Veeam wprowadza innowacje zaprojektowane do gwarantowania stałej dostępności i bezproblemowego korzystania z usług cyfrowych

 • W trakcie konferencji VeeamON 2017 wprowadzana jest szeroka gama innowacji, które mają spełnić wymogi konsumentów w zakresie bezproblemowego korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji. Wśród nowości są:
 • Pakiet Veeam Availability Suite v10 – stworzony do gwarantowania ciągłości działania w organizacjach, ułatwienia procesu transformacji cyfrowej, a także zaawansowanego, dogłębnego monitorowania i analizowania systemów
 • Veeam CDP – pomaga klientom chronić i przywracać najważniejsze aplikacje (Tier 1 i krytyczne)
 • Veeam Availability dla AWS – oferuje pierwsze na rynku natywne dla chmury, bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i gwarantowanie stałej dostępności, pozwalające chronić dane i aplikacje w Amazon Web Services
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows – zapewnia stałą dostępność dla serwerów fizycznych i stacji końcowych opartych na systemie Windows, a także dla aplikacji działających w chmurach Microsoft Azure, AWS oraz innych chmurach publicznych
 • Rozszerzenie platformy ‘Veeam Availability’ dedykowanej chmurze o nowy framework Universal Storage API; IBM, Lenovo oraz INFINIDAT dołączają do ekosystemu strategicznych partnerów z obszaru pamięci masowych

 

Baar, Szwajcaria oraz konferencja VeeamON w Nowym Orleanie, USA, 18 maja 2017 r. — Użytkownicy chcą być pewni, że ich dane są dostępne kiedykolwiek i gdziekolwiek ich potrzebują. Krótko mówiąc chcą bezproblemowego i niczym niezakłóconego korzystania z dobrodziejstw cyfryzacji. Podczas VeeamON 2017, corocznej konferencji klientów i partnerów firmy Veeam Software, innowacyjnego dostawcy rozwiązań, które zapewniają stałą dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop (Availability for the Always-On Enterprise), eksperci starają się zmierzyć z tymi wyzwaniami. Veeam ogłosił podczas tego wydarzenia szeroką gamę innowacji, które mają pomóc przedsiębiorstwom w zapewnianiu stałej dostępności w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych.

Za pomocą pakietu Veeam Availability Suite oraz rozwiązań chmurowych chroniących ciągłość działania, Veeam pomaga przedsiębiorstwom na całym świecie zapewnić stałą dostępność i bezproblemowe korzystanie z usług cyfrowych. Veeam Availability Suite oferuje teraz nowy rodzaj rozwiązań dostarczając:

 • Nieprzerwaną Ciągłość Działania (Non-Stop Business Continuity), aby dać pewność użytkownikom, że ich ulubione usługi cyfrowe będą dostępne kiedykolwiek, gdziekolwiek i jakkolwiek tego potrzebują. Teraz możliwe jest natychmiastowe przywracanie danych między chmurami – jakiekolwiek dane do jakiejkolwiek chmury. Rozwiązanie umożliwia także tworzenie kopii zapasowych, replikację oraz ciągłą ochronę danych (continuous data protection, CDP) dla środowisk wielochmurowych i hybrydowych o dowolnej lokalizacji: prywatnych, publicznych, zarządzanych jak też SaaS;
 • Płynność Transformacji Cyfrowej (Digital Transformation Agility) zapewnia łatwe, bezpieczne i pewne zarządzanie oraz migrację danych między chmurami. Veeam dostarcza zdefiniowaną programowo platformę, działającą niezależnie od sprzętu lub rodzaju chmury, co pozwala dostosować się do wymagań użytkowników przechodzących proces transformacji;
 • Ulepszoną analitykę i widoczność, dzięki której użytkownik otrzymuje wartościowe informacje, niezbędne do zarządzania danymi, kontrolowania wydajności operacyjnej oraz zachowania spójności w całej infrastrukturze. Przedsiębiorstwa mogą teraz monitorować, analizować oraz działać na podstawie pewnych danych. Veeam i jego ekosystem partnerów zapewniają wszechstronną analizę, monitoring i przeszukiwanie danych, jak też uproszczone zarządzanie nimi, automatyzację pracy i wiele więcej.

„Dzisiejsi użytkownicy są wymagający – koniec i kropka. W domu, w pracy czy w szkole oczekują niczym niezakłóconego korzystania z usług cyfrowych, a oferowanie im mniej nie jest do zaakceptowania. Przedsiębiorstwa muszą przemyśleć swoje strategie IT oraz modele usługowe, a stała dostępność ma tutaj najważniejsze znaczenie. Wraz z tym, jak przedsiębiorstwa przenoszą się do chmury, Veeam zapewnia dostępność usług, aplikacji oraz danych w środowiskach wielochmurowych i hybrydowych. W ciągu ostatnich 10 lat Veeam był głównym innowatorem w tej dziedzinie, prezentując jako pierwszy wiele możliwości oraz wysoce zróżnicowanych rozwiązań dla chmur prywatnych, zarządzanych, publicznych oraz SaaS, a podczas VeeamON podnosimy poprzeczkę jeszcze wyżej” – powiedział Peter McKay, prezes i dyrektor współzarządzający Veeam.

Podczas VeeamON 2017 firma pokazała najnowszy pakiet Veeam Availability Suite v10, a także nową, rozszerzoną platformę dla stałej dostępności – Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform.

Veeam Availability Suite v10

Pakiet Veeam Availability Suite v10 wznosi ciągłość działania i płynność biznesową na wyższy poziom. Czyni to przez rozszerzenie platformy dla stałej dostępności – Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform oraz nowe funkcje zarządzania i ochrony:

 • Serwerów fizycznych oraz sieciowych magazynów danych – Network Attached Storage (NAS);
 • Aplikacji Tier 1 i usług o znaczeniu krytycznym. Jest to możliwe dzięki nowemu rozwiązaniu Veeam CDP (stała ochrona danych), które poprzez ciągłą replikację do chmury prywatnej lub zarządzanej sprowadza odzyskiwanie danych, określone w umowie SLA, do kwestii sekund;
 • Natywne wsparcie dla obiektowej pamięci masowej i uwolnienie kosztownej, podstawowej pamięci masowej przeznaczonej do przechowywania kopii zapasowych. Usprawnienie to jest oparte na zaawansowanym, automatycznym zarządzaniu danymi, które pozwala zmniejszyć koszty związane z długoterminową retencją danych i kwestiami zgodności. Obejmuje ono szerokie wsparcie dla składowania obiektowej pamięci masowej w chmurze z Amazon S3, Amazon Glacier, Microsoft Azure Blob i dowolną pamięcią kompatybilną z S3/Swift.

Wprowadzając v10, Veeam oferuje stałą dostępność w każdym elemencie systemu oraz platformę dla klientów biznesowych do zarządzania danymi w różnych typach chmur. Dzięki obsłudze każdego typu procesów IT (wirtualnych, fizycznych lub w chmurze), które działają w każdej infrastrukturze w środowiskach wielochmurownych i w chmurach hybrydowych (prywatnych, publicznych, zarządzanych oraz SaaS), nowy pakiet jeszcze lepiej pomaga firmom dbać do nieprzerwaną dostępność.

Inne, kluczowe usprawnienia pakietu Veeam Availability Suite obejmują:

 • Veeam Availability dla AWS
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows
 • Rozszerzoną platformę dla stałej dostępności w chmurze – Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform

Veeam Availability dla AWS

Amazon Web Services (AWS) staje się bardzo popularnym wyborem wśród klientów bez względu na skalę działalności. Jednakże to klient wciąż odpowiada za ochronę i odzyskiwanie aplikacji oraz danych ulokowanych w chmurze AWS. Ponieważ coraz więcej aplikacji o znaczeniu krytycznym trafia do AWS, potrzeba zaawansowanej ochrony danych oraz rozwiązań gwarantujących stałą dostępność nieustannie wzrasta.

Veeam Availability dla AWS (dostarczane dzięki strategicznemu partnerstwu Veeam z N2WS) jest pierwszym na rynku, natywnym dla chmury, bezagentowym rozwiązaniem do backupu i gwarantowania dostępności, zaprojektowanym do ochrony i odzyskiwania aplikacji oraz danych AWS. Ma ono pomóc przedsiębiorstwom w niezawodnym przenoszeniu się do środowisk wielochmurowych i hybrydowych oraz zarządzaniu nimi. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko utraty dostępu do aplikacji oraz zapewnia ochronę danych AWS przed przypadkowym usunięciem, szkodliwą działalnością oraz nieplanowanymi przestojami.

Veeam Availability dla AWS obejmuje:

 • Natywne dla chmury, bezagentowe tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem natywnych migawek pamięci masowej AWS. Istotnie redukuje to złożoność procesu i znacznie poprawia parametry odzyskiwania określone w umowie SLA;
 • Zmniejszenie ryzyka nieplanowanych przestojów oraz utraty danych w usługach AWS przez separowanie danych oraz przechowywanie kopii zapasowych niezależnie od infrastruktury AWS;
 • Pełne wykorzystanie zaawansowanych i niezawodnych technologii odzyskiwania, co pozwala osiągnąć bardzo krótkie czasy odzyskiwania (RTO). Ponadto możliwe jest natychmiastowe, granularne odzyskiwanie dowolnych plików i aplikacji.

