https://login.veeam.com/pl/oauth?client_id=nXojRrypJ8&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.veeam.com%2Fservices%2Fauthentication%2Fredirect_url&response_type=code&scope=profile&state=eyJmaW5hbFJlZGlyZWN0TG9jYXRpb24iOiJodHRwczovL3d3dy52ZWVhbS5jb20vcGwvaWFhcy1zYWFzLWJhY2t1cC1zb2x1dGlvbnMuaHRtbCJ9

Ochrona danych
w chmurze publicznej i środowisku SaaS

Ciągła dostępność i ochrona danych w chmurze

Ochrona aplikacji i danych w chmurze

Hiperdostępność dowolnej aplikacji i dowolnych danych w dowolnej chmurze

Nawet jeśli dane Twojej firmy znajdują się w chmurze publicznej lub środowiskach Infrastructure as a Service (IaaS) i Software as a Service (SaaS), ich ochrona pozostaje Twoim obowiązkiem. Dane te należą do Twojej firmy, więc potrzebny Ci jest bezpośredni dostęp do nich i kontrola nad nimi.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z aplikacji SaaS, takiej jak pakiet Microsoft Office 365, czy tworzysz i uruchamiasz aplikacje w chmurze publicznej, na przykład na platformie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) lub IBM Cloud, rozwiązania Veeam® umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i ochronę krytycznych aplikacji biznesowych. Zachowaj kontrolę i chroń firmowe dane przez przechowywanie kopii zapasowych w chmurze lub podstawowym centrum danych.

Backup w chmurze publicznej i środowisku SaaS

Tworzenie kopii zapasowych danych znajdujących się w chmurze publicznej i środowisku SaaS pozwala zachować nad nimi kontrolę
  • Backup aplikacji i danych IaaS w chmurze
  • Backup danych Office 365 w środowisku SaaS

Jaka jest strategia Twojej firmy dotycząca hiperdostępności aplikacji działających w chmurze? Wiele przedsiębiorstw korzystających z obciążeń chmurowych zakłada, że ktoś chroni te aplikacje i dane w ich imieniu, ale w rzeczywistości obowiązek zapewnienia kompleksowej ochrony danych spoczywa na kliencie.

Chmury publiczne dostarczają bazową infrastrukturę, w której działają aplikacje, ale nie są rozwiązaniami do backupu. W chmurze również zdarzają się ludzkie błędy, nieporozumienia dotyczące zasad przechowywania oraz wewnętrzne i zewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa, dlatego trzeba dysponować strategicznym planem tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania. Rozwiązania Veeam pozwalają chronić firmowe dane, które już znajdują się w chmurze publicznej — AWS, Microsoft Cloud lub IBM Cloud.

SPRAWDŹ ROZWIĄZANIE VEEAM Backup DLA AWS

Backup obciążeń w chmurze publicznej za pomocą agentów Veeam — WIĘCEJ INFORMACJI

Backup obciążeń na platformie IBM Cloud — WIĘCEJ INFORMACJI

Dzięki pakietowi Microsoft Office 365 przedsiębiorstwo może działać w dowolnym miejscu i czasie bez konieczności utrzymywania własnej infrastruktury poczty e-mail, plików i zarządzania zawartością. Jednak chociaż infrastrukturę zapewnia firma Microsoft, nie eliminuje to konieczności posiadania kopii zapasowej krytycznych danych pakietu Office 365. Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive dla Firm — dzięki czemu są one stale hiperdostępne i chronione.

Backup danych pakietu Office 365 — WIĘCEJ INFORMACJI

Zdaniem naszych klientów

Klienci z powodzeniem korzystają z rozwiązań Veeam do ochrony danych w środowiskach IaaS i SaaS

Zasoby dotyczące ochrony danych w chmurze publicznej i środowisku SaaS

White Paper

Czy Twoje dane są bezpieczne w chmurze publicznej IaaS?

Przeczytaj

 

Jak przejąć kontrolę nad danymi pakietu Office 365

60% poufnych danych przechowywanych w chmurze znajduje się w dokumentach pakietu Office, a 75% z nich NIE jest objętych backupem!

POBIERZ RAPORT

Co nowego
w agentach Veeam

Poznaj nowe, innowacyjne funkcje dostępne w najnowszej wersji agentów Veeam.

6 kluczowych argumentów za backupem pakietu Office 365

W tym przystępnym dokumencie, którego lektura zajmie 5 minut, wyjaśniono, dlaczego przedsiębiorstwa powinny chronić dane pakietu Office 365

POBIERZ

Dostępne rozwiązania do ochrony danych w środowiskach IaaS i SaaS:

Backup i odzyskiwanie
danych AWS

Za pomocą rozwiązania N2WS Cloud Protection Manager

Veeam Agents 
dla WindowsLinuxa
Do dowolnego obciążenia w chmurze publicznej
(maszyn wirtualnych Azure, instancji Amazon EC2 itp.)
 

Veeam
na platformie IBM Cloud

Do obciążeń IBM

 

Veeam Backup 
dla Microsoft Office 365

Do danych pakietu Office 365