Infolinia sprzedaży: 00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET | ENG, DEU, FRA, RUS
Polski

NOWOŚĆ Veeam Availability Suite 9.5

Odzyskiwanie danych przedsiębiorstwa związanych z dowolną usługą IT i aplikacją

Wykorzystanie potencjału danych

Funkcja Veeam DataLabs zapewnia dodatkowe korzyści biznesowe bez zakłócania działalności firmy

Pomyśl tylko: Twoje kopie zapasowe i repliki — zawierające mnóstwo wartościowych danych produkcyjnych — są prawdziwą kopalnią złota. Jednak obecnie leżą one bezczynnie i do niczego się nie przydają. Dlaczego by ich nie wykorzystać? Veeam® sprawia, że jest to możliwe!

Dzięki funkcji Veeam DataLabs™ można wykorzystać kopie zapasowe oraz repliki, aby ograniczyć ryzyko związane z wdrożeniami aplikacji i zmianami konfiguracji, testując je w bezpiecznym, zaufanym środowisku podobnym do produkcyjnego, które jest tworzone przy użyciu technologii Veeam. Firma może przyspieszyć tworzenie innowacji i wprowadzanie produktów na rynek, wykorzystując odizolowane, wirtualne środowisko testowe w celu szybkiego tworzenia i testowania aplikacji. Może także zapewnić ochronę danych, testując zabezpieczenia, luki oraz zgodność z przepisami bez zakłócania normalnej działalności i wywierania negatywnego wpływu na parametry dostępności określone w umowach SLA. Veeam DataLabs to samoobsługowa metoda na ciągłe wprowadzanie cyfrowych innowacji bez zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

Veeam DataLabs

Pełniejsze wykorzystanie pamięci masowej kopii zapasowych i zasobów odzyskiwania po awarii

Rozwiązanie Veeam Backup & Replication™ pozwala utworzyć odizolowane, a przy tym łatwo dostępne środowisko wirtualne na potrzeby odzyskiwania elementów aplikacji oraz weryfikowania kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych. Można w nim także prowadzić testy i szkolenia oraz rozwiązywać problemy — bez wpływu na środowisko produkcyjne.

Dzięki funkcji Veeam DataLabs maszyny wirtualne zapisane w kopii zapasowej lub replice można uruchomić bezpośrednio w bezpiecznym, odizolowanym środowisku wirtualnym. Nie trzeba nawet alokować dodatkowego miejsca w pamięci masowej ani zapasowego hosta. Co obejmuje funkcja Veeam DataLabs:

  • On-Demand Sandbox™ — tworzenie odizolowanego środowiska w celu testowania luk zabezpieczeń, rozwiązywania problemów z nowymi funkcjami, zapewniania zgodności z przepisami, a nawet szkolenia pracowników
  • On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsULEPSZENIE — łatwiejsze rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym dzięki wykorzystaniu migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
Funkcja Veeam DataLabs pozwala utworzyć odizolowane środowisko testowe w celu weryfikowania każdej kopii zapasowej i repliki maszyny wirtualnej.

On-Demand Sandbox

Odizolowana kopia środowiska produkcyjnego do celów testowych

Czy musisz wprowadzić zmiany w środowisku produkcyjnym, przetestować poprawkę lub uaktualnienie systemu albo wdrożyć nową aplikację?

Dzięki funkcji On-Demand Sandbox™ możesz w dowolnym czasie łatwo uruchomić kopię środowiska produkcyjnego na potrzeby testów, szkoleń lub rozwiązywania problemów:

  • Testowanie rozwiązań problemów przed ich zastosowaniem w środowisku produkcyjnym
  • Unikanie problemów z wdrożeniami dzięki testowaniu nowych aplikacji i konfiguracji
  • Szkolenie pracowników na rzeczywistym środowisku i danych produkcyjnych
  • Testowanie uaktualnień i poprawek aplikacji
  • Wyszukiwanie luk zagrażających bezpieczeństwu i zgodności z przepisami — i wiele więcej!

On-Demand Sandbox for Storage Snapshots

Wykorzystanie inwestycji w podstawową pamięć masową i ograniczenie ryzyka 

Technologia On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots łączy sprawdzoną na przestrzeni lat funkcję On-Demand Sandbox firmy Veeam oraz integrację z migawkami pamięci masowej. Dzięki temu pozwala lepiej wykorzystać inwestycje w podstawową pamięć masową.

Korzystając z funkcji On-Demand Sandbox for Storage Snapshots — dostępnej w środowisku VMware vSphere w przypadku pamięci masowej czołowych światowych producentów — można kilkoma kliknięciami przygotować pełną odizolowaną kopię środowiska produkcyjnego przez uruchomienie kopii produkcyjnych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek pamięci masowej. Pozwala to testować aktualizacje lub rozwiązywać problemy ze środowiskiem produkcyjnym (przy czym gama możliwych zastosowań jest znacznie szersza) z maksymalną szybkością zapewnianą przez produkcyjną pamięć masową.

Intelligent Data Management for the Hyper-Available enterprise

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji IT.
320,000+
Klienci
59 000+
Partnerzy
100+
Najważniejsze nagrody branżowe

Obejrzyj prezentację produktu

Sesja na żywo lub nagrana z udziałem
inżyniera systemowego z firmy Veeam

Wypróbuj

 

Wdróż rozwiązanie Veeam we własnym laboratorium

 

Jak kupić

 

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety