Veeam Management Pack v8 dla System Center

Firma Veeam® oferuje dwie wersje pakietu Veeam Management Pack™ v8 dla System Center.

Porównanie wersji | Informacje o cenach | Znajdź sprzedawcę

Gniazdo lub gniazdo procesor

Gniazdo lub gniazdo procesora oznacza fizyczny interfejs lub złącze, które zapewnia połączenia mechaniczne i elektryczne między określonym urządzeniem (zazwyczaj mikroprocesorem) i płytką drukowaną w komputerze lub serwerze fizycznym należącym do użytkownika końcowego lub przez niego kontrolowanym, niezależnie od producenta, wielkości i mocy obliczeniowej.

Sugerowane ceny producenta

Wszystkie sugerowane ceny producenta nie zawierają obowiązujących podatków (w tym VAT), ceł ani innych danin, które mogą być nakładane przez władze w danym miejscu. W sprawie oferty cenowej należy kontaktować się z preferowanym ProPartnerem firmy Veeam.

Per VM Licensing

A VM is a virtual machine is an operating system OS or application environment that is installed on software which imitates dedicated hardware. Licensing is determined by the total number of virtual machines (VMs) that are managed with this technology. A virtual machine contents, OS or applications are not taken into the licensing consideration.

Funkcja pakietu Veeam Management PackEnterpriseEnterprise PlusUwagi
Veeam MP dla System Center
Sugerowana cena producenta (MSRP) dla CPU socket w obszaru
$600 $900 obejmuje rok konserwacji i pomocy technicznej
(co daje minimum 20% oszczędności)
Widoki topologii pamięci masowej, sieci i zasobów obliczeniowychDostęp do map relacji i zależności między zasobami fizycznymi i wirtualnymi, przedstawiających wpływ problemów na działalność firmy
Monitory wydajności, zdarzeń i dostępnościDane przekazywane w czasie rzeczywistym, funkcje monitorowania i alarmy przedstawiające aktualny stan środowiska oraz umożliwiające zapewnienie odpowiedniego poziomu usług i eliminowanie problemów
Szablony raportówAnalizowanie stanu i wydajności przy użyciu samodzielnie tworzonych raportów
Zaawansowane pulpityWidoki z aktualnymi informacjami o wydajności, konfigurowane widgety z mapami ciepła i pulpity typu „pierwsza dziesiątka” ze wskaźnikami w formie sygnalizacji świetlnej
Wbudowana baza wiedzySzybsze rozwiązywanie problemów dzięki specjalistycznym poradom; kontekstowe informacje dotyczące ostrzeżeń i alarmów oraz propozycje działań naprawczych
Raporty dotyczące profili zabezpieczeń hostów vSphereCzęściowa obsługaW wersji Enterprise tylko przedstawianie bieżących ustawień; w wersji Enterprise Plus możliwość śledzenia i raportowania zmian w ustawieniach zabezpieczeń
Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowejAnalizowanie lokalnych obciążeń wirtualnych w celu określenia potrzebnych zasobów na platformie Microsoft Azure lub VMware vCloud Air
Pulpit i raport Morning Coffee™Skrótowe informacje o aktualnym stanie infrastruktury wirtualnej
Określanie właściwego przydziału zasobówOkreślanie właściwej wielkości zbyt dużych lub zbyt małych maszyn wirtualnych na podstawie maksymalnego i średniego wykorzystania
Raport z podsumowaniem migawekSzybsze ustalanie wieku, właścicieli i powodu utworzenia migawek
Śledzenie konfiguracji i korelacja alarmówSprawdzanie, czy określone alarmy były spowodowane zmianami konfiguracji, w celu szybszego rozwiązywania problemów
Planowanie i modelowanie mocy obliczeniowychUżywanie modeli typu „co, jeśli” i trendów w celu przewidywania przyszłych potrzeb, w tym momentu, w którym zabraknie miejsca na pamięci masowej
Wykrywanie bezczynnych maszyn wirtualnychOdzyskiwanie marnotrawionych zasobów z bezczynnych i wyłączonych maszyn wirtualnych
Status dostępności i ochronyWyświetlanie wszystkich prawidłowych punktów odzyskiwania kopii zapasowych Veeam, w tym weryfikacja przy użyciu funkcji Veeam SureBackup(R)
Czynności przywracaniaInformacje na temat maszyn wirtualnych przywróconych z kopii zapasowych Veeam, osób wykonujących operacje przywracania oraz czasu i lokalizacji przywróconych danych; obejmuje operacje przywracania wszystkich typów
Główne źródła problemówZnajdowanie obiektów generujących najwięcej alarmów
Automatyczne wdrażanie kolektorów Veeam dla środowiska vSphereUproszczenie instalacji w celu szybszego wdrażania kolektorów nawet w największych środowiskach
Gromadzenie danych na temat awaryjnego trybu pracy platformy vSphereGwarantowane dostarczanie danych dotyczących monitorowania z pełną redundancją kolektorów, dodatkowo funkcje przełączania w tryb awaryjny i równoważenia obciążeń

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety