https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvaHlwZXItdi12bXdhcmUtYmFja3VwLWRlZHVwbGljYXRpb24tY29tcHJlc3Npb24uaHRtbCJ9

Deduplikacja i kompresja

  • Wbudowana funkcja rozwiązania Veeam Backup & Replication
  • Mniejsze wykorzystanie przepustowości bez uszczerbku dla wydajności
  • Elastyczność w zakresie miejsca deduplikacji
  • Najlepszy współczynnik oszczędności pamięci masowej do wydajności backupu

Oszczędność pamięci masowej i ograniczenie ruchu sieciowego

Aby ograniczyć ruch w sieci i ilość pamięci masowej wymaganej do przechowywania plików kopii zapasowych ze środowisk VMware vSphere i Microsoft Hyper-V, w rozwiązaniu Veeam® Backup & Replication™ zastosowano wbudowaną deduplikację, kompresję oraz dodatkowe techniki redukcji danych, takie jak BitLooker, które jeszcze bardziej zmniejszają stopień wykorzystania pamięci masowej i przepustowości.

Szybka, wbudowana deduplikacja

Jako głównej metody redukcji danych rozwiązanie Veeam używa połączenia deduplikacji i kompresji zoptymalizowanego pod kątem maksymalnej wydajności. Dzięki niemu podczas operacji backupu i przywracania danych w środowisku vSphere lub Hyper-V serwer proxy kopii zapasowych przetwarza strumienie danych z prędkością 1 GB/s, czyli nawet 10-krotnie szybciej niż w konkurencyjnych rozwiązaniach!

Deduplikacja Veeam jest wykonywana na poziomie zadania zarówno w źródle (czyli na serwerze proxy kopii zapasowych), jak i w lokalizacji docelowej (czyli w repozytorium kopii zapasowych):

  • Deduplikacja po stronie źródła daje gwarancję, że przez sieć przesyłane są wyłącznie unikatowe bloki danych, które nie występują w poprzednim punkcie przywracania.
  • W ramach deduplikacji po stronie lokalizacji docelowej odebrane bloki danych są porównywane z blokami maszyn wirtualnych już przechowywanymi w pliku kopii zapasowej. W ten sposób realizowana jest globalna deduplikacja wszystkich maszyn wirtualnych objętych zadaniem backupu.

Elastyczne opcje deduplikacji

W zależności od rozmiaru kopii zapasowej i szybkości połączenia z lokalizacją docelową można wybrać jedną z czterech opcji deduplikacji. Pozwala to zoptymalizować rozmiar kopii zapasowych i wydajność wykonywanych zadań.

Ponadto rozwiązanie Veeam udostępnia pięć stopni kompresji, dzięki którym można zapewnić równowagę między wykorzystaniem pamięci masowej i obciążeniem serwera proxy kopii zapasowych, co z kolei może korzystnie przełożyć się na wydajność. Jedną z dostępnych opcji jest specjalna kompresja przeznaczona dla urządzeń pamięci masowej obsługujących deduplikację.

Współpraca wbudowanych funkcji deduplikacji i kompresji dostępnych w rozwiązaniu Veeam zapewnia optymalny współczynnik oszczędności pamięci masowej w stosunku do wydajności operacji backupu. W odróżnieniu od kompresji deduplikacja typu in-line (wykonywana „w locie”) w znaczącym stopniu obniża wydajność. W rozwiązaniu Veeam wysoka wydajność zostaje zachowana, ponieważ w deduplikacji są stosowane stosunkowo duże bloki danych, które pozwalają osiągnąć znacznie wyższe współczynniki kompresji. Otrzymywany wskaźnik redukcji danych jest porównywalny z wartościami osiąganymi przez najbardziej zaawansowane technologie deduplikacji, jednak wiąże się on ze znacznie mniejszym obciążeniem zasobów.

Kompresja przyjazna dla urządzeń deduplikacyjnych — optymalne połączenie Więcej sposobów na zaoszczędzenie miejsca i ograniczenie ruchu sieciowego

Deduplikacja i kompresja po stronie źródła — maksymalne odciążenie przepustowości

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication wykonuje deduplikację i kompresję w źródle, czyli na serwerze proxy kopii zapasowych (przed przekazaniem danych do sieci), oraz w repozytorium kopii zapasowych (przed zapisaniem danych na dysku). Pozwala to zaoszczędzić przepustowość bez obniżania wydajności, a także ograniczyć wykorzystanie miejsca w lokalizacji docelowej.

Kompresja przyjazna dla urządzeń deduplikacyjnych — optymalne połączenie

Jeśli użytkownik wybierze opcję „przyjazną dla deduplikacji”, w której wykorzystywany jest algorytm RLE (Run-Length Encoding), rozwiązanie Veeam Backup & Replication wysyła zdeduplikowane dane do urządzenia kopii zapasowych, które następnie stosuje własne mechanizmy deduplikacji, osiągając dodatkową redukcję danych. Jest to optymalne rozwiązanie, które zmniejsza wykorzystanie przepustowości dzięki redukcji danych w źródle oraz umożliwia zastosowanie dodatkowej zaawansowanej deduplikacji w pamięci masowej.
Opcja „przyjazna dla deduplikacji” Opcja „przyjazna dla deduplikacji”

Dodatkowa oszczędność pamięci masowej dzięki funkcji BitLooker

Więcej sposobów na zaoszczędzenie miejsca i ograniczenie ruchu sieciowego

Oprócz dobrze znanych technik deduplikacji i kompresji firma Veeam wprowadziła BitLooker — nową zaawansowaną funkcję przetwarzania, która dodatkowo zmniejsza rozmiar kopii zapasowych tworzonych w środowisku vSphere lub Hyper-V, przyspieszając transfer danych i optymalizując wykorzystanie pamięci masowej nawet o 20%:

  • Wykluczanie plików wymiany i hibernacji: W odróżnieniu od konkurencyjnych rozwiązań, w których wymagane jest przenoszenie plików wymiany na osobny dysk wirtualny, a następnie wykluczanie ich z kopii zapasowych, rozwiązanie Veeam Backup & Replication automatycznie pomija bloki dysków wirtualnych zawierające pliki wymiany. W ten sposób umożliwia zaoszczędzenie dodatkowych gigabajtów miejsca w repozytorium dla każdej maszyny wirtualnej vSphere lub Hyper-V. Ponadto wykluczanie stale zmieniających się plików wymiany poprawia wydajność operacji backupu, zwłaszcza w przypadku przyrostowych kopii zapasowych.
  • Wykluczanie bloków usuniętych plików: Gdy użytkownik usuwa pliki, większość systemów plików nie zeruje składających się na nie bloków danych. Te „usunięte” bloki mogą powodować, że rozmiar kopii zapasowych obrazów jest znacznie większy niż ilość miejsca na dysku zajmowana z perspektywy systemu operacyjnego gościa. Funkcja BitLooker analizuje główną tabelę plików systemu NTFS w celu identyfikacji bloków danych należących do usuniętych plików oraz automatycznie pomija te bloki podczas przetwarzania na poziomie obrazu. Ponieważ zerowe bloki nie są zapisywane w obrazie z kopią zapasową, zajmuje on mniej miejsca.
  • Wykluczanie plików i folderów określonych przez użytkownika: Ta funkcja umożliwia wykluczenie wybranych plików i folderów z tworzenia kopii zapasowych i replikacji, dzięki czemu dodatkowo ogranicza ilość danych wymagających przesłania i przechowywania. Użytkownik może wybrać określone foldery (obsługiwane są zmienne środowiskowe), pliki oraz maski plików do uwzględnienia lub wykluczenia. Na przykład użytkownik może wykluczyć folder pamięci podręcznej DFS znajdujący się na maszynie z serwerem plików Windows, tak aby stałe zmiany zawartości pamięci podręcznej nie powodowały nadmiernego rozrastania się plików przyrostowych kopii zapasowych.