00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby, w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (hoście) oraz według liczby instancji. Niektóre produkty mogą być licencjonowane według liczby zarządzanych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych, stacji roboczych albo instancji chmurowych i/lub użytkowników. Firma Veeam oferuje licencje instancyjne, które można przenosić między różnymi produktami i obciążeniami, oraz licencje wieczyste, przeznaczone do rozwiązań opartych na gniazdach procesorów.

Warunki licencji firmy Veeam

Firma Veeam oferuje różne warunki licencji. Informacje na temat dostępności produktów można uzyskać u wybranego ProPartnera firmy Veeam.

Licencja wieczysta

Licencje na oprogramowanie oraz prawo do korzystania z produktów nie wygasają. W cenę każdej nowej licencji wieczystej wliczony jest rok korzystania z podstawowej pomocy technicznej i konserwacji.

Aktualna umowa o usługi konserwacji zapewnia:

 • dostęp do aktualizacji produktów i nowych wersji głównych
 • dostęp do pomocy technicznej
 • dostęp do portalu zarządzania kluczami licencyjnymi

Są dostępne licencje wieczyste, których używa się w przypadku rozwiązań opartych na gniazdach procesorów.

Uwaga: Po wygaśnięciu umowy o usługi konserwacji nie można zarządzać kluczami licencyjnymi ani ich pobierać. Firma Veeam radzi klientom, aby zawsze mieli kopię zapasową wszystkich plików licencyjnych. Więcej informacji można znaleźć na stronie często zadawanych pytań dotyczących odnawiania pomocy technicznej.

Licencja instancyjna

Oferowany przez firmę Veeam instancyjny model licencjonowania umożliwia klientom obniżenie kosztów początkowych oraz uzyskanie licencji na czas określony. Dzięki modelowi instancyjnemu klient może korzystać z różnych produktów w oparciu o jedną pulę instancji licencji, a także przenosić instancje między różnymi typami obciążeń, zyskując najwyższy stopień elastyczności.

Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, a klient może się zdecydować na opłacenie całego pakietu instancji z góry lub na płatności coroczne. W cenę licencji instancyjnych wliczona jest produkcyjna pomoc techniczna w trybie 24x7.

Po upływie okresu licencji klient traci prawo do korzystania zarówno z samego produktu, jak i z pomocy technicznej. Wówczas klient może nabyć dodatkowe licencje po aktualnej stawce, aby móc nadal korzystać z produktu.

Uwaga: Dostępne opcje licencjonowania różnią się w zależności od produktu. Aby sprawdzić, czy określony produkt i funkcja są dostępne w postaci licencji wieczystej, instancyjnej lub innego typu, należy się zapoznać z informacjami na temat tego produktu. 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT LICENCJI INSTANCYJNYCH

Wynajem dla dostawców hostingu

Uczestnicy programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) mogą wynajmować produkty w cyklu miesięcznym. Może być wymagane zobowiązanie roczne. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu VCSP.

Często zadawane pytania ogólne dotyczące licencjonowania

Jak można uzyskać plik licencyjny do produktu Veeam?
Jeśli masz ważną umowę o pomoc techniczną, możesz się zalogować w portalu zarządzania licencjami i pobrać plik licencyjny. Jeśli nie jesteś administratorem licencji na danym koncie, możesz wysłać plik do administratora licencji. Jeśli w portalu nie widzisz plików licencyjnych, utwórz nowe zgłoszenie dotyczące licencjonowania.
Na jakich warunkach można scalić lub rozdzielić licencje?

Aby można było scalić dwa lub więcej plików licencyjnych, muszą one spełniać następujące kryteria:

 • Wszystkie licencje muszą być objęte ważnymi umowami o pomoc techniczną
 • Wszystkie licencje muszą być wystawione na ten sam produkt i tę samą wersję
 • Wszystkie licencje muszą być objęte tym samym modelem licencjonowania (licencje subskrypcyjne, wieczyste, okresowe itp.)
 • Wszystkie licencje muszą być oparte na tej samej jednostce (gniazdo, maszyna wirtualna, użytkownik itp.) z wyłączeniem narzędzi Veeam Agent, w przypadku których możliwe jest łączenie licencji dla stacji roboczych i serwerów
 • Wszystkie pliki licencyjne muszą mieć tego samego administratora licencji.
 • Wszystkie licencje muszą być wystawione dla tej samej firmy

Jeśli powyższe kryteria są spełnione, w portalu zarządzania licencjami powinien być widoczny przycisk Merge. Po jego kliknięciu można wybrać pliki licencyjne do scalenia. Więcej informacji zawiera przewodnik po portalu zarządzania licencjami.

Uwaga: W przypadku scalenia dwóch lub większej liczby plików licencyjnych scalona licencja będzie mieć najwcześniejszą datę wygaśnięcia. Jeśli na przykład masz dwa pliki licencyjne, jeden ważny do 30 grudnia 2018 r., a drugi do 1 lutego 2019 r., scalony plik licencyjny wygaśnie 30 grudnia 2018 r. Mimo tego, że scalony plik licencyjny będzie mieć wcześniejszą datę wygaśnięcia pomocy technicznej, zachowasz możliwość korzystania z pomocy technicznej zgodnie z obowiązującą umową lub umowami.
Aby rozdzielić plik licencyjny, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, korzystając z karty „Get Support” dostępnej w portalu.

Jak mogę ustalić, kto jest administratorem licencji w mojej firmie?
Odwiedź portal licencji Veeam, aby sprawdzić administratora licencji dla każdego identyfikatora pomocy technicznej (numeru umowy).  Aby poprosić o zmianę administratora licencji, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania.
Jak mogę zmienić administratora licencji?
Jeśli chcesz zmienić administratora licencji lub podzielić się uprawnieniami administracyjnymi, utwórz odpowiednie zgłoszenie. W tym celu zaloguj się na stronie My Account. Kliknij kartę „Support”, a następnie pozycję „Open a case”. Wybierz „Licensing”, następnie z menu rozwijanego wybierz „Change/Add license administrator” i uzupełnij wszystkie wymagane informacje, tak jak to pokazano na poniższej ilustracji:
Czy mogę używać starszego pliku licencyjnego z najnowszą wersją oprogramowania?
To zależy.

W przypadku licencji wieczystych przypisanych do gniazd: jeśli plik licencyjny i oprogramowanie mają tę samą wersję (na przykład v9), licencja będzie działać. Jeśli nie, plik nie pozwoli na instalację. Jeśli na przykład spróbujesz zastosować licencję w wersji v8 podczas instalacji oprogramowania o wersji v9, pojawi się komunikat o błędzie wygasłej licencji. 

Dotychczasowi klienci posiadający licencje subskrypcyjne lub licencje okresowe na potrzeby hostingu będą musieli przeprowadzić aktualizację do nowego pliku licencyjnego, ponieważ poprzedni plik licencyjny nie będzie już obsługiwany. Obowiązuje 90-dniowy okres przejściowy, w trakcie którego można uaktualnić plik licencyjny w portalu użytkowników.   

Nowi klienci korzystający z licencji instancyjnych nie będą musieli wykonać uaktualnienia, ponieważ posiadany przez nich plik licencyjny będzie prawidłowy.

W przypadku klientów mających zarówno licencje wieczyste, jak i licencje instancyjne uaktualnienie pliku licencyjnego również będzie wymagane.
Czy mogę zmienić licencję próbną na płatną bez utraty danych?
Tak. Wystarczy, że wybierzesz Help -> License -> Install license i wskażesz nowy plik licencyjny. Nie wpłynie to na żadne z istniejących zadań, ustawień i plików kopii zapasowych.
Czy w przypadku uaktualnienia pliku licencyjnego utracę jakiekolwiek zapisane dane lub zadania?
Nie.
Czy w przypadku zmiany pliku licencyjnego muszę ponownie zainstalować produkt Veeam?
Nie. Jeśli wykonujesz uaktualnienie do nowej wersji, po prostu uruchom instalator i wskaż mu plik licencyjny instalowanej wersji.
Mam ważną umowę o pomoc techniczną i chcę nadal korzystać ze starszej wersji produktu Veeam. Jak mogę uzyskać starszą licencję?
Jeśli potrzebujesz pliku licencyjnego do wersji produktu Veeam, do której nie jest już oferowana pomoc techniczna, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania. Plik licencyjny do aktualnej i poprzedniej wersji naszych produktów możesz pobrać z portalu.
Jak odnowić pomoc techniczną?
Aby odnowić pomoc techniczną, wypełnij wniosek o ofertę na odnowienie.
Jak uaktualnić licencję do innej wersji funkcjonalnej (edycji)?
Dostępne są odpowiednie pozycje (SKU) umożliwiające uaktualnienie. W tym dokumencie znajduje się porównanie funkcji dostępnych w poszczególnych wersjach funkcjonalnych (edycjach). Uaktualnienie można wykonać w portalu licencji Veeam.
Jak mogę zmienić administratora licencji?
Jeśli chcesz zmienić administratora licencji lub podzielić się uprawnieniami administracyjnymi ze współpracownikiem, utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania na tej stronie (kliknij przycisk „Open case” i wybierz opcję Licensing).
Jak mogę scalić licencje?
Scalanie i uaktualnianie licencji oraz obniżanie ich poziomu to czynności, które może wykonywać wyłącznie wyznaczony administrator licencji wymieniony w pliku licencyjnym. Skorzystaj z tego dokumentu, w którym znajdziesz szczegółową instrukcję, oraz zadbaj o spełnienie wszystkich wymagań wstępnych związanych ze scaleniem licencji.
Jak zainstalować w produkcie nowy klucz licencyjny?

Veeam Backup & Replication: 
Aby dodać nowy klucz do zainstalowanej wersji rozwiązania Veeam Backup & Replication™, wykonaj te czynności w konsoli użytkownika:
Menu -> Help -> License -> Install license.
Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie

Veeam ONE: 
W przypadku rozwiązania Veeam ONE™ wybierz Help -> License information w kliencie Veeam ONE Monitor lub Configuration -> License w interfejsie webowym Veeam ONE Reporter. Szczegółowe informacje znajdziesz na tej stronie.

Czy niektóre z produktów Veeam mogą być używane samodzielnie, czy wymagają innych produktów Veeam?

Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa oraz rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 mogą być używane razem z pakietem Veeam Availability Suite™, rozwiązaniem Veeam Backup & Replication lub pakietem Veeam Backup Essentials™ albo niezależnie od nich.

Rozwiązanie Veeam ONE może być używane samodzielnie, również bez rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator jest dostępne jako subskrypcja dodatkowa (zależna od liczby maszyn wirtualnych) do wcześniej kupionego lub nowo kupowanego rozwiązania Veeam Backup & Replication Enterprise Plus albo pakietu Veeam Availability Suite Enterprise Plus.

Narzędzie Veeam Availability Console jest BEZPŁATNE i służy do zarządzania obciążeniami na potrzeby narzędzi Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa oraz pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Czy istnieje minimalna wielkość zakupu produktów Veeam?

Tak, w przypadku produktów płatnych obowiązują minimalne wielkości zakupu, które różnią się w zależności od produktu:

 • Veeam Availability Suite: 1 gniazdo lub 10 instancji subskrypcji
 • Veeam Backup & Replication: 1 gniazdo lub 10 instancji subskrypcji
 • Veeam Backup Essentials: 2 gniazda lub 10 instancji subskrypcji (maksimum 6 gniazd lub 30 instancji)
 • Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa: 10 instancji subskrypcji
 • Veeam Agent dla IBM AIX i Veeam Agent dla Oracle Solaris: bez minimum
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365: 10 licencji subskrypcyjnych (na użytkownika)
 • Veeam Availability Orchestrator: 10 licencji subskrypcyjnych (na maszynę wirtualną)
 • Veeam Management Pack™ dla System Center: bez minimum
Czy można przejść na niższą wersję produktu (np. z Enterprise Plus na Enterprise)?

