https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvY2xvdWQtY29ubmVjdC1lbnRlcnByaXNlLWJhY2t1cC1wcmljaW5nLmh0bWwifQ

Ceny i pakiety

Rozwiązanie Veeam® Cloud Connect dla przedsiębiorstw to dodatkowa usługa subskrypcyjna przeznaczona do dużych wdrożeń następujących produktów:

  • Veeam Availability Suite™
  • Veeam Backup & Replication™
  • Veeam Agent dla Microsoft Windows

Pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication są potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i stacji roboczych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Nie są dostępne funkcje replikacji do chmury publicznej oraz replikacji serwerów fizycznych i stacji roboczych.

Ten osobno kupowany dodatek wymaga, aby klient miał umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub umowę VMware Enterprise License Agreement (ELA). Aby móc dokonać zakupu, klient musi przedstawić ważny numer umowy Microsoft EA lub VMware ELA.

Klientów, którzy nie spełniają żadnego z powyższych wymagań, zachęcamy do korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect za pośrednictwem partnera-uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

Licencje uniwersalne Veeam — maksymalna przenośność licencji

W ramach modelu przenośnych licencji uniwersalnych firma Veeam oferuje elastyczne ceny i licencje niemal wszystkich swoich produktów. System licencji uniwersalnych Veeam (Veeam Universal License — VUL) umożliwia klientom ochronę obciążeń chmurowych, wirtualnych i fizycznych przy użyciu licencji jednego typu. Wystarczy kupić pakiet licencji uniwersalnych i zastosować je do obciążeń wymagających ochrony.

Jak kupuje się funkcję Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw?

Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw nie jest już licencjonowana niezależnie w postaci osobnych licencji, ale w ramach NOWEGO modelu licencji uniwersalnych Veeam. Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest modułem rozwiązania Veeam Backup & Replication i można z niej korzystać za pośrednictwem licencji VUL produktów Veeam Backup & Replication, Veeam Availability Suite lub Veeam Backup Essentials.

Informacje na temat wariantów i cen można znaleźć na głównej stronie cen.

Skonfiguruj licencje Veeam do swojego środowiska

Skonfiguruj licencje Veeam do swojego środowiska

KONFIGURATOR LICENCJI

Odnowienie

Czas odnowić licencję? Zakup odnowienia wieloletniego pozwala obniżyć koszty odnowienia licencji Veeam nawet o 10%. Już dziś skontaktuj się z przedstawicielem ds. odnowień, aby omówić opcje odnowienia pomocy technicznej i możliwe oszczędności.