Backup środowiska Microsoft Hyper-V w najlepszym wydaniu

Rozwiązanie Veeam® Backup & Replication™ zapewnia dostępność wszystkich obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych, oferując szybki i niezawodny backup, odzyskiwanie oraz replikację w środowiskach wirtualnych Microsoft Hyper-V działających w systemie Windows Server.

Veeam to najlepsze rozwiązanie do backupu i odzyskiwania po awarii w środowisku Hyper-V nie tylko ze względu na funkcje tworzenia kopii zapasowych — równie ważnym atutem są szybkie, elastyczne i wszechstronne mechanizmy przywracania. Veeam umożliwia precyzyjne odzyskanie potrzebnych danych dokładnie wtedy, gdy są one potrzebne. Całe maszyny wirtualne Hyper-V można przywracać w czasie liczonym w minutach, a do odzyskania pojedynczych plików lub elementów aplikacji zapisanych w kopii zapasowej Hyper-V wystarczy prosta operacja wyszukania i przywrócenia.

Osiąganie celów związanych z odzyskiwaniem

Elastyczność ułatwiająca realizowanie nawet najambitniejszych parametrów odzyskiwania w środowisku Microsoft Hyper-V.

Pewność na co dzień

Zyskaj pewność dzięki kompleksowym opcjom odzyskiwania: od pojedynczych plików po pełne odzyskiwanie po awarii.

Gotowość do odzyskiwania po awarii

Przygotuj się do odzyskiwania po awarii dzięki szybszej replikacji, która automatyzuje przenoszenie kopii zapasowych do lokalizacji zewnętrznej.
 • Backup Hyper-V
 • Odzyskiwanie Hyper-V
 • Replikacja Hyper-V
Bez niezawodnych kopii zapasowych środowiska Hyper-V operacje odzyskiwania mogą nie spełniać założonych parametrów. Aby zmaksymalizować skuteczność operacji backupu w środowisku Hyper-V, rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia kluczowe funkcje, które pozwalają już za pierwszym razem pomyślnie utworzyć kopię zapasową. Teraz możesz zapewnić przestrzeganie umów SLA dotyczących krytycznych aplikacji biznesowych działających w środowisku Hyper-V dzięki mechanizmom ochrony, monitorowania i zarządzania pamięcią masową, które pozwalają skoncentrować się na innych zadaniach IT i nie przejmować się backupem.

Spójne aplikacyjnie kopie zapasowe

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia prawdziwe przetwarzanie uwzględniające specyfikę aplikacji. Tworzy ono jednoprzebiegowe kopie zapasowe na poziomie obrazu w przypadku aplikacji rozpoznających usługę VSS. Jest to poziom ochrony, dzięki któremu można zapewnić elastyczne odzyskiwanie aplikacji.

Szybszy backup dzięki śledzeniu zmian

Zwiększ szybkość i ogranicz ilość miejsca zajmowanego przez kopie zapasowe Hyper-V, chroniąc tylko te dane, które uległy zmianie od ostatniej operacji backupu. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication korzysta z technologii śledzenia zmienionych bloków, która zwiększa szybkość i efektywność tworzenia przyrostowych kopii zapasowych z uwzględnieniem nawet najmniejszych okien backupu.

Pewne przenoszenie danych do chmury

Odpowiedz na dynamiczny wzrost ilości danych przy użyciu wbudowanych, skalowalnych mechanizmów przechowywania, które inteligentnie przenoszą starsze kopie zapasowe do chmury, udostępniając praktycznie nieograniczoną pojemność na potrzeby długoterminowego przechowywania danych w repozytorium Scale-out Backup Repository™.

Czujność i świadomość

Zadbaj o pomyślne tworzenie kopii zapasowych w środowisku Hyper-V dzięki rozwiązywaniu typowych problemów z backupem i otrzymywaniu aktualnych informacji o ogólnym stanie infrastruktury wirtualnej i kopii zapasowych. Pomoże Ci w tym ponad 340 gotowych alarmów i ponad 150 wbudowanych raportów dostępnych w rozwiązaniu Veeam ONE™.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication — proste w obsłudze, a jednocześnie kompleksowe — pomaga osiągać wyniki odzyskiwania odpowiadające potrzebom firmy. Zostało zaprojektowane z myślą o elastycznej obsłudze każdej operacji odzyskiwania: od poziomu obiektów po całe środowisko Hyper-V w razie awarii. Dlatego poradzi sobie z każdym scenariuszem odzyskiwania na platformie Hyper-V, umożliwiając pewną realizację nawet najambitniejszych celów w tym obszarze.

Mechanizm natychmiastowego odzyskiwania
nowej generacji

Szybko i niezawodnie wykonuj nawet największe operacje odzyskiwania przy użyciu kompleksowego mechanizmu natychmiastowego odzyskiwania dostępnego w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication. Do wyboru masz wiele elastycznych metod odzyskiwania z jednoprzebiegowej kopii zapasowej na poziomie obrazu — nie tylko technologię Instant VM Recovery®, ale także odzyskiwanie plików i wielu maszyn wirtualnych. 

Łatwe testowanie odzyskiwania dzięki automatyzacji

Zapewniaj odzyskiwalność i bezpieczeństwo przy użyciu automatyzacji, testując kopie zapasowe i repliki maszyn wirtualnych VMware w odizolowanym laboratorium wirtualnym za pomocą funkcji SureBackup® i SureReplica.

Jeszcze szersze możliwości wykorzystania danych

Kopie zapasowe środowiska Hyper-V zawierają ogromne ilości danych produkcyjnych, których dzięki funkcji Veeam DataLabs™ On-Demand Sandbox™ można łatwo używać do wdrożeń i testów przez ich przekazywanie do tworzonego na żądanie odizolowanego wirtualnego środowiska testowego.

Przenośność mamy we krwi

Przenośność macierzystego formatu kopii zapasowych oraz możliwość odzyskiwania dowolnych obciążeń lokalnych lub chmurowych na platformy Azure, Azure Stack i AWS w zaledwie dwóch prostych krokach.

Konsekwentnie przestrzegaj reguły 3-2-1 firmy Veeam, zgodnie z którą należy mieć co najmniej trzy egzemplarze danych do celów ochrony, przechowywać je na dwóch rodzajach nośników i dbać o to, aby jeden z nich znajdował się na zewnątrz firmy. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia wbudowaną funkcję replikacji, która maksymalizuje wykorzystanie łączy WAN oraz znacznie ułatwia wysyłanie dodatkowych egzemplarzy kopii zapasowych danych Hyper-V do lokalizacji zewnętrznej.

Replikacja z kopii zapasowych

Zmniejsz obciążenie produkcyjnych maszyn wirtualnych Hyper-V operacjami odczytu, wykorzystując jako źródło replikacji dodatkowe egzemplarze kopii zapasowych. Skorzystaj z wbudowanej akceleracji sieci WAN, która przyspiesza transfer niezależnie od prędkości łącza.

Gotowość do odzyskiwania po awarii

W przypadku każdej maszyny wirtualnej objętej replikacją rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy pełną replikę i łańcuch punktów przywracania. Jeśli pierwotna maszyna wirtualna ulegnie awarii, można w czasie rzędu minut przełączyć się na najnowszy lub wcześniejszy punkt przywracania — czasowo lub na stałe.

Zapewnianie dostępności, prostoty i skali

Szybkie tworzenie kopii
zapasowych na poziomie obrazu

Spełniaj wymagania związane z oknami backupu dzięki szybkiemu tworzeniu kopii zapasowych na poziomie obrazu, obejmującemu maszyny wirtualne, aplikacje i dane w środowisku Hyper-V.

Natychmiastowe odzyskiwanie wielu maszyn wirtualnych

Przyspiesz masowe odzyskiwanie i migrację, wykonując natychmiastowe operacje przywracania maszyn wirtualnych Hyper-V przy użyciu opracowanego przez firmę Veeam mechanizmu natychmiastowego odzyskiwania nowej generacji.

Większy zakres ochrony
przy mniejszej ilości zasobów

Chroń jeszcze więcej danych Hyper-V przy użyciu mniejszej ilości pamięci masowej, tworząc niezajmujące miejsca pełne kopie zapasowe dzięki zaawansowanej integracji z systemem ReFS.

Wybrana funkcja: odzyskiwanie

Zasadnicze pytania

Jakiego rodzaju backup środowisk Hyper-V udostępnia rozwiązanie Veeam?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication tworzy kopie zapasowe maszyn wirtualnych Hyper-V na poziomie obrazu. Traktuje ono maszyny wirtualne jako obiekty, a nie zbiory plików. Gdy użytkownik tworzy kopię zapasową maszyny wirtualnej, rozwiązanie Veeam Backup & Replication powiela obraz maszyny na poziomie bloków. Kopie zapasowe na poziomie obrazu mogą być używane do różnych operacji przywracania, w tym do natychmiastowego odzyskiwania maszyny wirtualnej, przywracania całej zawartości maszyny, odzyskiwania plików maszyny wirtualnej oraz odzyskiwania pojedynczych plików.

