NOWOŚĆ Veeam Backup Essentials 9.5 Zawiera rozwiązania Veeam Backup & Replication i Veeam ONE

Często zadawane pytania na temat pakietu Veeam Backup Essentials

Co to jest Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam® Backup Essentials™ zawiera sprawdzone funkcje pakietu Veeam Availability Suite™, ale w specjalnej cenie dla małych firm zapewniającej nawet 60-procentowe oszczędności. Jest on przeznaczony wyłącznie do środowisk wirtualnych obejmujących maksymalnie 6 gniazd procesorów (zazwyczaj jest tak w firmach zatrudniających mniej niż 250 pracowników).

Pakiet Veeam Backup Essentials jest dostępny w 3 wersjach — Standard, Enterprise i Enterprise Plus — oferujących te same funkcje co Veeam Availability Suite.


Jakie nowości wprowadzono w pakiecie Veeam Backup Essentials?

Pakiet Veeam Backup Essentials za sprawą kilkuset nowych funkcji pomaga osiągnąć docelowy czas i punkt odzyskiwania (RTPO™) o wartości nieprzekraczającej 15 minut w odniesieniu do WSZYSTKICH aplikacji i danych. Jest to możliwe dzięki szybkiemu odzyskiwaniu, unikaniu utraty danych, pewności odzyskiwania, wykorzystaniu potencjału danych oraz pełnemu wglądowi w zarządzane środowisko. Dowiedz się więcej o nowych funkcjach!


Jak kupić Veeam Backup Essentials?

Produkt Veeam Backup Essentials jest sprzedawany w 2-gniazdowych pakietach przeznaczonych do środowiska vSphere lub Hyper-V obejmującego maksymalnie 6 gniazd procesorów. W sprawie zakupu należy skontaktować się z preferowanym sprzedawcą, znaleźć sprzedawcę produktów Veeam na danym obszarze lub przesłać zapytanie do działu sprzedaży firmy Veeam.


Czy istnieje limit 2-gniazdowych pakietów produktu Veeam Backup Essentials, które można kupić?

Przedsiębiorstwo może kupić maksymalnie trzy 2-gniazdowe pakiety produktu Veeam Backup Essentials, co daje łącznie 6 gniazd procesorów.

Oto definicja przedsiębiorstwa przyjęta w firmie Veeam:

Firma lub zdalne biuro / oddział terenowy / dział z odrębną osobą odpowiedzialną za podejmowanie decyzji, która może dokonywać zakupów licencji.


Czy pakiet Veeam Backup Essentials dla VMware wymaga produktu VMware vSphere Essentials?

Nie, ale wymaga licencji VMware vSphere z odblokowanymi funkcjami „vStorage APIs” i „vAAI” (minimum VMware vSphere Essentials).


Czy cena pakietu Veeam Backup Essentials dla Hyper-V jest taka sama jak Veeam Backup Essentials dla VMware?

Tak. Firma Veeam zachowuje równowagę cenową między różnymi hypervisorami. Ułatwia to również zamianę pakietów produktu Veeam Backup Essentials między hypervisorami.


Co zrobić, jeśli moje środowisko wirtualne obejmuje zarówno platformę vSphere, jak i Hyper-V?

Można kupować 2-gniazdowe pakiety dla dowolnej kombinacji hypervisorów. Na przykład przedsiębiorstwo może kupić jeden 2-gniazdowy pakiet produktu Veeam Backup Essentials dla Hyper-V i dwa 2-gniazdowe pakiety produktu Veeam Backup Essentials dla VMware. Ponadto w przypadku ewentualnej przyszłej zmiany platform hypervisorów można zamienić licencje dotyczące poszczególnych par gniazd. Należy pamiętać, że w przypadku licencji kupionych w sklepie online nie przysługuje prawo do przenoszenia licencji między platformami hypervisorów.


Skąd mogę wiedzieć, czy przysługuje mi prawo do zakupu dodatkowych pakietów produktu Veeam Backup Essentials?

Tego rodzaju uprawnienia można sprawdzić w portalu licencji Veeam. W razie dalszych wątpliwości można utworzyć zgłoszenie w portalu klientów firmy Veeam. Jeśli klient osiągnie limit zakupu pakietu Veeam Backup Essentials, może łatwo przejść na pakiet Veeam Availability Suite, który obsługuje środowiska wirtualne dowolnej wielkości.

Licencjonowanie

Ogólne zasady licencjonowania firmy Veeam, w tym kryteria udzielania licencji i powiązaną terminologię, można znaleźć tutaj.


Jakie są zasady licencjonowania pakietu Veeam Backup Essentials?

Licencje pakietu Veeam Backup Essentials kupuje się albo w wariancie wieczystym z usługami konserwacji typu podstawowego lub produkcyjnego, albo w wariancie subskrypcyjnym, który obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7.

Produkt Veeam Backup Essentials jest licencjonowany w 2-gniazdowych pakietach na hostach obsługujących maszyny wirtualne, które mają być objęte tworzeniem kopii zapasowych, replikacją, monitorowaniem lub sporządzaniem raportów. Licencji wymaga każde zajęte gniazdo na płycie głównej zgłaszane przez interfejs API hypervisora.

Uwaga: Hosty docelowe (w zadaniach replikacji i migracji) nie wymagają licencji.


Czy któreś komponenty rozwiązania (serwery kopii zapasowych, serwery proxy kopii zapasowych, repozytoria kopii zapasowych) są licencjonowane oddzielnie?

Nie. Komponenty rozwiązania nie są licencjonowane oddzielnie. W ramach licencji na określoną liczbę gniazd można wdrożyć dowolną liczbę tych komponentów.

Produkt Veeam działa bez agentów, więc nie ma potrzeby licencjonowania agentów ani zarządzania nimi.


Czy klient w swoim środowisku może mieć więcej niż jedną wersję?

Nie. W danej lokalizacji fizycznej może być używana tylko jedna wersja (Standard, Enterprise lub Enterprise Plus). Ponadto także w różnych lokalizacjach fizycznych wszystkie licencjonowane wersje muszą być takie same, aby można było nimi zarządzać za pomocą jednego narzędzia Veeam Enterprise Manager.

Ten wymóg dotyczy wszystkich wdrożeń rozwiązania Veeam Backup & Replication, w tym środowisk z wieloma hypervisorami. Jeśli na przykład w danej lokalizacji jest pięć licencji dla środowiska vSphere i pięć licencji dla środowiska Hyper-V, wszystkie dziesięć licencji musi mieć wersję Standard, Enterprise lub Enterprise Plus.

Obecni klienci, którzy chcą przejść na wersję Enterprise lub Enterprise Plus, muszą wykonać uaktualnienie wszystkich posiadanych licencji, aby otrzymać scalony plik licencyjny.


Czy jest dostępny jeden plik licencyjny do pakietu Veeam Backup Essentials?

Tak, klient otrzymuje jeden plik licencyjny do zainstalowania. Plik ten obejmuje dwa komponenty (Veeam Backup & Replication i Veeam ONE).


Czy można scalić licencję na pakiet Veeam Backup Essentials z licencjami na inne posiadane produkty Veeam?

Nie. Ponieważ w przypadku Veeam Backup Essentials obowiązują specjalne ceny za pakiety, nie jest możliwe rozdzielenie produktów i połączenie ich z produktami licencjonowanymi indywidualnie.

Uaktualnienia

Co zrobić, gdy liczba gniazd w moim środowisku wirtualnym przekroczy 6?

Dostępne są dwie opcje uaktualnienia: pakiet Veeam Availability Suite i rozwiązanie Veeam Backup & Replication. Obie opcje są dostępne po uiszczeniu różnicy w cenie między produktem wyjściowym (Veeam Backup Essentials) i docelowym (Veeam Availability Suite lub Veeam Backup & Replication).

Przedsiębiorstwom, które obecnie posiadają licencje na pakiet Veeam Backup Essentials oraz jakikolwiek produkt Veeam licencjonowany indywidualnie, zalecamy kontakt z przedstawicielem handlowym firmy Veeam w celu omówienia odpowiednich opcji uaktualnienia.


Co się stanie z licencją rozwiązania Veeam ONE, gdy uaktualnię pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Gdy klient uaktualnia pakiet Veeam Backup Essentials do rozwiązania Veeam Backup & Replication, licencja rozwiązania Veeam ONE traci ważność, a klient traci prawo do korzystania z pomocy technicznej lub konserwacji do rozwiązania Veeam ONE. Klient musi podpisać i przesłać oświadczenie o skasowaniu kopii rozwiązania Veeam ONE i powinien zaprzestać korzystania z niego.


Obecnie mam pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd). Czy mogę przejść na pakiet Veeam Backup Essentials?

Tak, istnieją pozycje SKU umożliwiające takie przejście. Dzięki nim klienci, którzy kupili pakiet Veeam Availability Suite lub rozwiązanie Veeam Backup & Replication (do obsługi maksymalnie 3 gniazd), mogą przejść na równoważną wersję pakietu Veeam Backup Essentials. Nie jest wymagane oświadczenie o skasowaniu kopii. Aby złożyć wniosek o przejście na pakiet Veeam Backup Essentials, należy skontaktować się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.


Obecnie posiadam rozwiązanie Veeam Backup & Replication (lub Veeam ONE). Czy mogę kupić pakiet Veeam Backup Essentials?

Klienci obecnie posiadający produkt Veeam Backup & Replication lub Veeam ONE nie mogą kupić pakietu Veeam Backup Essentials. Powinni oni wykonać uaktualnienie do pakietu Veeam Availability Suite lub kupić dodatkowe licencje na poszczególne produkty.


Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?

Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach).


Jak uaktualnić licencję do wyższej wersji?

Potrzebny jest nowy plik licencyjny, nawet jeśli klient nie zamierza uaktualniać posiadanej edycji. Nowy plik licencyjny można pobrać w portalu licencji Veeam.


Jak odnowić pomoc techniczną?

Aby odnowić pomoc techniczną, należy wypełnić wniosek o ofertę na odnowienie.


Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?

Począwszy od wersji v7 z poprawką Patch 4, wchodzące w skład pakietu Veeam Backup Essentials rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla vSphere i dla Hyper-V.


Obecnie moje przedsiębiorstwo ma pakiet Veeam Backup Essentials (maksymalnie 6 gniazd). Czy mogę kupić licencje pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication?

Tak. Jednak w celu uzyskania scalonego klucza (obejmującego licencje pakietu Essentials) klient powinien uaktualnić te licencje do pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy masz inne szczegółowe pytania?

Zapraszamy do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.