Tak, przejście na niższą wersję produktu (tzw. downgrade) jest możliwe, choć nie zalecane. Nie są wówczas naliczane żadne kary ani opłaty, ale należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • Firma Veeam NIE zwraca różnicy między cenami poszczególnych wersji.
 • Zmiana wersji najprawdopodobniej doprowadzi do utraty niektórych funkcji.
 • Po przejściu na niższą wersję produktu ewentualne przejście na wersję wyższą (upgrade) wymaga dokonania osobnego zakupu.
 • Po wygaśnięciu obowiązującej umowy o pomoc techniczną odnowienie konserwacji odbędzie się po aktualnej cenie odpowiadającej posiadanej wersji.
 • Zmiany wersji nie powodują zmian pierwotnych dat umów o pomoc techniczną.
 • Prawo do przejścia na niższą wersję przysługuje wyłącznie klientom posiadającym aktualną umowę o pomoc techniczną.

Aby firma Veeam mogła utworzyć nowy plik licencyjny, użytkownik końcowy musi podpisać oświadczenie o skasowaniu kopii zawierające informację o zniszczeniu licencji wyższej wersji produktu. Aby złożyć wniosek o przejście na niższą wersję, skontaktuj się z działem sprzedaży firmy Veeam lub preferowanym ProPartnerem.

Czy licencjonowane gniazda można przenieść z jednego hypervisora na inny?

Obecnie sprzedawane licencje nie są już związane z hypervisorem. Jednak niektóre starsze licencje były związane z hypervisorem (na poziomie gniazda) i nadal będzie do nich dostępna pomoc techniczna.

Tak. W przypadku starszych licencji licencjonowane gniazda można w dowolnym czasie przenosić między hypervisorami VMware i Hyper-V, tworząc zgłoszenie dotyczące licencjonowania. Aby przeprowadzenie tej zmiany było łatwiejsze, można uzyskać bezpłatny tymczasowy plik licencyjny na łączną liczbę licencjonowanych gniazd dla obu hypervisorów. Umożliwia on współistnienie środowisk na tym samym serwerze kopii zapasowych. Ten plik licencyjny jest ważny przez trzy miesiące, a na życzenie klienta jego ważność można przedłużyć (tylko w przypadku środowisk z dużą liczbą gniazd). W okresie licencji tymczasowej dostępna jest bezpłatnie pomoc techniczna do obu hypervisorów. Prawo do przeniesienia licencji przysługuje wyłącznie klientom mającym aktualną umowę o pomoc techniczną.

Czy ten sam proces przenoszenia licencjonowanych gniazd można przeprowadzić w przypadku hypervisora Nutanix AHV?
Nie, obecnie nie jest to możliwe. Aktualnie stosowany jest odrębny proces przenoszenia istniejących licencji Veeam z hypervisora VMware lub Hyper-V do AHV. Więcej informacji można uzyskać w często zadawanych pytaniach na temat rozwiązania Veeam Availability dla Nutanix AHV lub kontaktując się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Jestem partnerem i chcę zarządzać licencjami moich użytkowników końcowych. Jak to zrobić?
Utwórz zgłoszenie dotyczące licencjonowania, dołączając potwierdzenie od użytkowników. Koniecznie podaj numery ich umów (znajdziesz je w pliku licencyjnym). Ewentualnie użytkownik może utworzyć zgłoszenie dotyczące licencjonowania i poprosić o zmianę administratora licencji na Ciebie.
Jestem usługodawcą. Czy posiadanych licencji Veeam mogę używać do zarządzania maszynami wirtualnymi klientów?
Tylko w przypadku zakupienia licencji Veeam przeznaczonych dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze. Aby sprawdzić poprawność posiadanych licencji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.
Co to jest automatyczna aktualizacja licencji?
Począwszy od wersji 7.0 z poprawką Patch 4, rozwiązanie Veeam Backup & Replication obsługuje automatyczne aktualizacje licencji. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer kopii zapasowych Veeam (lub serwer Veeam Backup Enterprise Manager, jeśli został wdrożony) z odpowiednim wyprzedzeniem łączy się z portalem licencji Veeam, aby otrzymać nową licencję przed wygaśnięciem licencji obecnie obowiązującej. Więcej informacji na temat włączania tej funkcji można znaleźć w przewodniku użytkownika rozwiązania Veeam Backup & Replication dla VMwaredla Hyper-V.

Często zadawane pytania dotyczące licencji instancyjnych

Dlaczego firma Veeam korzysta z nowego modelu licencjonowania, czyli licencjonowania instancyjnego?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu subskrypcyjnym.
Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Większa wartość w czasie — obniżenie kosztów początkowych, przejście z nakładów inwestycyjnych na koszty operacyjne
 • Przenośność — wymienne korzystanie z przenośnych licencji subskrypcyjnych do obsługi aktualnie potrzebnych obciążeń
 • Przewidywalność cen — zakup trzyletnich umów pozwalający uzyskać gwarancję ceny
 • Przewidywalność cen — zakup umów wieloletnich dający gwarancję ceny lub ponoszenie opłat na bieżąco (model „pay as you go”)
 • Brak uzależnienia od dostawcy — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji
Na czym polega nowy model licencjonowania instancyjnego firmy Veeam?
Licencjonowanie instancyjne to zupełnie nowy model licencjonowania firmy Veeam, który zapewnia użytkownikom dodatkowy element PRZENOŚNOŚCI, przez co jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat.  

Licencje instancyjne są sprzedawane na czas określony i mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Licencje instancyjne zapewniają wszystkie korzyści charakterystyczne dla tradycyjnych licencji typu subskrypcyjnego, takie jak niewielka inwestycja początkowa, brak długoterminowych zobowiązań, płacenie za faktyczne użycie oraz współgrający z chmurą model budżetu oparty na kosztach operacyjnych. 

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi subskrypcjami licencje instancyjne mają wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń, taki jak maszyny wirtualne, serwery, stacje robocze czy maszyny wirtualne w chmurze. Nowy model zapewnia łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów. Tak jest: licencje instancyjne można stosować do różnych produktów i typów obciążeń, dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy PRZENOŚNOŚĆ!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto ta przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, ponieważ redukuje złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.
Jak kupuje się licencje instancyjne i na jakich warunkach?
Licencje instancyjne kupuje się w pakietach po 10 instancji. Klient wskazuje, czy potrzebuje funkcji monitorowania, a następnie wybiera wersję produktu. Łącznie dwa proste kroki.

Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, więc klient może wybrać okres i harmonogram płatności stosownie do potrzeb. Płatności dokonuje się z góry lub co rok. Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z subskrypcji. Każda licencja instancyjna obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365.
Jakie są zastosowania NOWEGO modelu przenośnych licencji subskrypcyjnych firmy Veeam?

Nowy model licencji subskrypcyjnych firmy Veeam ma wiele możliwych zastosowań, a ich lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje subskrypcyjne mogą być stosowane do większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Licencje subskrypcyjne nie są przypisane do gniazd procesorów, lecz mogą być używane w odniesieniu do wdrożeń lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Poniższa lista przedstawia typy obciążeń, do których mogą być stosowane nowe przenośne licencje subskrypcyjne:

 • Maszyny wirtualne — vSphere, Hyper-V, AHV — Veeam Backup & Replication
 • Serwery fizyczne — Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa
 • Fizyczne stacje robocze — Veeam Agent dla Microsoft Windows i Veeam Agent dla Linuxa
 • Obsługa aplikacji korporacyjnych — Oracle RMAN i SAP HANA Veeam Backup & Replication
 • Obciążenia typowo chmurowe — instancje i bazy danych AWS — Veeam Backup & Replication dla AWS
 • Zarządzanie — Veeam ONE
 • Veeam Cloud Connect
Jakie produkty nie są jeszcze objęte NOWYM modelem przenośnych licencji subskrypcyjnych firmy Veeam?

Obecnie poniższe produkty są nadal dostępne w postaci indywidualnych, a nie przenośnych licencji subskrypcyjnych. Nowy model instancyjny powinien objąć ten produkty w 2019 r.:

 • Veeam Management Pack
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Veeam Agent dla IBM AIX i Veeam Agent dla Oracle Solaris
Czy firma Veeam oferuje licencje wieczyste w przypadku narzędzi Veeam Agent i rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie. Te produkty są dostępne wyłącznie z licencjami subskrypcyjnymi.
Jak zapewnić ciągłość okresu subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie licencji instancyjnej, należy po prostu kupić dodatkową licencję instancyjną przed upływem bieżącego okresu.
Czy można skrócić wieloletni okres subskrypcji do okresu rocznego?
Nie, nie jest to możliwe.
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję instancyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje instancyjne, mogą kupić w promocji migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na instancyjne licencje subskrypcyjne. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego lub dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na instancyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe obciążenia wymagane ponad limit migracji klient musi kupić zgodnie z cennikiem licencji instancyjnych. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za dwa lata lub dokonywać corocznych odnowień łącznie przez rok lub dwa lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji instancyjnych. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje instancyjne musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone.

Licencje w specjalnych cenach

 • Licencje dla sektora publicznego (Public Sector) są przeznaczone dla kwalifikujących się organów administracji publicznej (wszystkich szczebli) oraz organizacji non-profit w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków P-.
 • Licencje do użytku wewnętrznego u partnerów (Internal Use Partner) są przeznaczone WYŁĄCZNIE do zatwierdzonego użytku wewnętrznego u ProPartnerów firmy Veeam. Nie są one przeznaczone do świadczenia usług, przetwarzania na potrzeby stron trzecich ani odsprzedaży. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków I-.
 • Licencje dla edukacji (Education) są przeznaczone dla kwalifikujących się użytkowników z sektora edukacji w wybranych regionach. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków E-.
 • Licencje wyłącznie dla dostawców hostingu i rozwiązań działających w chmurze (Hosting or Cloud Provider Only) są przeznaczone dla uczestników programu Veeam Cloud & Service Provider. Kody SKU tych licencji zaczynają się od znaków H-. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu VCSP.

W przewodniku po pomocy technicznej firmy Veeam można znaleźć dodatkowe informacje na temat usług konserwacji, a w umowie licencyjnej firmy Veeam — więcej informacji dotyczących licencjonowania.

Terminy i definicje

 • Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczne złącze miedzy mikroprocesorem i płytką obwodów drukowanych na serwerze fizycznym. Zazwyczaj liczba gniazd jest równa liczbie procesorów.
 • Maszyna wirtualna oznacza środowisko operacyjne (które może, ale nie musi obejmować systemu operacyjnego) w ramach hypervisora (Hyper-V, vSphere itp.), które może obejmować dyski, procesory, pamięć, zasoby sieciowe i inne zasoby wirtualne oraz symuluje fizyczne urządzenie komputerowe przez replikowanie, uruchamianie i/lub wykonywanie funkcji takiego urządzenia.
 • Instancja oznacza jedną jednostkę licencjonowania subskrypcyjnego opartego na instancjach. Jedna instancja najściślej odpowiada maszynie wirtualnej. Klienci kupują licencje w pakietach instancji subskrypcji (zasadniczo obowiązuje minimum 10 instancji) i mogą stosować te instancje do różnych produktów i obciążeń. Obsługa większości obciążeń kosztuje jedną instancję, natomiast w przypadku niektórych obciążeń koszt ten może być większy lub mniejszy.
 • Zarządzany serwer oznacza serwer fizyczny obsługujący lub zawierający maszyny wirtualne zarządzanie przy użyciu produktów (oprogramowania) Veeam.

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, dostępnymi w prawym panelu nawigacyjnym. Możesz także wziąć udział w jednej z naszych prezentacji produktów na żywo lub skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.