https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvaGlnaC1zcGVlZC12bS1yZWNvdmVyeS5odG1sIn0

Szybkie odzyskiwanie

Krótkie czasy RTO
Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Bogate funkcje rozwiązania Veeam® Backup & Replication™ sprawiają, że dysponując jedną kopią zapasową obrazu, można zrealizować niemal dowolny scenariusz odzyskiwania — w środowisku lokalnym lub hybrydowym albo w chmurze publicznej. Co więcej, Veeam pozwala precyzyjnie odzyskiwać wymagane dane — na poziomie plików i elementów aplikacji — oraz wykonywać operacje eDiscovery. Dzięki rozwiązaniom Veeam przedsiębiorstwo może osiągnąć wymagane niskie wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO).
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Veeam Cloud Mobility

Łatwe 2-krokowe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń na platformy AWS, Azure i Azure Stack

Przenośność danych jest krytyczna w przedsiębiorstwach, którym zależy na zachowaniu szybkości i kontroli w środowisku chmury hybrydowej. Funkcja Veeam Cloud Mobility umożliwia łatwe przenoszenie i odzyskiwanie DOWOLNYCH obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy AWS, Azure i Azure Stack — w zaledwie 2 krokach — dzięki czemu ułatwia zachowanie ciągłości działania i dostępności w środowiskach chmury hybrydowej. Daje to następujące możliwości: 

 • Przenośność obciążeń do chmury
 • Przywracanie i odzyskiwanie obciążeń w chmurze w celu zapewnienia ciągłości działania
 • Prowadzenie testów i prac rozwojowych dotyczących kopii zapasowych danych w chmurze

Błyskawiczne odzyskiwanie maszyny wirtualnej

Odzyskiwanie uszkodzonej maszyny wirtualnej w niespełna 2 minuty!

Korzystając z funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej (Instant VM Recovery™), można uruchomić dowolną zwirtualizowaną aplikację w środowisku VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V bezpośrednio z kopii zapasowej. Zamiast kazać użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, wyodrębnienie kopii zapasowej i skopiowanie jej do środowiska produkcyjnego, wystarczy uruchomić odpowiednią maszynę wirtualną przy użyciu opatentowanej technologii vPower® firmy Veeam. Następnie za pomocą narzędzia VMware Storage vMotion lub Hyper-V Storage Migration albo zastrzeżonej technologii Veeam Quick Migration można przywrócić maszynę do produkcyjnej pamięci masowej.

Wielu producentów twierdzi, że umożliwia szybkie odzyskiwanie maszyn wirtualnych, jednak nie wszystkie tego rodzaju rozwiązania są takie same. Z udostępnianą przez Veeam funkcją błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej wiążą się następujące korzyści:

 • Pierwsza tego rodzaju technologia na rynku, sprawdzona u kilkudziesięciu tysięcy klientów na całym świecie
 • Obsługa platform vSphere i Hyper-V oraz dowolnej pamięci masowej
 • Brak potrzeby uzyskiwania dodatkowych licencji na VMware Storage vMotion
Obejrzyj tę prezentację funkcji Instant VM Recovery

Veeam Explorers

Operacje eDiscovery i odzyskiwania granularnego

Odzyskiwanie elementów aplikacji jest teraz dużo szybsze i łatwiejsze. Obecnie można precyzyjnie wybierać elementy do odzyskania i przywracać je bezpośrednio z kopii zapasowych przy użyciu następujących narzędzi:

 • Veeam Explorer dla Oracle — odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji, w tym funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji, umożliwiająca przywracanie baz Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie, samoobsługowe funkcje przywracania danych i przywracanie przy użyciu technologii PowerShell. Użytkownicy wtyczki Veeam dla Oracle RMAN mogą także używać narzędzia Veeam Explorer dla Oracle do szybkiego odzyskiwania, gdy przywracanie macierzyste nie jest możliwe.
 • Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory — wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów Active Directory (np. użytkowników, grup, kont komputerowych, kontaktów, wygasających łączy), obiektów zasad grupy, rekordów Microsoft DNS zintegrowanych z usługą Active Directory oraz obiektów partycji konfiguracji.
 • Veeam Explorer dla Microsoft Exchange — natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów Exchange 2010, 2013 i 2016, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz szybkie odzyskiwanie poszczególnych elementów programu Exchange (np. e-maili, kontaktów, notatek itp.) i skrzynek pocztowych w archiwum online; obsługa folderu Purge i całkowicie (trwale) usuniętych elementów; funkcje eDiscovery obejmujące szczegółowe raporty z eksportu oraz szacowanie wielkości eksportu na podstawie kryteriów wyszukiwania użytych w zapytaniu.
 • Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint — natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów SharePoint 2010, 2013 i 2016, wyszukiwanie i szybkie przywracanie całych witryn SharePoint, uprawnień do elementów i określonych plików; eksportowanie odzyskanych elementów bezpośrednio na pierwotny serwer SharePoint lub wysyłanie ich w postaci załączników e-mail.
 • Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server — szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji i tabeli, w tym funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji, pozwalająca przywracać bazy danych SQL do precyzyjnie określonego punktu w czasie oraz osiągnąć niską wartość docelowego czasu odzyskiwania (RTO) i docelowego punktu odzyskiwania (RPO).
 • Veeam Explorer for Storage Snapshots — wykorzystanie potencjału istniejących migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów w celu odzyskiwania pojedynczych plików lub całych maszyn wirtualnych w niespełna dwie minuty — bez instalacji tymczasowych i czynności pośrednich.

Natychmiastowe odzyskiwanie plików

Odzyskiwanie plików bezpośrednio z kopii zapasowej
Pliki i foldery systemu operacyjnego-gościa można odzyskiwać na bieżąco bezpośrednio z kopii zapasowej obrazu — bez uprzedniego wyodrębniania dysków wirtualnych. Pliki można odzyskiwać z maszyn wirtualnych Windows i Linux oraz 17 obsługiwanych systemów plików gościa.

Bezpłatna wersja próbna

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

Portal kontroli dostępu na podstawie ról dla platformy VMware vSphere

Poprawa czasu i efektywności odzyskiwania dzięki delegowanym funkcjom samoobsługowym
Obejrzyj prezentację portalu kontroli dostępu na podstawie ról dla platformy VMware vSphere

Stopień złożoności obecnych środowisk IT wciąż rośnie, a budżety pozostają napięte. Dlatego od działów IT wymaga się realizacji ambitnych parametrów SLA dotyczących czasu reakcji, które mają zapewnić dostępność oraz minimalizację przestojów i strat danych u pracowników. Oferowany przez Veeam portal kontroli dostępu na podstawie ról pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania i przyspieszyć odzyskiwanie dzięki udostępnieniu najbardziej kompleksowych wewnętrznych samoobsługowych funkcji backupu i przywracania w środowiskach VMware vSphere. Portal kontroli dostępu na podstawie ról pomaga w odciążeniu zasobów IT przez:

 • Delegowanie użytkownikom ról i uprawnień umożliwiających łatwe tworzenie, przywracanie oraz monitorowanie przypisanych zadań backupu przy użyciu uproszczonego narzędzia Enterprise Manager z predefiniowanymi zakresami uprawnień zarządzanych przez dział IT
 • Ograniczenie nakładu pracy związanego z realizacją próśb o zmiany IT dzięki łatwemu synchronizowaniu uprawnień określonych w istniejących systemach delegowania innych firm z uprawnieniami vSphere, tak aby wybrane osoby objęte tym samym zakresem uprawnień miały dostęp do maszyn wirtualnych vSphere
 • Wykorzystanie indywidualnych kont lub grup zabezpieczeń do kontrolowania lokalizacji i limitów przechowywania kopii zapasowych, definiowania ustawień zadań backupu na poszczególnych kontach oraz kontrolowania lub ograniczania harmonogramów zadań w celu zapewnienia dostępności 

Przywracanie jednym kliknięciem

Samodzielne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i plików

Dzięki nowym opcjom delegowania działy IT mogą bezpiecznie powierzać kierownikom jednostek organizacyjnych zadania odzyskiwania ich własnych plików i maszyn wirtualnych, co obniża wartość RTO. Przy tym pracownicy, którym przydziela się takie zadania, nie muszą otrzymywać dodatkowych uprawnień — oni tylko odnajdują pliki i przywracają je do pierwotnej lokalizacji, nie mając dostępu do ich zawartości.

W przypadku używania funkcji przywracania jednym kliknięciem do samodzielnego odzyskiwania maszyn wirtualnych i plików gościa nie są potrzebne:

 • bezpośrednie połączenie sieciowe z maszyną wirtualną
 • uprawnienia użytkownika na hoście lub maszynie wirtualnej
 • agent działający na maszynie wirtualnej
Obejrzyj tę prezentację przywracania 1 kliknięciem

Funkcje backupu i odzyskiwania dla vCloud Director

Pełna integracja z oprogramowaniem vCloud Director

Korzystając z interfejsu API VMware vCloud Director, firma Veeam rozszerza obsługę tej platformy. Obecnie możliwe jest tworzenie kopii zapasowych i przywracanie metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych vCloud bezpośrednio do tego samego lub innego wdrożenia vCloud Director z obsługą szybkiego alokowania.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność u dostawców oferujących infrastrukturę jako usługę (IaaS), udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

Aby odkryć więcej sposobów na maksymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania Veeam i oprogramowanie vCloud Director, zapoznaj się z funkcją Veeam Cloud Connect dla usługodawców.

Obejrzyj tę prezentację obsługi vCloud Director

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana z udziałem inżyniera systemowego z firmy Veeam

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety