Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Szybkie odzyskiwanie

Krótkie czasy RTO
Kopie zapasowe są nic nie warte bez możliwości odzyskania danych. Bogate funkcje rozwiązania Veeam® Backup & Replication™ sprawiają, że dysponując jedną kopią zapasową obrazu, można zrealizować niemal dowolny scenariusz odzyskiwania. Co więcej, Veeam pozwala precyzyjnie odzyskiwać wymagane dane — na poziomie plików i elementów aplikacji — oraz wykonywać operacje eDiscovery. 
DARMOWA WERSJA PRÓBNA

W wersji próbnej nie ma ograniczeń funkcjonalności

Veeam Restore to Microsoft Azure

Element rozwiązania Veeam Recovery to Microsoft Azure

Funkcja Veeam Restore to Microsoft Azure umożliwia przywracanie kopii zapasowych Veeam w chmurze, sprzyjając optymalnej alokacji zasobów i minimalizacji kosztów. Dzięki niej lokalne maszyny wirtualne, serwery fizyczne i urządzenia końcowe z systemem Windows i Linux można przywracać lub przenosić na platformę Azure przy użyciu zautomatyzowanego procesu konwersji P2V lub V2V.

Możliwość przywracania kopii zapasowych bezpośrednio na platformę Microsoft Azure ułatwia optymalną alokację zasobów i sprawia, że platformy tej można używać jako centrum danych na żądanie do celów odzyskiwania po awarii, w pełni wykorzystując elastyczne i skalowalne zasoby chmury Azure. 

Veeam Recovery to Microsoft Azure

Funkcja Veeam Restore to Microsoft Azure ściśle współpracuje z bezpłatnym rozwiązaniem Veeam PN dla Microsoft AzureNOWOŚĆ, które upraszcza i automatyzuje konfigurowanie lokalizacji odzyskiwania po awarii na platformie Azure przy użyciu prostej sieci definiowanej programowo (SDN). Z połączenia tych dwóch technologii powstało rozwiązanie Veeam Recovery to Microsoft Azure.

Błyskawiczne odzyskiwanie maszyny wirtualnej

Odzyskiwanie uszkodzonej maszyny wirtualnej w niespełna 2 minuty!

Korzystając z funkcji błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej (Instant VM Recovery™), można uruchomić dowolną zwirtualizowaną aplikację w środowisku VMware vSphere lub Microsoft Hyper-V bezpośrednio z kopii zapasowej. Zamiast kazać użytkownikom czekać na przygotowanie pamięci masowej, wyodrębnienie kopii zapasowej i skopiowanie jej do środowiska produkcyjnego, wystarczy uruchomić odpowiednią maszynę wirtualną przy użyciu opatentowanej technologii vPower® firmy Veeam. Następnie za pomocą narzędzia VMware Storage vMotion lub Hyper-V Storage Migration albo zastrzeżonej technologii Veeam Quick Migration można przywrócić maszynę do produkcyjnej pamięci masowej.

Wielu producentów twierdzi, że umożliwia szybkie odzyskiwanie maszyn wirtualnych, jednak nie wszystkie tego rodzaju rozwiązania są takie same. Z udostępnianą przez Veeam funkcją błyskawicznego odzyskiwania maszyny wirtualnej wiążą się następujące korzyści:

 • Pierwsza tego rodzaju technologia na rynku, sprawdzona u kilkudziesięciu tysięcy klientów na całym świecie
 • Obsługa platform vSphere i Hyper-V oraz dowolnej pamięci masowej
 • Brak potrzeby uzyskiwania dodatkowych licencji na VMware Storage vMotion
Obejrzyj prezentację funkcji Instant VM Recovery

Veeam Explorers

Operacje eDiscovery i odzyskiwania granularnego

Odzyskiwanie elementów aplikacji jest teraz dużo szybsze i łatwiejsze. Obecnie można precyzyjnie wybierać elementy do odzyskania i przywracać je bezpośrednio z kopii zapasowych przy użyciu następujących narzędzi:

 • Veeam Explorer dla Oracle — odzyskiwanie baz danych Oracle na poziomie transakcji, w tym funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych dzienników transakcji, umożliwiająca przywracanie baz Oracle do precyzyjnie określonego punktu w czasie, samoobsługowe funkcje przywracania danych i przywracanie przy użyciu technologii PowerShell
 • Veeam Explorer dla Microsoft Active Directory — wyszukiwanie i przywracanie wszystkich rodzajów obiektów Active Directory (np. użytkowników, grup, kont komputerowych, kontaktów, wygasających łączy), obiektów zasad grupy, rekordów Microsoft DNS zintegrowanych z usługą Active Directory oraz obiektów partycji konfiguracji
 • Veeam Explorer dla Microsoft Exchange — natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów Exchange 2010, 2013 i 2016, zaawansowane funkcje wyszukiwania oraz szybkie odzyskiwanie poszczególnych elementów programu Exchange (np. e-maili, kontaktów, notatek itp.), skrzynek pocztowych w archiwum online, obsługa folderu Purges i całkowicie (trwale) usuniętych elementów, a także funkcje e-discovery obejmujące szczegółowe raporty z eksportu oraz szacowanie wielkości eksportu na podstawie kryteriów wyszukiwania użytych w zapytaniu
 • Veeam Explorer dla Microsoft SharePoint — natychmiastowy wgląd w kopie zapasowe programów SharePoint 2010, 2013 i 2016, wyszukiwanie i szybkie przywracanie całych witryn programu SharePoint, uprawnień do elementów oraz określonych plików, eksportowanie odzyskanych elementów bezpośrednio na pierwotny serwer SharePoint lub wysyłanie ich w postaci załączników e-mail
 • Veeam Explorer dla Microsoft SQL Server — szybkie odzyskiwanie baz danych SQL na poziomie transakcji i tabeli, w tym funkcja bezagentowego tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania dzienników transakcji, pozwalająca przywracać bazy danych SQL do precyzyjnie określonego punktu w czasie oraz osiągnąć niską wartość docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™); obejmuje obsługę programu SQL Server 2016NOWOŚĆ
 • Veeam Explorer for Storage Snapshots ULEPSZENIE— wykorzystanie potencjału istniejących migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów w celu odzyskiwania pojedynczych plików lub całych maszyn wirtualnych w niespełna dwie minuty — bez instalacji tymczasowych i czynności pośrednich

Natychmiastowe odzyskiwanie plików

Odzyskiwanie plików bezpośrednio z kopii zapasowej
Pliki i foldery systemu operacyjnego-gościa można odzyskiwać na bieżąco bezpośrednio z kopii zapasowej obrazu — bez uprzedniego wyodrębniania dysków wirtualnych. Pliki można odzyskiwać z maszyn wirtualnych Windows i Linux oraz 17 obsługiwanych systemów plików gościa.

Bezpłatnie

Veeam Availability Suite 9.5

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni!

U-AIR (Universal Application-Item Recovery)

Odzyskiwanie elementów aplikacji bez udziału agentów
universal_rest_point.png
Wybierz żądany punkt przywracania
Elementy DOWOLNEJ zwirtualizowanej aplikacji można odzyskać bez stosowania agentów, dodatkowych kopii zapasowych i narzędzi programowych. Kreator U-AIR ułatwia uruchomienie aplikacji z wybranego punktu odzyskiwania oraz wyodrębnienie potrzebnych danych przy użyciu macierzystych narzędzi aplikacji. Nie trzeba w tym celu korzystać ze specjalnych agentów kopii zapasowych ani kupować dodatkowych licencji.

Indeksowanie i wyszukiwanie plików systemu operacyjnego-gościa

Szybkie znajdowanie i odzyskiwanie plików
Narzędzie Veeam Enterprise Manager umożliwia wyszukiwanie plików systemu operacyjnego-gościa w kopiach zapasowych maszyn wirtualnych i przywracanie ich jednym kliknięciem. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy indeks plików systemu operacyjnego-gościa i umożliwia wyszukiwanie plików gościa Windows w kopiach zapasowych danej maszyny wirtualnej. Po znalezieniu potrzebnego pliku można go natychmiast przywrócić jednym kliknięciem do pierwotnej lokalizacji albo pobrać na komputer lokalny.
Jak korzystać z funkcji indeksowania i wyszukiwania w systemie operacyjnym gościa

Przywracanie jednym kliknięciem

Samodzielne odzyskiwanie maszyn wirtualnych i plików

Dzięki nowym opcjom delegowania działy IT mogą bezpiecznie powierzać kierownikom jednostek organizacyjnych zadania odzyskiwania ich własnych plików i maszyn wirtualnych. Przy tym pracownicy, którym przydziela się takie zadania, nie muszą otrzymywać dodatkowych uprawnień — oni tylko odnajdują pliki i przywracają je do pierwotnej lokalizacji, nie mając dostępu do ich zawartości.

W przypadku używania funkcji przywracania jednym kliknięciem do samodzielnego odzyskiwania maszyn wirtualnych i plików gościa nie są potrzebne:

 • bezpośrednie połączenie sieciowe z maszyną wirtualną
 • uprawnienia użytkownika na hoście lub maszynie wirtualnej
 • agent działający na maszynie wirtualnej
Obejrzyj prezentację przywracania 1 kliknięciem

Funkcje backupu i odzyskiwania dla vCloud Director

Pełna integracja z platformą vCD

Korzystając z interfejsu API VMware vCloud Director, firma Veeam rozszerza obsługę tej platformy. Obecnie możliwe jest tworzenie kopii zapasowych i przywracanie metadanych i atrybutów modułów vApp oraz maszyn wirtualnych vCloud bezpośrednio do tego samego lub innego wdrożenia vCloud Director z obsługą szybkiego alokowania.

Rozszerzona obsługa oprogramowania VMware vCloud Director upraszcza zarządzanie i zwiększa efektywność u dostawców oferujących infrastrukturę jako usługę (IaaS), udostępniając dzierżawcom samoobsługowe funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

Obejrzyj prezentację obsługi vCloud Director

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety