Bezpłatne produkty
 > 
Veeam Endpoint Backup FREE
 >  Frequently Asked Questions

Veeam Endpoint Backup FREE

Veeam Endpoint Backup FREE — często zadawane pytania

Co to jest Veeam® Endpoint Backup™ FREE?

Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE jest bezpłatnym narzędziem umożliwiającym tworzenie kopii zapasowych urządzeń końcowych (czyli laptopów i komputerów stacjonarnych) z systemem Windows.

Jest ono niezależnym produktem, a nie częścią rozwiązania Veeam Backup & Replication™ lub pakietu Veeam Availability Suite™.

Czy rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE można używać do tworzenia kopii zapasowych serwerów fizycznych? Czy może ono służyć jako narzędzie do backupu serwerów fizycznych na poziomie przedsiębiorstwa?

Klient może używać rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE do tworzenia kopii zapasowych tych fizycznych serwerów Windows, które wciąż znajdują się w firmowym środowisku. Jednak rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE umożliwia obsługę tylko niewielkiej liczby serwerów i nie zawiera serwerowych funkcji backupu (np. zaawansowanych funkcji Veeam do przetwarzania uwzględniającego aplikacje, obsługi klastrów serwerów itp.).

Czy rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE umożliwia tworzenie kopii zapasowych komputera spójnych z aplikacją?

Tak, rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE dzięki integracji z usługą Microsoft VSS zapewnia spójność na poziomie aplikacji i na poziomie systemu plików.

Czy rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE wchodzi w skład rozwiązania Veeam Backup & Replication lub pakietu Veeam Availability Suite?

Nie. Chociaż rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE można opcjonalnie zintegrować z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication, jest ono odrębnym BEZPŁATNYM produktem, który do poprawnego działania nie wymaga zakupu innych produktów Veeam.

Czy rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE można używać do tworzenia kopii zapasowych telefonów, tabletów lub innych urządzeń przenośnych?

Rozwiązanie Veeam Endpoint Backup jest przeznaczone wyłącznie dla komputerów stacjonarnych, laptopów i tabletów z systemem Windows x86.

Jakie są zasady pomocy technicznej do rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE?

Ponieważ rozwiązanie Veeam Endpoint Backup FREE jest produktem bezpłatnym, obowiązują zasady pomocy technicznej dotyczące produktów bezpłatnych. Zgodnie z tymi zasadami firma Veeam udostępnia użytkownikom rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE pomoc techniczną, ale nie określa związanych z nią celów ani gwarancji.

Jednocześnie jednak gorąco zachęcamy wszystkich użytkowników, aby jak najbardziej szczegółowo zgłaszali wszelkie napotkane problemy, korzystając z wbudowanych funkcji produktu. Wszystkie zgłaszane problemy będą szczegółowo analizowane i rozwiązywane w kolejnych wersjach produktu.

Co zrobić, jeśli problem dotyczy funkcji integracji z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication?

Jeśli użytkownik uważa, że napotkany problem nie dotyczy samego rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE (np. w przypadku ogólnego problemu z repozytorium kopii zapasowych), a posiada ważną umowę o usługi konserwacji, może utworzyć normalne zgłoszenie serwisowe. Jeśli w trakcie analizowania problemu okaże się, że dotyczy on wyłącznie rozwiązania Veeam Endpoint Backup FREE, zgłoszenie serwisowe zostanie przeniesione do kolejki pomocy technicznej dla produktów bezpłatnych.