Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów
Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów

Inteligentne zarządzanie danymi

napędza firmy z listy Fortune 500

Obecne główne wyzwania związane z danymi w przedsiębiorstwie

Dzisiejsze nowoczesne przedsiębiorstwa stają przed podwójnym wyzwaniem: nie tylko jak zarządzać generowanymi i używanymi przez siebie danymi oraz efektywnie je przeszukiwać, ale także jak zapewnić klientom wewnętrznym i zewnętrznym nieprzerwaną dostępność środowiska cyfrowego. Aby rozwiązać ten problemy, menedżerowie muszą dokładnie zrozumieć, jakim zmianom podlegają dane w przedsiębiorstwie oraz jak nowe technologie i podejścia mogą pomóc w pełni wykorzystać ich potencjał.
hyper-criticality.svg

Hiperkrytyczność danych

Z perspektywy rezultatów biznesowych hiperkrytyczna staje się potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych oraz ich zgodności z przepisami.

hyper_growth.svg

Hiperwzrost ilości danych

Sama ilość danych, jej gwałtowny wzrost, zmiany oraz związane z tymi procesami koszty zarządzania stanowią ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw.

hyper-sprawl.svg

Hiperrozrost źródeł danych

Obecnie dane pochodzą ze źródeł cechujących się wyjątkowo dużą różnorodnością. Zarządzanie tymi danymi i ich przeszukiwanie jest coraz trudniejsze.

W tej nowej rzeczywistości — gdy dane przedsiębiorstwa są rozsiane po wielu chmurach i systemach — nie wystarczy dbać o ich kopie zapasowe, bezpieczeństwo i dostępność. Dane muszą osiągnąć nowy poziom inteligencji, aby móc w bezpieczny sposób automatycznie przewidywać i zaspokajać potrzeby w ramach infrastruktur wielochmurowych, jednocześnie spełniając oczekiwania związane z mobilnością i stałą dostępnością.

Przedsiębiorstwa muszą się stać hiperdostępne. W tym celu firma Veeam określiła pięć etapów inteligentnego zarządzania danymi. W ramach tego procesu przedsiębiorstwo zyskuje wiedzę i elastyczność niezbędną do dostarczania innowacyjnych usług cyfrowych oraz nowych wrażeń, które podnoszą jakość życia i pracy.

Pięć etapów inteligentnego zarządzania danymi
w przedsiębiorstwie hiperdostępnym

W jakiej fazie znajduje się Twoja firma?

5-stages-pl.png
  • Etap pierwszy: kopie zapasowe
  • Etap drugi: agregacja 
  • Etap trzeci: wgląd
  • Etap czwarty: orkiestracja 
  • Etap piąty: automatyzacja

Twórz kopie zapasowe wszystkich obciążeń i dbaj o możliwość ich odzyskania w razie przestoju, ataku, utraty lub kradzieży.

O bezpieczeństwo danych przedsiębiorstwa trzeba dbać systemowo — zabezpieczając je, tworząc kopie zapasowe oraz umożliwiając odzyskanie niezależnie od lokalizacji — tak aby były zawsze chronione na wypadek przestoju, ataku, utraty lub kradzieży. Ten etap polega na zapewnieniu odzyskiwalności danych w razie utraty lub naruszenia bezpieczeństwa, a także ciągłości działania przedsiębiorstwa. Jednak na tym etapie zakres wiedzy uzyskiwanej z danych jest minimalny, a dane często są przechowywane w odrębnych silosach.

Zapewnij ochronę i dostępność danych w środowisku wielochmurowym, aby sprawniej dostarczać usługi cyfrowe oraz zyskać zbiorczy obraz zgodności z wyznaczonymi poziomami usług.

Agregacja ochrony danych obejmującej obciążenia fizyczne, wirtualne i chmurowe pozwala centralnie zarządzać różnymi lokalizacjami danych oraz wykorzystywać je w wielu chmurach. Ten etap umożliwia natychmiastowy dostęp do dowolnych danych i aplikacji w dowolnym miejscu, ułatwiając odzyskiwanie, prowadzenie analiz, tworzenie aplikacji i nieprzerwane dostarczanie usług cyfrowych. Na tym etapie dopiero zaczyna się wykorzystywanie całego potencjału danych.

Ulepsz zarządzanie danymi w środowisku wielochmurowym za sprawą klarownego, jednolitego wglądu w wykorzystanie, problemy z wydajnością i operacje oraz możliwości kontrolowania tych aspektów.

Pełny wgląd operacyjny w dane oraz możliwość uzyskiwania z nich wiedzy biznesowej podnosi jakość podejmowanych decyzji i poziom osiąganych rezultatów biznesowych. Ten etap zapewnia kompleksowy obraz środowiska przedsiębiorstwa, dzięki czemu zarządzanie danymi można przekształcić z procesu reaktywnego, mającego na celu głównie łagodzenie już zaistniałych problemów, w proces proaktywny, pozwalający zapobiegać pogorszeniu dostępności danych przez zaawansowane monitorowanie, optymalizację zasobów, planowanie mocy obliczeniowych i wykorzystanie wbudowanych funkcji inteligentnych. Ten etap znacznie zwiększa możliwości wykorzystania potencjału danych, ale nadal są one mało efektywne i w dużym stopniu uzależnione od procesów ręcznych.

Sprawnie przenoś dane do najlepszej lokalizacji w środowisku wielochmurowym, aby zapewnić ciągłość działania, zgodność z przepisami, bezpieczeństwo i optymalne wykorzystanie zasobów do działalności biznesowej.

To ważne, aby dane przedsiębiorstwa zawsze znajdowały się we właściwej infrastrukturze oraz zawsze były chronione i gotowe do pracy. Ten etap dostarcza mechanizmy orkiestracji, tak aby obciążenia mogły się łatwiej przemieszczać między infrastrukturami, zapewniając ciągłość działania i optymalizację zasobów dzięki automatyzacji na podstawie zasad. Przechodząc od tego etapu do następnego, odchodzimy od mechanizmów opartych na zasadach, wprowadzając prawdziwą automatyzację.

Dane same sobą zarządzają, ucząc się tworzyć swoje kopie zapasowe, przenosić do optymalnej lokalizacji w zależności od potrzeb biznesowych, zabezpieczać się podczas nietypowych działań i natychmiast się odzyskiwać.

Dane stają się inteligentne, świadome lokalizacji i autonomiczne pod względem zarządzania. Uczą się, jak ułatwiać dostęp do samych siebie, tworzenie kopii zapasowych, odzyskiwanie i użytkowanie, a także poznają sposoby najlepszego wykorzystywania i optymalizowania infrastruktury, w której się znajdują i przemieszczają — aby spełnić wymagania działów biznesowych, organów regulacyjnych i użytkowników usług przedsiębiorstwa. Dane uczą się też automatycznego reagowania na nietypowe zachowania w systemie. Etap piąty pozwala osiągnąć prawdziwie inteligentne zarządzanie danymi w przedsiębiorstwie hiperdostępnym.

Jak klienci firmy Veeam dzięki inteligentnemu zarządzaniu danymi przyspieszają tworzenie innowacji

Inteligentne zarządzanie danymi zapewnia zadowolenie właścicieli w firmie Volvo

vha_volvo.svg
Ze względu na hiperwzrost ilości danych u dealerów Volvo tworzenie kopii zapasowych na taśmach stawało się zbyt kosztowne, a długie czasy odzyskiwania w głównym systemie zarządzania stanowiły poważne ryzyko biznesowe.
Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ zapewnia bezpieczny backup danych firmy Volvo w lokalizacji zewnętrznej oraz ich błyskawiczne odzyskiwanie, co przekłada się na wydajniejszą, skuteczniejszą i bardziej niezawodną działalność oraz wzrost zadowolenia klientów. 
quote_icon-01.svg

Według naszych analiz rozwiązanie Veeam jako jedyne gwarantowało odzyskanie danych w ciągu czterech godzin. Teraz nasi dealerzy są spokojni, bo wiedzą, że ich kopie zapasowe znajdują się poza siedzibą firmy i umożliwiają szybkie odzyskanie danych.

Marc Scheir
Kierownik projektu IT, Volvo Car BeLux

Inteligentne zarządzanie danymi zapewnia wyjątkowe wrażenia gościom Hard Rock Hotel & Casino

hardrock.svg
Firma Hard Rock Hotel & Casino priorytetowo traktuje dostarczanie klientom wyjątkowych wrażeń. Jej obiekty odwiedza kilkaset tysięcy gości, więc choćby godzinny przestój infrastruktury IT może nadszarpnąć reputację marki i kosztować miliony dolarów.
Pakiet Veeam Availability Suite™ pozwolił podnieść poziom obsługi gości — od elektronicznych kart do kasyna po setki systemów POS. Dzięki dostępności 24.7.365 firmie Hard Rock Hotel & Casino udało się podtrzymać lojalność klientów i znakomitą reputację rynkową oraz zyskać oszczędności wynoszące 150 000 USD rocznie.
quote_icon-01.svg

Nawet w najbardziej pracowitych miesiącach, gdy organizujemy kilka konferencji i przyjmujemy setki tysięcy gości, Veeam daje nam stuprocentową pewność, że nasze systemy IT będą zdolne do właściwej obsługi klientów w trybie 24.7.365.

Kevin Ragsdale
Dyrektor ds. IT w firmie Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas

Inteligentne zarządzanie danymi wspiera lojalność klientów w firmie Telefonica

vha_telefonica.svg
W ramach ambitnych planów rozwojowych operator Telefónica Germany chciał połączyć dwa centra danych, ale operację tę utrudniały czasochłonne i zawodne procesy tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych.
Pakiet Veeam Availability Suite™ sprawił, że Telefónica Germany mogła obniżyć koszty o 25%, jednocześnie zaspokajając potrzeby klientów, dzięki czemu teraz chętniej polecają oni usługi operatora.
quote_icon-01.svg

Rozwiązania Veeam zapewniają dostępność najważniejszych systemów zarządzania naszą siecią. Dostępność sieci jest dla nas priorytetem biznesowym, a Veeam zapewnia dostępność w modelu 24x7. Rozwiązania Veeam stały się ważnym elementem naszej strategii w obszarach IT i rozwoju działalności.

Udo Müller
Kierownik ds. obsługi platformy, Telefónica Germany

Inteligentne zarządzanie danymi zwiększa bezpieczeństwo odlotów na lotnisku Gatwick

vha_gatwick.svg
Z portu lotniczego Gatwick rocznie korzystają 42 miliony klientów, a jego procesy są obsługiwane przez 25 ważnych systemów. Ponieważ infrastruktura IT odgrywa jakąś rolę w niemal każdej czynności wykonywanej na lotnisku, konieczne było zapewnienie nieprzerwanego działania systemów w celu uniknięcia szkód i kosztownych przerw w pracy.
Korzystając z rozwiązania Veeam Backup & Replication, narzędzi Veeam Explorer™ i funkcji Instant VM Recovery™, zwirtualizowane platformy i pamięć masowa na lotnisku Gatwick zabezpieczają krytyczne dane, zwiększając elastyczność i odporność infrastruktury IT oraz bezpieczeństwo odlotów.
quote_icon-01.svg

Nasze tradycyjne narzędzie do backupu odzyskuje serwery fizyczne, natomiast rozwiązanie Veeam pozwala nam wykorzystać atuty zwirtualizowanej platformy i pamięci masowej, aby znacznie przyspieszyć i uprościć ten proces.

Sherif Darwish
Dyrektor ds. infrastruktury IT, port lotniczy Gatwick

Inteligentne zarządzanie danymi umożliwia firmie JYSK ekspansję sieci detalicznej

jysk-logo.svg
W warunkach dynamicznej ekspansji rynkowej firma JYSK NORDIC chciała zachować sprawność operacyjną, a jednocześnie zapewnić szybkie i nieprzerwane dostawy towaru milionom klientów na całym świecie. Postawiła sobie za cel integrację danych ze 100 sklepów w 18 krajach.
Oferowane przez firmę Veeam rozwiązanie Backup & Replication™, wbudowana akceleracja sieci WAN i pakiet Management Pack™ zapewniły obsługę rosnącej ilości danych i zabezpieczenia niezbędne do podtrzymania zaufania klientów. Firma JYSK Nordic zyskała zunifikowany wgląd w środowisko, nieprzerwaną dostępność, możliwość całodobowej realizacji zamówień i proaktywną alokację zasobów.
quote_icon-01.svg

Dzięki rozwiązaniu Veeam zyskaliśmy niezbędną sprawność działania. Zapewniliśmy nieprzerwaną dostępność krytycznych zasobów IT i możemy w pełni wspierać działy biznesowe w zakresie szybkiego wprowadzania produktów na rynek.

Anders Harder
Kierownik zespołu IT ds. eksploatacji serwerów