Veeam Availability dla AWS posiada wszelkie atuty, by zrewolucjonizować ochronę danych w AWS i stać się pierwszym wyborem użytkowników w zakresie gwarantowania stałej dostępności dla AWS – w podobny sposób, w jaki Veeam zmienił ochronę danych w środowiskach zwirtualizowanych VMware.

Veeam Agent dla Microsoft Windows

Veeam Agent dla Microsoft Windows, to rozwiązanie zapowiadane już wcześniej a teraz udostępnione podczas VeeamON 2017. Rozszerza ono platformę dla stałej dostępności – Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform – o chmurę publiczną oraz serwery fizyczne. Opiera się na sukcesie Veeam Endpoint Backup – produktu, który od kwietnia 2015 roku został pobrany ponad milion razy. To nowe rozwiązanie oferuje cechy i funkcje zaprojektowane tak, aby zapewnić stałą dostępność dla serwerów fizycznych i stacji końcowych opartych na systemie Windows, a także dla aplikacji działających w chmurach Microsoft Azure, AWS oraz innych chmurach publicznych

Rozszerzona platforma Veeam ‘Always-On Cloud’ Availability Platform; nowi partnerzy: IBM, Lenovo i INFINIDAT 

Platforma wprowadza nowy framework Universal Storage API. W ten sposób Veeam dodaje do stale rozwijającego się ekosystemu strategicznych partnerów (dotychczas: HPE, Cisco, NetApp, Dell EMC, Nimble oraz Exagrid), nowe marki, takie jak IBM, Lenovo oraz INFINIDAT. Te połączone rozwiązania umożliwiają użytkownikom wykorzystanie nowatorskich i zaawansowanych funkcji „1 + 1 = 3”, które znacznie poprawiają poziom dostępności i redukują koszty, bez negatywnego wpływu na środowisko produkcyjne.

Dodatkowo klienci mogą wykorzystać otwartą i rozszerzalną platformę Veeam do rozwiązywania dzisiejszych wyzwań biznesowych, np. poprzez nowe integracje oraz rozwiązanie partnerskie, takie jak: VMware vRealize, DataGravity i Starwind Software:

 • Plik dziennika generowany przez pamięć masową, hyperwizory i aplikacje jest duży i nieustrukturyzowany, a uzyskanie z niego wartościowych wniosków jest czasochłonne i kosztowne. Veeam content pack dla VMware vRealize Log Insight jest zaawansowanym narzędziem do analityki i monitorowania środowiska Veeam Availability Suite. Oferuje ono użytkownikom lepszą widoczność, przydatne wskazówki i zarządzanie infrastrukturą Veeam, redukując koszty administrowania technologiami IT, a także zmniejszając ryzyko przestojów;
 • Możliwości wyszukiwania i analizy danych przez DataGravity pomagają organizacjom spełnić wymogi zgodności z przepisami dotyczącymi zarządzania danymi korporacyjnymi. Rozwiązanie zapewnia jednocześnie pełną widoczność danych, bezpieczeństwo i zwiększoną dostępność dla specjalistów IT, wirtualizacji i bezpieczeństwa. W połączeniu z firmą Veeam organizacje mogą zapewnić ochronę i bezpieczeństwo najbardziej wrażliwych informacji biznesowych przy zachowaniu optymalnej dostępności usług;
 • StarWind Cloud VTL dla AWS oraz Veeam oferują korzystną cenowo i skalowaną wymianę taśmy na pamięć obiektową Amazon S3 oraz Glacier. W ten sposób pomagają przedsiębiorcom spełnić wymogi dotyczące przechowywania danych, bez zmian w ustalonych wcześniej procesach gromadzenia danych na taśmach.

„Dzięki tym innowacjom w całej naszej platformie oraz ekosystemie, Veeam po raz kolejny pokazuje się jako pionier branży. Przedsiębiorstwa od dawna starają się żonglować wymaganiami użytkowników. Jednak poprzez wprowadzenie Veeam Availability Suite v10 z szerokim wachlarzem nowych, użytecznych funkcji, umożliwiamy przeszło 242 tysiącom naszych klientów zagwarantowanie swoim użytkownikom bezproblemowego korzystania z ulubionych usług cyfrowego świata” – dodaje McKay.

Dodatkowe wypowiedzi

 • „Firma INFINIDAT ma zaszczyt być jednym z pierwszych partnerów, którzy będą mogli skorzystać z zaprezentowanego teraz przez Veeam frameworku Universal Storage API. Zapewni on bezpośrednią integrację między naszą gamą rozwiązań klasy korporacyjnej Infinibox, przeznaczonych do przechowywania wielkich zbiorów danych, a pakietem Veeam Availability Suite. Połączona oferta zapewnia organizacjom niespotykaną dotąd wydajność aplikacji i poziom dostępności. Ponadto gwarantuje skuteczność w obsłudze najważniejszych aplikacji w centrach danych przedsiębiorstwa i w chmurze hybrydowej” – oświadczył Jacob Broido, dyrektor ds. produktów w INFINIDAT.
 • „Wolność oferowana przez hybrydowe, wielochmurowe środowisko IT niesie za sobą nowe wyzwania w dziedzinie ochrony, zarządzania i monitorowania aplikacji biznesowych, które działają poza klasycznym centrum danych. Rozwiązania DR/BC następnej generacji muszą wykraczać poza podstawową ochronę danych, aby zapewnić ciągłą dostępność usług bazujących na aplikacjach opartych na chmurze” – powiedział Steven Hill, starszy analityk z 451 Research.
 • „Organizacje IT napotykają na coraz surowsze wymagania dotyczące poziomu usług, bardziej uciążliwe regulacje rządowe, które są wdrażane w różnych rejonach geograficznych oraz coraz surowsze kary za brak ich spełnienia. Celem Veeam jest rozwijanie narzędzi pomagających specjalistom IT złagodzić problem dotyczący dostępności danych i codziennego zarządzania nimi. Liderzy IT, którzy uczestniczą w VeeamON 2017, będą mieli unikalny, spójny obraz ekosystemu Veeam, składający się z dostawców rozwiązań, usługodawców i innych partnerów, którzy pomogą im w pełni wykorzystać inwestycje w produkty Veeam” – stwierdził Phil Goodwin, dyrektor ds. badań w IDC.
 • „Zawsze chcesz, aby Twoje systemy pracowały, były online i działały sprawnie, zwłaszcza gdy zegar bije i trzeba szybko podejmować decyzje. Podobnie jak inne firmy, dysponujemy krytycznymi systemami, które muszą być dostępne online w trybie 24/7. Veeam jest skalowalny, więc pomimo tego, że ilość naszych danych wzrasta o 30 procent rocznie, Veeam skaluje się z nami. Niezawodność można ocenić w chwili pojawienia się prawdziwych zagrożeń. Veeam okazał się niezawodnym rozwiązaniem do gwarantowania dostępności danych i dzięki temu działamy bez zbędnego stresu” – powiedział Russ Trainor, wiceprezes ds. technologii informacyjnych w Broncos.
 • „Naszym priorytetem jest dostarczanie gościom wyjątkowych wrażeń i nie możemy nawet brać pod uwagę, że nasze krytyczne usługi, takie jak kasyno i bary są off-line. Niezależnie od tego, czy goście słuchają muzyki na żywo, grają na automatach, jedzą w naszych restauracjach, uczestniczą w imprezach, relaksują się przy basenie czy robią zakupy w butikach, naszym zadaniem jest zapewnienie im jak najlepszych doświadczeń. Veeam pozwala nam zachować spokój ducha, ponieważ wiemy, że jeśli coś w całej naszej infrastrukturze pójdzie nie tak, możemy w ciągu kilku minut przywrócić działanie usług. To wielki krok naprzód pod względem wydajności w porównaniu z tym, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy w stanie z powodzeniem zapewnić naszym gościom ciągłe, bezproblemowe korzystanie z rozrywek, których oczekują” – skomentował Kevin Ragsdale, dyrektor ds. IT w Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.veeam.com.

 

 

Informacje o firmie Veeam Software

Veeam rozumie, jak trudnym wyzwaniem dla firm z całego świata jest utrzymywanie ciągłości biznesowej (Always-On Enterprise) przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Dlatego Veeam stworzył nowy rynek rozwiązań, które zapewniają dostępność na potrzeby przedsiębiorstw działających non stop — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając firmom i instytucjom uzyskać wskaźnik czasu i punktu przywracania (recovery time and point objectives, RTPO) na poziomie nieprzekraczającym 15 minut dla wszystkich aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki zupełnie nowemu rozwiązaniu, które oferuje szybkie przywracanie danych, zapobieganie ich utracie, zweryfikowane odzyskiwanie, testowanie kopii zapasowych oraz pełny wgląd. Pakiet Veeam Availability Suite, w skład którego wchodzi oprogramowanie Veeam Backup & Replication, wykorzystuje wirtualizację, systemy pamięci masowych i chmurę obliczeniową – czyli technologie nowoczesnego centrum danych. Czyni to, aby pomóc firmom oszczędzać czas, ograniczyć ryzyko oraz znacznie obniżyć koszty kapitałowe i operacyjne. W ten sposób wspiera klientów Veeam w realizowaniu ich bieżących i przyszłych celów biznesowych.

Firma została założona w 2006 roku. Obecnie posiada ponad 47 tys. partnerów (ProPartner) i ponad 242 tys. klientów na świecie. Główna siedziba firmy mieści się w Baar w Szwajcarii, a biura znajdują się w wielu krajach. Więcej informacji pod adresem https://www.veeam.com/pl.