Pełny wgląd

Firma Veeam® udostępnia funkcje inteligentnej automatyzacji i kontroli potrzebne do monitorowania stanu, rozwiązywania problemów z wydajnością, planowania rozwoju infrastruktury kopii zapasowych oraz spełniania wymogów prawnych dotyczących pełnego wglądu w dane. Szczegółowe analizowanie i monitorowanie całego środowiska IT — w tym infrastruktur wirtualnych VMware vSphere i Microsoft Hyper-V oraz chronionych przez Veeam obciążeń fizycznych i chmurowych — ułatwia wykrywanie potencjalnych problemów mogących wpłynąć na wydajność tworzenia kopii zapasowych i działanie aplikacji produkcyjnych.
POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Monitorowanie, raportowanie i planowanie mocy obliczeniowych

Pełny wgląd oraz inteligentna automatyzacja obejmujące infrastrukturę kopii zapasowych i środowisko wirtualne

Rozwiązane Veeam ONE™ zapewnia pełny wgląd w całe firmowe środowisko IT, w tym w obciążenia wirtualne oraz chronione przez Veeam obciążenia fizyczne i chmurowe. Veeam ONE obsługuje rozwiązanie Veeam Backup & Replication™, agenty Veeam oraz platformy VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, umożliwiając szczegółowe, inteligentne monitorowanie, raportowanie i automatyzację przy użyciu interaktywnych narzędzi, które informują o potencjalnych problemach i umożliwiają ich rozwiązanie, zanim wpłyną one na działalność operacyjną. Rozwiązanie Veeam ONE oferuje następujące możliwości:

  • Całodobowe monitorowanie, raportowanie, ostrzeganie i zarządzanie w czasie rzeczywistym w środowisku kopii zapasowych i wirtualnym — powiadamianie użytkowników o problemach z dostępnością i wydajnością infrastruktury kopii zapasowych oraz środowiska wirtualnego w celu unikania przestojów, dotrzymywania umów SLA i zachowywania zgodności z przepisami
  • Zarządzanie zasobami i śledzenie konfiguracji — ocena funkcjonowania infrastruktury kopii zapasowych i zapewnianie zgodności istniejących konfiguracji z najlepszymi praktykami
  • Planowanie i prognozowanie mocy obliczeniowych — prognozowanie trendów wykorzystania zasobów za pomocą modelowania typu „co, jeśli” oraz śledzenie nadmiernego przydziału zasobów w infrastrukturze kopii zapasowych i wirtualnej
  • Obciążenia zwrotne i rozliczenia— pełny wgląd w koszty zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i repozytoriów kopii zapasowych
  • Kategoryzacja biznesowaNOWOŚĆ — śledzenie, monitorowanie i przypisywanie alarmów do krytycznych aplikacji biznesowych działających na maszynach wirtualnych, niezależnie od lokalizacji, w celu dotrzymywania umów SLA oraz zapewniania zgodności z przepisami
  • Inteligentna diagnostykaNOWOŚĆ — obniżenie kosztów zarządzania dzięki proaktywnemu identyfikowaniu znanych problemów w środowisku Veeam, alarmowaniu o nich oraz możliwości ich samodzielnego rozwiązywania przy użyciu poprawek lub zmian konfiguracji
  • Czynności naprawczeNOWOŚĆ — skrócenie czasu reakcji oraz obniżenie kosztów zarządzania infrastrukturą IT przez stosowanie gotowych, zautomatyzowanych rozwiązań typowych problemów z tworzeniem kopii zapasowych i infrastrukturą wirtualną w ramach tzw. czynności samonaprawczych

Jak wykorzystać rozwiązanie Veeam ONE do wdrażania infrastruktury kopii zapasowych

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM ONE

Autonomiczna konsola

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ jest dostępne w postaci autonomicznej konsoli, dzięki której wszyscy użytkownicy mogą mieć pełny wgląd w środowiska kopii zapasowych i wirtualne na swoich komputerach stacjonarnych lub przenośnych.

Dowiedz się więcej o ulepszeniach Veeam dla zdalnych biur i oddziałów.

Zarządzanie klasy korporacyjnej

Internetowy portal umożliwiający zarządzanie kopiami zapasowymi i delegowanie operacji przywracania

Korzystając z klienta internetowego Veeam Enterprise Manager, wchodzącego w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication, można w jednym punkcie zebrać większą liczbę serwerów kopii zapasowych z wielu lokalizacji bez konieczności logowania się do firmowej sieci. Klient umożliwia uruchamianie, zatrzymywanie, ponawianie, klonowanie i edytowanie zadań, a także przeglądanie i przeszukiwanie plików w obrębie kopii zapasowych. Ponadto pozwala szybko i łatwo odzyskiwać pliki oraz maszyny wirtualne. W większych przedsiębiorstwach można także delegować uprawnienia do przywracania, zezwalając wybranym użytkownikom na przywracanie własnych plików i maszyn wirtualnych.

Rozwiązanie obejmuje także rozszerzenia PowerShell. Niemal wszystkie operacje dostępne w interfejsie można wykonywać również na platformie PowerShell. Aby dodatkowo zwiększyć elastyczność integracji z istniejącymi portalami internetowymi, można skorzystać z interfejsu RESTful API.

WIĘCEJ INFORMACJI O POWERSHELL

NOWOŚĆ Portal z dostępem opartym na rolach dla VMware vSphere

Samoobsługowe tworzenie kopii zapasowych z pełnym wglądem
Obniż całkowity koszt posiadania i przyspiesz odzyskiwanie, konfigurując wewnętrzne funkcje backupu i przywracania przy użyciu mechanizmów kontroli dostępu na podstawie ról przeznaczonych dla platformy vSphere. Delegując role i uprawnienia do definiowania, przywracania i monitorowania zadań tworzenia kopii zapasowych, obniżysz koszty robocizny, jednocześnie zachowując pełną kontrolę i wgląd.

Obsługa VMware vCloud Director

Pełna integracja z oprogramowaniem vCloud Director

Konsola kopii zapasowych rozwiązania Veeam Backup & Replication w pełni obsługuje obiekty infrastruktury vCD (VMware vCloud Director). Można konfigurować zadania pod kątem modułów vApp i organizacji vCD. W kopiach zapasowych tworzonych przez Veeam Backup & Replication chronione są również metadane i atrybuty związane z modułami vApp i maszynami wirtualnymi. Możliwe jest też odzyskiwanie tych elementów i szybko alokowanych maszyn wirtualnych bezpośrednio do vCD.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność u dostawców oferujących infrastrukturę jako usługę (IaaS), udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania. Dodatkowe integracje Veeam–vCloud Director są dostępne za pośrednictwem funkcji Veeam Cloud Connect dla usługodawców.

White Paper: Wyzwania dotyczące tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na platformie vCloud Director

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Integracja ułatwiająca obsługę środowiska IT

Rozwiązania Veeam umożliwiają również wgląd w infrastrukturę kopii zapasowych z poziomu platform VMware vSphere i Microsoft System Center.

Wtyczka vSphere Web Client

Pełny wgląd w środowisko vSphere
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia monitorowanie infrastruktury kopii zapasowych bezpośrednio w narzędziu vSphere Web Client, czyli interfejsie administracyjnym nowej generacji do platformy vSphere opracowanym przez firmę VMware. Wtyczka ta udostępnia ogólny i szczegółowy widok stanu zadań oraz zasobów służących do tworzenia kopii zapasowych. Ponadto upraszcza planowanie mocy obliczeniowych i identyfikację niechronionych maszyn wirtualnych.

Czy jako platformę zarządzania stosujesz oprogramowanie Microsoft System Center?

Pakiet Veeam Management Pack™ dla System Center zapewnia kompleksowy wgląd w środowisko.

WIĘCEJ INFORMACJI O PAKIECIE VEEAM MP (MANAGEMENT PACK) DLA SYSTEM CENTER

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety