Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5

zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Często zadawane pytania: Veeam Backup Essentials

Co to jest Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ zawiera sprawdzone funkcje pakietu Veeam Availability Suite™, ale w specjalnej cenie dla mniejszych firm zapewniającej nawet 60-procentowe oszczędności. Jest on przeznaczony wyłącznie do środowisk obejmujących maksymalnie 6 gniazd procesorów lub 30 maszyn wirtualnych (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Pakiet Veeam Backup Essentials jest dostępny w trzech wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — oferujących te same funkcje co Veeam Availability Suite.

Jakie nowości wprowadzono w pakiecie Veeam Backup Essentials?
Najnowsza wersja pakietu Veeam Backup Essentials umożliwia klientom zarządzanie WSZYSTKIMI obciążeniami — wirtualnymi, fizycznymi i chmurowymi — oraz ich ochronę z poziomu jednej konsoli Veeam. Obejmuje ona także nowe strategiczne integracje z pamięcią masową IBM Spectrum Virtualize i Lenovo Storage V Series umożliwiające obniżenie wartości parametrów RTO i RPO, a także nowe funkcje zarządzania danymi, analiz i raportowania zgodności przeznaczone do obciążeń fizycznych i chmurowych. Dowiedz się więcej o nowych funkcjach!
Jak kupić pakiet Veeam Backup Essentials?

Klienci mogą kupować pakiet Veeam Backup Essentials w postaci licencji wieczystej lub subskrypcyjnej.

Licencje wieczyste są sprzedawane dla gniazd procesorów i są dostępne w 2-gniazdowych pakietach, przy czym maksimum wynosi 6 gniazd procesorów.

Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 maszyn wirtualnych i sprzedawane w 5-maszynowych pakietach. Aby móc korzystać z licencji subskrypcyjnych, firma musi kupić albo przejść na pakiet Veeam Backup Essentials 9.5 Update 3 lub nowszy.

W sprawie zakupu należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.

Czy istnieją ograniczenia dotyczące sposobu zakupu produktu Veeam Backup Essentials lub liczby kupowanych pakietów licencyjnych?

Dostępne są licencje wieczyste Veeam Backup Essentials, które można kupować w 2-gniazdowych pakietach (obowiązuje maksimum 3 pakietów, odpowiadające 6 gniazdom procesorów), oraz licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat umożliwiające obsługę od 10 do 30 maszyn wirtualnych i sprzedawane w 5-maszynowych pakietach. Klient nie może jednocześnie mieć licencji zarówno wieczystych, jak i subskrypcyjnych.

Oto definicja przedsiębiorstwa przyjęta w firmie Veeam:

Firma, zdalne biuro / oddział terenowy lub dział z unikatową domeną.

Jeśli korzystam z pakietu Veeam Backup Essentials w środowisku VMware, czy jest również wymagany pakiet VMware vSphere Essentials?
Nie, ale wymaga licencji VMware vSphere z odblokowanymi funkcjami vStorage APIs i vAAI (minimum VMware vSphere Essentials).
Czy jest różnica w cenie między używaniem pakietu Veeam Backup Essentials w środowisku VMware vSphere i w środowisku Microsoft Hyper-V?
Nie. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między hypervisorami.
Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę VMware vSphere, jak i Microsoft Hyper-V?
Licencje Veeam nie są związane z hypervisorem. Klient może kupować licencje wieczyste w postaci 2-gniazdowych pakietów (maksymalnie 6 gniazd) lub licencje subskrypcyjne do obsługi od 10 do 30 maszyn wirtualnych (w 5-maszynowych pakietach) i używać ich w odniesieniu do dowolnej kombinacji hypervisorów.
Skąd mogę wiedzieć, czy przysługuje mi prawo do zakupu dodatkowych pakietów produktu Veeam Backup Essentials?
Można utworzyć zgłoszenie dotyczące licencjonowania w portalu klientów firmy Veeam. Jeśli klient osiągnie limit zakupu pakietu Veeam Backup Essentials, może łatwo przejść na pakiet Veeam Availability Suite, który obsługuje środowiska dowolnej wielkości.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.
Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Backup Essentials?

Licencje pakietu Veeam Backup Essentials kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Licencje wieczyste Veeam Backup Essentials są sprzedawane w 2-gniazdowych pakietach (po 2 gniazda procesorów) dla hostów obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub raportowaniem. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Licencje subskrypcyjne Veeam Backup Essentials są sprzedawane dla maszyn wirtualnych — do obsługi od 10 do 30 maszyn (w 5-maszynowych pakietach). Dostępne są licencje subskrypcyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całej subskrypcji z góry lub na płatności coroczne.

Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.

Czy któreś komponenty rozwiązania, na przykład serwery, serwery proxy i repozytoria kopii zapasowych, są licencjonowane oddzielnie?
Nie. Komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd lub maszyn wirtualnych można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.
Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję funkcjonalną (edycję)?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication™, w tym środowisk z wieloma hypervisorami. Jeśli na przykład w określonej lokalizacji jest przydzielonych pięć licencji dla środowiska vSphere i pięć licencji dla środowiska Hyper-V, wszystkie dziesięć licencji musi mieć wersję Standard, Enterprise lub Enterprise Plus.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.

Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Backup Essentials?
Tak. Klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania, który obejmuje dwa komponenty: Veeam Backup & Replication i Veeam ONE.
Czy można scalić licencję na pakiet Veeam Backup Essentials z licencjami na inne posiadane produkty Veeam?
Nie. W przypadku Veeam Backup Essentials obowiązują specjalne ceny za pakiety, dlatego nie jest możliwe rozdzielenie produktów i połączenie ich z produktami licencjonowanymi indywidualnie.

Uaktualnienia

Co zrobić, gdy moje środowisko wirtualne przekroczy poziom 30 maszyn wirtualnych?

Są trzy możliwości. Najpierw klient może się zdecydować na licencję wieczystą pakietu Veeam Backup Essentials obejmującą sześć gniazd i sprawdzić, czy to zapewni mu właściwą ochronę środowiska. Jeśli firmowe środowisko się rozrośnie, wykraczając poza możliwości takiego rozwiązania, optymalnym wyjściem będzie zakup licencji pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication. Oba produkty można nabyć przez uiszczenie różnicy w cenie między produktem wyjściowym (Veeam Backup Essentials) i docelowym (Veeam Availability Suite lub Veeam Backup & Replication).

Przedsiębiorstwom, które obecnie mają licencje na pakiet Veeam Backup Essentials oraz jakikolwiek produkt Veeam licencjonowany indywidualnie, zalecamy kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Veeam w celu omówienia odpowiednich opcji uaktualnienia.

Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, gdy uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Gdy klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej i konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE oraz zaprzestać korzystania z niego.
Obecnie mam pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd / 25 maszyn wirtualnych).
Tak, istnieją pozycje SKU umożliwiające takie przejście. Dzięki nim klienci, którzy kupili pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd / 25 maszyn wirtualnych), mogą przejść na równoważną wersję pakietu Veeam Backup Essentials. Nie jest wymagane oświadczenie o skasowaniu kopii. Aby złożyć wniosek o przejście na pakiet Veeam Backup Essentials, należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.
Czy jeśli obecnie mam rozwiązanie Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE, mogę kupić pakiet Veeam Backup Essentials?
Klienci obecnie mający produkt Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE nie mogą kupić pakietu Veeam Backup Essentials. Powinni oni wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite lub kupić dodatkowe licencje na poszczególne produkty.
Jakie dodatkowe wymagania dotyczące licencji i instalacji należy spełnić, aby z poziomu pakietu Veeam Backup Essentials zarządzać agentami dla Linuxa i Windows?
Aby korzystać z funkcji zarządzania agentami, z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication należy dodatkowo zainstalować pakiet redystrybucyjny narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows 2.1 lub nowszego i/lub narzędzia Veeam Agent dla Linuxa v2 lub nowszego. Licencje agentów są dostępne w postaci subskrypcji i mogą być używane do obsługi obciążeń Linux lub Microsoft Windows.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach).
Jak uaktualnić licencję?
Potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji. Nowy plik licencyjny można pobrać w portalu licencji Veeam.
Jak odnowić pomoc techniczną do licencji wieczystych?
Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, wchodzące w skład pakietu Veeam Backup Essentials rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony, z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.
Czy jeśli obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials do obsługi maksymalnie sześciu gniazd, to może kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?
Tak. Jednak w celu uzyskania scalonego klucza obejmującego licencje pakietu Essentials klient powinien uaktualnić te licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.