą narzędzia Enterprise Manager oraz obsługuje macierzyste uwierzytelnianie vCloud Director.

Inne możliwości
Wiele opcji dostępu do pamięci masowej       Operacje tworzenia kopii zapasowych i replikacji można wykonywać bezpośrednio przez sieć SAN i z pamięci masowej NFS, przez stos wejścia/wyjścia hypervisora lub przez sieć lokalną.
Śledzenie zmienionych bloków       Umożliwia skrócenie czasu tworzenia kopii zapasowych oraz częstsze wykonywanie backupu i replikacji. Funkcja obsługiwana w środowiskach VMware i Hyper-V.
Menedżer plików       Zapewnia integrację funkcji zarządzania plikami (Veeam FastSCP™) z konsolą użytkownika.
Quick Migration1       Umożliwia migrację maszyn wirtualnych VMware między hostami i magazynami danych przy użyciu narzędzi VMware vMotion, Storage vMotion i technologii migracji firmy Veeam.
Automatyzacja zadań ograniczony zakres Wersja Enterprise Plus obsługuje również interfejs RESTful API.
ograniczony zakres Wersja Enterprise Plus obsługuje również interfejs RESTful API.
  Wszystkie wersje obsługują platformę PowerShell. Wersja Enterprise Plus obsługuje również interfejs RESTful API.
1 Tylko w środowisku VMware
2 Tylko w środowisku VMware, ale obsługa macierzysta w środowisku Hyper-V
3 Obsługa niektórych systemów plików dostępna tylko w środowisku VMware

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety