00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET

Często zadawane pytania

Zasady licencjonowania firmy Veeam (wszystkie produkty)

Firma Veeam® licencjonuje oprogramowanie na różne sposoby w zależności od produktu i jego zamierzonego zastosowania. Obejmuje to licencjonowanie według liczby gniazd procesorów na zarządzanym serwerze (czyli hoście) i liczby instancji. Niektóre produkty mogą być licencjonowane według liczby zarządzanych maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych, stacji roboczych albo instancji chmurowych i/lub użytkowników. Firma Veeam oferuje licencje instancyjne, które można przenosić między różnymi produktami i obciążeniami, oraz licencje wieczyste, przeznaczone do rozwiązań opartych na gniazdach procesorów.

Często zadawane pytania dotyczące licencji instancyjnych

Firma Veeam oferuje różne opcje licencjonowania, aby maksymalnie ułatwić klientom licencjonowanie swoich produktów. Poniżej przedstawiamy wybór najczęściej zadawanych pytań. Aby szczegółowo poznać wszystkie dostępne opcje udzielania licencji, przejdź do powyższych zasad licencjonowania.
Dlaczego firma Veeam korzysta z nowego modelu licencjonowania, czyli licencjonowania instancyjnego?

W sytuacji, gdy w branży rośnie popularność środowisk wielochmurowych i hybrydowych, budowanych na fundamencie przenośności, coraz więcej klientów oczekuje licencji typu subskrypcyjnego. Dlatego firma Veeam chce oferować jak najwięcej produktów w modelu subskrypcyjnym. Z punktu widzenia klientów model ten ma następujące zalety:

 • Większa wartość w czasie — obniżenie kosztów początkowych, przejście z nakładów inwestycyjnych na koszty operacyjne
 • Przenośność — wymienne korzystanie z przenośnych licencji subskrypcyjnych do obsługi aktualnie potrzebnych obciążeń
 • Przewidywalność cen — zakup umów wieloletnich dający gwarancję ceny lub ponoszenie opłat na bieżąco (model „pay as you go”)
 • Płatności za użycie — możliwość początkowego kupienia tylko potrzebnych składników, a następnie dodania kolejnych lub odjęcia niektórych w chwili odnowienia
 • Brak uzależnienia — w przypadku braku zadowolenia można zrezygnować z odnowienia subskrypcji
 • Pomoc techniczna w cenie — bezpłatny dostęp do produkcyjnej pomocy technicznej w trybie 24.7.365 przez cały czas obowiązywania licencji
Na czym polega nowy model licencjonowania instancyjnego firmy Veeam?

Licencjonowanie instancyjne to nowy, uniwersalny model licencjonowania subskrypcyjnego firmy Veeam, który może być stosowany do wielu produktów i obciążeń oraz zapewnia użytkownikom dodatkowy element PRZENOŚNOŚCI, dzięki czemu jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie środowisk chmurowych i hybrydowych bez dodatkowych opłat „za chmurę”.

Licencje instancyjne są sprzedawane na czas określony — od roku do 5 lat — oraz mogą być stosowane wymiennie do różnych produktów Veeam i różnych typów obciążeń. Ten model licencjonowania zapewnia wszystkie korzyści charakterystyczne dla tradycyjnych licencji typu subskrypcyjnego, takie jak niewielka inwestycja początkowa, brak długoterminowych zobowiązań, płacenie za faktyczne użycie oraz współgrający z chmurą model budżetu oparty na kosztach operacyjnych.

Jednak w porównaniu z tradycyjnymi subskrypcjami licencje instancyjne mają wiele innych zalet. Nie trzeba już kupować licencji na określony produkt czy określony typ obciążeń, taki jak maszyny wirtualne, serwery, stacje robocze czy maszyny wirtualne w chmurze. Nowy model zapewnia łatwiejszy dostęp do szerokiej gamy produktów. To warto podkreślić: licencje instancyjne można stosować do różnych produktów i typów obciążeń — wirtualnych, fizycznych i chmurowych — dzięki czemu klient nie jest „przywiązany” do typu licencji czy produktu, którego nie potrzebuje. Tak właśnie rozumiemy PRZENOŚNOŚĆ!

Klient może korzystać z potrzebnych produktów dokładnie wtedy, gdy tego potrzebuje. Ponadto ta przenośność licencji upraszcza procesy zamawiania i zarządzania licencjami, ponieważ redukuje złożoność związaną z obsługą wielu jednostek SKU odpowiadających różnym produktom lub typom obciążeń.

Co to jest instancja?
Jest to jednostka miary stosowana w naszym modelu licencjonowania subskrypcyjnego. Klienci kupują instancje, które są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk, i mogą ich używać do ochrony różnych obciążeń. Jedna instancja odpowiada jednemu obciążeniu, takiemu jak maszyna wirtualna, serwer, aplikacja korporacyjna itp. 
Ilu instancji potrzebuję?

Liczba instancji zazwyczaj jest równa liczbie obciążeń, które mają być chronione. Większość obciążeń wymaga tylko jednej instancji. Najlepszym sposobem na określenie liczby potrzebnych instancji jest skorzystanie z naszego Konfiguratora licencji instancyjnych. Należy w nim wybrać produkt i wersję oraz podać obciążenia.

Instancje są sprzedawane w pakietach po 10 sztuk. Jeśli minimalna wielkość zakupu wynosząca 10 instancji stanowi dla klienta przeszkodę, proponujemy przetestowanie rozwiązania Veeam Backup & Replication Community Edition, które obejmuje 10 instancji umożliwiających bezpłatne wypróbowanie wersji Standard.

Jak kupuje się licencje instancyjne i na jakich warunkach?

Licencje instancyjne kupuje się w pakietach po 10 instancji. Klient wskazuje, czy potrzebuje funkcji monitorowania, a następnie wybiera wersję produktu i wprowadza liczbę obciążeń do ochrony.

Dostępne są licencje instancyjne o okresie od roku do pięciu lat, więc klient może wybrać okres i harmonogram płatności stosownie do potrzeb. Płatności dokonuje się z góry lub co rok. Po wygaśnięciu licencji klient musi ją odnowić, aby móc nadal korzystać z subskrypcji. Każda licencja instancyjna obejmuje produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24.7.365.

Jakie są zastosowania NOWEGO modelu przenośnych licencji subskrypcyjnych firmy Veeam?

Nowy model licencji subskrypcyjnych firmy Veeam ma wiele możliwych zastosowań, a ich lista stale się wydłuża. Zasadniczo licencje subskrypcyjne mogą być stosowane do większości typów obciążeń, w tym do maszyn wirtualnych w środowisku lokalnym i w chmurze, fizycznych serwerów i stacji roboczych oraz wtyczek aplikacji korporacyjnych. Licencje subskrypcyjne nie są przypisane do gniazd procesorów, lecz mogą być używane we wdrożeniach lokalnych, chmurowych i hybrydowych. Poniższa lista przedstawia typy obciążeń, do których obecnie mogą być stosowane nowe przenośne licencje subskrypcyjne:

 • Maszyny wirtualne — VMware vSphere, Hyper-V, Nutanix AHV — rozwiązanie Veeam Backup & Replication
 • Serwery fizyczne — narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa
 • Fizyczne stacje robocze — narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows i Linuxa
 • Obsługa aplikacji korporacyjnych — Oracle RMAN i SAP HANA — rozwiązanie Veeam Backup & Replication
 • Obciążenia typowo chmurowe — instancje i bazy danych AWS — rozwiązanie Veeam Backup & Replication dla AWS
 • Zarządzanie — rozwiązanie Veeam ONE (sprzedawane w ramach pakietu Veeam Availability Suite)
 • Veeam Cloud Connect
Jakie produkty nie są jeszcze objęte NOWYM modelem przenośnych licencji subskrypcyjnych firmy Veeam?

Obecnie poniższe produkty są nadal dostępne w postaci indywidualnych, a nie przenośnych licencji subskrypcyjnych. Nowy model instancyjny powinien objąć ten produkty w 2019 r.:

 • Veeam Management Pack dla System Center
 • Veeam Backup dla Microsoft Office 365
 • Veeam Availability Orchestrator
 • Narzędzia Veeam Agent dla IBM AIX i Oracle Solaris
Czy mogę mieć zarówno licencje przypisane do instancji (subskrypcyjne), jak i przypisane do gniazd (wieczyste)?
Klient może mieć centralnie zarządzanie środowisko obejmujące zarówno licencje wieczyste, jak i licencje subskrypcyjne. Wszystkie licencje muszą dotyczyć tych samych produktów i wersji. Jeśli klient chroni maszyny wirtualne VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V za pomocą licencji wieczystych „na gniazdo”, wszystkie maszyny vSphere/Hyper-V muszą być chronione w modelu licencjonowania „na gniazdo” — licencje instancyjne mogą być używane do każdego innego typu obciążenia.
Jak scalić pliki licencyjne?
Jeśli klient chce mieć możliwość centralnego zarządzania środowiskiem, może być konieczne scalenie plików licencyjnych. Wówczas klient musi mieć ważną umowę o usługi konserwacji dotyczącą OBU rodzajów komponentów — objętych licencjami wieczystymi i subskrypcyjnymi. Więcej informacji na temat scalania kont można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy. W razie jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z pomocą techniczną firmy Veeam.
Jakie produkty obecnie umożliwiają scalenie licencji na potrzeby centralnego zarządzania?

