Wykorzystanie potencjału danych

Funkcja Veeam DataLabs zapewnia dodatkowe korzyści biznesowe bez zakłócania działalności firmy
Dane przechowywane w kopiach zapasowych i replikach często nie są wykorzystywane, a przecież stanowią cenny zasób pozwalający przyspieszyć tempo tworzenia innowacji w firmie. Dzięki funkcji Veeam® DataLabs™ można wykorzystać dane pochodzące ze środowiska produkcyjnego, aby skrócić czas wprowadzania produktów na rynek, szybciej dostarczać aplikacje, testować poprawki, aktualizacje i nowe funkcje, a jednocześnie zapewnić zgodność z przepisami.
POBIERZ BEZPŁATNĄ WERSJĘ PRÓBNĄ

Bez ograniczeń funkcjonalności przez 30 dni

NOWOŚĆ Przywracanie etapowe w Veeam DataLabs

Zapewnianie zgodności z RODO

NOWA funkcja przywracania etapowego w Veeam DataLabs™ pozwala usprawnić proces usuwania danych zgodnie z zapisami RODO („prawo do bycia zapomnianym”) przy użyciu niestandardowych skryptów i automatyzacji. Umożliwia ona wykonywanie natychmiastowych testów i przekazywanie ich wyników do środowiska produkcyjnego. Automatyzując proces związany z prawem do bycia zapomnianym, przedsiębiorstwo może zapewnić zgodność z przepisami, jednocześnie oszczędzając czas i zasoby podczas realizacji rosnącej liczby wniosków.

Więcej

Wykorzystanie potencjału danych

Większa dynamika działalności połączona z ograniczeniem ryzyka i ilości wymaganych zasobów

Funkcja Veeam DataLabs™ pozwala utworzyć odizolowane, a przy tym łatwo dostępne środowisko wirtualne na potrzeby odzyskiwania elementów aplikacji oraz weryfikowania kopii zapasowych i replik maszyn wirtualnych. Można w nim także prowadzić testy i szkolenia oraz rozwiązywać problemy — bez wpływu na środowisko produkcyjne.

Dzięki funkcji Veeam DataLabs maszyny wirtualne zapisane w kopii zapasowej lub replice można uruchomić bezpośrednio w bezpiecznym, odizolowanym środowisku wirtualnym. Nie trzeba nawet alokować dodatkowego miejsca w pamięci masowej ani zapasowego hosta. Co obejmuje funkcja Veeam DataLabs:

  • On-Demand Sandbox™ — tworzenie odizolowanego środowiska w celu testowania luk zabezpieczeń, rozwiązywania problemów z nowymi funkcjami, zapewniania zgodności z przepisami, a nawet szkolenia pracowników
  • On-Demand Sandbox for Storage SnapshotsULEPSZENIE — łatwiejsze rozwiązywanie problemów w środowisku produkcyjnym dzięki wykorzystaniu migawek pamięci masowej czołowych światowych producentów
Funkcja Veeam DataLabs pozwala utworzyć odizolowane środowisko testowe w celu weryfikowania każdej kopii zapasowej i repliki maszyny wirtualnej.

On-Demand Sandbox

Odizolowana kopia środowiska produkcyjnego do celów testowych

Czy musisz wprowadzić zmiany w środowisku produkcyjnym, przetestować poprawkę lub uaktualnienie systemu albo wdrożyć nową aplikację?

Dzięki oferowanej przez firmę Veeam funkcji On-Demand Sandbox™ możesz w dowolnym czasie łatwo uruchomić kopię środowiska produkcyjnego na potrzeby testów, szkoleń lub rozwiązywania problemów:

  • Testowanie rozwiązań problemów przed ich zastosowaniem w środowisku produkcyjnym
  • Unikanie problemów z wdrożeniami dzięki testowaniu nowych aplikacji i konfiguracji
  • Szkolenie pracowników na rzeczywistym środowisku i danych produkcyjnych
  • Testowanie uaktualnień i poprawek aplikacji
  • Wyszukiwanie luk zagrażających bezpieczeństwu i zgodności z przepisami
  • I nie tylko!

On-Demand Sandbox for Storage Snapshots

Wykorzystanie inwestycji w podstawową pamięć masową i ograniczenie ryzyka 

Technologia On-Demand Sandbox™ for Storage Snapshots łączy sprawdzoną na przestrzeni lat funkcję On-Demand Sandbox firmy Veeam oraz integrację z migawkami pamięci masowej. Dzięki temu pozwala lepiej wykorzystać inwestycje w podstawową pamięć masową.

Korzystając z funkcji On-Demand Sandbox for Storage Snapshots — dostępnej w środowisku VMware vSphere w przypadku pamięci masowej czołowych światowych producentów — można kilkoma kliknięciami przygotować pełną odizolowaną kopię środowiska produkcyjnego przez uruchomienie kopii produkcyjnych maszyn wirtualnych bezpośrednio z migawek pamięci masowej. Pozwala to testować aktualizacje lub rozwiązywać problemy ze środowiskiem produkcyjnym (przy czym gama możliwych zastosowań jest znacznie szersza) z maksymalną szybkością zapewnianą przez produkcyjną pamięć masową.

Intelligent Data Management for the Hyper-Available enterprise

Klienci, partnerzy i eksperci branżowi są zgodni, że rozwiązania Veeam pomagają przedsiębiorstwom w uzyskaniu maksymalnych korzyści z inwestycji IT.
365,000+
Klienci
68 000+
Partnerzy
170+
Najważniejsze nagrody branżowe

Obejrzyj prezentację produktu

Sesja na żywo lub nagrana z udziałem inżyniera systemowego z firmy Veeam

Wypróbuj

 

Wdróż rozwiązanie Veeam we własnym laboratorium

 

Jak kupić

 

Opcje licencjonowania,
ceny i pakiety