Veeam Platform

Niezrównany poziom nowoczesnej ochrony danych

Przewodnik dyrektora IT po nowoczesnej ochronie danych (w języku angielskim)

Dlaczego platforma Veeam Platform jest wyjątkowa?

Platforma Veeam® Platform to najbardziej kompleksowe rozwiązanie do ochrony wszystkich danych, niezależnie od tego, czy chodzi o środowisko lokalne, chmurę czy usługi typu BaaS (Backup as a Service) lub DRaaS (Disaster Recovery as a Service). Zwiększa ono sprawność biznesową, ponieważ zapewnia jedną platformę do zarządzania danymi oraz ich ochrony w środowisku chmurowym, wirtualnym, SaaS, Kubernetes i fizycznym, oferując możliwości mocno wykraczające poza podstawowe funkcje tworzenia i odzyskiwania kopii zapasowych.  

 • Backup i odzyskiwanie
 • Monitorowanie i analizy
 • Mobilność w chmurze
 • Ransomware i bezpieczeństwo danych
 • Orkiestracja odzyskiwania po awarii
 • Ponowne wykorzystanie danych

Scentralizowana ochrona danych obejmująca obciążenia chmurowe, SaaS, wirtualne, Kubernetes i fizyczne

 • Jedna platforma chroniąca obciążenia chmurowe, wirtualne i fizyczne
 • Opcje natychmiastowego odzyskiwania eliminujące przestoje krytycznych zasobów
 • Skalowalność umożliwiająca ochronę środowisk dowolnej wielkości z zachowaniem niemal zerowych wartości RPO i RTO
 • Rozwiązanie w pełni definiowane programowo oraz umożliwiające elastyczną obsługę dowolnego sprzętu i pamięci masowej 

Zunifikowane, oparte na sztucznej inteligencji środowisko zarządzania danymi w całej firmowej infrastrukturze IT

 • Wbudowane narzędzia analityczne umożliwiające identyfikowanie i rozwiązywanie typowych problemów, zanim wpłyną one na działalność operacyjną
 • Szczegółowy wgląd w koszty operacyjne, wskaźniki wykorzystania i przyszłe zapotrzebowanie na zasoby
 • Pewność ochrony danych dzięki ciągłemu monitorowaniu i raportowaniu

Eliminowanie barier związanych z wdrażaniem chmury

 • Typowo chmurowe funkcje backupu i odzyskiwania na platformach AWS, Microsoft Azure oraz Google Cloud
 • Tworzenie kopii zapasowych i archiwizacja w chmurze, a także opcje odzyskiwania po awarii i migracji do chmury
 • Obniżanie kosztów pamięci masowej dzięki zarządzaniu cyklem istnienia kopii zapasowych na podstawie zasad
 • Bezpłatne przenoszenie danych między chmurami — dostęp do danych w wymaganym czasie i miejscu

Tworzenie kopii zapasowych i obrona przed szkodliwymi działaniami

 • Ochrona przed atakami ransomware za pomocą wzmocnionych, niezmiennych kopii zapasowych dających pełną ochronę przed atakami cyberprzestępców
 • Identyfikowanie nieprawidłowości w danych, które mogą sygnalizować ataki ransomware lub aktywność złośliwego oprogramowania
 • Ograniczanie ryzyka dzięki rygorystycznej analizie zgodności z przepisami, raportowaniu odzyskiwania i tworzeniu dokumentacji

Automatyzacja planów odzyskiwania po awarii obejmująca tworzenie, dokumentowanie i testowanie

 • Minimalizacja przestojów i strat danych za sprawą inteligentnego planowania oraz orkiestracji odzyskiwania po awarii
 • Pewność w razie awarii dzięki automatycznemu testowaniu planów odzyskiwania
 • Kontrola stopnia przygotowania oraz śledzenie parametrów SLA dotyczących odzyskiwania po awarii przy użyciu udokumentowanych rezultatów i wskazówek

Przyspieszanie rozwoju działalności przez wykorzystanie najcenniejszego firmowego zasobu

 • Ułatwianie innowacji dzięki pogłębionej eksploracji danych, klasyfikacji, analizom zabezpieczeń, pracom wyjaśniającym itp
 • Wolne od ryzyka testowanie aplikacji i kopii zapasowych pod kątem bezpieczeństwa przed ich przywróceniem lub wdrożeniem
 • Zaawansowane tworzenie i testowanie aplikacji w bezpiecznym środowisku testowym 
Veeam Platform

„Nowoczesna platforma ochrony danych przystosowana do obsługi każdej chmury”

Veeam Platform to najbardziej kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia klientom modyfikowanie sposobu zarządzania danymi, a jednocześnie zapewnia ich dostępność w dowolnej aplikacji i infrastrukturze chmurowej. Kliknij każdą z warstw platformy, aby się dowiedzieć, jak może pomóc w przedsiębiorstwie.

WIĘCEJ INFORMACJI O ROZWIĄZANIU VEEAM BACKUP & REPLICATION

Chmura

Zabezpieczanie i ochrona danych w całym środowisku wielochmurowym

Firma Veeam oferuje platformę ochrony danych dla przedsiębiorstw wielochmurowych, wykorzystując solidne partnerstwa strategiczne i płynną integrację technologii z czołowymi dostawcami usług chmurowych, takimi jak AWS, Azure, GCP i IBM Cloud, oraz tysiącami uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP).

Więcej informacji

SaaS

Niezbędna kontrola i ochrona danych pakietu Microsoft 365

Veeam oferuje zaawansowaną ochronę współpracy w środowisku SaaS. Za pomocą rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365 przedsiębiorstwa mogą ograniczyć ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym w programach OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.

Więcej informacji

Aplikacje

Nowatorski mechanizm odzyskiwania aplikacji

Przyspiesz odzyskiwanie aplikacji, baz danych i kontenerów po awarii, korzystając z mechanizmu odzyskiwania nowej generacji dostępnego w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™. Możliwość natychmiastowego odzyskiwania dotyczy nie tylko maszyn wirtualnych, ale również takich baz danych jak Oracle, SQL i Windows Active Directory.

Więcej informacji

Wirtualne

Nr 1 do backupu i zapewniania dostępności środowisk wirtualnych

Firma Veeam oferuje szeroką gamę funkcji związanych z wirtualizacją, ponieważ swoją działalność zaczynała od rozwiązań przeznaczonych do backupu i odzyskiwania oraz replikacji i przełączania awaryjnego serwerów wirtualnych. Większość funkcji z zakresu tworzenia kopii zapasowych obciążeń wirtualnych zawiera rozwiązanie Veeam Backup & Replication, które obsługuje hypervisory VMware vSphere, Microsoft Hyper‑V, Nutanix AHV.

Więcej informacji

Fizyczne

Bardzo zaawansowane funkcje backupu urządzeń NAS i serwerów fizycznych

Kluczowymi elementami dzisiejszych centrów danych pozostają serwery fizyczne, pamięć NAS i urządzenia końcowe. Firma Veeam umożliwia tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie tych komponentów fizycznych za pomocą narzędzi Veeam Agent, które obsługują urządzenia NAS oraz systemy Windows, Linux, AIX i Solaris.

Więcej informacji

Ponowne wykorzystanie danych

Poprawa dostępności danych i przyspieszenie tempa innowacji

Uwolnij potencjał firmowych danych, aby podnieść poziom innowacji. Wykorzystanie danych przechowywanych w kopiach zapasowych za pomocą funkcji dostępnych w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication ułatwia prowadzenie zaawansowanych analiz, podejmowanie decyzji i pozyskiwanie wiedzy biznesowej.

Więcej informacji

Orkiestracja odzyskiwania po awarii

Inteligentna orkiestracja odzyskiwania i automatyzacja ponownego wykorzystania danych

Do dbania o dostępność danych i sprawność operacyjną niezbędna jest orkiestracja. Narzędzie Veeam Disaster Recovery Orchestrator pomaga zautomatyzować tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii, ułatwiając zachowanie ciągłości działania oraz zgodności z przepisami.

Więcej informacji

Monitorowanie i analizy

Wgląd w dowolne dane i dowolną aplikację w dowolnej chmurze

Zyskaj zunifikowane, oparte na sztucznej inteligencji środowisko zarządzania danymi w całej firmowej infrastrukturze IT. Rozwiązanie Veeam ONE™ zapewnia zaawansowane funkcje monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych, które umożliwiają wgląd w obciążenia przy użyciu zastrzeżonych mechanizmów uczenia maszynowego i analizy obszernych zbiorów danych.

Więcej informacji

Backup i odzyskiwanie

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication — motor napędzający platformę Veeam Platform

Scentralizuj ochronę danych obejmującą obciążenia chmurowe, SaaS, wirtualne, Kubernetes i fizyczne. Główne funkcje opracowane przez firmę Veeam — tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie, a także replikacja i przełączanie w tryb awaryjny — stanowią fundament sztandarowych produktów Veeam, czyli rozwiązania Veeam Backup & Replication i pakietu Veeam Availability Suite™.

Więcej informacji

Interfejsy API z obszaru pamięci masowej, analiz i zarządzania

Interfejsy API zapewniające najwyższy poziom integracji z pamięcią masową naszych partnerów, funkcjami zarządzania i zewnętrznymi narzędziami do analizy danych

Firma Veeam udostępnia integracje i interfejsy umożliwiające współpracę z szerokim ekosystemem rozwiązań i partnerów. Obejmuje to narzędzia do analizy i raportowania danych, platformy zarządzania, integrację z hypervisorami VMware, MicrosoftNutanix, a także integrację z chmurami AWS, AzureIBM Cloud oraz tysiącami usługodawców i partnerów z obszaru pamięci masowej.

Środowisko lokalne, chmura publiczna oraz platformy BaaS i DRaaS

Produkty i rozwiązania Veeam są elastyczne, dzięki czemu klient może optymalnie dostosować sposób ich wdrażania do własnych potrzeb. Wdrożenie może obejmować samo środowisko lokalne, opcje wirtualne i fizyczne, chmurę publiczną, w tym AWS, AzureGCP, oraz w pełni zarządzane usługi BaaS (Backup as a Service) i DRaaS (Disaster Recovery as a Service) oferowane przez naszych partnerów-usługodawców w ponad 180 krajach.

Oto cechy platformy Veeam Platform:

Prostota

Obniżenie kosztów i stopnia złożoności oraz natychmiastowy zwrot z inwestycji

Elastyczność

Dowolna platforma, dowolna pamięć masowa, dowolna chmura

Niezawodność

Pewność, że firmowe dane są chronione i zawsze dostępne

Wydajność

Rozwiązanie szybkie, bezpieczne, skalowalne i gotowe na przyszłe potrzeby przedsiębiorstw

1

2021 Gartner Magic Quadrant

Veeam liderem już piąty raz

Veeam z najwyższą notą za realizację 2. rok z rzędu!

Rozpocznij już dziś

Przeczytaj e-book
Trendy w ochronie danych w 2021 roku

PRZECZYTAJ

Poznaj branżowy dowód
Przewodnik kupującego nowoczesne rozwiązanie do backupu

PRZECZYTAJ

Zamów konsultację dotyczącą zwrotu z inwestycji
Analiza luk w nowoczesnej ochronie danych

więcej informacji