Nowe rozwiązanie Veeam Service Provider Console już dostępne

 • Konsola administracyjna dla dostawców usług oraz przedsiębiorstw z rozproszonymi systemami informatycznymi umożliwia kompleksowe zarządzanie wirtualnymi, fizycznymi i chmurowymi procesami IT
 • Rozwiązanie ułatwia ponad 16 700 partnerom w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) oferowanie klientom usług zarządzanych, w tym BaaS i DRaaS, pozwalając zwiększyć atrakcyjność usług wspieranych przez rozwiązania Veeam
 • Poprzez scentralizowane zarządzanie i monitorowanie kopii zapasowych oraz replik z poziomu portalu dostępnego w przeglądarce, konsola pomaga maksymalizować marżę, rentowność i produktywność osiągane przez dostawców usług oraz przedsiębiorstwa z rozproszonymi systemami IT
 • Rozwiązanie pozwala księgować i rozliczać wykorzystanie usług zarządzanych i chmurowych, pomagając dostawcom usług śledzić przychody i wydatki

 

Baar, Szwajcaria, 15 listopada 2017 r. — Firma Veeam Software, innowacyjny dostawca rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), poinformowała, że nowe rozwiązanie Veeam Service Provider Console jest już oficjalnie dostępne. Nowy produkt to bezpłatna konsola administracyjna dla dostawców świadczących usługi oparte na rozwiązaniach Veeam, takie jak tworzenie kopii zapasowych w chmurze (BaaS) oraz odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę (DRaaS), które umożliwiają efektywniejsze zarządzanie, monitorowanie oraz fakturowanie usług. Konsola Veeam zapewnia dodatkowe możliwości resellerom i dostawcom usług, którzy chcieliby oferować zarządzane usługi backupu, aby zyskać nowe źródło przychodów. Rozwiązanie Veeam Service Provider Console może też być używane przez przedsiębiorstwa z rozproszonymi systemami IT, które chcą oferować efektywne, centralnie zarządzane usługi ochrony danych, w tym backup i DRaaS, w środowiskach obejmujących wiele chmur, infrastrukturę lokalną, zdalne oddziały oraz personel mobilny lub pracujący w domu.

 

W miarę rosnącej popularności chmury coraz trudniejsze staje się dostarczanie, zarządzanie i monitorowanie infrastruktury IT. Rozwiązanie Veeam Service Provider Console upraszcza te zadania i pozwala dostawcom usług Veeam zaoferować klientom dodatkowe korzyści poprzez konfigurowanie, zarządzanie i monitorowanie wirtualnych, fizycznych i chmurowych rozwiązań Veeam. To z kolei umożliwia partnerom uzyskanie nowych strumieni przychodów poprzez oferowanie w pełni zarządzanych usług BaaS i DRaaS, obok tradycyjnych rozwiązań.

 

„Veeam poświęca dużo uwagi partnerom, w tym 16 700 dostawcom usług, którzy dostarczają chmurowe rozwiązania BaaS i DRaaS swoim klientom. Rozwiązanie Veeam Service Provider Console ułatwia wdrażanie, zarządzanie i monitorowanie usług Veeam używanych przez wszystkich klientów, bez względu na to, czy zapewniają one dostępność aplikacji i danych w chmurze, w środowisku wirtualnym czy na fizycznym serwerze lub laptopie. W naszą strategię wpisane jest nieustanne staranie, żeby nasi partnerzy mogli dostarczać klientom wartościowe i rentowne usługi, a wydanie Veeam Service Provider Console jest istotną częścią realizowania tej strategii” – powiedział Danny Allan, wiceprezes ds. strategii produktowej w Veeam.

 

Kluczowe funkcje Veeam Service Provider Console to m.in.:

 • Prostsze uruchamianie środowisk Veeam u klientów, z możliwością centralnego zarządzania kontami wszystkich klientów w jednym miejscu;
 • Zdalne odkrywanie sieci w środowiskach klientów w celu wdrożenia wirtualnych, fizycznych i chmurowych rozwiązań Veeam do zapewniania stałej dostępności;
 • Obsługa wirtualnych, fizycznych i chmurowych serwerów oraz punktów końcowych;
 • Zdalne zarządzanie i monitorowanie kopii zapasowych i replik Veeam w jednym wielofunkcyjnym widoku konsoli;
 • Funkcje rozliczeniowe, zapewniające kompletny, bieżący wgląd w wykorzystanie zasobów, z gotowymi szablonami faktur;
 • Samoobsługowe zarządzanie i monitorowanie statusu przy wykorzystaniu portalu dla partnerów i użytkowników końcowych;
 • Interfejs RESTful API do łatwej integracji funkcji Veeam Service Provider Console z istniejącymi portalami do zarządzania działalnością oraz procesami do automatyzowania typowych zadań administracyjnych

 

Dostępność i cena produktu

Rozwiązanie Veeam Service Provider Console jest oferowane w ramach bezpłatnej licencji uczestnikom programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP), którzy mają zapewnione pełne wsparcie. Dostawcy usług zainteresowani korzystaniem z bezpłatnego rozwiązania mogą przystąpić do programu VCSP, który również jest bezpłatny i nie wymaga nabycia żadnych płatnych rozwiązań Veeam. Przedsiębiorstwa, które chcą nabyć VAC, mogą skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Veeam.

 

Dodatkowe komentarze

 

„Dzięki Veeam Service Provider Console możemy jeszcze bardziej rozszerzyć zakres naszych chmurowych usług opartych na rozwiązaniach Veeam. Veeam Service Provider Console zapewnia więcej opcji samoobsługi, więc nasi partnerzy mogą logować się i zarządzać kontami swoich klientów bez naszego udziału, co oznacza, że nasza oferta jest elastyczniejsza i łatwiejsza w zarządzaniu” – Benjamin Elveng, główny dyrektor ds. technologii w firmie any.cloud, będącej „platynowym” partnerem VCSP.

 

„Jako dostawca chmurowych usług Veeam, wykorzystujemy dostęp do produktów Veeam poprzez interfejs API, aby automatyzować procesy w naszej konsoli, takie jak przywracanie maszyn wirtualnych i plany przełączania awaryjnego. Dzięki nowemu interfejsowi Veeam Service Provider Console API możemy zwiększyć funkcjonalność naszej konsoli, aby zapewnić większe możliwości klientom usług IaaS i DRaaS” – Justin Giardina, główny dyrektor ds. technologii w firmie iLand, będącej „platynowym” partnerem VCSP.

 

„Rozwiązanie Veeam Service Provider Console ilustruje nacisk, jaki Veeam kładzie na rozwiązania chmurowe, dostarczając dostawcom usług chmurowych unikatowe narzędzie, które umożliwia zarządzanie innymi usługami Veeam w środowiskach z wieloma dzierżawcami” – Jakub Sevcik, starszy kierownik ds. wsparcia technicznego w firmie G2 server, będącej „platynowym” partnerem VCSP.

 

„Świadczenie ekonomicznych, bezpiecznych i efektywnych usług zarządzanych ma kluczowe znaczenie dla naszego sukcesu. Cieszymy się, że Veeam nas w tym wspiera, opracowując narzędzia, które pomagają nam rozwijać działalność. Rozwiązanie Veeam Service Provider Console będzie doskonałym narzędziem, które pomoże nam dostarczać klientom bezpieczne, chmurowe rozwiązania, zapewniające wysoką dostępność wirtualnych, fizycznych i chmurowych obciążeń roboczych” – Kevin Allan, główny dyrektor ds. technologii w firmie Probax, będącej „złotym” partnerem VCSP.

 

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Enterprise) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając firmom i instytucjom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki zupełnie nowemu rozwiązaniu, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowane odzyskiwanie, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych. Czyni to, aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne. W ten sposób wspiera klientów Veeam w realizowaniu ich bieżących i przyszłych celów biznesowych.

 

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 51 tys. partnerów (ProPartner) i ponad 267,5 tys. klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl.