00 (800) 112 4585 | 08:00 - 18:00 CET
PL
Bezpłatna wersja próbna

Veeam Management Pack v8 dla System Center

Firma Veeam® oferuje dwie wersje pakietu Veeam Management Pack™ v8 dla System Center.
Funkcja pakietu Veeam Management Pack
Enterprise
Enterprise Plus
Uwagi
Widoki topologii pamięci masowej, sieci i zasobów obliczeniowych
    Dostęp do map relacji i zależności między zasobami fizycznymi i wirtualnymi, przedstawiających wpływ problemów na działalność firmy.
Monitory wydajności, zdarzeń i dostępności
    Dane przekazywane w czasie rzeczywistym, funkcje monitorowania i alarmy przedstawiające aktualny stan środowiska oraz umożliwiające zapewnienie odpowiedniego poziomu usług i eliminowanie problemów.
Szablony raportów
    Analizowanie stanu i wydajności przy użyciu samodzielnie tworzonych raportów.
Zaawansowane pulpity
    Widoki z aktualnymi informacjami o wydajności, konfigurowane widgety z mapami ciepła i pulpity typu „pierwsza dziesiątka” ze wskaźnikami w formie sygnalizacji świetlnej.
Wbudowana baza wiedzy
    Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki specjalistycznym poradom; kontekstowe informacje dotyczące ostrzeżeń i alarmów oraz propozycje działań naprawczych.
Integracja z narzędziem Microsoft Operations Management Suite
    Fabryczna integracja z narzędziem Microsoft Operations Management Suite (OMS). Wykorzystuje funkcje pulpitów zawarte w OMS. Dane o stanie środowiska lokalnego i wizualizacje wykorzystania zasobów pochodzące z pakietu Veeam MP są dostępne w jednym zunifikowanym widoku konsoli OMS.
Pakiet do zarządzania alarmami dotyczącymi VMware Virtual SAN
    Obsługa alarmów dotyczących rozwiązania vSAN i serwera vCenter dla platform VMware vSphere 6.5 i vSAN 6.6. Umożliwia proaktywne śledzenie indywidualnych kontroli stanu vSAN i ocenę ogólnej kondycji usług vCenter.
Wyświetlanie stanu usług ESXi
    Uzupełniając dotychczasową funkcję śledzenia profili zabezpieczeń hostów, ten widok na żądanie umożliwia użytkownikom narzędzia Operations Manager sprawdzanie stanu wszystkich uruchomionych i zatrzymanych usług na hoście ESXi.
Monitory niestandardowych alarmów serwera vCenter
    Umożliwia łatwe konfigurowanie pakietu Veeam MP do monitorowania indywidualnych alarmów serwera vCenter.
Raporty dotyczące profili zabezpieczeń hostów vSphere
    W wersji Enterprise tylko przedstawianie bieżących ustawień; w wersji Enterprise Plus możliwość śledzenia i raportowania zmian w ustawieniach zabezpieczeń.
Planowanie mocy obliczeniowych na potrzeby chmury hybrydowej
    Analizowanie lokalnych obciążeń wirtualnych w celu określenia potrzebnych zasobów na platformie Microsoft Azure lub VMware vCloud Air.
Veeam Morning Coffee Dashboard®
    Zapewnia skrótowe, przekazywane w czasie rzeczywistym informacje o stanie infrastruktury wirtualnej, w tym środowiska Veeam Backup & Replication™. Ponadto informacje te można w łatwy sposób przesyłać strumieniowo do narzędzia Microsoft Operations Management, zyskując zunifikowany widok ogólnego wykorzystania zasobów.
Określanie właściwego przydziału zasobów
    Określanie właściwej wielkości zbyt dużych lub zbyt małych maszyn wirtualnych na podstawie maksymalnego i średniego wykorzystania.
Raport z podsumowaniem migawek
    Szybsze ustalanie wieku, właścicieli i powodu utworzenia migawek.
Śledzenie konfiguracji i korelacja alarmów
    Sprawdzanie, czy określone alarmy były spowodowane zmianami konfiguracji, w celu szybszego rozwiązywania problemów.
Planowanie i modelowanie mocy obliczeniowych
    Używanie modeli typu „co, jeśli” i trendów w celu przewidywania przyszłych potrzeb, w tym momentu, w którym zabraknie miejsca na pamięci masowej.
Wykrywanie bezczynnych maszyn wirtualnych
    Odzyskiwanie marnotrawionych zasobów z bezczynnych i wyłączonych maszyn wirtualnych.
Status dostępności i ochrony
    Wyświetlanie wszystkich prawidłowych punktów odzyskiwania kopii zapasowych Veeam, w tym weryfikacja przy użyciu funkcji Veeam SureBackup®.
Czynności przywracania
    Informacje na temat maszyn wirtualnych przywróconych z kopii zapasowych Veeam, osób wykonujących operacje przywracania oraz czasu i lokalizacji przywróconych danych; obejmuje operacje przywracania wszystkich typów.
Główne źródła problemów
    Znajdowanie obiektów generujących najwięcej alarmów.
Automatyczne wdrażanie kolektorów Veeam dla środowiska vSphere
    Uproszczenie instalacji w celu szybszego wdrażania kolektorów nawet w największych środowiskach.
Gromadzenie danych na temat awaryjnego trybu pracy platformy vSphere
    Gwarantowane dostarczanie danych dotyczących monitorowania z pełną redundancją kolektorów, dodatkowo funkcje przełączania w tryb awaryjny i równoważenia obciążeń.

Filmy instruktażowe online

Sesja na żywo lub nagrana

Wypróbuj

Wypróbuj Veeam w swoim laboratorium

Jak kupić

Opcje licencjonowania, ceny i pakiety