Pakiet Veeam Availability Suite umożliwia scalenie licencji gniazd i licencji instancyjnych w jedno centralne zarządzane środowisko. Wymagane są te same edycje produktu. 

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia scalenie licencji gniazd i licencji instancyjnych w jedno centralne zarządzane środowisko. Wymagane są te same edycje produktu. 

Pakiet Veeam Backup Essentials nie pozwala na scalenie licencji gniazd i licencji instancyjnych, ale klient ma do wyboru dwie możliwości. Może scalić licencje pakietu Essentials przypisane do gniazd z licencjami instancyjnymi pakietu Veeam Availability Suite albo w ogóle przejść na pakiet Veeam Availability Suite, aby scalić licencje i zyskać możliwość centralnego zarządzania.

Jak można monitorować narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa?

Należy kupić uniwersalne licencje subskrypcyjne pakietu Veeam Availability Suite. Veeam Availability Suite to kompleksowy produkt, który obejmuje funkcje ochrony danych przeznaczone dla obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych (rozwiązanie Veeam Backup & Replication) oraz funkcje monitorowania i analiz (rozwiązanie Veeam ONE). Narzędzia Veeam Agent dla Microsoft Windows Linuxa obecnie stanowią moduł rozwiązania Veeam Backup & Replication.

Przykładowo 10 instancji Enterprise Plus umożliwia ochronę i monitorowanie 5 maszyn wirtualnych oraz 5 agentów serwerów. Do korzystania z funkcji monitorowania nie jest potrzebny zakup dodatkowych instancji.

Czy przejście na licencje subskrypcyjne jest obowiązkowe?
Nie, nie ma obowiązku przechodzenia na ten typ licencji. Klienci zainteresowani ochroną obciążeń VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V w środowisku lokalnym wciąż mogą wybierać licencjonowanie „na gniazdo”.
Czy firma Veeam oferuje licencje wieczyste w przypadku narzędzi Veeam Agent i rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365?
Nie. Te produkty są dostępne wyłącznie z licencjami subskrypcyjnymi.
Jak zapewnić ciągłość okresu subskrypcji?
Aby móc nadal korzystać produktów Veeam na podstawie licencji instancyjnej, należy po prostu kupić dodatkową licencję instancyjną przed upływem bieżącego okresu.
Czy można skrócić wieloletni okres subskrypcji do okresu rocznego?
Nie, nie jest to możliwe.
Jak mogę przejść z wieczystej licencji produktu na licencję instancyjną?
Klienci, którzy chcą przejść z licencji wieczystych opartych na gniazdach na licencje instancyjne, mogą kupić w promocji migracyjną pozycję SKU. Jest ona przeznaczona dla obecnych klientów mających licencje wieczyste „na gniazdo”, którzy chcą przejść na instancyjne licencje subskrypcyjne. Zakup tej pozycji SKU powoduje przedłużenie pomocy technicznej związanej z licencją wieczystą na okres od jednego lub dwóch lat i przekształcenie umowy z postaci wieczystej na instancyjną. Licencje na ewentualne dodatkowe obciążenia wymagane ponad limit migracji klient musi kupić zgodnie z cennikiem licencji instancyjnych. Klient musi zniszczyć wszystkie zmigrowane licencje wieczyste „na gniazdo”. Klient może się zdecydować na płatność z góry za dwa lata lub dokonywać corocznych odnowień przez rok lub dwa lata w okresie migracji. Po upływie tego okresu wszystkie zmigrowane licencje będą odnawiane po cenach licencji instancyjnych. Migracja dowolnego produktu z licencji wieczystych „na gniazdo” na licencje instancyjne musi objąć całkowitą liczbę gniazd w całym środowisku klienta, niezależnie od indywidualnych umów dotyczących danego produktu. Migracje częściowe nie są dozwolone.

Czy masz inne pytania?

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami na temat konkretnych produktów, dostępnymi w prawym panelu nawigacyjnym. Zapraszamy także do udziału w prezentacji produktu na żywo lub do kontaktu z przedstawicielem handlowym firmy Veeam.