Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw

Dla przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie i środowisk ROBO

Ceny i pakiety

Rozwiązanie Veeam® Cloud Connect dla przedsiębiorstw to dodatkowa usługa subskrypcyjna przeznaczona do dużych wdrożeń następujących produktów:

  • Veeam Availability Suite™
  • Veeam Backup & Replication™
  • Veeam Agent dla Microsoft Windows

Pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication są potrzebne do tworzenia kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows jest potrzebne do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych i stacji roboczych oraz wysyłania ich do chmury lub centrum danych w siedzibie. Nie są dostępne funkcje replikacji do chmury publicznej oraz replikacji serwerów fizycznych i stacji roboczych.

Ten osobno kupowany dodatek wymaga, aby klient miał umowę Microsoft Enterprise Agreement (EA) lub umowę VMware Enterprise License Agreement (ELA). Aby móc dokonać zakupu, klient musi przedstawić ważny numer umowy Microsoft EA lub VMware ELA.

Klientów, którzy nie spełniają żadnego z powyższych wymagań, zachęcamy do korzystania z funkcji Veeam Cloud Connect za pośrednictwem partnera-uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

LICENCJA SUBSKRYPCYJNA Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest licencjonowana na zasadzie subskrypcji zależnej od liczby maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub stacji roboczych. Licencje obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie licencji z góry, zyskując oszczędności sięgające 25% w przypadku dłuższych okresów subskrypcji, lub na coroczne kupowanie licencji, co daje oszczędności sięgające 20%. (PŁATNOŚCI COROCZNE)
Subskrypcja 3-letnia – oszczędność 15%
za tworzenie kopii zapasowych maszyny wirtualnej

$42.50 USD za rok

$127.50 USD 
łącznie

za tworzenie kopii zapasowych serwera fizycznego

$63.75 USD za rok

$191.25 USD 
łącznie

za tworzenie kopii zapasowych maszyny wirtualnej

$21.25 USD za rok

$63.75 USD
łącznie

za replikację maszyny wirtualnej

$85 USD za rok

$255 USD 
łącznie

Aby uzyskać dodatkowe opcje subskrypcji, skontaktuj się z działem sprzedaży

VEEAM CLOUD CONNECT DLA PRZEDSIĘBIORSTW — LICENCJE za tworzenie kopii zapasowych maszyny wirtualnej
za tworzenie kopii zapasowych serwera fizyczneg
za tworzenie kopii zapasowych maszyny wirtualnej
za replikację maszyny wirtualnej

LOKALIZACJE DOCELOWE

Do podstawowego centrum danych czy chmurze publicznej
Do podstawowego centrum danych czy chmurze publicznej
Do podstawowego centrum danych czy chmurze publicznej
TYLKO do podstawowego centrum danych
LICENCJA SUBSKRYPCYJNA Funkcja Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest licencjonowana na zasadzie subskrypcji zależnej od liczby maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych lub stacji roboczych. Licencje obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie licencji z góry, zyskując oszczędności sięgające 25% w przypadku dłuższych okresów subskrypcji, lub na coroczne kupowanie licencji, co daje oszczędności sięgające 20%. (PŁATNOŚCI COROCZNE)
Subskrypcja 3-letnia – oszczędność 15%

$42.50 USD za rok

$127.50 USD łącznie

$63.75 USD za rok

$191.25 USD łącznie

$21.25 USD za rok

$63.75 USD łącznie

$85 USD za rok

$255 USD łącznie

Aby uzyskać dodatkowe opcje subskrypcji, skontaktuj się z działem sprzedaży

Licencje, odnawianie

Licencja na Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw jest udzielana na podstawie łącznej liczby maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych i stacji roboczych, które będą objęte tworzeniem kopii zapasowych lub na podstawie łącznej liczby maszyn wirtualnych replikowanych za pośrednictwem tej technologii chmurowej. Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw można kupić do obsługi całego środowiska lub jego części. Maszyny wirtualne, serwery fizyczne i stacje robocze obsługiwane przez pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub narzędzie Veeam Agent dla Microsoft Windows, które nie są przenoszone do lokalizacji zewnętrznej przy użyciu rozwiązania Veeam Cloud Connect dla przedsiębiorstw, nie muszą być licencjonowane.

Wszystkie licencje subskrypcyjne obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samych produktów, jak i z pomocy technicznej. Aby odnowić licencję subskrypcyjną, wystarczy kupić kolejną licencję po aktualnej stawce.