Unikanie utraty danych

Niskie wartości RPO i wbudowane funkcje usprawniające odzyskiwanie po awarii
Bogaty wybór opcji backupu w rozwiązaniu Veeam® Backup & Replication™ zaspokaja szeroki wachlarz potrzeb klientów i zapewnia najszybsze oraz najbardziej efektywne tworzenie kopii zapasowych obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych. Zgodnie z hasłem „2-in-1: backup and replication™” możliwa jest również replikacja danych — na miejscu w celu zapewnienia wysokiej dostępności lub w lokalizacji zewnętrznej na potrzeby odzyskiwania po awarii. Wymienione poniżej funkcje pomagają unikać utraty danych i utrzymywać dostępność dzięki obniżeniu wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO) oraz usprawnieniu wbudowanych mechanizmów odzyskiwania po awarii.
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

NOWOŚĆ Veeam Cloud Tier

Odpowiedź na hiperwzrost ilości danych — skalowalne, mniej kosztowne rozwiązania pamięci masowej

Funkcja Veeam Cloud Tier zapewnia nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej, ekonomicznej integracji z obiektową pamięcią masową na platformach Amazon S3, Azure Blob Storage i IBM Cloud Object Storage, w usługach zgodnych z technologią S3 oraz w środowisku lokalnym. Daje to następujące możliwości:

 • Wykorzystanie niższego kosztu, prostoty i elastyczności obiektowej pamięci masowej
 • Przechowywanie danych w chmurze bez podwójnych opłat (w odróżnieniu od innych dostawców rozwiązań do backupu)
 • Uniknięcie przywiązania do konkretnej marki urządzeń dodatkowej pamięci masowej

Scale-out Backup Repository

Repozytorium typu Scale-out Backup Repository™ pozwala wykorzystać WSZYSTKIE inwestycje w pamięć masową, uprościć zarządzanie zadaniami backupu i zwiększyć wydajność przez udostępnienie warstwy abstrakcji nad pojedynczymi urządzeniami pamięci masowej oraz stworzenie jednej wirtualnej puli pamięci na kopie zapasowe. Scale-out Backup Repository obejmuje obsługę urządzeń obiektowej pamięci masowej, takich jak lokalne pule pamięci obiektowej oraz rozwiązania chmurowe — łącznie z dyskową i taśmową obiektową pamięcią masową niższej warstwy w chmurze publicznej. Ponadto funkcja ta umożliwia łatwe zwiększanie pojemności w miarę rosnących potrzeb przez zwykłe dodawanie do puli nowych urządzeń pamięci masowej, niezależnie od tego, czy znajdują się one w środowisku lokalnym, czy w chmurze. Funkcja Scale-out Backup Repository zapewnia wiele korzyści:

 • Wykorzystanie WSZYSTKICH inwestycji w pamięć masowąULEPSZENIE. Do jednego repozytorium typu Scale-out Backup Repository można dodawać niewykorzystane miejsce z dowolnych urządzeń pamięci masowej, takich jak lokalne zunifikowane systemy obiektowej pamięci masowej, rozwiązania chmurowe, serwery z pamięcią lokalną lub podłączaną bezpośrednio, sieciowa pamięć masowa (NAS) czy urządzenia deduplikujące. Pozwala to obniżyć koszty związane z zakupem i obsługą nowych urządzeń pamięci masowej, ułatwia wdrażanie przystępnych cenowo rozwiązań pamięci i pomaga w maksymalnym wykorzystaniu już posiadanych zasobów pamięci masowej.
 • Uproszczenie zarządzania zadaniami backupu, przestrzegania przepisów i zwiększania pojemności. Pliki kopii zapasowych mogą być dzielone na wiele urządzeń wchodzących w skład repozytorium Scale-out Backup Repository, co eliminuje potrzebę przypisywania każdego zadania do określonego repozytorium kopii zapasowych i określania jego rozmiaru. Upraszcza to zarządzanie pojemnością repozytorium, pozwalając zmniejszyć liczbę zadań potrzebnych do backupu całego środowiska, a jednocześnie w pełni wykorzystać elastyczność obiektowej pamięci masowej, aby ułatwić długoterminowe przechowywanie danych, zwolnić miejsce w drogich urządzeniach pamięci masowej i uprościć zapewnianie zgodności z przepisami.
 • Poprawa wydajności backupu. Pliki pełnych i przyrostowych kopii zapasowych można przypisywać do odrębnych urządzeń pamięci masowej, co przyspiesza tworzenie i przekształcanie pełnych kopii syntetycznych w oparciu o zasady umieszczania plików kopii. Ponadto różne rodzaje plików kopii zapasowych można przyporządkowywać do różnych rodzajów pamięci masowej odpowiednio do uwarunkowań kosztowych i wydajnościowych.
Dowiedz się więcej! Obejrzyj film na temat funkcji Scale-out Backup Repository

NOWOŚĆ Wtyczki Veeam dla SAP HANAOracle RMAN

Korzystanie z macierzystych narzędzi do zarządzania tworzeniem i przywracaniem kopii zapasowych Veeam

Łatwe we wdrożeniu wtyczki Veeam dla SAP HANA i Oracle RMAN polepszają skalowalność i efektywność operacyjną podczas zarządzania środowiskami korporacyjnymi.

 • Wtyczka Veeam dla SAP HANA. Administratorzy platformy SAP HANA codziennie zarządzają krytycznymi usługami biznesowymi i wolą korzystać z macierzystych funkcji systemu SAP. Wtyczka Veeam dla SAP HANA BACKINT umożliwia administratorom płynne strumieniowe przesyłanie kopii zapasowych SAP do repozytoriów Veeam, korzystanie z ulepszonych funkcji i przypadków użycia istniejących skryptów i metod planowania oraz oszczędzanie czasu dzięki zarządzaniu jednoczesnym tworzeniem kopii zapasowych w wielu lokalizacjach docelowych przy użyciu łatwego we wdrożeniu kreatora konfiguracji.
 • Wtyczka Veeam dla Oracle RMAN. Dzięki wtyczce Veeam dla Oracle RMAN administratorzy Oracle mogą płynnie strumieniowo przesyłać kopie zapasowe RMAN do repozytoriów Veeam przy użyciu macierzystych narzędzi Oracle, korzystając z obsługi baz Oracle RAC, fizycznych urządzeń ASM i kontenerowych baz danych Oracle. Mogą także oszczędzać czas dzięki jednoczesnemu tworzeniu kopii zapasowych RMAN w wielu lokalizacjach docelowych za pomocą łatwego w obsłudze kreatora konfiguracji oraz używaniu narzędzia Veeam Explorer dla Oracle do szybkiego i wydajnego odzyskiwania, gdy przywracanie macierzyste nie jest możliwe. 

Macierzysta obsługa taśm

Łatwe długoterminowe przechowywanie danych i spełnianie wymogów prawnych
Funkcja macierzystej obsługi taśm ułatwia spełnianie wymogów prawnych i zasad długoterminowego przechowywania danych. Jednoczesne archiwizowanie wielu plików kopii zapasowych na taśmie poprawia parametry korzystania z taśm i przechowywania danych, a wbudowany schemat Grandfather-Father-Son (GFS) pozwala ograniczyć liczbę używanych taśm. Obsługa tego schematu obejmuje ulepszone przetwarzanie równoległe w pulach nośników GFS, dzięki któremu kopie zapasowe mogą trafiać do określonego urządzenia, jeśli biblioteka docelowa jest offline lub brakuje w niej nośników. Na taśmach można archiwizować całe kopie zapasowe maszyn wirtualnych lub wybrane pliki, a w razie konieczności przywracać potrzebne dane. Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie kopii zapasowych i przywracanie całych woluminów przy użyciu protokołu NDMP v4, zapis w pulach nośników w formacie WORM, obsługę wirtualnych bibliotek taśm, bibliotek taśm i niezależnych napędów, śledzenie plików, maszyn wirtualnych i punktów przywracania na taśmach, a nawet obsługę urządzeń taśmowych bez macierzystych zmieniaczy nośników Windows.
Jak macierzysta obsługa taśm pomaga w unikaniu utraty danych i utrzymywaniu dostępności

Zaawansowana replikacja

Usprawnienie backupu i odzyskiwania danych z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych z wykorzystaniem lokalizacji zewnętrznej to kluczowy element każdego planu odzyskiwania po awarii. Dzięki zaawansowanym funkcjom replikacji dostępnym w wersji Enterprise Plus pakietu Veeam Availability Suite™, rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Backup Essentials™ można udoskonalić firmowy plan odzyskiwania awaryjnego i uniknąć utraty danych. Oto atuty naszych funkcji replikacji:

 • Szybkie i bezpieczne odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę dostępne jako usługa (DRaaS)
 • Replikacja z plików kopii zapasowych bez wpływu na środowisko produkcyjne
 • Plany przełączania awaryjnego — wbudowane mechanizmy umożliwiające łatwe awaryjne przełączanie lokalizacji jednym kliknięciem
 • Planowane przełączanie awaryjne, ułatwiające migracje centrów danych bez utraty danych
Pełna gotowość firmy dzięki zaawansowanej, wbudowanej technologii replikacji

Tworzenie kopii zapasowych obrazów z uwzględnieniem aplikacji

Zapewnienie pełnych, spójnych kopii zapasowych
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication przetwarza obrazy z uwzględnieniem specyfikacji aplikacji, korzystając z usługi Microsoft VSS. Dzięki temu w przypadku maszyn wirtualnych z aplikacjami obsługującymi VSS (takimi jak Microsoft Active Directory, SQL Server, Exchange i  SharePoint) kopie zapasowe obrazów są tworzone bez wyłączania maszyn. Oznacza to, że podczas kopiowania danych nie występują niedokończone transakcje bazodanowe ani niepełne pliki aplikacji, dzięki czemu kopie zapasowe są spójne pod względem transakcyjnym. Zastrzeżona technologia firmy Veeam gwarantuje pomyślne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i prawidłowe odzyskiwanie wszystkich aplikacji zainstalowanych na maszynach bez jakiejkolwiek utraty danych. Ponadto po utworzeniu kopii zapasowych wykonywane są niezbędne czynności dotyczące aplikacji, np. obcinanie dzienników transakcji.

Automatyczne inteligentne równoważenie obciążeń

Maksymalna wydajność operacji backupu
Jedną instalację rozwiązania Veeam Backup & Replication można skalować do ochrony tysięcy serwerów i wielu petabajtów danych, nie zwiększając przy tym stopnia złożoności i nie obniżając wydajności operacji backupu. Funkcja automatycznego inteligentnego równoważenia obciążenia zapewnia wydajne tworzenie kopii zapasowych w rozproszonej architekturze rozwiązania Veeam Backup & Replication, natomiast funkcja sterowania operacjami we/wy na potrzeby kopii zapasowych powoduje, że zadania backupu nie mają negatywnego wpływu na infrastrukturę produkcyjną.

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Tworzenie kopii zapasowych Veeam z migawek pamięci masowej

Wykorzystanie potencjału migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów

Kopie zapasowe i repliki w postaci obrazów można tworzyć z dowolną częstotliwością z migawek pamięci masowej — nawet w normalnych godzinach pracy — do minimum ograniczając wpływ tego procesu na środowisko produkcyjne. Rozwiązanie Veeam łączy zalety dwóch rodzajów migawek: środowiska VMware vSphere (kopie zapasowe spójne pod względem aplikacji) oraz pamięci masowej (krótkie czasy RPO).

Funkcja tworzenia kopii zapasowych z migawek pamięci masowej zapewnia następujące korzyści:

 • Szybkie tworzenie kopii zapasowych — nawet 50-krotnie szybszy backup maszyn wirtualnych z migawek pamięci masowej czołowych producentów
 • Udoskonalone odzyskiwanie po awarii — usprawnienie odzyskiwania awaryjnego dzięki tworzeniu natychmiastowych, dodatkowych kopii zapasowych z migawek pamięci masowej
 • Obsługiwane platformy — obsługiwanych jest wiele platform; kliknij w celu uzyskania pełnej listy
Film: Kopie zapasowe z migawek pamięci masowej

Veeam Cloud Connect

Szybkie i bezpieczne tworzenie kopii zapasowych i replikacja w chmurze

Kopie zapasowe i repliki można przesyłać do lokalizacji zewnętrznej bez wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę tworzenia, replikacji oraz przywracania kopii zapasowych z chmury.

Wystarczy wybrać usługodawcę i wskazać chmurę jako lokalizację docelową zadań tworzenia kopii zapasowych oraz replik VMware vSphere i Microsoft Hyper-V. Odzyskiwanie awaryjne w oparciu o chmurę i tworzenie kopii zapasowych w lokalizacji zewnętrznej jest teraz naprawdę łatwe!

Używanie funkcji Veeam Cloud Connect Replication do szybkiego i bezpiecznego odzyskiwania po awarii w oparciu o chmurę
Miałem nadzieję i marzyłem, że Veeam wprowadzi taki produkt. Teraz, gdy już jest, aż brak mi słów!
Rasmus Haslund
Inżynier systemowy
Arrow Enterprise Computing Solutions

BitLooker

Technologia BitLooker firmy Veeam zmniejsza o 20% lub więcej rozmiar plików kopii zapasowych i zajętość pasma transmisji podczas replikacji, obniżając koszty przechowywania kopii zapasowych i ograniczając zapotrzebowanie na przepustowość.

Wyjątkowe zaawansowane funkcje wchodzące w skład technologii BitLooker usuwają bezużyteczne fragmenty danych, które zapychają pamięć masową i sieć. Jest to możliwe dzięki wykluczaniu:

 • bloków usuniętych plików
 • plików wymiany i hibernacji
 • plików i folderów określonych przez użytkownika

BEZPŁATNIE

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Ulepszenia wydajności deduplikującej pamięci masowej

Oprócz ulepszeń dotyczących urządzeń deduplikujących Dell EMC i HPE rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia funkcje umożliwiające wydajniejsze działanie KAŻDEJ deduplikującej pamięci masowej:

 • Funkcja łańcuchów kopii zapasowych dla poszczególnych maszyn wirtualnych wykorzystuje równoległe przetwarzanie maszyn, dzięki czemu można włączyć wiele strumieni zapisu w urządzeniu deduplikującym (odpowiadających poszczególnym maszynom, a nie zadaniom tworzenia kopii zapasowych), podnosząc wydajność backupu nawet 10-krotnie.
 • Aktywne pełne kopie zapasowe w przypadku powielania kopii ograniczają konieczność ponownego nasycania danych w urządzeniach deduplikujących. Zwiększa to wydajność lokalnego powielania kopii zapasowych i zmniejsza obciążenie urządzenia deduplikującego.

...i wiele więcej!

Jest więcej funkcji, dzięki którym pakiet Veeam Availability Suite jest czołowym rozwiązaniem do zapewniania dostępności w dużych przedsiębiorstwach, w tym:

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety