Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

Wydajne, przystępne cenowo i łatwe w obsłudze funkcje backupu, odzyskiwania, monitorowania i raportowania

Często zadawane pytania: Veeam Backup Essentials

Co to jest Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ ułatwia dbanie o dostępność WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych (w tym na platformach VMware vSphere i Microsoft Hyper-V) — z poziomu jednej konsoli zarządzania. Łączy on funkcje tworzenia kopii zapasowych, przywracania i replikacji oferowane przez rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ oraz zaawansowane mechanizmy monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych dostępne w rozwiązaniu Veeam ONE™. Pakiet Veeam Backup Essentials jest przeznaczony dla mniejszych firm zatrudniających mniej niż 250 pracowników i posiadających środowiska z maksymalnie 6 gniazdami procesorów lub 30 instancjami. Oferuje te same funkcje klasy korporacyjnej co pakiet Veeam Availability Suite™ ale w cenie zapewniającej nawet 60-procentowe oszczędności.

Pakiet Veeam Backup Essentials jest oferowany w trzech wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus.

Jakie nowości wprowadzono w pakiecie Veeam Backup Essentials?

Najnowsza wersja pakietu Veeam Backup Essentials redefiniuje zarządzanie danymi w chmurze, umożliwiając klientom zarządzanie i ochronę WSZYSTKICH obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych! Zapewnia ona następujące korzyści:

  • Nawet 10-krotne obniżenie kosztów długoterminowego przechowywania danych dzięki macierzystej integracji z obiektową pamięcią masową w ramach funkcji Veeam Cloud TierNOWOŚĆ
  • Łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack przy użyciu funkcji Veeam Cloud MobilityNOWOŚĆ
  • Wyższy poziom bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, w tym spełnianie wymogów RODO i zapobieganie złośliwemu oprogramowaniu, dzięki funkcji Veeam DataLabs™ ULEPSZENIE 
  • Obniżenie kosztów zarządzania i pomocy technicznej dzięki proaktywnemu rozwiązywaniu problemów z konfiguracją za pomocą inteligentnej diagnostyki w rozwiązaniu Veeam ONE
  • Obsługa systemu Microsoft Windows 2019
  • Obsługa kontroli dostępu na podstawie ról w środowisku vSphere
  • I wiele więcej!

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach!

Jak kupić pakiet Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials można kupić w postaci licencji wieczystej lub instancyjnej (czyli przenośnej licencji typu subskrypcyjnego).

Licencje wieczyste są sprzedawane dla gniazd procesorów i są dostępne w 2-gniazdowych pakietach, przy czym maksimum wynosi 6 gniazd procesorów.

Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 instancji i sprzedawane w 5-instancyjnych pakietach. Aby móc korzystać z licencji instancyjnych, firma musi kupić albo przejść na pakiet Veeam Backup Essentials 9.5 Update 3 lub nowszy.

W sprawie zakupu należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące sposobu zakupu produktu Veeam Backup Essentials lub liczby kupowanych pakietów licencyjnych?
Dostępne są licencje wieczyste Veeam Backup Essentials, które można kupować w 2-gniazdowych pakietach (obowiązuje maksimum równe 3 pakietom, co odpowiada 6 gniazdom procesorów), oraz licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 instancji i sprzedawane w 5-instancyjnych pakietach. Klient może kupić wiele licencji pakietu Veeam Backup Essentials, ale każda wersja musi działać osobno, ponieważ nie jest możliwe scalenie licencji ani centralne zarządzanie licencjami z poziomu pojedynczej lokalizacji.
Jeśli korzystam z pakietu Veeam Backup Essentials w środowisku VMware, czy jest również wymagany pakiet VMware vSphere Essentials?
Nie, ale wymaga licencji VMware vSphere z odblokowanymi funkcjami vStorage APIs i vAAI (minimum VMware vSphere Essentials).
Czy jest różnica w cenie między używaniem pakietu Veeam Backup Essentials w środowisku VMware vSphere i w środowisku Microsoft Hyper-V?
Nie, firma Veeam zachowuje równowagę cenową między hypervisorami.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam nie są związane z hypervisorem. Klient może kupować licencje wieczyste w postaci 2-gniazdowych pakietów (obowiązuje maksimum wynoszące 6 gniazd procesorów) lub licencje instancyjne do obsługi od 10 do 30 instancji (w 5-instancyjnych pakietach) i używać ich w odniesieniu do dowolnej kombinacji hypervisorów.
Skąd mogę wiedzieć, czy przysługuje mi prawo do zakupu dodatkowych pakietów produktu Veeam Backup Essentials?
Można utworzyć zgłoszenie dotyczące licencjonowania w portalu klientów firmy Veeam. Jeśli klient osiągnie limit zakupu pakietu Veeam Backup Essentials, może łatwo przejść na pakiet Veeam Availability Suite, który obsługuje środowiska dowolnej wielkości.
Czy z pakietu Veeam Backup Essentials mogą korzystać uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)?
Nie. Co prawda partnerzy VCSP mogą uzyskać instancyjną lub wieczystą licencję pakietu Veeam Backup Essentials, jednak nie mogą jej używać do zarządzania danymi innych firm ani do ich ochrony.
Co to jest Veeam Backup & Replication Community Edition?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji Veeam Backup & Replication. Wersja Community udostępnia bezpłatnie te same funkcje co rozwiązanie Veeam Backup & Replication Standard Edition w odniesieniu do maksymalnie 10 instancji.

Porównaj funkcje rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition.

Jak ma się pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition?
Chociaż rozwiązanie Veeam Backup & Replication Community Edition stanowi znakomite wprowadzenie do pełnego wachlarza funkcji rozwiązania Veeam Backup & Replication, jest ograniczone do 10 instancji i oferuje podobne funkcje jak wersja Standard rozwiązania Veeam Backup & Replication. Ponadto użytkownik nie ma dostępu do obsługi klienta firmy Veeam, nie może uaktualnić wersji Community do wersji zawierającej więcej funkcji (tj. Enterprise lub Enterprise Plus) oraz nie ma do dyspozycji funkcji monitorowania, raportowania i planowania mocy obliczeniowych oferowanych przez rozwiązanie Veeam ONE. Natomiast pakiet Veeam Backup Essentials udostępnia małym i średnim firmom te same funkcje co sztandarowy produkt firmy Veeam, czyli pakiet Veeam Availability Suite, oferując zarówno rozwiązanie Veeam Backup & Replication, jak i rozwiązanie Veeam ONE po znacznie niższej cenie. Jest dostępny we wszystkich trzech wersjach (Standard, Enterprise i Enterprise Plus), obejmuje podstawową pomoc techniczną przez rok od zakupu i może być licencjonowany nawet dla 6 gniazd procesorów lub 30 instancji, co sprawia, że jest znakomitą propozycją dla małych i średnich firm, które potrzebują dodatkowych zaawansowanych funkcji oraz wsparcia rozwijających się środowisk o wielkości przekraczającej 10 instancji.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials można kupić na dwa sposoby:

  1. W postaci licencji wieczystej przypisanej do gniazda procesora z usługami konserwacji na poziomie podstawowym lub produkcyjnym
  2. W postaci przenośnej licencji instancyjnej obejmującej href="/pl/veeam_software_support_policy_pg.pdf">pomoc techniczną w trybie 24x7

Ze względu na charakter środowiska lub obciążenia niektóre funkcje mogą być dostępne tylko w przypadku licencji instancyjnych.

Licencje pakietu Veeam Backup Essentials kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Licencje wieczyste Veeam Backup Essentials są sprzedawane w 2-gniazdowych pakietach dla gniazd procesorów na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Licencje instancyjne Veeam Backup Essentials to przenośne licencje subskrypcyjne sprzedawane w 5-instancyjnych pakietach z przeznaczeniem do obsługi od 10 do 30 instancji. Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie pakietu licencji instancyjnych z góry lub na płatności coroczne. Więcej informacji na temat przenośnych licencji instancyjnych można znaleźć tutaj.

Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Backup Essentials?
Tak, klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania. Plik ten obejmuje dwa komponenty (Veeam Backup & Replication i Veeam ONE).
Czy któreś komponenty rozwiązania, na przykład serwery, serwery proxy i repozytoria kopii zapasowych, są licencjonowane oddzielnie?
Nie, komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd lub instancji można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.
Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję funkcjonalną (edycję)?

Nie, w danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Backup Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń pakietu Veeam Backup Essentials, w tym środowisk z wieloma hypervisorami oraz środowisk zawierających licencje zarówno wieczyste, jak i instancyjne.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise  Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Backup Essentials?
Tak. Klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania, który obejmuje dwa komponenty: Veeam Backup & Replication i Veeam ONE.
Czy można scalić licencję na pakiet Veeam Backup Essentials z licencjami na inne posiadane produkty Veeam?
Nie. Ponieważ w przypadku Veeam Backup Essentials obowiązują specjalne ceny za pakiety, nie jest możliwe rozdzielenie produktów i połączenie ich z produktami licencjonowanymi indywidualnie.
Czy z instalacją pakietu Veeam Backup Essentials 9.5 Update 4 wiążą się jakieś wymagane czynności?
Tak, dotychczasowi klienci z licencjami subskrypcyjnymi po instalacji pakietu Veeam Backup Essentials 9.5 Update 4 będą musieli zaktualizować plik licencyjny (do 22 stycznia 2019 r.). Czynność tę należy wykonać w portalu użytkowników. Więcej informacji udziela dział pomocy technicznej.

Uaktualnienia

Co zrobić, gdy moje środowisko wirtualne przekroczy poziom 6 gniazd / 30 instancji?

Są cztery możliwości. Najpierw klient może się zdecydować na licencję wieczystą pakietu Veeam Backup Essentials obejmującą sześć gniazd i sprawdzić, czy to zapewni mu właściwą ochronę środowiska. Jeśli firmowe środowisko się rozrośnie, wykraczając poza możliwości takiego rozwiązania, optymalnym wyjściem będzie zakup licencji pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication. Oba produkty można nabyć przez uregulowanie różnicy w cenie między produktem wyjściowym (Veeam Backup Essentials) i docelowym (Veeam Availability Suite lub Veeam Backup & Replication), a wszystkimi gniazdami i instancjami można zarządzać centralnie. Czwarta możliwość to zakup dodatkowej licencji pakietu Veeam Backup Essentials i odrębne zarządzanie tą instalacją.

Przedsiębiorstwom, które obecnie mają licencje na pakiet Veeam Backup Essentials oraz jakikolwiek produkt Veeam licencjonowany indywidualnie, zalecamy kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Veeam w celu omówienia odpowiednich opcji uaktualnienia.

Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, jeśli uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Jeśli klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej i konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE oraz zaprzestać korzystania z niego.
Obecnie mam pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd / 25 instancji). Czy mogę przejść na pakiet Veeam Backup Essentials?
Tak, istnieją pozycje SKU umożliwiające takie przejście. Dzięki nim klienci, którzy kupili pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd / 25 instancji), mogą przejść na równoważną wersję pakietu Veeam Backup Essentials. Nie jest wymagane oświadczenie o skasowaniu kopii. Aby złożyć wniosek o przejście na pakiet Veeam Backup Essentials, należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.
Czy jeśli obecnie mam rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE, mogę kupić pakiet Veeam Backup Essentials?
Klienci obecnie mający produkt Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE nie mogą kupić pakietu Veeam Backup Essentials. Powinni oni wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite lub kupić dodatkowe licencje na poszczególne produkty.
Jakie dodatkowe wymagania dotyczące licencji i instalacji należy spełnić, aby z poziomu pakietu Veeam Backup Essentials zarządzać agentami dla Linuxa i Windows?
Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy dodatkowo zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.1 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v2 lub nowszego. Licencje agentów są dostępne w postaci subskrypcyjnej/instancyjnej i mogą być używane do obsługi obciążeń Linux lub Microsoft Windows.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach).
Jak uaktualnić licencję?
Potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji. Nowy plik licencyjny można pobrać w portalu licencji Veeam.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, wchodzące w skład pakietu Veeam Backup Essentials rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony, z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSpheredla Hyper-V.
Czy jeśli obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials do obsługi maksymalnie sześciu gniazd, to może kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak, jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Veeam Backup Essentials) klient powinien uaktualnić te licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.