Aby skonfigurować zadanie tworzenia kopii zapasowej, wykonaj poniższe kroki zgodnie z wymaganym stopniem ochrony:

 1. Uruchom kreator nowego zadania tworzenia kopii zapasowej oraz podaj nazwę i opis zadania.
 2. Wybierz maszyny wirtualne Hyper-V do uwzględnienia w kopii zapasowej.
 3. Wyklucz z kopii zapasowej obiekty niewymagające ochrony.
 4. W razie potrzeby określ kolejność tworzenia kopii zapasowej maszyn wirtualnych.
 5. Podaj miejsce i zasady przechowywania kopii zapasowej.
 6. Skonfiguruj ewentualne ustawienia zaawansowane, w tym przetwarzanie aplikacji-gości.
 7. Określ harmonogram.
Jakiego rodzaju przywracanie środowisk Hyper-V udostępnia rozwiązanie Veeam?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication udostępnia szereg opcji odzyskiwania w środowisku Hyper-V, które sprawdzają się w różnych scenariuszach:

 • Natychmiastowe odzyskiwanie maszyny wirtualnej — umożliwia natychmiastowe uruchomienie maszyny wirtualnej Hyper-V bezpośrednio z pliku kopii zapasowej.
 • Odzyskiwanie całej maszyny wirtualnej — umożliwia odzyskanie maszyny wirtualnej Hyper-V zapisanej w pliku kopii zapasowej do pierwotnej lub innej lokalizacji.
 • Przywracanie plików maszyny wirtualnej — umożliwia odzyskanie osobnych plików maszyny wirtualnej Hyper-V (dysków wirtualnych, plików konfiguracji itd.).
 • Odzyskiwanie plików systemu operacyjnego-gościa — umożliwia odzyskanie pojedynczych pików systemu operacyjnego-gościa. Dotyczy systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac i innych.

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication wykorzystuje tę samą kopię zapasową obrazu we wszystkich operacjach odzyskiwania danych. Maszyny wirtualne, pliki maszyn i pojedyncze pliki systemu operacyjnego-gościa można przywracać do najnowszego stanu lub do dowolnego dostępnego punktu przywracania.

Jakiego rodzaju replikację środowisk Hyper-V udostępnia rozwiązanie Veeam?

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia tworzenie nie tylko kopii zapasowych maszyn wirtualnych, ale także ich replik. Replikacja maszyny wirtualnej w rozwiązaniu Veeam Backup & Replication polega na utworzeniu wiernej kopii maszyny w macierzystym formacie Microsoft Hyper-V na wolnym hoście oraz synchronizowaniu tej kopii z oryginalną maszyną.

Replikacja zapewnia najlepsze wartości docelowego czasu odzyskiwania (RTO), ponieważ użytkownik ma do dyspozycji gotową do uruchomienia kopię maszyny wirtualnej. Dlatego replikacja często jest zalecanym rozwiązaniem w przypadku krytycznych maszyn wirtualnych, które wymagają minimalnych wartości RTO. Rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia wykonywanie replikacji lokalnej z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności oraz replikacji zdalnej (w lokalizacji zewnętrznej) na potrzeby odzyskiwania po awarii. Aby ułatwić replikację za pośrednictwem sieci WAN lub powolnych połączeń, Veeam Backup & Replication optymalizuje natężenie ruchu sieciowego. Odfiltrowuje zbędne bloki danych, w tym bloki zduplikowane lub niezawierające danych oraz bloki plików wymiany i wykluczonych plików systemu operacyjnego-gościa maszyny wirtualnej, a także kompresuje ruch związany z replikami. Ponadto rozwiązanie Veeam Backup & Replication umożliwia korzystanie z akceleratorów sieci WAN i stosowanie reguł dławienia ruchu sieciowego, aby zadania replikacji nie zajęły całej dostępnej przepustowości.

Jak możemy pomóc?

Sprzedaż

Uzyskaj niezobowiązującą wycenę i dowiedz się więcej na temat firmy Veeam Software

Pomoc techniczna

Znajdź odpowiedzi na pytania dzięki dokumentacji technicznej firmy Veeam

Fora Veeam R&D

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów i oprogramowania Veeam

Pobierz teraz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Jeśli masz konto, zaloguj się
Użyj wyłącznie znaków alfabetu łacińskiego, cyfr i symboli specjalnych &+-._!'`()
Przesyłając informacje, zgadzasz się na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.
Przesyłając informacje, zgadzasz się na otrzymywanie informacji dotyczących produktów i wydarzeń firmy Veeam oraz na zarządzanie Twoimi danymi osobowymi zgodnie z Polityką prywatności firmy Veeam.

Dziękujemy za zainteresowanie produktami Veeam!

Wysłaliśmy e-mail weryfikacyjny na adres:
 
Wykonaj dalsze kroki, by zacząć korzystać z rozwiązania Veeam
 1. Pobierz produkt
 2. Aktywuj klucz licencyjny

error icon

Oops! Something went wrong.

Please go back try again later.