NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5 Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Pełny wgląd

Firma Veeam® dostarcza narzędzia ułatwiające monitorowanie stanu, rozwiązywanie problemów z wydajnością, planowanie rozwoju infrastruktury kopii zapasowych oraz spełnienie wymogów prawnych dotyczących postępowania z danymi. Ponadto Veeam umożliwia szczegółowe analizowanie i monitorowanie infrastruktur VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz wykrywanie potencjalnych problemów mogących wpłynąć na wydajność tworzenia kopii zapasowych i działanie aplikacji produkcyjnych.

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

DARMOWA WERSJA PRÓBNA

Monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych

Pełny wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych i wirtualną

Rozwiązanie Veeam ONE™, wchodzące w skład pakietu Veeam Availability Suite™, zapewnia pełny wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych Veeam oraz środowiska wirtualne VMware vSphere i Microsoft Hyper-V przy użyciu narzędzi do monitorowania i ostrzegania. Dzięki temu pozwala wykrywać faktyczne i potencjalne problemy, zanim w poważnym stopniu wpłyną one na działalność operacyjną. Rozwiązanie Veeam ONE ułatwia realizację koncepcji Availability for the Always-On Enterprise™ za pomocą następujących funkcji:

    • Całodobowe monitorowanie i ostrzeganie w czasie rzeczywistym — powiadamianie użytkowników o problemach z tworzeniem kopii zapasowych i działaniem, pozwalające uniknąć przestojów oraz ułatwiające przestrzeganie umów SLA
    • Optymalizacja zasobów i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury i zapewnienie zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami
    • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej
    • Obciążenia zwrotne i rozliczeniaNOWOŚĆ — pełny wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych
Jak wykorzystać rozwiązanie Veeam ONE do wdrażania infrastruktury kopii zapasowych
Więcej informacji o rozwiązaniu Veeam ONE

Veeam ułatwia nam proaktywne monitorowanie zasobów, co pozwala ograniczyć ryzyko. Jesteśmy w stanie śledzić rozmiar migawek, a informacje o zapełnianiu się repozytoriów kopii zapasowych otrzymujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomocne są również funkcje raportowania dostępne w rozwiązaniu Veeam. Dzięki nim śledzimy stan zadań backupu i weryfikacji, sprawdzamy wydajność tworzenia kopii zapasowych oraz możemy tworzyć mapy firmowej infrastruktury wirtualnej.

Sabu Hameed
Architekt infrastruktury IT
Tata Global Beverages Limited

Autonomiczna konsola

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ jest dostępne w postaci autonomicznej konsoli, dzięki której wszyscy użytkownicy mogą mieć pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych i wirtualne na swoich komputerach stacjonarnych lub przenośnych.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach Veeam dla zdalnych biur i oddziałów.

Standalone console

Zarządzanie klasy korporacyjnej

Internetowy portal umożliwiający zarządzanie kopiami zapasowymi i delegowanie operacji przywracania

Korzystając z klienta internetowego Veeam Enterprise Manager, wchodzącego w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, można w jednym punkcie zebrać większą liczbę serwerów kopii zapasowych z wielu lokalizacji bez konieczności logowania się do firmowej sieci. Klient umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, ponawianie, klonowanie i edytowanie zadań, a także przeglądanie i przeszukiwanie plików w obrębie kopii zapasowych. Ponadto pozwala szybko i łatwo odzyskiwać pliki oraz maszyny wirtualne. W większych przedsiębiorstwach można także delegować uprawnienia do przywracania, zezwalając wybranym użytkownikom na przywracanie własnych plików i maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie obejmuje także rozszerzenia PowerShell. Niemal wszystkie operacje dostępne w interfejsie można wykonywać również na platformie PowerShell. Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność integracji z istniejącymi portalami internetowymi, można skorzystać z interfejsu RESTful API.

Więcej informacji o PowerShell
Enterprise management

Obsługa VMware vCloud Director

Pełna integracja z vCD

Konsola kopii zapasowych rozwiązania Veeam Backup & Replication w pełni obsługuje obiekty infrastruktury vCD (VMware vCloud Director). Można konfigurować zadania pod kątem modułów vApp i organizacji vCD. W kopiach zapasowych tworzonych przez Veeam Backup & Replication chronione są również metadane i atrybuty związane z modułami vApp i maszynami wirtualnymi. Możliwe jest też odzyskiwanie tych elementów i szybko alokowanych maszyn wirtualnych bezpośrednio do vCD.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność u dostawców oferujących infrastrukturę jako usługę (IaaS), udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracaniaNOWOŚĆ.


White Paper: Wyzwania dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie vCloud Director
VMware vCloud Director support
BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Integracja ułatwiająca obsługę środowiska IT

Rozwiązania Veeam umożliwiają również wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych z poziomu platform VMware vSphere, Kaseya VSA, LabTech RMM i Microsoft System Center.

Wtyczka vSphere Web Client

Pełny wgląd w środowisko vSphere

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia monitorowanie infrastruktury kopii zapasowych bezpośrednio w narzędziu vSphere Web Client, czyli interfejsie administracyjnym nowej generacji do platformy vSphere opracowanym przez firmę VMware. Specjalna wtyczka udostępnia ogólny i szczegółowy widok stanu zadań i zasobów służących do tworzenia kopii zapasowych oraz upraszcza planowanie mocy obliczeniowych i identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych.

vSphere Web Client Plug-in

Dodatek Veeam Backup & Replication dla platformy Kaseya VSA

To narzędzie umożliwia zarządzanie całym środowiskiem IT (w tym kopiami zapasowymi Veeam) z poziomu jednej konsoli. Dzięki temu zwiększa efektywność zarządzania w dynamicznych przedsiębiorstwach działających bez przerw (Always-On Business™).

Więcej informacji

Veeam i LabTech

Korzystając z wtyczki Veeam Backup & Replication dla LabTech i rozwiązania Veeam Endpoint Backup dla LabTechNOWOŚĆ, usługodawcy mogą wdrażać rozwiązania Veeam z zakresu dostępności obejmujące tworzenie i odzyskiwanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, urządzeń końcowych z systemem Windows, a nawet niektórych serwerów fizycznych Windows. Dzięki temu mogą oferować klientom kompleksowe i centralnie zarządzane rozwiązania do backupu i odzyskiwania.

Więcej informacji

Czy jako platformę zarządzania stosujesz oprogramowanie Microsoft System Center?

Pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia kompleksowy wgląd w środowisko.

Więcej informacji o pakiecie Veeam MP (Management Pack) dla System Center

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety